Akademik BilgilerBURCU ÖZTÜRK
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: burcu.ozturk@ege.edu.tr
- Telefon: 0(232) 311 30 26
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye , Devam Ediyor
- Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Samsun, Türkiye , 2008
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye , 2011

İdari ve Akademik Görevleri (7 adet)- Gıda Mühendisliği Bölümü BAP Avans Mutemedi , 2016-
- Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Temsilcisi, 2015-
- Gıda Mühendisliği Bölümü Erasmus Çalışma Grubu Üyesi, 2014-
- Gıda Mühendisliği Bölümü MÜDEK Bilişim Komitesi Üyesi, 2013-
- Gıda Mühendisliği Bölümü Sosyal Etkinlikler Komitesi Üyesi, 2013-2015
- Gıda Mühendisliği Bölümü BAP Proje Koordinatörlüğü Alt Komisyon Üyesi, 2012-
- 59th International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST) Organizasyon Komitesi Üyesi, 18-23 Ağustos 2013, İzmir, Türkiye,
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Öztürk, B., Urgu, M. and Serdaroğlu, M., 2017. Egg white powder-stabilized multiple (water-in-olive oil-in-water) emulsions as beef fat replacers in model system meat emulsions. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97: 2075-2083.
- Öztürk, B., Serdaroğlu, M., 2017. The effects of egg albumin incorporation on quality attributes of pale, soft, exudative (PSE-like) turkey rolls, Journal of Food Science and Technology, 54(6): 1384-1394.
- Serdaroğlu, M., Öztürk, B. and Urgu, M., 2016. Emulsion characteristics, chemical and textural properties of meat systems produced with double emulsions as beef fat replacers. Meat Science, 117:187-195.
- Öztürk, B., Serdaroğlu, M., 2015. Quality characteristics of PSE-like turkey pectoralis major muscles generated by high post-mortem temperature in a local Turkish slaughterhouse, Korean Journal for Food Science of Animal Resources, 35(4): 524-532.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Öztürk, B., Serdaroğlu, M., 2017. A rising star prebiotic dietary fiber: Inulin and recent applications in meat products, Journal of Food and Health Science, 3(1):12-20.
- Öztürk, B., Serdaroğlu, M. 2017. Et ve et ürünlerinde fosfatlar: İşlevleri ve ikame olanaklarının güncel çerçevede değerlendirilmesi. Gıda, 42(5): 535-545.
- Öztürk, B., Serdaroğlu, M. ve Ergezer, H., 2015. Et ve et ürünlerinde nitrit-nitrat: kullanım avantajları, yasal sınırlamalar ve güncel alternatif yaklaşımlar, Akademik Gıda, 13(3):257-264.
- Serdaroğlu, M., Öztürk, B. and Kara, A. 2015. An overview of food emulsions: description, classification and recent potential applications, Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 3(6):430-438.
- Serdaroğlu, M. ve Öztürk, B. 2011. Etlik piliç ve hindilerde solgun kanatlı eti sendromu, Hayvansal Üretim, 52(1):59-66.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- Serdaroğlu, M. ve Öztürk, B. 2015. Glutensiz kaplamalı tavuk eti ürünlerinde yenilikçi alternatif: karabuğday, EİB III. Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, 21-22 Nisan 2015, İzmir.
- Serdaroğlu, M., Öztürk, B., Urgu M., 2015. Sodyum kazeinat veya yumurta beyazı tozu ile hazırlanan çoklu emülsiyonların yağı azaltılmış et emülsiyonları üretimininde kullanımının araştırılması, Sabri Ülker Bilim Ödülü Yarışması, 3. Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, 7 Mayıs 2015, İstanbul.
