Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerSELİN BİTİRİM OKMEYDAN
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DR.
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halka İlişkiler Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: selin.bitirim@ege.edu.tr
- Telefon: 0 (232) 311 37 58
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, 2005
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, 2007
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Araştırma Görevlisi, 2011-
- Ege Ü. İletişim Fakültesi Sosyal Etkinlikler ve İşbirliği Koordinatörlüğü Üyeliği, 2011-2013
Mesleki Faaliyetleri (15 adet)- Sosyal Etkinlikler ve İşbirliği Koordinatörlüğü, Nitelikli İş Gücü Zirvesi (NİZ) etkinliğinde Proje Yöneticisi , 2013
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, "H.İ.T. Fikirler" etkinliğinde Proje Yürütücüsü, 2013-Devam Ediyor
- 26-27 Nisan 2012, E.Ü. İletişim Fakültesi 1. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyeliği, 2012
- 10 Mayıs 2012, Engelliler Haftası çerçevesinde Ege Ü., TRT ve TAKEV işbirliği ile düzenlenen "Konuşan Kitaplar Projesi: Duyuyor musun? Kitaplar Konuşuyor" etkinliğinde proje üyeliği ve bir seslendirme, 2012
- 04 Ocak 2012, E.Ü. Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen not girişleri uygulama ilkeleri ile ilgili bilgilendirme toplantısında Fakülte Temsilciği , 2012
- 25-27 Temmuz 2012, Tercih Günleri-4 “Üniversiteye Doğru Tercihim Ege” organizasyonunda Fakülte Temsilciliği, 2012
- Sosyal Etkinlikler ve İşbirliği Koordinatörlüğü, Fakülte-Sektör İşbirliği Komisyonu, Koordinatörlük Sekreteryası, 2012
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Staj Komisyonu Üyeliği , 2012
- 23 Mart 2011, Ege Ü. İletişim F. Sosyal Etkinlikler ve İşbirliği Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Beyin Fırtınası 2: Yerel Medyanın Güçlendirilmesi” konulu arama konferansında organizasyon komitesi üyeliği, 2011
- 22 Mart 2011, Ege Ü. İletişim F. Sosyal Etkinlikler ve İşbirliği Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Embryonix Tanıtımı” organizasyon komitesi üyeliği , 2011
- 24-25 Kasım 2011 tarihlerinde Ankara'da Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen "Sağlık İletişimi Çalıştayı"nda Fakülte Temsilciliği, 2011
- 24 Mayıs 2011, Ege Ü. İletişim F. Sosyal Etkinlikler ve İşbirliği Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Yerel Medyanın Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Yerel Medyanın Sorunları” konulu forumda organizasyon komitesi üyeliği , 2011
- 25 Nisan 2011, Ege Ü. İletişim F. Sosyal Etkinlikler ve İşbirliği Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Beyin Fırtınası 3: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Medya İlişkileri” konulu arama konferansının basın toplantısında organizasyon komitesi üyeliği, 2011
- 19 Nisan 2011, Ege Ü. İletişim F. Sosyal Etkinlikler ve İşbirliği Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Beyin Fırtınası 3: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Medya İlişkileri” konulu arama konferansında organizasyon komitesi üyeliği, 2011
- 29 Mart 2011, Ege Ü. İletişim F. Sosyal Etkinlikler ve İşbirliği Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Beyin Fırtınası 2: Yerel Medyanın Güçlendirilmesi” konulu arama konferansının basın toplantısında organizasyon komitesi üyeliği, 2011
Uzmanlık Alanları- Pazarlama (2150202)
- İletişim Bilimleri (2270000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, “Terörle Mücadelede Sosyal Pazarlama ve İletişim Stratejileri”, (Doç. Dr. Mine SARAN ile), Cilt: 1(2), 2010, ss. 87-110.
- Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, “Bir İletişim ve İlişki Problemi Olarak Psikolojik Yıldırma: Aktörlerin ve Kurbanların İletişim Davranışları” (Arş. Gör. Dr. Ayşen Temel EĞİNLİ ile, Sayı: 24, (Bahar), 2010, ss. 45-70.
- Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, “Kurumsal Başarının Önündeki Engel: Toksik (Zehirli) İletişim” (Arş. Gör. Ayşen Temel EĞİNLİ ile), Sayı: 3, Cilt: 5, Temmuz 2008, ss. 124-140.
- İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, “Kültürlerarası İletişim Açısından Universiade (Dünya Üniversite Oyunları) İzmir 2005” (Yrd. Doç. Dr. Elif YILDIZ ile), Sayı: 32, (Ekim-Kasım-Aralık) 2008, ss. 165-186.
- İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, “Kurum Kültürü Çalışmalarında Hizmetkar Liderlik Anlayışı ile Değer Yaratmak” (Doç. Dr. Müjde Ker DİNÇER ile), Sayı: 28, Mayıs 2007.
- Sivil Toplum Düşünce ve Araştırma Dergisi-Çocuk Sayısı, “Avrupa Birliği Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Stratejik Açıdan Değerlendirilmesi” (Doç. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN ile), Sayı: 16, 04 Ekim-16 Aralık 2006, ss. 71-90.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (5 adet)- “Postmodernizm ve Halkla İlişkiler”, http://bielog.com/genel/postmodernizm-ve-halkla-iliskiler/, 03 Mayıs 2012
- “Sanal Dünyadaki Büyük Tehdit: Çocuk Pornografisi”, http://bielog.com/genel/sanal-dunyadaki-buyuk-tehdit-cocuk-pornografisi/, 25 Nisan 2012
- “Marksist İdeoloji Çerçevesinden Reklamları Eleştirmek”, http://bielog.com/genel/marksist-ideoloji-penceresinden-reklamlari-elestirmek/, 18 Ağustos 2011
- “Diplomatik İletişim Uluslararası Sorunların Çözümü Olabilir (mi?)”, http://bielog.com/genel/diplomatik-iletisim-uluslararasi-sorunlarin-cozumu-olabilir-mi/, 21 Haziran 2011
- “Behzat Ç.: Bir Dizi Fenomeni”, http://bielog.com/genel/behzat-c-bir-dizi-fenomeni/, 25 Nisan 2011

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (11 adet)- 4th World Conference on Business, Economics and Management (WCBEM-2015), 30 Nisan-02 Mayıs 2015, Kuşadası, "Technology Based Sustainable Communication in Stakeholder Voluntarism: Seferikart Project", (Ebru B. Güzeloğlu ve Deniz Maden ile ortak, sözlü olarak sunulmuş ve bildiri kitabında tam metin olarak yayımlanmıştır), Cilt: 26, ss. 1124-1129.
- 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, 20-23 Kasım 2013, Antalya-Akdeniz Üniversitesi, “Kültürlerarası İletişim Dersinin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, (Prof. Dr. Mine SARAN ile ortak, sözlü olarak sunulmuş ve bildiri kitabında tam metin olarak yayımlanmıştır.)
- 2. Uluslararası Yeni İletişim Teknolojileri ve Sosyal Dönüşüm Sempozyumu, 02-04 Mayıs 2012, Kırgızistan-Manas Üniversitesi, “Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Kuramı’na Göre Kültürlerarası Farklılıkların Yönetiminde Halkla İlişkiler ve İletişim”, (Prof. Dr. Mine SARAN ile, sözlü olarak sunulmuş ve bildiri kitabında tam metin olarak yayımlanmıştır.)
- UTSAS (I. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu), 13-15 Kasım 2009, Antalya, “Terörle Mücadelede Sosyal Pazarlama ve İletişim Stratejileri”, (Doç. Dr. Mine SARAN ile, sözlü olarak sunulmuş ve sempozyumun seçilen bildirileri arasında yer alarak Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi’nde tam metin olarak yayımlanmıştır.)
- Medya ve Siyaset Sempozyumu, 15-17 Kasım 2007, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Bornova-İzmir,“Uluslararası Kamuoyunda Bir Marka Oluşturma Yolunda Türkiye” (Yrd. Doç. Dr. Ahsen ARMAĞAN ve Yrd. Doç. Dr. Elif YILDIZ ile, sözlü olarak sunulmuş ve bildiri kitabında tam metin olarak yayımlanmıştır.)
- Medya ve Siyaset Sempozyumu, 15-17 Kasım 2007, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Bornova-İzmir, “AKP ve CHP’nin Seçim Bildirgelerinin İnternet Ortamında Temsili: Sanal Propaganda” (Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL ile ortak, sözlü olarak sunulmuş ve bildiri kitabında tam metin olarak yayımlanmıştır.)
- 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi-Risk Altındaki Çocuklar, 22-24 Ekim 2007, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Beyazıt-İstanbul, “Sanal Dünyanın İzdüşümünde Çocuklara Yönelik Şiddet: Çocuk Pornografisi” (Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL ile ortak, sözlü olarak sunulmuş ve bildiri kitabında tam metin olarak yayımlanmıştır.)
- 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi-Risk Altındaki Çocuklar, 22-24 Ekim 2007, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Beyazıt-İstanbul, “Eğitim Kurumlarının İletişim Kalitesini Arttırmada İçsel Motivasyon Araçları” (Doç. Dr. Müjde Ker DİNÇER ile ortak, sözlü olarak sunulmuş ve bildiri kitabında tam metin olarak yayımlanmıştır.)
