Akademik BilgilerSERDAR DEMİR
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Eczacılık Fakültesi
Temel Eczacılık Bölümü
Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: serdar.demir@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, F. Botanik ABD, Türkiye , Devam Ediyor
- Lisans: Lisans: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye , 2006
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, F. Botanik ABD, Türkiye , 2008

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Araştırma Görevlisi, 2008-
Uzmanlık Alanları- Farmasotik Botanik (1030202)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- 2012, Sura Baykan Erel, Betül Demirci, Serdar Demir, Canan Karaalp, K. Hüsnü Can Baser, Composition of the essential oils of Centaurea aphrodisea, C. polyclada, C. athoa, C. hyalolepis and C. iberica, Journal of Essential Oil Research,(baskıda)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2009, Serdar Demir, Şüra Baykan Erel, Erdal Bedir, Canan Karaalp, Centaurea Depressa Bieb.'in Sekonder Metabolitleri. Ankara ܆niversitesi Eczacılık FakŸültesi Dergisi 38(1), 1-7. ss.
- 2008, Gökçen Tan, Şüra Baykan Erel, Serdar Demir, İsmail Akgün, Erdal Bedir, Canan Karaalp, Centaurea cyanus L. nin sekonder metabolitleri” Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi, 37(4)

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- 2012, Ş. Baykan Erel, S. Demir, A. Nalbantsoy, P. Ballar, S. Khan, C. Karaalp, U. Karabay Yavasoglu, Cytotoxic, antioxidant, antiinflammatory capacities of five Centaurea L. species and in vivo antiinflammatory evaluation of Centaurea athoa, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 26-29, Ankara
- 2011, Erel Baykan S.; Demirci B.; Demir S, Karaalp C, Baser KHC, Composition of the essential oils of Centaurea aphrodisea, C. polyclada, C. athoa, C. hyalolepis and C. iberica, 59th International Congress and Annual Meeting of the Society-for-Medicinal-Plant-and-Natural-Product-Research, Antalya, 04-09, PLANTA MEDICA, 77(12) 1302
- 2011, Baykan-Erel S, Demir S, Aydın-Köse F, Ballar P, Karaalp C, Cytotoxic properties of five Centaurea L. species from Anatolia 59th International Congress and Annual Meeting of the Society-for-Medicinal-Plant-and-Natural-Product-Research, Antalya, 04-09, PLANTA MEDICA, 77(12) 1436
- 2009, Demir S, Karaalp C, Bedir E, Secondary metabolites of Centaurea depressa Bieb, 55th International Congress and Annual Meeting of the Society-for-Medicinal-Plant-Research-and-Natural-Product-Research, AUG 16-20, Geneva, SWITZERLAND PLANTA MEDICA 75(9), 921-921
- 2008, Baykan Erel Ş., Demir S., Karaalp C., Khan I., Bedir E., Secondary Metabolites From Anatolian Endemic Centaurea ensiformis, 7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE & SIF (Natural Products with Pharmaceutical, Nutraceutical, Cosmetic and Agrochemical Interest, 2-8 Ağustos, Atina-Yunanistan. Planta Medica 74(9), 1045

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- 2010, Gökçen Tan, Serdar Demir, İsmail Akgün, Erdal Bedir, Canan Karaalp, Centaurea cyanus L.’nin sekonder metabolitlerinin araştırılması, 19. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 27-30 Ekim, Mersin
- 2008, Ş. Baykan Erel, C. Karaalp, S. Demir, E. Bedir, Centaurea ensiformis’in fenolik bileşikleri, 18.BİHAT, İstanbul
- 2008, S. Demir, Ş. Baykan Erel, C. Karaalp, Centaurea reuterana var. reuterana’nın flavonoit glikozitleri, 18.BİHAT, İstanbul
- 2007, Ş. Baykan Erel, C. Karaalp, S. Demir, E. Bedir, Centaurea ensiformis P.H. Davıs’den İzole Edilen Sekonder Metabolitler, XVII. BİHAT, 26-29 Ekim, Kuşadası

Kitapları (1 adet)- 2011, Serdar Demir, Canan Karaalp, Sambucus nigra, FFD monografları, Tedavide KUllanılan Bitkiler, Ed: Ö. Demirezer, MN Medikal&Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, s:619-625

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2012, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, BAP 12/ECZ/009, Batı Anadolu’da Yayılış Gösteren Centaurea athoa DC. ve Endemik Centaurea polyclada DC. Taksonları Üzerinde Araştırmalar, Araştırmacı, Devam ediyor
- 2008, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, BAP 08/ECZ/004, Araştırma Projesi, Centaurea depressa Bieb.’in Sekonder Metabolitlerinin Araştırılması, Araştırmacı,Bitiş tarihi 2009