Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerEKİM PEKÜNLÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DR.
Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Hareket ve Antrenman Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ekimpekunlu@gmail.com
- Telefon: +90 (232) 3425714, İş Telefonu
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, BESYO, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Türkiye , 2005
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Programı, Türkiye , 2012

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi Hareket ve Antrenman Bilimleri Alanı Hakem Kurulu Üyeliği, 2014
Mesleki Faaliyetleri (25 adet)- (2011) IV. Antrenman Bilimi Kongresi (HÜ, ANKARA), 28-30/06/2011 (Katılımcı),
- (2002) Voleybol Hakem Kursu (CBÜ, MANİSA), 25-26/04/2002 (Katılımcı),
- (2013) 9. Uluslararası Sporda Bilgisayar Bilimleri Kongresi (İSTANBUL), 19-21/06/2013 (Katılımcı),
- (2011) III. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu (ÇÜ, ADANA), 13-14/05/2011 (Katılımcı),
- (1999-2000) Temel Bilgisayar Uygulamaları Kursu (EÜ, İZMİR), 1999 – 2000 Güz Dönemi (Katılımcı),
- (2013) Bilimsel Makale Yazma ve Yayımlama Semineri (AÜ, ESKİŞEHİR), 02/03/2013 (Katılımcı),
- (2009) I. Atletizm Sempozyumu (İZMİR), 04-06/12/2009 (Katılımcı),
- (2014) TVF 4. Gelişim Konferansı-Voleybolda Koçluk (İZMİR, Atatürk SS), 10/02/2014 (Katılımcı),
- (2012) Genel Antrenman Bilgisi Antrenör Gelişim Semineri (GSİM, İZMİR), 18-19/12/2012 (Katılımcı),
- (2009) III. Antrenman Bilimi Sempozyumu (HÜ, ANKARA), 10-12/06/2009 (Katılımcı),
- (2014) TVF 4. Gelişim Konferansı-Blok ve Defans (İZMİR, Atatürk SS), 11/02/2014 (Katılımcı),
- (2012) 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (PAÜ, DENİZLİ), 12-14/12/2012 (Katılımcı),
- (2009) International Workshop and Conference on Human Reflexes – Wiring and Firing of Motoneurons (EÜ, İZMİR), 11-15/05/2009 (Katılımcı),
- (2016) TVF - Altyapı Antrenörlerine Yönelik Oyuncu Yetiştirilmesi ve Temel Tekniklerin Uygulaması (İzmir Atatürk SS)- 07.03.2016 (Katılımcı) ,
-  (2015) TVF Fabrika Voleybol Eğitim Semineri (İZMİR, Atatürk SS), 11/10/2015 (Katılımcı),
- (2012) Saha Testleriyle Performans Analizi Semineri (DEÜ, İZMİR), 05-06/05/2012 (Katılımcı),
- (2009) Spor Hekimliği Günleri II – Kronik Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisi – (Sempozyum / EÜ, İZMİR), 12/03/2009 (Katılımcı),
- (2015) Fabrika Voleybol Eğitim Semineri (İzmir Atatürk SS)- 11.10.2015 (Katılımcı),
- (2011) 13.Ulusal Spor Hekimliği Kongresi (UÜ, BURSA), 16-18/12/2011, (Katılımcı),
- (2006) IX. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (MĞÜ, MUĞLA), 03-05/11/ 2006 (Katılımcı),
- (2013) 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi (EÜ, İZMİR), 13-14/12/2013 (Katılımcı),
- (2011) II. Naili Moran Atletizm Sempozyumu (EÜ, İZMİR), 26-27/11/2011 (Katılımcı),
- (2003) I. Kademe Voleybol Antrenör Yetiştirme Kursu (İZMİR), 20-31/10/2003 (Katılımcı),
- (2013) V. Antrenman Bilimi Kongresi (HÜ, ANKARA), 02-04/07/2013 (Katılımcı),
- (2011) Uygulamalı Hareket Analizi Semineri (HÜ, ANKARA), 15/10/2011 (Katılımcı),
Uzmanlık Alanları- Spor Eğitimi (2242001)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (13 adet)- 2017, Sağıroğlu, İ., Kurt,C., PEKÜNLÜ, E., Özsu, İ. Residual effects of static stretching and self-myofascial-release exercises on flexibility and lower body explosive strength in well-trained combat athletes. Isokinetics and Exercise Science, DOI: 10.3233/IES-16065 (SCI-Expanded / Özgün Makale)
- 2017, Özsu, İ., Sağıroğlu, İ., Kurt, C., PEKÜNLÜ, E., Comparing the Effectiveness of Whole Body Vibration and Local Vibration Exercise on Counter-Movement Jump Performance and Its Residual Characteristics in Well-Trained Athletes. International Journal of Sports,Exercise and Training Science 3(1): 16-24. DOI: 10.18826/useeabd.293332(Özgün Makale / Index Copernicus, Open Academic Journal Index)
- 2016, PEKÜNLÜ, E., Sağıroğlu, İ., Kurt, C., Özsu, İ. Acute Residual Effects Of Short And Long Duration Static Stretching On Counter Movement Jump Performances In Well-Trained Female Combat Athletes.European Journal of Physical Education and Sport Science 2(5): 34-60. DOI: 10.5281/zenodo.180188 (ERIC / Özgün Makale)
- 2015, Kurt C., PEKÜNLÜ E. Acute effect of whole body vibration on isometric strength, squat jump, and flexibility in well-trained combat athletes. Biology of Sport 32(2): 115-122. DOI: 10.5604/20831862.1134558 (SCI-Expanded / Özgün Makale)
- 2015, PEKÜNLÜ E. A large number of short sprints is required to avoid practice based improvement effect during the assessment of cycling peak power. Isokinetics and Exercise Science 23: 133-142. DOI: 10.3233/IES-150577 (SCI-Expanded / Özgün Makale)
- 2015, PEKÜNLÜ, E., Ozgur, O., Yapicioglu, B. Drop in mechanical work: A highly reliable fatigue-related output in Wingate all-out test. Isokinetics and Exercise Science. DOI: 10.3233/IES-150594, Kabul Tarihi: 01.10.2015 (SCI-Expanded, Özgün Makale)
- 2015, PEKÜNLÜ E. Uygun olmayan istatistiksel analiz kullanımı ve istatistiksel sonuçların hatalı yorumlanması. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi (EBSCO, CABI, Türkiye Atıf Dizini / Editöre Mektup, Kabul Tarihi: 27.10.2015).
- 2014, PEKÜNLÜ E., Özsu İ. Randomization versus matching method in resistance training research: A simulationstudy based on maximal isometric squat strength recovery data. Isokinetics and Exercise Science 22(4): 319-331. DOI: 10.3233/IES-140554 (SCI-Expanded / Özgün Makale / Doktora Teziyle İlişkili Yayın).
- 2014, PEKÜNLÜ E., Özsu İ. Avoiding systematic errors in isometric squat-related studies without pre-familiarization by using sufficient numbers of trials. Journal of Human Kinetics 42: 201-213. DOI: 10.2478/hukin‐2014‐0074 (SCI-Expanded / Özgün Makale / Doktora Teziyle İlişkili Yayın)
- 2013, PEKÜNLÜ E., Atalağ O. Relationship between fatigue index and number of repetition maxima with sub-maximal loads in biceps curl. Journal of Human Kinetics 38:169-181. DOI: 10.2478/hukin-2013-0057 (SCI-Expanded / Özgün Makale).
- 2013, PEKÜNLÜ E. Misinterpretation of statistical (in)significance in scientific researches. Journal of Marmara University Institute of Health Sciences 3(2):114 (Index Copernicus, Scopemed / Editöre Mektup).
- 2012, PEKÜNLÜ E. Güvenirlik çalışmalarının sadece sınıf içi korelasyon katsayısına (ICC) bağlı olarak yorumlanması yeterince güvenilir değil. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2(2):101-102 (Index Copernicus, Scopemed / Editöre Mektup).
