Akademik BilgilerAHMET KESKİN
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: ahmet.keskin@ege.edu.tr
- E-posta: ahmetkeskinahmet@gmail.com
- Telefon: 0232 3434922–2096/164
- Web sayfası: http://ege.academia.edu/AhmetKeskin
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye , 2007
- Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi SBE Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Programı, Türkiye , 2009
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (SBE) Halk Bilimi Anabilim Dalı, Türkiye , 2010
- Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü TDA-Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Türkiye , 2011

Mesleki Faaliyetleri (7 adet)- UPENN Near Eastern Languages & Civilizations (NELC), Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, Misafir Araştırmacı, 2015
- Indiana University, Department of Folklore and Ethnomusicology, Bloomington, Amerika Birleşik Devletleri, Misafir Araştırmacı, 2015
- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türkoloji Bölümü, Bişkek, Kırgızistan, Misafir Araştırmacı, 2014
- Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü TDAE Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (35. Madde ile Yurtiçi Görevlendirme), 2012-Devam Ediyor
- Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi, 2010-2012
- Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Kursiyeri (39. Madde ile Yurtiçi Görevlendirme), 2010-2011
- Kurtköy Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, 2008-2009
Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Halk Bilimi (Folklor) (2010500)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- KESKİN, Ahmet (2016). “ ‘Sevdiğin Dizi Gün Değiştirsin’: Leyla ile Mecnun Dizisindeki Kargışların (Beddua) Pragmatik Analizi.” Milli Folklor Dergisi, S. 109, ss. 44-57.
- KESKİN, Ahmet (2016)."Prof. Dr. Dan Ben-Amos ile Halkbilimi (Folklor) Üzerine Eleştirel/Çözümsel Bir Söyleşi." Milli Folklor Dergisi, S. 111, ss. 224-233
- KESKİN Ahmet (Selami FEDAKÂR ile Birlikte); 2016. "Âşık Sümmânî’nin Eserlerinde Birey ve Toplum." Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C. 16, S. 2, ss. 109-122.
- KESKİN, Ahmet (2015). "Türk Tasavvuf Kültürü ve Devir Nazariyesi Bağlamında Neşet Ertaş." Sûfî Araştırmaları Dergisi-Journal of Sufi Studies, Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 12, ss. 131-154
- KESKİN, Ahmet (2014). "Geleneksel Abdal Müziğinin Temsili ve Neşet Ertaş." Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 34, ss. 99-112.
- KESKİN, Ahmet (2013). "Türk Şiirinde Halk Kültürü Unsurlarının Kullanımına Yetkin Bir Örnek: Hasan Hüseyin Korkmazgil." Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, S. 8, ss. 115-129.
- KESKİN, Ahmet (2012). "Oğuz Kağan Destan Metninde Kahramanın Takdimi." Milli Folklor Dergisi, S. 96, ss. 5-18.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- 2012, "Tahir ile Zühre Hikayesi'nin Uygur Varyantı Üzerinde Yapısal Bir İnceleme." Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, ss. 555-573.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- 2016, “I Mentioned Allah-Muhammad-Ali”: Invocation as an Esthetic Dynamic in Shah Hatâyî’s Poetry (“Hakk-Muhammed-Ali Dedim”: Şah Hatâyî Şiirinde Estetik Bir Dinamik Olarak Niyâz). Şah İsmail Hatayi (1487-1524) Anısına Uluslararası Kafkasya'ya Genç Bakışlar III Sempozyumu, 05-06 Haziran 2016, Mohaghegh Ardabili Üniversitesi, Erdebil, İRAN.
- 2015, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kalıp Sözlerden Yararlanma Yöntemleri: Alkış (Dua) ve Kargış (Beddua)lar Örneklemi." 2. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 9-10 Ekim 2015, Indiana Universitesi, Bloomington, ABD.
- 2015, "O Zamanlar Beylerin Alkışı Alkış, Kargışı Kargış İdi: Dede Korkut Anlatmalarındaki Alkış (Dua) ve Kargış (Beddua)ların Sosyoanlatıbilimsel ve Söylemsel Analizi." III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19-23 Ekim 2015, Çeşme, İzmir.
- 2014, "Kırgızistan ve Türkiye Sahası Atasözü Metinlerindeki At ve İnsan Benzeşimlerinin (Analojilerin) Sosyokültürel Temelleri." VI. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu (24-26 Nisan 2014), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cengiz Aytmatov (Cal) Yerleşkesi, Bişkek, Kırgızistan.
- 2014, "Türk Tasavvuf Kültürü ve Devir Nazariyesi Bağlamında Neşet Ertaş." I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (13-15 Ekim 2014), Süleyman Şah Üniversitesi, İstanbul.
- 2013, "Geleneksel Abdal Müziğinin Temsili ve Neşet Ertaş." II. Geleneksel Müzik Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, 25-26 Nisan 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
- 2013, "Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş Hakkında Anlatılan İki Fıkranın Kırşehir Abdal Kültürü Bağlamında İncelenmesi." Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2013, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
- 2013, "Kızılırmak Ağıtlarının Psikososyokültürel Açıdan İncelenmesi." Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu, 7-8 Kasım 2013, Namık Kemal Üniversitesi,Tekirdağ.
- 2012, "Türk Atasözlerinde Kurt." IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2012), 27-28 Ağustos 2012, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
- 2011, "Hasan Hüseyin Korkmazgil’in Şiirlerinde Halk Kültürü Unsurları." Uluslararası Gürün Sempozyumu, 24-25 Eylül 2011, Sivas.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- American Folklore Society (AFS)
Kazanılan Burslar (2 adet)- 2015, YÖK, Yurtdışı Doktora Araştırma Destek Bursu
- 2009, TDK Lisansüstü Destek Bursu