Akademik BilgilerSEZGİ BALCI KANBUR
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Rektörlük
Bağlı Bölümler
Tutulan Kadrolar
İletişim Bilgileri- E-posta: sezgi.balci@hotmail.com
Eğitim Bilgileri- Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Türkiye , Devam Ediyor
- Lisans: Pamukkale Üniversitesi, Türkiye , 2004
- Yüksek Lisans: Balıkesir Üniversitesi, Türkiye , 2007
- Yüksek Lisans: Osmangazi Üniversitesi, Türkiye , 2011

Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- Okutman, 2009-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Yeni Türk Edebiyatı (2010200)
Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- 2011, "Ayla Kutlu'nun Hikayelerinde Ataerkilliğin Kadın Üzerinden Bir Yorumu", I. Kadın Yazarlar Sempozyumu: Ayla Kutlu Edebiyatı, 25-26 Mayıs, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul.