Akademik BilgilerASLI SUNER KARAKÜLAH
YARDIMCI DOÇENT
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: asli.suner@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 390 1993
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Türkiye , 2005
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Türkiye , 2007
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Türkiye , 2013
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Türkiye , 2013

İdari ve Akademik Görevleri (6 adet)- Yardımcı Doçent Dr., Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Izmir, Türkiye (Ekim 2013-halen)., 2013-
- İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği, 2013-2015
- Misafir Araştırmacı (Doktora Öğrencisi), Medical University of Vienna, Center for Medical Statistics, Informatics, and Intelligent Systems, Section for Medical Expert and Knowledge-Based Systems, Vienna, Austria (Mart 2011-Şubat 2012)., 2011-2012
- Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Izmir, Türkiye (Şubat 2009-Haziran 2013)., 2009-2013
- Asistan Öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Izmir, Türkiye (Ekim 2006-Ocak 2009)., 2006-2009
- Misafir Araştırmacı (Yüksek Lisans Öğrencisi) Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü, Kanser Kayıt Merkezi, Izmir, Türkiye (Eylül 2005-Eylül 2006)., 2005-2006
Mesleki Faaliyetleri (41 adet)- Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi (Hakemlik) - Nisan, 2018
- Osmangazi Tıp Dergisi (Hakemlik) - Nisan, 2018
- Tıp Bilişimi Derneği, 2. İzmir Tıp Bilişimi Buluşması, (Katılımcı), Dokuz Eylül Üniversitesi Eski Derslikler Binası, İzmir, Türkiye, Nisan, 2018
- SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU (Hakemlik) 2 adet - Nisan, 2018
- SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU (Hakemlik) - Ocak, 2018
- "Count Data Modelling and Analysis with Applications in Medicine" konulu Ege Ü. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı 9. Yazokulu (Yerel Düzenleme Kurulu) (28 – 29 Mayıs 2018), 2018
- PEERJ (Hakemlik) - Ocak, 2018
- SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU (Hakemlik) - Eylül, 2017
- PEERJ (Hakemlik) - Ekim, 2017
- JOURNAL OF ANALYTICAL ONCOLOGY (Hakemlik) - Şubat, 2017
- Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal İnformatik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tez Jürisi Görevi (Ekim 2017), 2017
- "Linear Mixed Models and Generalized Linear Mixed Models with Applications in Medicine " konulu Ege Ü. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı 8. Yazokulu (Yerel Düzenleme Kurulu) (22 – 23 Mayıs 2017), 2017
- HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT (Hakemlik) - Kasım, 2017
- SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (Hakemlik) - Ocak, 2017
- PEERJ (Hakemlik) - Kasım, 2017
- PEERJ (Hakemlik) - Temmuz, 2017
- JOURNAL OF ANALYTICAL ONCOLOGY (Hakemlik) - Ocak, 2017
- SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU (Hakemlik) - Temmuz, 2017
- THE JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES (Hakemlik) - Eylül, 2017
- THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY (Hakemlik) - Eylül, 2017
- “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Bornova, İzmir, (Katılımcı), (13 Aralık 2017), 2017
-  "1. Deneysel Hayvan Araştırmalarında Tasarım, Modeller ve Yayın Çalıştayı" konulu Dokuz Eylül Ü. Tıp Fakültesi, Multidisipliner Laboratuvarı Deney Hayvanları Birimi (Düzenleme Kurulu) (16 – 17 Ocak 2016) , 2016
- "Statistical Methods for Meta-Analysis" konulu Ege Ü. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı 7. Yazokulu (Yerel Düzenleme Kurulu) (30 – 31 Mayıs 2016), 2016
- THE SCIENTIFIC PAGES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Hakemlik) Mayıs 2016, 2016-Devam Ediyor
- PLOS ONE (Hakemlik) Ağustos 2016, 2016
- “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Bornova, İzmir, (Katılımcı), (13 Aralık 2016), 2016
- "Temel Eğitici Gelişimi Programı Eğitimi (TEGEP 2016)", Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (Katılımcı) (13 Haziran – 1 Temmuz 2016), 2016
- Journal of Analytical Oncology (Editorial Board-Yayın Kurulu Üyeliği) , 2016-Devam Ediyor
- TÜBİTAK-Dış Danışman, Proje 2, EEEAG - ELEKTRİK,ELEKTRONİK,ENFORMATİK ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU (Hakemlik), Ağustos 2015, 2015
- “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Bornova, İzmir, (Katılımcı), (12 Şubat 2015) , 2015
- "Statistical Methods for Meta-Analysis" konulu Ege Ü. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı 6. Yazokulu (Yerel Düzenleme Kurulu) (25 – 26 Mayıs 2015) , 2015
- EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE (Hakemlik) Temmuz 2015, 2015
- TÜBİTAK-Dış Danışman, Proje 1, EEEAG - ELEKTRİK,ELEKTRONİK,ENFORMATİK ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU (Hakemlik), Ağustos 2015, 2015
- "Temel İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi", Ege Üniversitesi ve Klinik Araştırmalar Derneği İşbirliği ile (Katılımcı) (13 Ocak 2015), 2015
- SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (Hakemlik) Ekim 2014, 2014
- “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Bornova, İzmir, (Katılımcı), (22 Nisan 2014), 2014
- "Generalized Linear Mixed Models with Applications in Medicine" konulu Ege Ü. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı 5. Yazokulu (Yerel Düzenleme Kurulu) (26 – 27 Mayıs 2014) , 2014
- MIE2014 (Medical Informatics Europe Conference), İstanbul, (Oturum Başkanı) (31 Ağustos 2014-03 Eylül 2014), 2014
- TÜRK SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES (Hakemlik) Eylül 2014, 2014
- ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE (Hakemlik) - Kasım 2011, 2011
- Uluslararası Kadın Kongresi (International Multidisciplinary Women's Congress-IMWC), Izmir, (Yerel Düzenleme Kurulu), (13-16 Ekim 2009), 2009
Uzmanlık Alanları- Biyoistatistik (1010102)
- İstatistik (2210300)
- Uygulamalı İstatistik (4060200)
- Karar Analizi (6050201)
- Bilişim Uygulamaları (6190205)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (22 adet)- Aslı Suner (2018), "Moodle ile internet destekli biyoistatistik dersinin değerlendirilmesi", Ege Tıp Dergisi, DOI: 10.19161/etd.416659, Araştırma Makale, TÜBİTAK-ULAKBİM TR İNDEKS.
- Yesim Eyler, Mustafa Sever, Ali Turgut, Necmiye Yalcin, Nur Zafer, Aslı Suner, Ersin Aksay, Murat Yesilaras, (2018), "The evaluation of the sensitivity and specificity of wrist examination findings for predicting fractures", The American Journal of Emergency Medicine, 36/3/425-429, Araştırma Makale, SCI-Expanded.
- Aslı Suner, Elvan Aktürk Hayat, (2018), "OECD’ye Üye Ülkelerin İş Kalitesine Yönelik Ölçütlerinin Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Düzeyi Açısından Değerlendirilmesi", DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Araştırma Makale, TÜBİTAK-ULAKBİM TR İNDEKS.
- Banu Sarer Yürekli, Nilüfer Özdemir Kutbay, Murat Aksit, Aslı Suner, Ilgın Yıldırım Simsir, Selda Seckiner, Gökçen Ünal Kocabaş, Giray Bozkaya, Füsun Saygili (2018), "Acromegaly is associated with high fbroblast growth factor‑21 levels", Journal of Endocrinological Investigation, DOI:10.1007/s40618-018-0885-1, Araştırma Makale, SCI.
