Akademik BilgilerÖzgür Özkaya
DOÇENT
Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Hareket ve Antrenman Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ozgur.ozkaya@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 311 4060 / 4060, İş
Eğitim Bilgileri- Lisans: Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Türkiye , 2001
- Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Türkiye , 2008
- Doktora Sonrası: London Metropolitan University, Faculty of Life Science, İngiltere , 2011
- Doktora Sonrası: Oxford Brookes University, Department of Sport and Health Sciences, İngiltere , 2011
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye , 2012
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye , 2015

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Ege Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Öğretim Üyesi, 2012-
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Öğr. Gör., 2008-2012
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Arş. Gör., 2002-2008
Mesleki Faaliyetleri (5 adet)- Türkiye Atletizm Federasyonu, Bilim Kurulu Üyesi, 2013-2015
- Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, Danışma ve Hakem Kurulu Üyesi, 2011-2012
- Türkiye Yüzme Federasyonu, Kule ve Tramplen Atlama Eğitim Kurulu Üyesi, 2011-Devam Ediyor
- OMU-SAS Spor Kulübü, Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-2010
- Türkiye Kano ve Rafting Federasyonu, Eğitim Kurulu Üyesi, 2002-2006
Uzmanlık Alanları- Beden Eğitimi (2241900)
- Spor Eğitimi (2242000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- Colakoglu M, Ozkaya O, Balci GA and Yapicioglu B. Shorter intervals at peak SV versus VO2max intensity may yield high SV with less stress. European Journal of Sports Science, 2014; Doi:10.1080/17461391.2014.966762
- Ozkaya O, Colakoglu M, Kuzucu OE, Delextrat A. An elliptical trainer may render Wingate all-out test more anaerobic. Journal of Strength and Conditioning Research. 2013: 28(3); 643-50. Doi: 10.1519/JSC.0b013e3182a20f77.
- Ozkaya O. Familiarization effects of an elliptical all-out test and the Wingate test based on mechanical power indices. Journal of Sports Science and Medicine. 2013: 12(3); 521-525. eCollection 2013
- Yapicioglu B, Colakoglu M, Colakoglu Z, Gulluoglu H, Bademkiran F and Ozkaya O. Effects of dynamic warm-up, static stretching or static stretching with tendon vibration on vertical jump performance and EMG responses. Journal of Human Kinetics, 2013: 39; 49-57. Doi: 10.2478/hukin-2013-0067.
- Yaman M, Colakoglu M, Turgay F, Ozkol Z, Akşit T, Ozkaya O, Yapicioglu B. Effects of ribose supplementation on anaerobic performance, plasma pH, lactate, ammonia and inorganic phosphate levels. Isokinetics and Exercise Sciences. 2012: 20(1); 47-50. Doi: 10.3233/IES-2012-0440.
- Tasmektepligil Y, Ozkaya O, Kuzucu OE, Kabadayı M. Mechanical and physiological responses of two different anaerobic test modalities. Isokinetics and Exercise Sciences. 2012; 20(1): 37-9. Doi: 10.3233/IES-2012-0438.
- Ozkaya O, Colakoglu M, Kuzucu OE, Yildiztepe E. Mechanically braked elliptical wingate test: mechanical considerations, load optimization and reliability. Journal of Strength and Conditioning Research. 2012: 26(5); 1313-23. Doi: 10.1519/JSC.0b013e31822e81ab.
- Ozkaya O, Colakoglu M, Ozgonenel O, Fowler D, Colakoglu S, Tekat A. Wingate anaerobic testing with a modified electro-magnetically braked elliptical trainer, part i: methodological considerations. Isokinetics and Exercise Sciences. 2009: 17(2); 107-13. Doi: 10.3233/IES-2009-0341.
- Ozkaya O, Colakoglu M, Fowler D, Colakoglu S, Kuzucu OE. Wingate anaerobic testing with a modified electro-magnetically braked elliptical trainer, part ii: physiological considerations. Isokinetics and Exercise Sciences. 2009: 17(2); 115-9. Doi: 10.3233/IES-2009-0342.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- 2014, Paradox in Currently Available Wingate All-out Test Indices in Milliseconds versus Traditionally Calculated 5 Seconds Means. Hacettepe Journal of Sport Sciences. 25 (2); 104–107.
- 2009, Ipek D, Ozkaya O, Sozen H ve Tekat A. Pasif Germe Hareketlerinin Sedanterlerde Oluşturulan Gecikmiş Kas Ağrısı Üzerine Etkileri. Spormetre Dergisi. 7(1); 37-40.
