Akademik BilgilerHASAN SARPTAŞ
YARDIMCI DOÇENT
Güneş Enerjisi Enstitüsü
Güneş Enerjisi Bölümü
Enerji Teknolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: hasan.sarptas@ege.edu.tr
- Telefon: +902323115007, İş Tel
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye , 1995
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye , 1999
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye , 2006
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2013

Uzmanlık Alanları- Çevre Sorunları (2170402)
- Çevre Teknolojisi (6030304)
- Karar Analizi (6050201)
- Çevre Mühendisliği (6150000)
- Çevre Teknolojisi (6150200)
- Su Kirlenmesi ve Kontrolu (6150201)
- Katı Artıklar (6150203)
- Yenilenebilir Enerji Sistemleri (6250504)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- H. Sarptas, N. Alpaslan and D. Dolgen (2005): GIS-SUPPORTED SOLID WASTE MANAGEMENT IN COASTAL AREAS. Water Science & Technology, Vol. 51, No. 11, pp. 213-220, IWA Publishing.
- Dolgen, D.; Sarptas, H.; Alpaslan N.; Kucukgul, O. (2005): ENERGY POTENTIAL OF MUNICIPAL SOLID WASTES. Energy Sources, Vol. 27, Issue 15, pp. 1483-1492, DOI:10.1080/009083190523820

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Sarptaş H., Dölgen D., Alpaslan M.N, (2011): KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YER SEÇİMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK ARACI OLARAK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ. Turkchem Dergisi, 20, 28-30, 2011, Araştırma Makalesi.
- Sarptaş, H.; Gündüz, O.; Dölgen, D.; Alpaslan, M. N. (2011): DÜZENSİZ ÇÖP DEPOLAMA SAHALARININ REHABİLİTASYONU: KUŞADASI ÖRNEĞİ. Katı Atık ve Çevre, Sayı:82, Nisan 2011, s. 51-58.
- Alpaslan, M. N.; Dölgen, D.; Boyacıoğlu, H. Sarptaş, H. (2010): İÇME SUYUNDAN KİMYASAL YÖNTEMLERLE ARSENİK GİDERİMİ. İTÜdergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, Cilt: 20 / Sayı: 1 / Sayfa: 15 - 25.
- Sarptaş, H.; Alpaslan, M.N. (2008): KATI ATIK DEPOLAMA ALANLARI YER SEÇİMİ İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI BİR KONUMSAL KARAR DESTEK SİSTEMİ. eBelediye, Cilt: 3, Sayı: 17 / Sayfa: 38 - 42.
- Sarptaş,H.; Dölgen, D.; Alpaslan, M.N. (2004): ELEKTRONİK ATIKLARIN YÖNETİMİ. Katı Atık ve Çevre, Katı Atık Yönetimi Türk Milli Komitesi Dergisi, 53, 2-10.