- Aslı Suner ve Esen Ersoy, (2017), "Diş hekimliği öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumları ve başarı durumlarının incelenmesi", Ege Tıp Dergisi, 56/1/17–23/2017, Araştırma Makale, TÜBİTAK-ULAKBİM TR İNDEKS.
- Gökhan Karakülah, Aslı Suner, (2017), "PlanTEnrichment: A tool for enrichment analysis of transposable elements in plants", Genomics, doi:10.1016/j.ygeno.2017.05.008, Araştırma Makale, SCI.
- Mustafa Sever, Yeşim Eyler, Aslı Suner, (2017), "Letter to the Editor: A study to develop clinical decision rules for the use of radiography in wrist trauma: Karadeniz wrist rules", The America Journal of Emergency Medicine, http://dx.doi.org/10.1016/j.ajem.2017.07.045, Editöre Mektup, SCI-Expanded.
- Aslı Suner, Özlem Ege Oruç, Çağrı Büke, Hacer Deniz Özkaya, Gül Kitapçıoğlu, (2017), ''Evaluation of infectious diseases and clinical microbiology specialists' preferences for hand hygiene: analysis using the multi-attribute utility theory and the analytic hierarchy process methods'', BMC Medical Informatics and Decision Making, https://doi.org/10.1186/s12911-017-0528-z, Araştırma Makale, SCI-Expanded.
- Gökhan Karakülah, Mehmet Karakuş, Aslı Suner, Samiye Demir, Süha K. Arserim, Seray Töz ve Yusuf Özbel, (2016), "sandflyDST: a dynamic web-based decision support tool for the morphological identification of sandflies present in Anatolia and mainland Europe, and user study", Medical and Veterinary Entomology, 30 (3):321-329, DOI: 10.1111/mve.12182, Araştırma Makale, SCI.
- Mehmet Karakuş, Özge Erişöz Kasap, Filiz Günay, Gizem Oğuz, Samiye Demir, Aslı Suner, Bülent Alten ve Yusuf Özbel, (2016), "Effects of environmental factors and storage conditions on the performance of Olyset® Plus against sand flies in WHO cone bioassays", Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 110 (4): 252-257, Araştırma Makale, SCI-Expanded.
- Aslı Suner, Gökhan Karakülah, Oğuz Dicle, Selman Sökmen ve Can Cengiz Çelikoğlu, (2015), "corRECTreatment: A Web-based Decision Support Tool for Rectal Cancer Treatment that Uses the Analytic Hierarchy Process and Decision Tree", Applied Clinical Informatics, 6/1/56-74/2015, Araştırma Makale, SCI-Expanded.
- Nilüfer Özdemir Kutbay, Banu Sarer Yürekli, Hatice Özışık, İlker Altun, Aslı Suner, Ilgın Yıldırım Şimşir, Özgür Fırat, Mehmet Erdoğan, Şevki Çetinkalp, Gökhan Özgen, Füsun Saygılı, (2015). "Preoperative and Postoperative (1st and 3rd Month) Metabolic Data of Patients Who Underwent Bariatric Surgery". The Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 2015; 19: 14-18, Araştırma Makale, EBSCO Database.
- Aslı Suner, Gökhan Karakülah, Özgün Koşaner ve Oğuz Dicle (2015), "StatXFinder: a web-based self-directed tool that provides appropriate statistical test selection for biomedical researchers in their scientific studies", SpringerPlus, 2015, 4:633, Araştırma Makale, SCI-Expanded.
- Aslı Suner, Gökhan Karakülah ve Oğuz Dicle, (2014), "Towards a Web-Based Decision Support Tool for Selecting Appropriate Statistical Test in Medical and Biological Sciences", Studies in Health Technology and Informatics, 205/48-52/2014, Araştırma Makale, MEDLINE.