- 2012, PEKÜNLÜ E. Antrenman bilimi araştırmalarında en zayıf halka: Rastgeleleştirme yöntemi. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi 4(2):92-104 (EBSCO, CABI, Türkiye Atıf Dizini / Derleme / Doktora Teziyle İlişkili Yayın).

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (5 adet)- Toyoda H., Japonya’daki lise beden eğitimi derslerinde voleybol temel becerilerinin öğretim yöntemleri. Voleybol, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2008/1-2(40):3-4 (Çeviren: PEKÜNLÜ E., 30.05.2010).
- Hayashi A., Antrenman için temel kurallar. Voleybol, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2008/1-2(40):27-32 (Çeviren: PEKÜNLÜ E., 30.05.2010).
- Toyoda, H., Yeni başlayanlar ve 7-12 yaş grubu için temel öğretim süreçleri ve yöntemleri. Voleybol, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2007/2(39):35-40 (Çeviren: PEKÜNLÜ E., 05.03.2009).
- Toyoda H., Japonya’da voleybol okulu. Voleybol, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2007/2(39):30-34 (Çeviren: PEKÜNLÜ E., 05.03.2009).
- Noij, A., “Circulation” ve mini voleybol. Voleybol, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2006/1(36):3-19 (Çeviren: PEKÜNLÜ E., 08.05.2007).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- Atalag O., Tan Y., PEKÜNLÜ E., Unierzyski P. The relationship between different hitting regions on a tennis racquet and accuracy on the court. 20th Annual Congress of the European College of Sports Science (ECSS), Malmö, İSVEÇ, 24-27 Haziran 2015 (Sözel Bildiri)
- PEKÜNLÜ E., Özkaya Ö., Yapıcıoğlu B. Maksimal eforlu Wingate testinde yüksek düzey güvenilirliğe sahip yorgunluk oranı hesaplaması için yeni bir eşitlik önerisi. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, TÜRKİYE, 7-9 Kasım 2014 (Ödül Aday Adayı Sözel Bildiri).
- Özkaya Ö., PEKÜNLÜ E., Yapıcıoğlu B. Maksimal eforlu Wingate testinde yeni nesil güç çıktılarının güvenilirliği. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, TÜRKİYE, 7-9 Kasım 2014 (Poster Bildiri).
- Sağıroğlu İ., PEKÜNLÜ E., Kurt C., Özsu İ. İyi antrenmanlı dövüş sporcularında kısa ve uzun süreli statik germenin çökerek sıçrama performansına akut residüel etkileri. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, TÜRKİYE, 7-9 Kasım 2014 (Ödül Aday Adayı Sözel Bildiri).
- PEKÜNLÜ E. Should we use randomization or matching method in resistance training researches? A simulation study. 9th International Symposium on Computer Science in Sport, İstanbul, TÜRKİYE, June 19th-22nd, 2013 (Doktora Teziyle ve "Isokinetics and Exercise Science [2014] 22(4): 319-331" Yayınıyla İlişkili Sözel Bildiri).
- PEKÜNLÜ, E. Relationship between rate of perceived exertion and muscular endurance levels of resistance trained males during multiple sets of dynamic squat exercise. 9th International Symposium on Computer Science in Sport, İstanbul, TÜRKİYE, June 19th-22nd, 2013 (Sözel Bildiri).
- PEKÜNLÜ, E. It is time to correct the inaccurate use of term “intensity” in resistance training literature: An argumentative approach. 9th International Symposium on Computer Science in Sport, İstanbul, TÜRKİYE, June 19th-22nd, 2013 (Sözel Bildiri).
- PEKÜNLÜ E., Özsu İ. Is “the best of 3 trials” method reliable in the assessment of maximal isometric squat strength with no pre-familiarization? 12th International Sport Sciences Congress, Denizli, TÜRKİYE, December 12th-14th, 2012 (Doktora Teziyle ve "Journal of Human Kinetics [2014] 42: 201-213" Yayınıyla İlişkili Sözel Bildiri).
- PEKÜNLÜ E., Özsu İ. Fatigue index can be used as a matching variable in independent group design studies investigating recovery processes in maximal isometric squat strength. 12th International Sport Sciences Congress, Denizli, TÜRKİYE, December 12th-14th, 2012 (Doktora Teziyle ve "Isokinetics and Exercise Science [2014] 22(4): 319-331" Yayınıyla İlişkili Sözel Bildiri).
- PEKÜNLÜ E., Atalağ O. Relationship between fatigue index and number of repetition maxima with sub-maximal loads in biceps curl. 12th International Sport Sciences Congress, Denizli, TÜRKİYE, December 12th-14th, 2012 ("Journal of Human Kinetics [2013] 38: 169-181" makalesiyle ilişkili sözel bildiri).

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- PEKÜNLÜ E., Yapıcıoğlu B. Alışma seansı ve tekrar sayısının maksimal izometrik dirsek fleksiyon kuvvet testi sonuçlarına etkisi. 15. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, ANKARA, 20 - 22 Kasım 2015 (Sözel Bildiri)
- PEKÜNLÜ E., Kurt C. İzometrik alıştırmalarla kullanılan tüm vücut vibrasyonunun algılanan zorluk derecesine etkisi ve üç farklı skalanın güvenilirliği. 15. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, ANKARA, 20 - 22 Kasım 2015 ("Biology of Sport 32(2): 115-122" Yayınıyla İlişkili Sözel Bildiri)
- PEKÜNLÜ E. Çocuklarda ve gençlerde kuvvet antrenmanı: Gerçekten de gerekli mi? CBÜ BESYO Davetlisi Olarak Seminer, MANİSA, 14/05/2014 (Davetli Konuşmacı).
- Kurt C., PEKÜNLÜ E. Antrenmanlı mücadele sporcularında tüm vücut vibrasyonunun izometrik kuvvet, squat sıçraması ve esneklik performansına akut etkisi. 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, İZMİR, 13-14/12/2013 ("Biology of Sport 32(2): 115-122" Yayınıyla İlişkili Sözel Bildiri).
- PEKÜNLÜ E. Çocuklarda ve gençlerde kuvvet antrenmanı: Gerçekten de gerekli mi? V. Antrenman Bilimi Kongresi. Hacettepe Üniversitesi-ANKARA, 02-04/06/2013 (Voleybol Özel Oturum Davetli Konuşmacı).
- PEKÜNLÜ E. Çocuklarda ve gençlerde kuvvet antrenmanı: Gerçekten de gerekli mi? TVF - Voleybol Gelişim Konferansları II - Altyapıda Kuvvet Gelişimi Semineri, ANKARA, 24/08/2013 (Davetli Konuşmacı).
- PEKÜNLÜ E. Direnç antrenmanlarında kuramsal bilgilerin uygulamaya eksik aktarımı ve voleybola özgü direnç antrenmanları. IV. Antrenman Bilimi Kongresi. Hacettepe Üniversitesi-ANKARA, 28-30/06/2011 (Voleybol Özel Oturum Davetli Konuşmacı).

Kitapları (2 adet)- Balyi I., Way R., Higgs C. (2016) Uzun vadeli sporcu gelişimi(s. 1-391). Spor Yayınevi ve Kitabevi, ANKARA (Çeviren: PEKÜNLÜ E., Özsu İ. Çeviri Editörü: PEKÜNLÜ E.).
- Baacke H. (2006) Voleybol antrenmanı: Üst düzey koç ve takımlar için el kitabı. Cilt I/s.1-345, Cilt II/s.346-705. Çağrı Baskı Amb. San. Ltd. Şti. Ankara (Çeviren: PEKÜNLÜ E.).

Kazanılan Burslar (1 adet)- 2008, TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu (2211)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Doktora, 2012, PEKÜNLÜ E. (2012) Direnç antrenmanı araştırmalarında denk gruplar oluşturmak için kullanılan rastgeleleştirme yöntemine eleştirel bir yaklaşım: Yorgunluk katsayısına bağlı eşleme yöntemi. (Kendi Doktora Tezi: 26.01.2012/s.248) (Y...