Akademik BilgilerASAF KOÇMAN
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Fiziki Coğrafya Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- Telefon: 0232 3884000/3940, İş Telefonu
Eğitim Bilgileri- Lisans: İstanbul Üniv., Türkiye, 1967
- Yüksek Lisans: Erzurum Atatürk Üniv., Türkiye, 1977
- Doktora: Erzurum Atatürk Üniv., Türkiye, 1979
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi., Türkiye, 1982
- Doçentlik: Ege Üniversitesi., Türkiye, 1988
- Profesörlük: Ege Üniversitesi., Türkiye, 1993

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Coğrafya Bölüm Başkanı-Ege Üniversitesi, 1993-1999
- Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı-Ege Üniv., 1990-1993
Uzmanlık Alanları- Fiziki Coğrafya (2030101)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (23 adet)- Koçman,Asaf:Prof.Dr.Ahmet Necdet Sözer'in meslek yaşamı ve Türkiye Coğrafyasına katkıları,Ege Coğrafya Dergisi,1_15,İzmir,2000
- Koçman,Asaf:Cumhuriyet Döneminde yüksek öğretim kurumlarında coğrafya öğretimi ve sorunları,Ege Coğrafya Dergisi,10,1_14,İzmir,1999
- Koçman,Asaf:Balçova'nın doğal çevre özellikleri,Geçmişten Günümüze Balçova,98_107,Balçova Belediyesi Kültür Yayınları,İzmir,1997
- Koçman,Asaf:Türkiye'de Yerleşim,nüfus ve doğal kaynaklar,Türk Coğrafya Dergisi,32,1_10,İstanbul,1997
- Koçman,Asaf:Ege ovalarında yağış değişkenliği ve kuraklık sorunu,Ege Coğrafya Dergisi,8,25_36,İzmir,1996
- Koçman,Asaf:Sağlık ve deniz turizmi açısından Ege Bölgesi kıyı kuşağı iklim koşullarının incelenmesi,Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu Coğrafya Araştırmaları Dergisi,4,83_99,Ankara,1996
- Koçman,Asaf:İzmir'in kentsel gelişimi ve bunu etkileyen faktörler,Kuruluşunun 70.Yılı Dolayısıyla İzmir Sempozyumu,9-10 Eylül 1992,Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi(Özel Sayı),3,267_271,DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü,İzmir,1993
- Koçman,Asaf: Türkiye'de yağış yetersizliğine bağlı kuraklık sorunu, Ege Coğrafya Dergisi, 7,77_88,1993.
- Koçman,Asaf: Ege ovalarında iklim koşullarının çevresel etkileri, Ege Coğrafya Derğisi, 6,33_45,1992
- Koçman,Asaf :İzmir'in kentsel gelişmesini etkileyen doğal çevre faktörleri ve bunlara ilişkin sorunlar, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 3,101_122,1991.
- Koçman,Asaf :Kura nehri yukarı havzasında doğal bitki toplulukları ve yetişme ortamı özellikleri,NE Anadolu, Ege Coğrafya Dergisi, 5,44_54,1990.