- Gökhan Karakülah, Oğuz Dicle, Özgün Koşaner, Aslı Suner, Çağdaş Can Birant, Tolga Berber ve Sezin Canbek, (2014). "Computer Based Extraction of Phenoptypic Features of Human Congenital Anomalies from the Digital Literature with Natural Language Processing Techniques". Studies in Health Technology and Informatics, 205/570-574/2014, Araştırma Makale, MEDLINE.
- Aslı Suner, Can Cengiz Çelikoğlu, Oğuz Dicle ve Selman Sökmen, (2012), "Sequential Decision Tree Using the Analytic Hierarchy Process for Decision Support in Rectal Cancer", Artificial Intelligence In Medicine, 56/1/59–68/2012, Araştırma Makale, SCI.
- Gökhan Karakülah, Aslı Suner, Klaus Peter Adlassnig ve Matthias Samwald, (2012), "A Data-driven Living Review for Pharmacogenomic Decision Support in Cancer Treatment", Studies in Health Technology and Informatics, 180/688–692/2012, Araştırma Makale, MEDLINE.
- Elvan Aktürk Hayat, Aslı Suner, Burak Uyar, Ömer Dursun, Mehmet N. Orman ve Gül Kitapçıoğlu, (2010), "Comparison of Five Survival Models: Breast Cancer Registry Data from Ege University Cancer Research Center", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 30/5/1665-1674/2010, Araştırma Makale, SCI-Expanded.
- Aslı Suner ve Can Cengiz Çelikoğlu, (2010), "Toplum Tabanlı Bir Çalışmada Çoklu Uygunluk Analizi ve Kümeleme Analizi ile Sağlık Kurumu Seçimi", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25/2/43–55/2010, Araştırma Makale, TÜBİTAK-ULAKBİM TR İNDEKS.
- Aslı Suner, Ali Rıza Firuzan ve Yusuf Yüksel Ayvaz, (2009), "İzmir'deki Üniversite Öğrencileri Üzerinde İstatistiksel Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14/1/407–424/2009, Araştırma Makale, EBSCOhost.
- Aslı Suner ve Can Cengiz Çelikoğlu, (2008), "Uygunluk Analizinin Benzer Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri İle Karşılaştırılması", İstatistikçiler Dergisi, 1/1/8–13/2008, Araştırma Makale, TÜBİTAK-ULAKBİM TR İNDEKS.
- Aslı Suner ve Can Cengiz Çelikoğlu, (2007), "Application of a Population Based Study of Correspondence Analysis in Choosing a Health Institution", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi (FMD), 9/3/1–12/2007, Araştırma Makale, TÜBİTAK-ULAKBİM TR İNDEKS.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- Can Cengiz Çelikoğlu ve Aslı Suner, (2013), "Türkiye'de İstatistik Öğretimi", n den N ye Gezinti, Ocak-Şubat 2013 Yıl:2 Sayı:3 Sayfa:38–45, Hakemsiz Dergi.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (22 adet)- Gülden Hakverdi,Yüksel Özkan, Aslı Suner, "Comparing the performance of different statistical software packages for power analysis in clinical trials", 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), Nisan 2018, Ilıca Hotel Spa & Welness Thermal Resort Çeşme, Izmir, Sözlü Bildiri.
- Yüksel Özkan, Banu Sarer Yürekli, Aslı Suner, "Performance evaluation of supervised machine learning algorithms for predicting diabetes mellitus", 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), Nisan 2018, Ilıca Hotel Spa & Welness Thermal Resort Çeşme, Izmir, Sözlü Bildiri.
- Semiha Özgül, Aslı Suner, "A general overview for assessing biological time shifts in time series gene expression data", 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), Nisan 2018, Ilıca Hotel Spa & Welness Thermal Resort Çeşme, Izmir, Sözlü Bildiri.
- Aylin Alin, Ayça Ölmez, Gökhan Karakülah, Aslı Suner, "Differential network analysis on mouse brain parts using PLSR", 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), Nisan 2018, Ilıca Hotel Spa & Welness Thermal Resort Çeşme, Izmir, Sözlü Bildiri.
- Asli Suner, Banu Sarar Yürekli, Timur Köse, Mehmet Nurullah Orman, "Combining logistic regression and random forest methods for the assessment of albuminuria in diabetes mellitus patients", 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), Nisan 2018, Ilıca Hotel Spa & Welness Thermal Resort Çeşme, Izmir, Poster Bildiri.
- Hacer Deniz Özkaya, Latife Hülya Ayaz, Aslı Suner, "Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları Tarafından Yapılan Konsültasyonların Değerlendirilmesi", 7. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi, Mayıs 2018, Susesi Kongre Merkezi, Antalya, Sözlü Bildiri.
- Yusuf Yılmaz, Aslı Suner, Özlem Yılmaz "Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Mobil Öğrenme Tasarımı Modelinin Geliştirilmesi", 3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, Mayıs 2018, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Manisa, Sözlü Bildiri.
- Gökhan Karakülah, Aslı Suner, "A Web Based Tool for Enrichment Analysis of Transposable Elements in Plants", Uluslararası DNA Günü ve Genom Kongresi (UDGGK), Nisan 2017, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Poster Bildiri.
- Ayça Ölmez, Aylin Alın, Gökhan Karakülah, Aslı Suner, "Gene Co-Expression Network Analysis with Partial Least Square Regression", COSTAS 2017 (International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences) Kongresi, Kasım 2017, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Samsun, Sözlü Bildiri.
- Esen Ersoy, Aslı Suner, "Dental Students Problem Solving Skills and Attitudes Towards Biostatistics", COSTAS 2017 (International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences) Kongresi, Kasım 2017, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Samsun, Sözlü Bildiri.
- Aslı Suner, Elvan Aktürk Hayat, "OECD’ye Üye Ülkelerin İş Kalitesine Yönelik Ölçütlerinin Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Düzeyi Açısından Değerlendirilmesi", EUREFE’16 (European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics) Kongresi, Temmuz 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi, Aydın, Sözlü Bildiri.
- Aslı Suner, Abdullah Sayıner, Çağrı Büke, Murat Ersel, Mehmet N. Orman, Gül Kitapçıoğlu, "Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Toplum Kökenli Pnömoni Hastalarının Tedavisinde Kullanılan Kriterlerin Önceliklerinin Belirlenmesi", 18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Ekim 2016, Limak Arcadia Golf Resort Otel, Antalya, Poster Bildiri.
- Semiha Özgül, Gökhan Karakülah, Aslı Suner, "İnsan ve Fare Akciğer Gelişimine Ait Gen İfadesi Zaman Serilerinin Dinamik Zaman Bükmesi Algoritması ile Hizalanması ve Zaman Kaymalarının Belirlenmesi", 18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Ekim 2016, Limak Arcadia Golf Resort Otel, Antalya, Sözlü Bildiri.
- Banu Sarer Yurekli, Serkan Yildirim, Gokcen Unal Kocabas, Nilufer Ozdemir Kutbay, Asli Suner, Murat Aksit, Giray Bozkaya and Ahmet Gokhan Ozgen, "Leptin Levels in Premenouposal Women with Hashimato's Thyroiditis" ENDO 2015 (97th Annual Meeting of the Endocrine Society), San Diego, California, USA, Mart 2015, Uluslararası Hakemli Organizasyon, Poster Bildiri.
- Aslı Suner, Gökhan Karakülah, Oğuz Dicle, "Towards a Web-Based Decision Support Tool for Selecting Appropriate Statistical Test in Medical and Biological Sciences" MIE2014 (Medical Informatics Europe), İstanbul, Türkiye, Ağustos 2014, Uluslararası Hakemli Organizasyon, Sözlü Bildiri.