- 2008, Sozen H, Ozkaya O ve Tekat A. Masaj Uygulamalarının Sedanterlerde Oluşturulan Gecikmiş Kas Ağrısı Üzerine Etkileri. Performans Dergisi. 14 (3-4); 119-24.
- 2008, Kuzucu E, Ozkaya O, Ozyurt D ve Tekat A. Deneyimsiz Dalgıçlarda Beş Metrelik Su Basıncının Orta Kulak Basıncı ve Kompliyans Değişimleri Üzerine Etkileri, Performans Dergisi. 14 (1-2); 25-30.
- 2007, Ozkaya O. ve Tekat A. Eforun Mukosilyer Transport Hızı Üzerine Etkileri, Hacettepe Journal of Sport Sciences. 18(2); 85-91.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- Muzaffer COLAKOGLU, Ozgur OZKAYA, Gorkem Aybars BALCI, Bulent YAPICIOGLU, "Exercise-Intensity at Peak Stroke Volume versus VO2max and Short versus Long Intervals May Be More Efficient to Yield Greater Time Spent at High Stroke Volume with Less Physiological Stress" 13th International Sports Sciences Congress, 7-9 November, 2014, Konya, Turkiye (Oral Presentation).
- Ramazan AYDINOGLU, Gorkem Aybars BALCI, Bulent YAPICIOGLU, Muzaffer COLAKOGLU, Ozgur OZKAYA "Evaluation of Plateau in VO2 and Its Retest Reliability in VO2maks Tests" 13th International Sports Sciences Congress, 7-9 November, 2014, Konya, Turkiye (Oral Presentation).
- Ramazan AYDINOGLU, Gorkem Aybars BALCI, Bulent YAPICIOGLU, Muzaffer COLAKOGLU, Ozgur OZKAYA, "Effects of V ̇O2max Test Duration and Initial Workloads on O2 Consumption"13th International Sports Sciences Congress, 7-9 November, 2014, Konya, Turkiye (Oral Presentation).
- Muzaffer COLAKOGLU, Ozgur OZKAYA, Gorkem Aybars BALCI, Bulent YAPICIOGLU, "VO2peak and VO2max Differences May Be Related to Gap in Peak Stroke Volume and Stroke Volume at VO2peak" 13th International Sports Sciences Congress, 7-9 November, 2014, Konya, Turkiye (Oral Presentation).
- Ekim PEKUNLU, Ozgur OZKAYA, Bulent YAPICIOGLU, "Proposal of a New Equation to Calculate Highly Reliable Fatigue Index in Wingate All-out Test" 13th International Sports Sciences Congress, 7-9 November, 2014, Konya, Turkiye (Oral Presentation).
- Ozkaya O, Colakoglu M, Kuzucu OE, Delextrat A. A modified elliptical trainer may render Wingate all-out test more anaerobic, 12th International Sport Science Congress Proceedings, 12-14 December, 2012 (Oral Presentation).
- Ozkaya O, Colakoglu M, Ozgonenel O, Tekat A, Kuzucu OE. A mechanism based on micro-controller for Wingate Anaerobic Test, 10th International Sport Science Congress Proceedings, 23-25 October, 2008 (Poster).
- Ozkaya O, Colakoglu M, Ozgonenel O, Tekat A. Modified Wingate anaerobic test on an elliptical trainer, 10th International Sport Science Congress Proceedings, 23-25 October, 2008 (Oral Presentation).

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Emre Vardarlı, Hakan As, Refik Çabuk, Şafak Temur, Özgür Özkaya "Wingate Anaerobik Güç Testinde Yeni Nesil Göstergelerin Güvenilirliği ve Geçerliliği" 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, Mersin, Türkiye.
- Muzaffer Çolakoğlu, Görkem Aybars Balcı, Bülent Yapıcıoğlu, Özgür Özkaya "Zirve kalp atım hacmine karşılık gelen yüklerle yapılan yaygın ve tempo intervallerin etkileri" 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 13-14 Aralık 2013, İzmir, Turkiye.
- Muzaffer Çolakoğlu, Görkem Aybars Balcı, Bülent Yapıcıoğlu, Özgür Özkaya "VO2pik ile doğrulanan VO2maks arasındaki fark, kalp atım hacmi zirvesiyle VO2pik düzeyindeki kalp atım hacmi arasındaki farkla ilişkilidir" 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 13-14 Aralık 2013, Izmir, Turkiye.
