Akademik BilgilerAHMET KESKİN
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: ahmet.keskin@ege.edu.tr
- E-posta: ahmetkeskinahmet@gmail.com
- Telefon: 0232 3434922–2096/164
- Web sayfası: http://ege.academia.edu/AhmetKeskin
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye , 2007
- Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi SBE Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Programı, Türkiye , 2009
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (SBE) Halk Bilimi Anabilim Dalı, Türkiye , 2010
- Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü TDA-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Türkiye , 2011

Mesleki Faaliyetleri (7 adet)- UPENN Near Eastern Languages & Civilizations (NELC), Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, Misafir Araştırmacı, 2015
- Indiana University, Department of Folklore and Ethnomusicology, Bloomington, Amerika Birleşik Devletleri, Misafir Araştırmacı, 2015
- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türkoloji Bölümü, Bişkek, Kırgızistan, Misafir Araştırmacı, 2014
- Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü TDAE Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (35. Madde ile Yurtiçi Görevlendirme), 2012-Devam Ediyor
- Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi, 2010-2012
- Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Kursiyeri (39. Madde ile Yurtiçi Görevlendirme), 2010-2011
- Kurtköy Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, 2008-2009
Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Halk Bilimi (Folklor) (2010500)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- KESKİN, Ahmet (2017). “ 'Hakk-Muhammed-Ali Dedim': Şah Hatâyî Şiirinde Estetik Bir Dinamik Olarak Niyaz ve Kaynakları. Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, S. 15, ss. 121-147.
- KESKİN, Ahmet (2017). "Türk Kültüründe Selamlaşma ve Vedalaşma Hakkında Genel Bir Değerlendirme." Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 43, ss. 125-146.
- KESKİN, Ahmet (2016). “ ‘Sevdiğin Dizi Gün Değiştirsin’: Leyla ile Mecnun Dizisindeki Kargışların (Beddua) Pragmatik Analizi.” Milli Folklor Dergisi, S. 109, ss. 44-57.
- KESKİN, Ahmet (2016)."Prof. Dr. Dan Ben-Amos ile Halkbilimi (Folklor) Üzerine Eleştirel/Çözümsel Bir Söyleşi." Milli Folklor Dergisi, S. 111, ss. 224-233
- KESKİN Ahmet (Doç. Dr. Selami FEDAKÂR ile Birlikte); 2016. "Âşık Sümmânî’nin Eserlerinde Birey ve Toplum." Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C. 16, S. 2, ss. 109-122.
- KESKİN, Ahmet (2015). "Türk Tasavvuf Kültürü ve Devir Nazariyesi Bağlamında Neşet Ertaş." Sûfî Araştırmaları Dergisi-Journal of Sufi Studies, Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 12, ss. 131-154
- KESKİN, Ahmet (2014). "Geleneksel Abdal Müziğinin Temsili ve Neşet Ertaş." Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 34, ss. 99-112.
- KESKİN, Ahmet (2013). "Türk Şiirinde Halk Kültürü Unsurlarının Kullanımına Yetkin Bir Örnek: Hasan Hüseyin Korkmazgil." Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, S. 8, ss. 115-129.
- KESKİN, Ahmet (2012). "Oğuz Kağan Destan Metninde Kahramanın Takdimi." Milli Folklor Dergisi, S. 96, ss. 5-18.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- 2012, "Tahir ile Zühre Hikayesi'nin Uygur Varyantı Üzerinde Yapısal Bir İnceleme." Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, ss. 555-573.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- 2017, “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Alkış ve Kargış (Dua ve Beddua) Türlerinden Nasıl Yararlanabiliriz?” (Prof. Dr. Alimcan İNAYET ile Birlikte). Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Anısına II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, 17-18 Nisan 2017, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.
- 2017, “Türk Dünyası Folklorunda Ortak Bir Ritüel Türü: Alkışlar”.IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 26-28 Nisan 2017, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde.
- 2016, “I Mentioned Allah-Muhammad-Ali”: Invocation as an Esthetic Dynamic in Shah Hatâyî’s Poetry (“Hakk-Muhammed-Ali Dedim”: Şah Hatâyî Şiirinde Estetik Bir Dinamik Olarak Niyâz). Şah İsmail Hatayi (1487-1524) Anısına Uluslararası Kafkasya'ya Genç Bakışlar III Sempozyumu, 05-06 Haziran 2016, Mohaghegh Ardabili Üniversitesi, Erdebil, İRAN.
- 2015, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kalıp Sözlerden Yararlanma Yöntemleri: Alkış (Dua) ve Kargış (Beddua)lar Örneklemi." 2. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 9-10 Ekim 2015, Indiana Universitesi, Bloomington, ABD.
- 2015, "O Zamanlar Beylerin Alkışı Alkış, Kargışı Kargış İdi: Dede Korkut Anlatmalarındaki Alkış (Dua) ve Kargış (Beddua)ların Sosyoanlatıbilimsel ve Söylemsel Analizi." III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19-23 Ekim 2015, Çeşme, İzmir.
- 2014, "Kırgızistan ve Türkiye Sahası Atasözü Metinlerindeki At ve İnsan Benzeşimlerinin (Analojilerin) Sosyokültürel Temelleri." VI. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu (24-26 Nisan 2014), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cengiz Aytmatov (Cal) Yerleşkesi, Bişkek, Kırgızistan.
- 2014, "Türk Tasavvuf Kültürü ve Devir Nazariyesi Bağlamında Neşet Ertaş." I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (13-15 Ekim 2014), İstanbul.
- 2013, "Geleneksel Abdal Müziğinin Temsili ve Neşet Ertaş." II. Geleneksel Müzik Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, 25-26 Nisan 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
- 2013, "Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş Hakkında Anlatılan İki Fıkranın Kırşehir Abdal Kültürü Bağlamında İncelenmesi." Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2013, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
- 2013, "Kızılırmak Ağıtlarının Psikososyokültürel Açıdan İncelenmesi." Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu, 7-8 Kasım 2013, Namık Kemal Üniversitesi,Tekirdağ.
- 2012, "Türk Atasözlerinde Kurt." IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2012), 27-28 Ağustos 2012, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
- 2011, "Hasan Hüseyin Korkmazgil’in Şiirlerinde Halk Kültürü Unsurları." Uluslararası Gürün Sempozyumu, 24-25 Eylül 2011, Sivas.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- American Folklore Society (AFS)
Kazanılan Burslar (2 adet)- 2015, YÖK, Yurtdışı Doktora Araştırma Destek Bursu
- 2009, TDK Lisansüstü Destek Bursu