- Gökhan Karakülah, Oğuz Dicle, Özgün Koşaner, Aslı Suner, Çağdaş Can Birant, Tolga Berber ve Sezin Canbek, (2014). "Computer Based Extraction of Phenoptypic Features of Human Congenital Anomalies from the Digital Literature with Natural Language Processing Techniques", MIE2014 (Medical Informatics Europe), İstanbul, Türkiye, Ağustos 2014, Uluslararası Hakemli Organizasyon, Sözlü Bildiri.
- Aslı Suner, Oğuz Dicle, Selman Sökmen, Gökhan Karakülah ve Can Cengiz Çelikoğlu, “DSRCT: Rektum Kanseri Tedavisinde Karar Desteği”, 8. Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Ekim 2013, Uluslararası Hakemli Organizasyon, Sözlü Bildiri.
- Can Cengiz Çelikoğlu ve Aslı Suner, "Statistics Regarding the Departments of Statistics in Turkey",8. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, Ekim 2012, Uluslararası Hakemli Organizasyon, Sözlü Bildiri.
- Gökhan Karakülah, Aslı Suner, Klaus Peter Adlassnig ve Matthias Samwald, "A Data-driven Living Review for Pharmacogenomic Decision Support in Cancer Treatment", MIE2012, Pisa, İtalya, Ağustos 2012, Uluslararası Hakemli Organizasyon, Sözlü Bildiri.
- Aslı Suner, Can Cengiz Çelikoğlu, Oğuz Dicle ve Selman Sökmen, "A Decision Making Algorithm for Choosing the Best Treatment Method in Rectum Cancer", 7th PhD Symposium 2011, Viyana, Avusturya, Haziran 2011, Uluslararası Hakemli Organizasyon, Poster Bildiri.
- Elvan Aktürk Hayat, Aslı Suner, Burak Uyar, Ömer Dursun, Mehmet N. Orman ve Gül Kitapçıoğlu, "Comparison of Five Survival Models on Breast Cancer Registry Data From Ege University Cancer Research Center (EUCRC)”, 5th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), İstanbul, Türkiye, Mayıs 2009, Uluslararası Hakemli Organizasyon, Sözlü Bildiri.
- Gökhan Karakülah, Aslı Suner, Hulusi Baysal, Semih Utku ve Oğuz Dicle, "hasGO: A Gene Ontology Based Web Tool for Functional Analysis and Biological Interpretation of Gene Sets", NBIC-ISNB 2007, Amsterdam, Hollanda, Nisan 2007, Uluslararası Hakemli Organizasyon, Poster Bildiri.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (23 adet)- Aslı Suner, "StatXFinder: Biyomedikal Çalışmalarda İstatiksel Test Seçiminde Karar Desteği", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, Şubat 2018, Seminer.
- Aslı Suner, “Web Destekli Eğitim Alan Biyoistatistik Lisansüstü Öğrencilerinin E-öğrenme Süreçlerinin Değerlendirilmesi”, Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu, Mart 2017, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara, Sözlü Bildiri.
- Semiha Özgül, Gökhan Karakülah, Aslı Suner, “Gen İfadesi Zaman Serileri Hizalama Algoritmalarının Karşılaştırılması”, Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu, Mart 2017, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara, Poster Bildiri.
- H. Deniz ÖZKAYA, Aslı SUNER, Çağrı BÜKE, “Hastanede Yatan Hastaların El Hijyeni Konusundaki Farkındalıklarının Saptanması”, XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2017), Mart 2017, Gloria Golf Resort-Belek, Antalya, Sözlü Bildiri.
- Ilgın Yıldırım Şimşir, Banu Şarer Yürekli, Utku Erdem Soyaltın, Aslı Suner, Şevki Çetinkalp, Ayhan Dönmez, “Hiperkolesteroleminin Çevresel Kan Cd34+ Hücre Düzeyleri Üzerine Etkisi”, 39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Mayıs 2017, Sueno Hotel, Antalya, Sözlü Bildiri.
