Akademik BilgilerİREM KALIPCILAR
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Geoteknik Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: irem.kalipcilar@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği , Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye , 2012
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2015

İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Eskişar T., Altun S., Kalıpcılar İ., Assessment of strength development and freeze-thaw performance of cement treated clays at different water contents, Cold Regions Science and Technology, V. 111, pp 50-59, March 2015.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Eskişar T., Kalıpcılar İ., Altun S., Assessment of strength development and freeze-thaw behavıor of cement admixed clay, 11th International Congress on Advances in Civil Engineering, 21-25October 2014, Istanbul, Turkey.
- Eskişar T., Kalıpcılar İ., Altun S., Çakır R., Geotechnical Reconnaissance and Earthquake Induced Liquefaction Susceptibility of a New Settlement Area in Izmir-Turkey, AEG 2013 Annual Meeting, September 8 -15, Seattle, USA

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- Kalıpcılar İ., Karakan E., Sezer A., Altun S., Derin Karıştırma Yöntemin ile İyileştirilen Zeminlerin Artan Tekrarlı Yükleme Deneyleri İle Dinamik Özelliklerinin İncelenmesi. 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 11-14 Mayıs 2015, İstanbul.
- Sezer A.,Erdogan D.,Göktepe A.B., Altun S., Kalıpcılar İ.,EĞİTMENSİZ SINIFLAMA ALGORİTMALARI İLE SIVILAŞMA DİRENCİNİN SINIFLANDIRILMASI, 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı,3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı,14-16 Ekim 2015, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
- Kalıpcılar İ.,Karakan E., Erdogan D., Sezer A., Altun S., ARTAN TEKRARLI YÜKLER ALTINDA İNCE DANELİ ZEMİNLERDE FİBER KULLANIMININ DİNAMİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 14-16 Ekim 2015, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
- Kalıpcılar İ, Eskişar T., Altun S., Geotekstil Donatılı Kil Zeminlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Altıncı Ulusal Geosentetikler Konferansı, 29-30 Mayıs 2014, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
- Kalıpcılar İ, Eskişar T, Göktepe A B, Altun S, İzmir Körfezi Tarama Malzemesinin Geoteknik Özellikleri ile Solidifikasyona Uygunluğunun İncelenmesi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 15. Ulusal Kongresi,16-17 Ekim 2014, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
- Eskişar T., Kalıpcılar İ., Altun S., İzmir Karşıyaka Organik Kilinin Bazı Geoteknik Özelliklerinin Çimento Stabilizasyonu İle İyileştirilmesi,5. Geoteknik Sempozyumu,5-7 Aralık 2013, Çukurova Üniversitesi, Adana
- Kalıpcılar İ.,Bozyiğit B., Eskişar T., Altun S., İzmir İli Kent Merkezi İçinde Bir Dinamik Zemin Davranışının İncelenmesi,5. Geoteknik Sempozyumu,5-7 Aralık 2013, Çukurova Üniversitesi, Adana

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- International Geosynthetics Society