Akademik BilgilerİBRAHİM ŞAHİN
YARDIMCI DOÇENT
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Dili ve Lehçeleri Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: ibrahim.sahin@ege.edu.tr
- Telefon: 3434922 - 2096/139
Eğitim Bilgileri- Lisans: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye , 1992
- Yüksek Lisans: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye , 1995
- Doktora: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi-SBE, Kırgızistan , 2006

Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Türk Dili Eğitimi (2240100)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- "İçel/Gülnar’da Eski Türklere Ait Yeni Tespit Edilmiş Epigrafik Belgeler: Tanıtımı ve Ön Değerlendirmesi", Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), Sayı: 31, Bahar 2012, Niğde, ss. 275-300.
- "Turkish ‘Bay’ in Composite Names: An Etymological Approach", Central Asiatic Journal, 55, Viesbaden / İtaly 2011.
- "Yeradıbilimi Araştırmalarında Mikrotoponiminin Yeri, Önemi ve Araştırma Yöntemi: Tırnak Köyü (İçel/Gülnar)", Turkish Studies, Sayı: Volume 6/1 Winter, 2011, 1748-1770.
- "Organ Adları Temelinde Kırgızistan Yer Adlarında Ölü Deyim Aktarmaları ve Bunların Yer Adlarında Kullanılışları", Bilig, 53 Bahar, Ankara 2010, ss 199-218.
- "Sunakata (Sıgnak) Oykoniminin Geçmişi, Bugünü ve Kökeni Üzerine", Türklük Bilmi Araştırmaları (TÜBAR), Sayı: 25, Bahar 2009, Niğde, ss. 159-172.
- "Türkçe Yer Adlarının Yapısı Üzerine", Atatürk Üniversitesi TÜRKİYAT Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 32, Erzurum 2007, ss. 1-14.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (8 adet)- "Evliya Çelebi’nin Nif-İzmir Merkez Güzergâhı, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi", Cilt: 11, Sayı: 2, İzmir 2011.
- "Ötüken Uygur Dönemi Yazıtlarından Tes, Taryat, Şine Us", Belen Yayıncılık, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, 2010, ss. 190-192 (Kitap Tanıtımı).
- Sattarov G. F. (2009), "Tataristan Toponimisinde Moğolca Unsurlar ", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, IX/Summer-2009, ss.177-181. (Çev. İbrahim Şahin)
- "Divanü Lügâti’t Türk’te Geçen Uç Şehrinin Yeri ve Anlamı", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (19), Bişkek / Kırgızistan 2008, ss. 117-122.
- "Türk Tilindeki Tabışmaktardın Çıgış Tegi Cana Bulaktarı", Sotsialnıye i Gumanitarnıye Nauki, (1), Bişkek / Kırgızistan 2006, ss. 151-157.
- "Bayırkı Turk Doruna (VI-XI K. K.) Tiyeşelüü Çıgarmalarda Kezdeşken Toponimder Boyunça İzildöölördün Cıyıntıgı", İzvestiya Buzov, (6), Bişkek / Kırgızistan 2006, ss.95-99.
- Jeltyakov, A. D. (2004), "50 Yıllık Sürede (1917-1967), Leningrad’da Türkiyenin Tarih, Kültür ve Ekonomisinin Araştırılması", KTMÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Türkoloji Sayısı II (11), ss. 123-134. (Çev. İbrahim ŞAHİN)
- Aytmatov, C. (2004), "Aşım" , Cengiz Aytmatov- Doğumunun 75. Yılı İçin Armağan, Kırgızistan-Türkiye Manas Űniversitesi Yayınları Tanıtım Kitapları Dizisi (3), ss. 223-232.(Çev. İbrahim ŞAHİN)

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- "İçel/Gülnar’da Eski Türklere Ait Yeni Tespit Edilen Epigrafik Belgeler: Tanıtımı ve Ön Değerlendirmesi" II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi 19-25 Nisan 2010 Çeşme/İzmir, (Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), Sayı: 31, Bahar 2012,Niğde, ss. 275-300).
- "Karaçay ve Türkiye Türklerinde Bilmece", I. Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, 11-13 Eylül 1996, Manisa (Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 1., 1997)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2012, BAP Projesi, No: 12-TDAE-003, Karaburun İlçesi Mikrotoponimleri ve Dil İncelemesi
- 2011, BAP Projesi, 11-TDAE-0004, Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2012, Ebru Ada, Eskişehir İli Yer Adları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2012