- Aslı Suner, "Radyolojide Karar Destek Sistemleri", 38. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2017), Sueno Hotels Delux Belek, Antalya, Türkiye, Ekim 2017, Davetli Konuşmacı-Çalıştay.
- Yesim Eyler, Mustafa Sever, Ali Turgut, Necmiye Yalcin, Nur Zafer, Aslı Suner, Ersin Aksay, Murat Yesilaras, (2017), "El bileği muayene bulgularının kırık belirteci olarak duyarlılık ve özgünlüğü", 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Ekim 2017, Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya, Sözlü Bildiri.
- Aslı Suner, "Bilimsel Araştırmalarda Uygun İstatiksel Test Seçimi Web Tabanlı Karar Desteği:StatXFinder", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı , İzmir, Türkiye, Kasım 2017, Seminer.
- Banu Şarer Yürekli, Gökçen Ünal Kocabaş, Murat Akşit, Nilüfer Özdemir Kutbay, Aslı Suner, İsmail Yürekli, Habib Çakır, Giray Bozyaka, Şevki Çetinkalp, “Tip 2 diyabet ve prediyabette BMP-4 ve antagonistlerinin idrar albümin düzeyi ile ilişkisi”, 52. Ulusal Diyabet Kongresi, Nisan 2016, Rixos Sungate Hotel Beldibi, Antalya, Sözlü Bildiri.
- Aslı Suner, Gül Kitapçıoğlu, Mehmet N. Orman, Ayfer Haydaroğlu, “Troid Kanserinde Cinsiyet, Yaş, Evre Ve Tanı Tarihinin Değişiminin Değerlendirilmesi”, XX. Ege Onkoloji Günleri Endokrin Kanserler Sempozyumu, Mart 2016, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Sözlü Bildiri.
- Banu Şarer Yürekli, Nilüfer Özdemir Kutbay, Evrim Şimşek, Ilgın Yıldırım Şimşir, Aslı Suner, Selda Seçkiner, Murat Akşit, Gökçen Ünal Kocabaş, Giray Bozkaya, Cemil Gürgün, Cahide Soydaş Çınar, Füsun Saygılı, “Akromegali hastalarında fibroblast growth factor-21 düzeyi ve epikard yağ kalınlığı ölçümü”, 38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Mayıs 2016, Cornelia Diamond Hotel, Antalya, Poster Bildiri.
- Nilüfer Özdemir Kutbay, Banu Şarer Yürekli, Ilgın Yıldırım Şimşir, Aslı Suner, Selda Seçkiner, Özge Küçükerdönmez, Füsun Saygılı, “Remisyonda olan ve olmayan akromegali hastalarında E ve C vitamin düzeyleri: metabolik parametreler, antropometrik ölçümler ve vücut kompoziyonu ile ilişkisi”, 38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Mayıs 2016, Cornelia Diamond Hotel, Antalya, Poster Bildiri.
- Nilüfer Özdemir Kutbay, Banu Şarer Yürekli, Hatice Özışık, İlker Altun, Aslı Suner, Ilgın Yıldırım Şimşir, Özgür Fırat, Mehmet Erdoğan, Şevki Çetinkalp, Gökhan Özgen, Füsun Saygılı, “Bariatrik Cerrahi Yapılan Hastalarımızın Preoperatif Ve Postoperatif 1. ve 3. Ay Metabolik Verileri”, 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Mayıs 2014, Cornelia Diamond Hotel, Antalya, Sözlü Bildiri.
- Aslı Suner, "Bir Tıbbi Karar Destek Sistemi Uygulaması", Tıp Bilişimi Derneği, İzmir Tıp Bilişimi Buluşması, Dokuz Eylül Üniversitesi Eski Derslikler Binası, İzmir, Türkiye, Nisan 2014, Seminer.