- Öztürk, B. PSE (Solgun, Yumuşak, Su Salan) Karakterde Hindi Eti Oluşumu ve PSE-Benzeri Hindi Rulolarında Yumurta Albümini Kullanımının Ürün Kalitesine Etkilerinin Araştırılması, Ege Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Müh. Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 2011, İzmir.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (20 adet)- Öztürk, B., Serdaroğlu, M. and Karabıyıkoğlu, M., 2017. Stability of model system beef emulsions containing linseed oil-in-water gelled emulsions, 63rd International Congress of Meat Science and Technology, 13-18 August 2017, Cork, Ireland. (full paper-poster presentation)
- Serdaroğlu, M., Çağındı, Ö., Öztürk, B. and Karabıyıkoğlu, M., 2017. Effects of using gelled emulsion prepared with linseed oil on oxidative stability and fatty acid composition of model system meat emulsions, 63rd International Congress of Meat Science and Technology, 13-18 August 2017, Cork, Ireland. (full paper-poster presentation)
- Serdaroğlu, M., Kavuşan, H. S., İpek, G., and Öztürk, B., 2017. Effects of dried pumpkin pulp and seed on quality of beef meatballs, 63rd International Congress of Meat Science and Technology, 13-18 August 2017, Cork, Ireland. (full paper-poster presentation)
- Serdaroğlu, M., Özyurt, H., Zungur-Bastıoğlu, A., Öztürk, B. and Ötleş, S., 2017. The effects of replacing beef fat with olive oil on protein oxidation products (α-Aminoadipic semialdehydes-AAS and γ-glutamic semialdehydes-GGS) in Turkish dried fermented sausage, 63rd International Congress of Meat Science and Technology, 13-18 August 2017, Cork, Ireland. (full paper-poster presentation)
- Öztürk, B., Serdaroğlu, M., Nacak, B., and Karabıyıkoğlu, M., 2017. Oxidative properties of sucuk produced with olive oil during fermentation and ripening, 63rd International Congress of Meat Science and Technology, 13-18 August 2017, Cork, Ireland. (full paper-poster presentation)
- Zungur-Bastıoğlu, A., Serdaroğlu, M. and Öztürk, B., 2016. Effects of olive oil as partial replacer of animal fat in sucuk on oxidation and some quality properties during production, 62th International Congress of Meat Science and Technology, 14-19 August 2016, Bangkok, Thailand. (full paper-poster presentation)
- Öztürk, B., Serdaroğlu, M., 2016. Incorporation of jerusalem artichoke powder and sodium carbonate in emulsified chicken meatballs as phosphate replacers, The 7th International Conference on the Quality and Safety in Production Chain, 23-24 June 2016, Wroclaw, Poland. (oral presentation)
- Serdaroğlu, M., Öztürk, B., Karabıyıkoğlu, M., Erdem, A., Kavuşan, H.S., 2016. Utilization of inulin in low-fat fresh chicken sausages, The 7th International Conference on the Quality and Safety in Production Chain, 23-24 June 2016, Wroclaw, Poland. (poster presentation)
- Serdaroğlu, M., Öztürk, B., Nacak, B., Durdu, B., Yaşar, H., and Göral, Ş. 2016. Quality characteristics of phosphate-free beef emulsions manufactured with jerusalem artichoke powder, 62th International Congress of Meat Science and Technology, 14-19 August 2016, Bangkok, Thailand. (full paper-poster presentation)
- Öztürk, B., Serdaroğlu, M., and Zungur-Bastıoğlu, A., 2016. Physical and oxidative stability of phosphate-free meatballs produced with jerusalem artichoke powder during frozen storage, 2nd Congress on Food Structure Design, 26-28 October 2016, Antalya. (poster presentation)
- Zungur, A., Öztürk, B., Serdaroğlu, M., 2015. Traditional Turkish meat products, The 3rd Scientific Days of Agro-Foods- SDAF 2015, 15-18 March, Hammamet, Tunusia. (poster presentation)
- Zungur, A., Serdaroğlu, M., Öztürk, B. 2015. Effects of olive oil as partial replacer of animal fat in sucuk during early stages of fermentation, 61th International Congress of Meat Science and Technology, 23-28 August 2015, Clermont-Ferrand, France. (full paper-poster presentation)
- Öztürk, B., Serdaroğlu, M., Tanışan, C., Çarkacı, G. 2015. Quality characteristics of meatballs produced with jerusalem artichoke powder, 61th International Congress of Meat Science and Technology, 23-28 August 2015, Clermont-Ferrand, France. (full paper-poster presentation)
- Öztürk, B., Serdaroğlu, M., Urgu, M., 2014. Characteristics of multiple (W/O/W) emulsions manufactured with caseinate or egg white powder, 2nd International Congress on Food Technology, 5-7 November, 2014, Kuşadası, Turkey. (poster presentation)
- Serdaroğlu, M., Öztürk, B., Urgu, M., 2014. Quality characteristics of meat emulsions manufactured with W/O/W multiple emulsions as fat replacers, 2nd International Congress on Food Technology, 5-7 November, 2014, Kuşadası, Turkey. (oral presentation)
- Serdaroğlu, M., Kara, A. and Öztürk, B., 2013. Multiple emulsions and their applications in food, IC FABE 2013- Food and Biosystems Engineering International Conference, 30 May-2 June, 2013, Skiathos Island, Greece. (full paper-oral presentation)
- Serdaroğlu, M., Öztürk, B. and Urgu, M., 2013. Utilization of egg white powder and olive oil in turkey meat emulsion systems, XXI European Symposium on the Quality of Poultry Meat and XV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, 15-19 September, 2013, Bergamo, Italy. (full paper-oral presentation)
- Serdaroğlu, M., Öztürk, B. and Purma Adıbelli, Ç., 2011. A research on the application of different temperature and time parameters to generate PSE-like turkey meat, NAFI 2011 International Food Congress, 26-28 May, 2011, Çeşme, İzmir, Turkey. (poster presentation)
- Serdaroğlu, M., Purma Adıbelli, Ç. and Öztürk, B., 2011. Application of microbial transglutaminase in poultry meat products, NAFI 2011 International Food Congress, 26-28 May, 2011, Çeşme, İzmir, Turkey. (poster presentation)
- Öztürk, B., Purma Adıbelli, Ç. and Serdaroğlu, M., 2011. Quality characteristics of PSE (Pale, Soft, Exudative)-like turkey rolls produced by addition of egg albumin, XX European Symposium on the Quality of Poultry Meat and XIV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, 4-8 September, 2011, Leipzig, Germany. (poster presentation)

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (11 adet)- Öztürk, B., Serdaroğlu, M., Zungur-Bastıoğlu, A., 2016. Yer elması tozunun emülsifiye tavuk köftelerinde fosfat ikamesi olarak kullanımının araştırılması, Türkiye 12. Gıda Kongresi, 5-7 Ekim 2016, Edirne. (poster bildiri)
- Serdaroğlu, M., Öztürk, B., Zungur, A., Nacak, B. 2015. İzmir ili piyasasında satışa sunulan sucukların fiziksel ve kimyasal kalite parametrelerinin incelenmesi, İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir. (poster bildiri)
- Serdaroğlu, M., Öztürk, B. 2015. Et ürünlerinde nitrit-nitratların kullanımı ve alternatif yaklaşımlar, İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir. (poster bildiri)
- Nacak, B., Serdaroğlu, M., Öztürk, B., 2015. Kaplanarak kızartılan balık köftelerinde farklı unların kullanımının kalite üzerine etkileri, 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, İzmir. (poster bildiri)
- Öztürk, B., Serdaroğlu, M., 2015. Balıklardan elde edilen protein hidrolizatları ve antioksidan rolleri, 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, İzmir. (poster bildiri)
- Öztürk, B., Serdaroğlu, M., Urgu, M., 2014. Yağı azaltılmış model sistem et emülsiyonlarında çoklu (W/O/W) emülsiyon kullanımının araştırılması, 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan 2014, Adana. (poster bildiri)
- Serdaroğlu, M., Öztürk, B., Zungur, A., 2014. Fermente et ürünlerinde protein oksidasyonu mekanizması ve önemi, 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan 2014, Adana. (poster bildiri)
- Öztürk, B., Serdaroğlu, M., 2014. Et ve et ürünlerinde NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) spektroskopisi, 3. Et Ürünleri Çalıştayı, 16-17 Ekim 2014, Tokat. (poster bildiri)
- Serdaroğlu, M., Öztürk, B., 2014. Emülsifiye et ürünlerinde yasal düzenlemeler, 3. Et Ürünleri Çalıştayı, 16-17 Ekim 2014, Tokat. (sözlü bildiri)
- Serdaroğlu, M. ve Öztürk, B., 2012. PSE karakteristikte kanatlı etlerinin ürün formülasyonlarında değerlendirilmesi, II. Et Ürünleri Çalıştayı "Kanatlı Et Ürünleri", 6-7 Aralık 2012, Manisa. (tam metin- sözlü bildiri)
- Serdaroğlu, M., Purma Adıbelli, Ç. ve Öztürk, B., 2010. İzmir ili genelinde tüketicilerin geleneksel et ürünlerimizden sucuk ve ısıl işlem görmüş sucuk benzeri ürünler ile ilgili bilinç düzeyinin incelenmesi, I. Et Ürünleri "Sucuk" Çalıştayı, 2-3 Aralık 2010, Kuşadası, Aydın. (tam metin-poster bildiri)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- 2014, TÜBİTAK Hızlı Destek Proje No: 113-O-215, Yürütücü: Serdaroğlu, M. Araştırmacılar: Öztürk, B., Urgu, M. Kazeinat veya Yumurta Beyazı Tozu ile Hazırlanan Çoklu Emülsiyonların Karakteristik Özellikleri ve Yağı Azaltılmış Model Sistem Et Emülsiyonu Üretiminde Çoklu Emülsiyon Kullanımının Araştırılması
- 2013, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:13-MÜH-021, Yürütücü: Serdaroğlu, M. Araştırmacılar: Kara, A., Öztürk, B., Urgu, M. Yağı Azaltılmış Model Sistem Et Emülsiyonlarında Zeytinyağı İçinde Su Emülsiyonu ve Havuç Tozu veya Yumurta Beyazı Tozu Kullanımının Araştırılması
- 2010, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:10-MÜH-012, Yürütücü: Serdaroğlu, M., Araştırmacı: Öztürk, B. PSE-Benzeri Hindi Eti Oluşum Koşulları ve Hindi Rulolarında Yumurta Albümini Kullanımının Bazı Kalite Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması
Kazanılan Burslar (5 adet)- 2017, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Proje No: 116-O-506 Proje Bursu
- 2015, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Proje No: 214-O-181 Proje Bursu
- 2015, TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) Proje No: 0764.STZ.2014 Doktora Tez Bursu
- 2014, TÜBİTAK Hızlı Destek Programı Proje No: 113-O-215 Proje Bursu
- 2009, Ege Üniversitesi LLP Erasmus Lisansüstü Staj Hareketliliği, University of Helsinki, Finland.
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2015, EBİLTEM TTO Patent Günleri 2014 TÜBİTAK Projeleri Buluş Adayları Ödül Programı (ilk 3 proje)