Akademik BilgilerONUR ÖZDİKİCİERLER
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: onur.ozdikicierler@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 2007
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabillim Dalı, Türkiye , 2010
- Doktora: Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Yağ İşleme ve Mühendisliği Bilim Dalı, Türkiye , 2016

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- Gıda Mühendisliği Bölümü MÜDEK Bilişim Komitesi Üyesi, 2013-
- Gıda Mühendisliği Bölümü İnternet ve Bilişim Sorumlusu, 2013-2016
- Gıda Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi Komitesi Üyesi, 2012-
- Gıda Mühendisliği Bölümü BAP Proje Koordinatörlüğü Alt Komisyon Üyesi, 2011-2012
- Gıda Mühendisliği Bölümü Eğitim Komisyonu Üyesi, 2011-2012
Mesleki Faaliyetleri (4 adet)- Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Numerik Analiz Dersi Uygulaması, 2013-Devam Ediyor
- Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Böümü Oil and Fat Technology Uygulama Dersi, 2011-Devam Ediyor
- Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Unit Operations Laboratory Dersi, 2011-Devam Ediyor
- Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Dersi Uygulaması, 2008-2011
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- 2016, Onur, Ozdikicierler, Fahri Yemişçioğlu, Aytaç Saygın Gümüşkesen, Effects of process parameters on 3-MCPD and glycidyl ester formation during steam distillation of olive oil and olive pomace oil, European Food Research and Technology, 242(5), 805-813.
- 2016, Önal B, Özdikicierler O, Yemişçioğlu F., Türkiye Piyasasında Satışa Sunulan Patates Cipslerinde 3-MCPD Esterleri ve Glisidil Esterleri Miktarları, Akademik Gıda 14(3),267-274.
- 2016, Yemişçioğlu F, Özdikicierler O, Gümüşkesen A, Bitkisel Yağ Rafinasyonunda Yeni Bir Yaklaşım: Minimal Rafinasyon, Akademik Gıda 14(2), 172-179.
- 2016, Yemişçioğlu F, Özdikicierler O, Çapar S, Gümüşkesen A, Memecik Ve Erkence Zeytin Çeşitlerinde Olgunluk Derecesinin Natürel Zeytinyağının Toplam Polifenol Miktarı Ve Acılık İndeksi Üzerindeki Etkisi, GIDA, 41 (6),381-386.
- 2015, Yemiscioglu F.,Ozdikicierler O.,Onder O., Changes in Quality Characteristics of Different Deep Frying Fats During Frying and Regeneration Potentials of Different Adsorbents in Waste Frying Oils, Journal of Food and Nutrition Research, 3(3), 176-181.
- 2014, Ozdikicierler O, Dirim N, Pazir F, The effects of spray drying process parameters on the characteristic process indices and rheological powder properties of microencapsulated plant (Gypsophila) extract powder, Powder Technology, 253, 474-480.
- 2013, Yemiscioglu F., Ozdikicierler O., Gumuskesen A.S., Sonmez A.E., Bitkisel Yag Rafinasyon Artiklarinin Degerlendirilmesi, Gida, 38(6), 367-374.
- 2013, Pazir F., Ozdikicierler O., Dirim N., Tahin Helvasi Uretiminde Coven Ekstrakti Tozunun Kullanılmasi, Gida, 38(2), 95-101.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- 2013, Pazir F., Ozdikicierler O., Dirim N., Paşa (Sultan) Lokumu Uretiminde Coven Ekstrakti Tozunun Kullanimi, Gida Teknolojisi,2, 42-45.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- Yemiscioglu F., Karabulut M., Özdikicierler O., Effects of Refining Steps on 3-MCPD Content of Olive Oil, 11th EuroFedLipid Congress (Oral Presentation), 27-30 October 2013, Antalya, Turkey.
- Ozdikicierler O., Yemiscioglu F., A Study on Antioxidative Capacity of Various Natural Plant Extracts During Frying, 11th EuroFedLipid Congress, 27-30 October 2013, Antalya, Turkey.
- Nebioglu M.A., Yemiscioglu F., Özdikicierler O., A Review on Phenolic Compounds of Natural Olive Oils, 11th EuroFedLipid Congress, 27-30 October 2013, Antalya, Turkey.
- Pazır F., Dirim S.N.,Ozdikicierler O.,Coskun F., Production of Tahini Halva: A Traditional Turkish Food, 24-26 Ekim 2013, Ohrid, Makedonya.
- Pazir F., Dirim S.N., Ozdikicierler O., The use of soapwort extract powder in Turkish pasha delight productions, International Food Congress: Novel Approaches in Food Industry (NAFI), 26-29 May 2011, Cesme, Turkey.
- Ozdikicierler O, Gumuskesen A.S., Production and Refining of Soy Lecithin, 9th EuroFedLipid Congress, 18-21 September 2011, Rotterdam, The Netherlands.
- Yemiscioglu F., Ozdikicierler O, Gumuskesen A.S., Essential Oils: Antioxidant Activity and Rancimat Value, 9th EuroFedLipid Congress, 18-21 September 2011, Rotterdam, The Netherlands.
- Ozdikicierler O., Dirim S.N., Pazir F., Efficiency of soapwort extract powder production in spray drying, 1st International Congress on Food Technology, 3-6 November 2010, Antalya, Turkey.