- Koçman,Asaf:Dereboğaz deresi yarmavadisinin oluşumu ve Cumaovası çevresinin morfotektonik evrimi-İzmir,Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu Coğrafya Araştırmaları Dergisi,1,123_133,Ankara,1989
- Koçman,Asaf:İzmir ve yakın çevresinde aylık ve yıllık yağış değişmeleri üzerine bir inceleme,Ege Coğrafya Dergisi,4,71_87,İzmir,1988
- Koçman,Asaf:İzmir-Bozdağlar yöresinin yapısal jeomorfolojisi ve evrimi,Ege Coğrafya Dergisi,3,63_86,İzmir,1985
- Koçman,Asaf:Bozdağlar ve çevresinin iklimi,Ege Coğrafya Dergisi,2,57_108,İzmir,1984
- Koçman,Asaf:Yukara Kura Nehri havzasının toprakları,Ege Coğrafya Dergisi,2,151_176,İzmir,1984
- Koçman,Asaf:Ege Bölgesinde nüfusun alansal dağılışı ve sorunları,Ege Coğrafya Dergisi,1,100_107,İzmir,1983
- Koçman,Asaf:Yenimuhacirköyü(Keşan)-Toplumsal ekoloji açısından bir inceleme,Ege Coğrafya Dergisi,1,108_128,İzmir,1983
- Koçman,Asaf:Oltu Çayı havzasında havza amenajmanı yönünden araştırmalar,TÜBİTAK Doğa Bilim Dergisi,2,D,5,197_206,Ankara,1981
- Koçman,Asaf:Yukarı Kura Nehri havzasının genel jeomorfolojik özellikleri ve evrimi,Jeomorfoloji Dergisi,10,1_31,Ankara,1981
- Koçman,Asaf:Yukarı Kura Nehri havzasında akarsu sisteminin kuruluş ve gelişimi,Ege Üniversitesi,Sosyal Bilimler Fakültesi DErgisi,2,287_297,İzmir,1981
- Koçman,Asaf:Çukurova bölgesinde şehirsel fonksiyonlar,sanayi iş sahaları ve sanayide kuruluş yeri problemleri,Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi,12,2,413_450,1980
- Koçman,Asaf:Kuzeydoğu Anadolu'nun jeotektonik ve morfotektonik evriminin ana çizgileri,Jeomorfoloji dergisi 8,41_75,1979

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- İzmir ve kentin mekan organizasyonu,2.Uluslararası İzmir Sempozyumu,15-17 Mayıs1995,Tebliğler,191_198,Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları,İzmir,1998
- Çeşme yöresinde iklim koşulları ve hidrojeolojik özelliklerin yerleşme ve turizm açısından önemi,Çeşme Tarih Araştırması,1.Uluslararası Çeşme Tarih ve Kültür Sempozyumu,Bildiriler(15-17 Eylül 1995),15_25,Çeşme Belediyesi Kültür Yayınları,1997(H.Gümüş ile birlikte)
- Foça'nın kent varlığında ve gelişmesinde doğal çevre unsurlarının etkileri/effects of environmental factors on the urban development of Foça town Geçmişten günümüze Foça/Past to Present Foça International Symposium, 23-25 1996, Notes, p. 107-114
- Koçman,Asaf: Climatical conditions and tourism through the Turkish Aegean Coastal zone, International Coastal Congress, KİEL,7,12Eylül 1992, Sözlü.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- Koçman:Asaf:İnsan faaliyetleri ve çevre üzerine etkileri yönünden Kemalpaşa yöresinin iklimi,Kemalpaşa Kültür ve Çevre sempuzyumu,3-5 Haziran 1999,Bildiriler,29-38,Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uyguluma Merkezi-Kemalpaşa Kaymakamlığı,İzmir,1999
- Koçman,Asaf:Cumhuriyet Döneminde Türk Coğrafyası ve Hasan Ali Yücel,Doğumunun 100.Yıldönümünde Hasan Ali Yücel Sempozyumu.16-17 Aralık 1997,Bildirler,137_140,İzmir Üniversiteleri Öğretim elemanları Derneği Yayınları,İzmir,1998
- Koçman,Asaf:Orta ve Aşağı Gediz havzasında jeolojik yapı,topografya ve iklim koşullarının toprak erozyonuna etkileri,1.Gediz Havzası Erozyon ve Çevre Sempozyumu,10-11 Ekim 1995,49_60,Salihli,1995.(A.Karadağ ve N.Kara ile birlikte)
- Koçman,Asaf:İzmir'de hava kirliliği ve meteorolojik açıdan incelenmesi,Türk Haritacılığının Yüzüncü Yılı Bildiri Kitabı,790_797,Harita Genel Komutanlığı,Ankara,1995.(M.Özgürel ile birlikte)
- Koçman,Asaf:Ege Bölgesi kuraklığı ve önlenmesi için bulut tohumlaması,1.Ulusal Hidrometeoroloji Sempozyumu,23-25 Mart 1994,20_31,İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü,İstanbul,1994.(M.Özgürel ile birlikte)
- Koçman,Asaf-Özgürel,Mustafa: Ege Bölgesi kuraklığı ve önlenmesi için bulut tohumlanması, 1.Ulusal Hidrometeroloji Sempozyumu, İstanbul, 23-25 Mart 1994, Sözlü.
- Koçman,Asaf: İzmir'in kentsel gelişimi ve bunu etkileyen faktörler, Kurtuluşunun 70.Yılı Dolayısiyla İzmir Sempozyumu, İzmir,9-10Eylül 1992, Sözlü.
- Koçman,Asaf: Ödemiş'in kentsel gelişmesini etkileyen doğal çevre faktörleri, Ödemiş Kültürü Sempozyumu, 29-30 Mayıs 1992, Ödemiş,Sözlü.
- Işık,Şevket-Mutluer,Mustafa- Koçman,Asaf:Ege ovalarında yağış değişkenliği ve kuraklık sorunu, Coğrafya Meslek Haftası, İzmir, 20,24Kasım 1991, Sözlü.
- Koçman,Asaf:Bölge Araştırmalarında jeoekolojik yaklaşım,2.Ulusal Bölge Planlaması Kongresi,27-28 Ekim 1989,141_145,İstanbul teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,İstanbul,1989

Kitapları (4 adet)- Koçman,Asaf ve Diğerleri: Azerbaycan Coğrafyası, Ege Üniv. Edebiyat Fakültesi , 212,İzmir,1994.
- Koçman,Asaf: İnsan Faaliyetleri ve Çevre Üzerine Etkileri Açısından EGE OVALARININ İKLİMİ, Ege Üniv. Edebiyat Fakültesi. 143, İzmir, 1993.
- Koçman,Asaf: Türkiye İklimi, Ege Üniv.Edebiyat Fakültesi, 83, İzmir, 1993.
- Koçman,Asaf: Uygulamalı Fiziki Coğrafya Çalışmaları ve İzmir-Bozdağlar Yöresi Üzerinde Araştırmalar, Ege Üni. Edebiyat Fakültesi, 184,İzmir,1989.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2000, Araştırma Projesi, Koçman,Asaf: İzmir Bozdağlar Yöresinin Jeoekolojisi (Batı Anadolu), Ege Üniv. Araştırma Fon Saymanlığı, İzmir, 1985-1986 |
- 1994, Araştırma Projesi, Koçman,Asaf: İnsan Faaliyetleri ve Çevre Üzerine Etkileri Açısından EGE OVALARININ İKLİMİ, Ege Üniv. Araştırma Fon Saymanlığı, İzmir, 1988-1992. |
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- Jeolojik Mirası Koruma Derneği
- Türk Coğrafya Kurumu
- Türkiye Jeomorfologlar Derneği
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (6 adet)- Doktora, 2000, KARADAĞ Arife, Metropol kent olarak İzmir'in gelişim süreci, çevresel etkileri ve sorunları Ege Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2000, Temuçin,Ecmel-Manisa veYakın Çevresinin İklimi, Ege Üniv.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2000, Özsoy,Yavuz - İzmir'de Hava Kirliliğinin Meteorolojik-Klimatolojik Nedenleri, Ege Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2000, Çukur,Hasan-Orta Gediz Havzasının Fiziki Coğrafyası, Dokuz Eylül Üniv. Sosyal BilimlerEnstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2000, Sütgibi,Semra-Kuşadası-Selçuk Yöresinin İklimi (Turizm Açısından Uygulamalı Bir Coğrafya Araştırması), Dokuz Eylül Üniv.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2000, KARADAĞ Arife, Metropol kent olarak İzmir'in gelişim süreci, çevresel etkileri ve sorunları Ege Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü