Akademik BilgilerUMUT ÜREN
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: umut.uren@ege.edu.tr
- E-posta: umuturen@gmail.com
- Web sayfası: http://ege.academia.edu/UmutÜren
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı (Devam Etmekte), Türkiye , Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye , 2007
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye , 2010

Mesleki Faaliyetleri (3 adet)- Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı, 2012-Devam Ediyor
- Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, 2010-2012
- Dokuz Eylül Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Temel İngilizce Bölümü Kursiyeri (39. madde ile yurtiçi görevlendirme), 2010-2011
Uzmanlık Alanları- Genel Türk Tarihi (2020600)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- 2015, Türklerde At Kurbanı ve Dede Korkut’taki İzleri, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 15/2, ss.65-74
- 2013, (Transkripsiyon) Balkan Şibh-i Ceziresinde Türkler,Üstünyân Cansızof, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXVIII, ss.263-299
- 2013, (Kitap Tanıtımı) Kafkasların Kalbine Yolculuk; Karaçay-Malkarlar,Ufuk Tavkul, Türksoy, Bengü Yayınları, Birinci Baskı, Ankara-2012
- Kafkasyalı Eski Türk Kavimlerinden: Burcanlar, Karadeniz Araştırmaları, Yaz 2012, Sayı:34, ss.47-65.
- 2012, (Kitap Tanıtımı) Rumeli'nin Esaret Günleri, Bogdan Filov, Timaş Yayınları, 2014
- İrnek'in Hunları ve Bulgarlaşma Hadisesi, Tarih Okulul, Mayıs-Ağustos 2010, Sayı:8,İzmir, ss.39-46.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (4 adet)- 2015, Kafkasya'da Hunlar, Yeni Türkiye Dergisi (Kafkaslar Özel Sayısı) 2, Sayı:72, ss. 190-199
- 2015, Kafkasya'nın Kadim Türkleri, 3 Mayıs Özel Sayısı- Kütahya Türk Ocakları Şubesi, ss. 54-56.
- Kitap Bölümü: "Büyük Bulgar Devleti", Doğu Avrupa Türk Tarihi, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2013, s.251-271
- Kitap Bölümü: "Suvarlar", Doğu Avrupa Türk Tarihi, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2013, s.189-202

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Kardeş Kardeşe İdare: Eski Türklerde İkili Yönetim ve Hanedan Ailesi, Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu, 25-26-27 Mart 2016, Trakya Üniversitesi
- İç Asya'nın Eski Göçerleri: Sarmatlar, VII. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu, 21-23 Nisan 2016, Bişkek- KIRGIZİSTAN
- Prof. Dr. Osman Karatay ile; "On The Earliest Mention of the Ethnonym ‘Oguz’ in Western Turkestan", Sixth International Conference on the Medieval History of the Eurasian Steppe, Szeged-HUNGARY, November 23–25, 2016.
- İdil Boylarında "Aslar", Milliyetlerin Kesişme Noktası: İdil- Ural Çalıştayı-II Bİldiri Kitabı, Kongre Tarihi, 16-17 EKİM 2015, Kitap Basım:2016.
- Oğuzluğun Batı Temsilcilerinden: Berendiler, Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri, 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara- 2015, (Basılı), ss.629-634
- Karaçay-Balkar Türklerinin Menşei Tartışmaları ve Alanlar, Ethnogenesis, History, Language, Culture of the Karachay- Balkar People, 23-29 Kasım 2014, Moskow/Russia

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- Seyyahın Gözüyle İdil Bulgar ve Oğuzlarda "Töre-Hukuk" Anlayışı, I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, 21-21 Aralık 2012, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Kitapları (2 adet)- 2017, Editörlük: İtil Suwı Aka Turur: EÜ.TDAE Türk Tarihi Anabilim Dalı 25. Yıl Armağanı
- 2016, Editörkük, III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi: "Dede Korkut ve Türk Dünyası" Bildiriler Kitabı/ 3 Cilt