- Ozdikicierler O., Dirim S.N., Pazir F., Optimization of spray drying process of soapwort extract by response surface methodology, International Drying Symposium, 3-6 October 2010, Magdeburg, Germany.
- Ozdikicierler O., Dirim S.N., Pazir F., Effect of spray drying conditions on functional properties of soapwort extract powder, The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology, 1-3 November 2010, Homs, Syria.
- Palop S., Ozdikicierler O., Kostekli M., Escriva M., Esteve M:J:, Frigola A., Ascorbic acid in tomatoes during refgigeration storage with absorbing sheet of ethylene, FoodInnova2010, 27-29 October 2010, Valencia, Spain.
- Escriva M., Kostekli M., Ozdikicierler O., Palop S., Esteve MJ., Frigola A., Determination of the antioxidant capacity in tomatoes stored in refrigeration with absorbing sheet of ethylene, FoodInnova2010, 27-29 October 2010, Valencia, Spain.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- Önal B., Özdikicierler O., Yemişçioğlu F., Türkiye Piyasasında Satışa Sunulan Patates Cipslerinde 3-MCPD Esterleri ve Glisidil Esterleri Miktarları, YABİTED III. Bitkisel Yağ Kongresi, 13-15 Nisan 2017, İzmir, Türkiye.
- Özdikicierler O., Gümüşkesen A., Bitkisel Yağ Rafinasyonunda Yenilikçi Yaklaşımlar, YABİTED III. Bitkisel Yağ Kongresi, 13-15 Nisan 2017, İzmir, Türkiye.
- Önal B., Özdikicierler O., Yemişçioğlu F., Türkiye Piyasasında Satışa Sunulan Patates Cipslerinde 3-MCPD Esterleri ve Glisidil Esterleri Miktarları, YABİTED III. Bitkisel Yağ Kongresi, 13-15 Nisan 2017, İzmir, Türkiye.
- Yemişçioğlu, F., Özdikicierler O., Akbaba A., Farklı Rafine Bitkisel Yağlara Uygulanan Deodorizasyon İşleminin Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Miktarları Üzerine Etkisi, İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015 Nevşehir.
- Gümüşkesen A., Yemişçioğlu F., Özdikicierler O., Memecik ve Erkence Zeytin Çeşitlerinin Olgunluk İndekslerinin Zeytinyağının Toplam Polifenol İçeriği ve Acılık İndeksi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015 Nevşehir.
- Yemişçioğlu F., Özdikicierler O., Gümüşkesen A., Modelleme Yaklaşımıyla Bitkisel Yağların Su Buharı Distilasyonunda 3-MCPD Oluşumunun İncelenmesi, YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi, 07-09 Mayıs 2015, Tekirdağ
- Gumuskesen A.S, Yemiscioglu F., Özdikicierler O., Bitkisel Yağ Rafinasyon Atıklarının Değerlendirilmesi, 12-14 Nisan 2012, Adana, Türkiye.
- Özdikicierler O., Gumuskesen A.S., Yemiscioğlu F., Bitkisel Yağlarda Renk Açma, Mumsu Maddelerin Giderilmesi (Dewaxıng) Ve Deodorizasyon İşlemlerinde Membran Teknolojisinin Kullanımı, 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım 2011, Ankara, Türkiye.

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 0 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 11 kez kaynak gösterilmiştir.
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- 2014, TÜBİTAK 1002 Projesi 113O483, Prof. Dr. Aytaç Saygın Gümüşkesen (Yürütücü), Yrd. Doç. Dr. Fahri Yemişçioğlu (Araştırmacı), Ar. Gör. Onur Özdikicierler (Bursiyer), Zeytinyağı ve Pirina Yağında 3-MCPD Oluşumu Üzerine Su Buharı Distilasyon Koşullarının Etkisi
- 2013, EBİLTEM 14BİL012, Prof. Dr. Aytaç Saygın Gümüşkesen (Yürütücü), Yrd. Doç Dr. Fahri Yemişçioğlu (Araştırmacı), Ar. Gör Onur Özdikicierler (Araştırmacı), Zeytinyağı Ve Prina Yağında 3-MCPD Oluşumu Üzerine Su Buharı Distilasyon Koşullarının Etkisi
- 2011, BAP 11MÜH074, Prof. Dr. Aytaç Saygın Gümüşkesen (Yürütücü), Yrd. Doç Dr. Fahri Yemişçioğlu (Araştırmacı), Ar. Gör Onur Özdikicierler (Araştırmacı), Bitkisel Nutrasötik Yağların Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Yöntemlerininyağların Antioksidan Kapasitesi Ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
- 2011, Tübitak 1001 Projesi 109O092, Tahin helvası ve lokum üretimlerinde kullanılmak üzere çöven ekstraktı tozu eldesi Prof. Dr. Fikret Pazır (Yürütücü), Yrd. Doç. Dr. Nur Dirim (Araştırmacı), Ar. Gör. Onur Özdikicierler (Bursiyer)
Kazanılan Burslar (3 adet)- 2013, TÜBİTAK 113O482 1002 Projesi Bursu
- 2009, TÜBİTAK 109O092 1001 Projesi Bursu
- 2009, Ege Üniversitesi LLP Erasmus Lisansüstü Staj Hareketliliği Bursu, Universitat de València, Spain.
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2017, YABİTED III. Bitkisel Yağ Kongresi Poster Yarışması Birincilik Ödülü