- Ramazan Aydınaoglu, Gorkem Aybars Balci, Bulent Yapicioglu, Muzaffer Colakoglu, Ozgur Ozkaya "Eliptik bisiklette VO2maks'ın test edilmesi: Test süresi, başlangıç yükü, doğrulama testleri ve VO2'de plato analizi" 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 13-14 Aralık 2013, Izmir, Turkiye.
- Muzaffer Çolakoğlu, Görkem Aybars Balcı, Bülent Yapıcıoğlu, Özgür Özkaya "Oturur pozisyonda yapılan bisiklet egzersizlerinde yüklenme ve toparlanma kalp atım hacmi yanıtlarının incelenmesi" 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 13-14 Aralık 2013, Izmir, Turkiye.

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 8 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 5 kez kaynak gösterilmiştir.
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (10 adet)- 2015, Ege Üniversitesi, BAP Projesi, EGEBAP.2015.BESYO.00?; ETK.0? , "Wingate anaerobik güç testinde yeni nesil göstergelerin güvenilirliği ve geçerliliği"
- 2013, Ege Üniversitesi, BAP Projesi, EGEBAP.2012.BESYO.005; ETK.13-3.1/3, "Egzersiz şiddeti, süresi ve tekrar sayısının, egzersiz ve toparlanma kalp atım hacmi düzeyleri üzerine etkisi"
- 2013, Ege Üniversitesi, BAP Projesi, EGEBAP.2012.BESYO.005; ETK.13-3.1/1, "Zirve kalp atım hacminde tüketilen oksijen miktarının VO2pik değerinden uzaklığı ile gerçek VO2maks değeri arasındaki etkileşimin incelenmesi"
- 2011, London Metropolitan University, The analyze of energy profile of an elliptical all-out test versus cycling all-out test, London-Met, Faculty of Life Science, London.
- 2011, London Metropolitan University, Compare of the muscle activation during an elliptical trainer versus traditional cycle ergometer exercises, London-Met, Faculty of Life Science, London.
- 2010, TÜBİTAK TBF1 Patent Destek Projeleri, No: 2009/06652, “Eliptik cihazların modifiye edilerek sporcuların anaerobik güç ve kapasitesini test edebilen bir ergometreye dönüştürülmesi”
- 2009, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, BAP Projesi, No: PYO.YDS.1901.09.003, “Mekanik dirençli eliptikte Wingate testi”
- 2009, Acıbadem Sağlık Hizmetleri, EBP.02.01/2009, “Mekanik dirençli eliptik bisiklet ergometresi”
- 2007, Acıbadem Sağlık Hizmetleri, EBP.15.05/2007, “Elektromanyetik dirençli eliptikte Wingate testi”
- 2006, Acıbadem Sağlık Hizmetleri, EBP.20.12/2006, “Elektromanyetik dirençli eliptik bisiklet ergometresi”
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- "National American Fitness Institute" üyesi, 2005 - Devam ediyor
- "Türkiye Spor Bilimleri Derneği" üyesi, 2012 - Devam ediyor
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2011, TÜBİTAK BİDEP 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Eğitim ve Araştırma Bursu
Kazandığı Ödüller (4 adet)- 2015, "Wingate anaerobik güç testinde yeni nesil göstergelerin güvenilirliği ve geçerliliği" 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Hareket ve Antrenman Bilimi Alanında En İyi Sözel Sunum Ödülü, 14-16 Mayıs 2015, Mersin
- 2013, "Zirve VO2pik ile doğrulanan VO2maks farkı, kalp atım hacmi zirvesi ile zirve VO2 düzeyindeki kalp atım hacmi farkıyla ilişkili olabilir", 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Spor Bilimleri Alanında En İyi Sözel Bildiri Ödülü, 13-14 Aralık 2013, İzmir
- 2013, "Oturur pozisyonda yapılan bisiklet egzersizlerinde yüklenme ve toparlanma kalp atım hacmi yanıtlarının incelenmesi", 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Spor Bilimleri Alanında En İyi Poster Bildiri Ödülü, 13-14 Aralık 2013, İzmir
- 2012, "A modified elliptical trainer may render Wingate anaerobic test more anaerobic", the best oral presentation in the field of Sport and Health Sciences, 12-14 Aralık, Denizli
Patentler (1 adet)- Tescil No: 2009-06652, Evrak no: 2009-G-187952, Eliptik cihazların modifiye edilerek sporcuların anaerobik güç ve kapasitesini test edebilen bir ergometreye dönüştürülmesi
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, Aralık 2013, "Eliptik bisiklette VO2maks'ın test edilmesi: Test süresi, başlangıç yükü, doğrulama testleri ve VO2'de plato analizi" Ramazan AYDINOĞLU