- Aslı Suner, "Sequential Decision Tree Using the Analytic Hierarchy Process for Decision Support in Rectal Cancer", Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 10. Seminer Günleri, İzmir, Türkiye, Eylül 2012, Seminer.
- Aslı Suner, "Decision Making For The Best Treatment Method In Rectum Cancer: Analytic Hierarchy Process (AHP) For Constructing Decision Tree", Journal Club & Progress Report: Medical Informatics, Biostatistics and Complex Systems Lecture, Viyana, Avusturya, Mart 2011, Seminer.
- Aslı Suner, Can Cengiz Çelikoğlu ve Oğuz Dicle, "Rektum Kanseri Tedavi Yönteminin Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci ve Karar Ağacı Yöntemlerinin Kullanımı", 7. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, Haziran 2010, Hakemli Organizasyon, Sözlü Bildiri.
- Aslı Suner ve Can Cengiz Çelikoğlu, "Toplum Tabanlı Bir Çalışmada Çoklu Uygunluk Analizi ve Kümeleme Analizi ile Sağlık Kurumu Seçimi", 9. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası, Aydın, Türkiye, Mayıs 2008, Hakemli Organizasyon, Sözlü Bildiri.
- Aslı Suner, "Iterative Proportional Fitting (IPF)", Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü 6.Seminer Günleri, İzmir, Türkiye, Şubat 2008, Seminer.
- Gökhan Karakülah, Ozan Akçay, Aslı Suner ve Oğuz Dicle, "Sağlık Alanındaki Internet Sitelerinin Değerlendirilmesi İçin Bir Rehber Önerisi", IV. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi 2007, Antalya, Türkiye, Kasım 2007, Hakemli Organizasyon, Poster Bildiri.
- Aslı Suner ve Can Cengiz Çelikoğlu, "Uygunluk Analizinin Benzer Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri ile Karşılaştırılması", 5. İstatistik Kongresi ve Risk Ölçümleri ve Yükümlülük Toplantısı, Antalya, Türkiye, Mayıs 2007, 659–664, Hakemli Organizasyon, Sözlü Bildiri.
- Aslı Suner, "Uygunluk Analizi", Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği I. Çalıştayı, İzmir, Türkiye, Mayıs 2007, Hakemli Organizasyon, Poster Bildiri.
- Aslı Suner, "Epidemiyolojide Kullanılan Araştırma Tipleri ve Kavramlar", Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü 3. Seminer Günleri, İzmir, Türkiye, Haziran 2006, Seminer.

Kitapları (1 adet)- Aslı Suner, (2010), "Application of a population based study of correspondence analysis: in choosing a health institution", LAP Lambert Academic Publishing, Germany, ISBN: 978-3838353357, Bilimsel kitap.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (5 adet)- Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik Topluluğu (İzmir, Türkiye)
- Tıp Bilişimi Derneği (Ankara, Türkiye)
- Türk İstatistik Derneği (İzmir, Türkiye)
- Vefalılar Derneği (Vefa Lisesi Mezunları, İstanbul, Türkiye)
- Young Scientists Association (YSA) of Medical University of Vienna (Viyana, Avusturya)
Kazanılan Burslar (5 adet)- 2014, TÜBİTAK, 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Programı
- 2011, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu
- 2010, TÜBİTAK Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı
- 2007, TÜBİTAK, Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Programı
- 2006, Burslu Asistan Öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik Bölümü
Kazandığı Ödüller (7 adet)- 2018, TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programını (UBYT) SCI Yayın Teşvik ödülü
- 2018, TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programını (UBYT) SCI Yayın Teşvik ödülü
- 2017, TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programını (UBYT) SCI Yayın Teşvik ödülü
- 2017, 2017, Poster birincilik ödülü (Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu)
- 2016, En iyi sözlü bildiri ödülü ikinciliği (52. Ulusal Diyabet Kongresi)
- 2012, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
- 2012, TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programını (UBYT) SCI Yayın Teşvik ödülü