Akademik Bilgiler



ÖZGE KOZGUŞ GÜLDÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Nükleer Bilimler Enstitüsü
Nükleer Bilimler
Nükleer Uygulamalar Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ozge.kozgus.guldu@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 311 34 70
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilimdalı, Türkiye , Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Türkiye , 2007
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Türkiye , 2009

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Araştırma Görevlisi, 2011-
Uzmanlık Alanları- Biyokimya (1010400)
- Radyofarmasi (1011302)
- Nükleer Kimya (4050403)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- 2012, G. Ünak, F. Özkaya, E. İ. Medine, Ö. Kozguş, S. Sakarya, R. Bekiş,P. Ünak, S. Timur. Gold nanoparticle probes: Design and in vitro applications in cancer cell culture. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces - 90:217– 226.
- 2012, D. Goen Çolak,I. Cianga,D. Odacı Demirkol,Ö. Kozguş,E. İ. Medine,S. Sakarya,P. Ünak,S. Timur,Y. Yağcı. The synthesis and targeting of PPP-type copolymers to breast cancer cells: Multifunctional platforms for imaging and diagnosis.Journal of Materials Chemistry - 22:9293–9300.
- 2010, E. Akyilmaz, Ö. Kozguş, H. Türkmen, B. Çetinkaya. A mediated polyphenol oxidase biosensor immobilized by electropolymerization of 1,2-diamino benzene. Bioelectrochemistry - 78 : 135–140.
- 2009, E. Akyilmaz, Ö. Kozguş. Determination of calcium in milk and water samples by using catalase enzyme electrode. Food Chemistry - 115 : 347–351.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- E.İ. Medine, Ö.Kozguş Güldü, P.Ünak, S.Sakarya, R. Bekiş, M.Ş.Eren, Radiolabeling of UdR conjugated magnetite nanoparticles with 131I and imaging in rats, 8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, 25-29June2012, Ankara-Turkey.
- E.İ. Medine, Ö. Kozguş, P. Ünak, S. Sakarya, In vitro Evaluation of 125IUdR Conjugated Magnetite Nanoparticles, 8th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies-NN11, 12-15 July 2011,I.Vellidis Congress Center Thessaloniki, Greece.
- S.Timur, Y.Yağcı, P.Ünak, S.Sakarya, D.Çolak, D.Odacı,İ.Cianga, Ö.Kozguş, E.İ.Medine, Complex Structured Polymers as Fluorescence Probes for the Cell Imaging Studies, 10th Workshop on (Bio)sensors and Bioanalytical microtechniques in environmental and clinical analysis, 19-22June2011, Leonardo Hotel, Weimar/Germany.
- D.Odacı Demirkol, Ö.Kozguş, K.Dornbusch, S.Ece, S.Evran, K.H.Feller, S.Timur, Optical biosensing array on His-tagged green fluorescence protein/tetraethoxysilane/chitosan matrix, 10th Workshop on (Bio)sensors and Bioanalytical microtechniques in environmental and clinical analysis, 19-22June2011, Leonardo Hotel, Weimar/Germany.
- Ö.Kozguş,E.İ.Medine, S.Ece, S.Evran, D.Odacı Demirkol, S.Timur, P.Ünak, Radio-labeled green fluorescence proteins in dual cell imaging studies, 10th Workshop on (Bio)sensors and Bioanalytical microtechniques in environmental and clinical analysis, 19-22June2011, Leonardo Hotel, Weimar/Germany.
- Ö.Kozguş, E.Akyılmaz, H.Türkmen, B.Çetinkaya, A new biosensor based on polyphenol oxidase developed with electropolymerization of [(2,2'bipyridine)(chloro)(p-cymene)rutenium(II)]cloride mediator complex and 1,2-diamino benzene(DAB), 8th International Electrochemistry Meeting in Turkey, 8-11 October 2009, Antalya Turkey.
- Ö.Kozguş, E.Akyılmaz, A Biosensor System Based on the Inhibition of Ascorbate Oxidase Immobilized with Conducting Polymer, International Enzyme Engineering Symposium, 1-5 October 2008, Hotel Pine Bay, Kuşadası Turkey.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- E.İ. Medine, Ö.Kozguş, P. Ünak, S.Sakarya, 125IUdR(Iododeoksiuridin) Bağlı Manyetik Nanoparçacıkalrın Sentezi, 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran - 2 TEmmuz 2011, Atatürk Üniversitesi, Erzurum/Türkiye.
- K. Şenocak, Ö.Kozguş,Ö.Akça, I.Filizok, D.Konyalı, A.Dağlı, E.Bayrak, H.Zora, A.Yurt Kılçar,E.İ. Medine,F.Z.Biber Müftüler, P. Ünak, Methotrexate İmmobilize Edilmiş Gümüş Nanopartiküllerin Sentezi, Radyoişaretlenmesi ve Kalite Kontrolü, 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran - 2 TEmmuz 2011, Atatürk Üniversitesi, Erzurum/Türkiye
- Ö.Kozguş, E.İ.Medine, S.Ece, S.Evran, D.Odacı Demirkol, S.Timur, P.Ünak, Yeşil Fluoresan Proteinlerin Rekombinant Üretimi, Radyonüklit İşaretlenmesi Optimizasyon ve Karakterizasyon Çalışmaları, 23. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 27 Nisan - 1 Mayıs 2011, Swissotel, İzmir/Türkiye.
- Ö.Kozguş, A.Babadostu, S.Ece, T.Yılmaz, S.Evran, D.Odacı, P.Ünak, F.Zihnioğlu, S.Timur, His-Tag İçeren Rekombinant Proteinlerin Manyetik Nanopartiküllerin Affinite Uygulamaları, 29 Haziran - 2 Temmuz 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Zonguldak/Türkiye.
-  A.Babadostu, Ö.Kozguş, T.Yılmaz, D.Odacı, P.Ünak, S.Timur, Fonksiyonel Manyetik-Fe3O4 Nanopartiküllerin Tasarlanması ve Biyosensör Uygulamaları, 29 Haziran - 2 Temmuz 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Zonguldak/Türkiye.
- Ö.Kozguş, A.Zeybek, B.İşiner, E.Akyılmaz, L-Laktik Asit Tayinine Yöneliik Ispanak (Spinacia oleracea) Doku Homojenatı Temelli Biyosensör Geliştirilmesi, 23. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran 2009, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Sivas/Türkiye.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2010, 2010-NBE-011, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Radyoiyot işaretli L-PHA Kaplı Fonksiyonel Manyetik Nanopartiküllerin (Fe3O4) Sentezi in vitro Biyoaffinitelerinin İncelenmesi (Araştırmacı)
- 2009, 2008 FEN , Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Enzim İnhibisyonu Temeline Dayalı İletken Polimer Tabanlı Biyosensör Sistemi Geliştirilmesi (Araştırmacı)
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Biyokimyagerler Derneği
- Nükleer Tıp Derneği
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2012, ERASMUS Öğrenci Hareketliliği (Milano Üniversitesi, İtalya)