- Third Vittachi International Conference - Rethinking Educational Change, 01-05 July 2006, Al Akhawayn University, Ifrane-Morocco, “Using Motivation Management to Overcome Communication Gaps in Educational Institutions” (Doç. Dr. Müjde Ker DİNÇER ile ortak, sözlü olarak sunulmuş ve bildiri kitabında tam metin olarak yayımlanmıştır.)
- International Conference on Communication, Mass Media&Culture-Freedom and Prejudices, 05-07 October 2006, Kent State University&Bahçeşehir Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, “Overcoming the Prejudices Resulting From Intercultural Differences by Public Relations Works”, (Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL ve Doç. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN ile ortak, sözlü olarak sunulmuş ve sempozyumun seçilen bildirilerinden oluşan İngilizce edite kitapta tam metin olarak yayımlanmıştır.)
- Uluslararası Turizm Konferansı, Dünya Turizminde Yeni Bakış Açıları, Değerler ve Gelecekteki Turizm İşletmeciliği, 20-26 Kasım 2006, Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi, Alanya, “Managing the Organizational Culture of Tourism Enterprises with a New Value: Servant-Leadership”, (Doç. Dr. Müjde Ker DİNÇER ile ortak, sözlü olarak sunulmuş ve bildiri kitabında tam metin olarak yayımlanmıştır.)

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (1 adet)- 2010, Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences,"Çokkültürlülük, Ulus-ötesilik ve Kültürlerarası İletişim Yeterliği", Emine Uçar İlbuğa, 7/1, Mayıs 2010, s. 173, ss. 163-180.
Kitapları (7 adet)- 2016, Doç. Dr. Seda Mengü editörlüğünde hazırlanan Halkla İlişkiler Uygulaması (The Practice of Public Relations) kitabında (Entegrated Marketing Management) "Bütünleşik Pazarlama İletişimi" bölümünün Türkçe çevirisi, (Mine Saran ile ortak), (Nobel Yayıncılık, Basım Sayısı:12), Türkçe Kitap Çevirisi
- 2015, Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programlarında kullanılmak üzere hazırlanan Uluslararası Halkla İlişkiler kitabında "Uluslararası Halka İlişkilerde Aktörler ve Uygulamalarda Karşılaşılan Zorluklar" başlıklı bir ünite, (Mine Saran ile ortak), Erzurum Üniversitesi AÖF Yayınları.
- Doç. Dr. Sema Yıldırım BECERİKLİ editörlüğünde hazırlanan “Halkla İlişkiler ve Reklamın Anatomisi (Eleştirel Bir Kavrayış)” isimli kitapta bir bölüm-özgün, “Postmodernizm Perspektifinden Halkla İlişkilerde Etkinlikler & İmajlar: Halkla İlişkiler Etiğinin Değerlendirilmesi”, (Ütopya Yayınevi, 2011)
- Doç. Dr. Mine SARAN editörlüğünde hazırlanan “Küreselleşme Bağlamında Uluslararası İşletmeler İletişim Perspektifinden İncelemeler” isimli kitapta iki bölüm-özgün, “Uluslararası İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk” ile “Ülke İmajının Uluslararası İşletmelere Katkıları”, (Detay Yayıncılık, 2011)
- Yrd. Doç. Dr. Elif YILDIZ ve Doç. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN editörlüğünde hazırlanan “İletişimde Çocuk Figürü” isimli kitapta bir deneme yazısı-özgün, “Küçük Zannedilen Büyük Yürekler: Gazze’de Çocuk Olmak Üzerine Bir Deneme”, (Nobel Yayıncılık, 2009)
- Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL ve Doç. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN editörlüğünde hazırlanan “Medya Analizleri” isimli kitapta iki bölüm (Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL ve Doç. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN ile ortak), Nobel Yayıncılık, 2008.
- Süheyla Kırca SCHROEDER ve LuEtt Hanson editörlüğünde hazırlanan “Freedom and Prejudice Approaches to Media and Culture”, isimli İngilizce derleme kitapta bir bölüm “Overcoming the Prejudices Resulting From Intercultural Differences Through Public Relations Practices”, (Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL ve Doç. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN ile ortak), Bahçeşehir University Press, 2008.

Kazanılan Burslar (1 adet)- 2011, Bersay İletişim Enstitüsü, “Nihat Saydam Karşılıksız İletişim Bursu”
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2005, 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılı Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi “Fakülte Birinciliği”
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (2 adet)- Doktora, 2014, Toplumsal Faydanın Yaratılmasında Sosyal Pazarlama ve İletişim, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2007, Türkiye Markası Oluşturmada Kamuoyu Dinamiklerine Yönelik Bütünleşik İletişim Faaliyetlerinin Türkiye Açısından Önemi ve Bu Süreçte Halkla İlişkilerin Rolü, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü