Akademik BilgilerİLKNUR GÜRSES
DOÇENT
İletişim Fakültesi
Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
Fotoğrafçılık ve Grafik Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ilknur.gurses@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 311 37 59
- Web sayfası: https://ege.academia.edu/ilknurgürses
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü, Türkiye , 2004
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon-Sinema Anabilim Dalı, Türkiye , 2007
- Doktora: Lodz University, English Studies Department, Exchange PhD Student, Lodz/Poland, 2011
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon-Sinema Anabilim Dalı, Türkiye , 2013
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü, Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı, Türkiye , 2015
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü, Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı, Türkiye , 2017

İdari ve Akademik Görevleri (14 adet)- Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı-Başkan Yardımcısı, 2017-
- Doçent, 2017-
- Ege Üniversitesi Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, 2017-
- Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Erasmus Koordinatörü, 2016-
- Radyo-Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı, 2016-
- Yardımcı Doçent, 2015-2017
- Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Farabi Değişim Programı Koordinatör Yardımcısı, 2014-2016
- Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Mevlana Değişim Programı Koordinatör Yardımcısı, 2014-2016
- Araştırma Görevlisi Doktor, 2013-2015
- İletişim Fakültesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, 2010-2013
- İletişim Fakültesi İkinci Eğitim Komisyonu, 2010-2014
- Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Yan-Anadal Eğitimi Koordinatör Yardımcısı, 2010-2014
- Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü-Socrates Erasmus Koordinatör Yardımcısı, 2009-2014
- Araştırma Görevlisi, 2007-2013
Mesleki Faaliyetleri (26 adet)- Gürses, İ., Hakemlik, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
- Gürses, İ., Hakemlik, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 29. Sayı, 2018
- Gürses, İ., Hakemlik, Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu, 2018
- Gürses, İ., Düzenleme Kurulu, Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu , 2018
- Gürses, İ.,“Reklam Fotoğrafçılığında Toplumsal Cinsiyet” Konulu Seminer, Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, 18 Ekim, İzmir., 2017
- Gürses, İ., Hakemlik, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Dergisi, 36. Sayı., 2017
- Gürses, İ., “Geometri ve İnsan” Konulu Ayın Fotoğrafı Seçimi, Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, 7 Haziran, İzmir,, 2017
- Gürses, İ., 5. Uluslararası Karşıyaka Fotoğraf Günleri,Karma Sergi/ Katılımcı, 8-13 Aralık, İzmir, 2016
- Gürses, İ., Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Karma Sergisi/Katılımcı, 8 Mart-15 Ağustos, 2016
- Gürses, İ., “Arkeolojik Mekanlar” Konulu Ayın Fotoğrafı Seçimi, Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, 2 Kasım, İzmir, 2016
- Gürses, İ., “Eller” Konulu Ayın Fotoğrafı Seçimi, Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, 2 Haziran, İzmir, 2016
- Gürses, İ., Bilim Komitesinde Üye, “Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontries, ICA Regional Lodz Congress”, 9-11 Nisan, Lodz, Polonya. , 2015
- Gürses, İ., “Çocuk” Konulu Ayın Fotoğrafı Seçimi, Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, 1 Nisan, İzmir, 2015
- Gürses, İ., “Kış” Konulu Ayın Fotoğrafı Seçimi, Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, 2 Aralık, İzmir., 2015
- Gürses, İ., Güzelbahçe Belediyesi’nin düzenlediği “Güzelbahçe ve Deniz” Fotoğraf Yarışmasında Jüri Üyesi, 21 Haziran, Güzelbahçe Belediyesi Amfi Tiyatro, İzmir. , 2014
- Gürses, İ., “Silüetler” Konulu Ayın Fotoğrafı Seçimi, Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, 1 Ekim, İzmir. , 2014
- Gürses, İ., “Doğa Fotoğraflarını Çözümlemek”, İzmir Doğa Fotoğrafçıları Derneği, İzmir Sanat Oditoryum 19 Mart, İzmir., 2013
- Gürses, İ., Ege Üniversitesi Çevre Sorunları ve Uygulamaları Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Atık ve Sanat” konulu Fotoğraf Yarışmasında Jüri Üyesi, Ege Üniversitesi S.K.S. Daire Başkanlığı, 30 Mayıs, İzmir. , 2013
- Gürses, İ., “Kadınlar” Konulu Ayın Fotoğrafı Seçimi, Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, 27 Mart, İzmir, 2013
- Gürses, İ., “Sonbahar” Konulu Ayın Fotoğrafı Seçimi, Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, 30 Ekim, İzmir. , 2013
- Gürses, İ., “Apollonik Bir Sanat Olarak Fotoğraf” Konulu Seminer, Ege Üniversitesi 50. Yıl Köşkü Sanat Galerisi, 27 Şubat, İzmir., 2013
- Gürses, İ, Fotoğraf Dalında Üye, Ege Üniversitesi 5. EgeArt Sanat Günleri, 6-15 Aralık, İzmir., 2013
- Gürses, İ., “Capturing Cultural Meanings”, Language and Culture Data: Methods and Applications 2012, International Summer School, 10-22 Eylül, İzmir. , 2012
- Gürses, İ.,“İdeolojik ve Göstergebilimsel Okuma” Konulu Seminer, Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, 17 Ekim, İzmir., 2012
- Gürses, İ.,“Psikanalitik Okuma” Konulu Seminer, Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, 7 Kasım, İzmir., 2012
- Gürses, İ., Fotoğraf Dalında Üye, Ege Üniversitesi 3. EgeArt Sanat Günleri, 11-15 Aralık, İzmir. , 2009
Uzmanlık Alanları- İletişim Bilimleri (2270000)
- Sinema - Tv - Fotoğraf (3030200)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Gürses, İ. “Reha Erdem Filmlerinde Erkeklik Arketiplerinin Yeniden Üretimi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:9, Sayı:42, Şubat 2016, ss: 1507-1516.(Araş. Gör. Dr. Rifat Becerikli ile Ortak Çalışma)
- Gürses, İ. “Normalin Sınırları: Diane Arbus’un Fotoğraflarında Grotesk Beden Temsili”, Uluslar arası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı:10, Yıl:2016 Mart, ss: 364-384.
- Gürses, İ. "Uzam Olarak Beden: Morimura'nın Otoporte Fotoğraflarında Medyalararasılık", The Journal of Academic Social Sciences, 2016, 26(26), 84-101., Doi: 10.16992/ASOS.1132

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- Gürses, İ. “Kültürel Göstergeler Bağlamında Behzat Ç. ve Polis İmgesi”, Türk Bilim Dergisi, Cilt:2, Sayı:14, 2014, ss:75-88, İzmir. (Doruk Köse ile Ortak Çalışma)
- Gürses, İ. "To Be Adopted or Not to Be Adopted: Reading the Cultural Signs Through a West-East Dichotomy", Mnemosyne a la costruzione del senso, Number 8, 2014, ss:141-159, İtalya. (Rifat Becerikli ile Ortak Çalışma)
- Gürses, İ.,“Transgresyon ve Fotoğrafta Aşırılığın Estetiği: Witkin ve Serrano”, Doğu-Batı Dergisi, Marjinal Sohbetler I, 65. Sayı, Mayıs-Haziran-Temmuz 2013, ss:191-218, İstanbul (Prof. Dr. Dilek Takımcı ile Ortak/Doktora tezinden üretilmiştir)
- Gürses, İ. “Bir Geriye Sayma Olarak Dört Ay, Üç Hafta, İki Gün” Türkbilim Dergisi, 2011, Mart, Sayı:5, ss:195-208 (Yrd. Doç.Dr. Ahmet İmançer ve Ali Ekber Sarıgül ile Ortak).
- Gürses, İ. “Türk Sinemasında Kadın Yönetmenler Açısından Kadının temsili: Yeşim Ustaoğlu ve Pandora’nın Kutusu”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: Haziran 2010/13, ss:181-210, Antalya. (Doç. Dr. Dilek İmançer ve Emel Güreş ile Ortak)
- Gürses, İ. ‘Savaş’ Mağduru Kadınlar: Basın Fotoğrafı-Toplumsal Cinsiyet-Şiddet Bağlamında Bir Değerlendirme, Yeni Düşünceler Dergisi, Sayı:4, Şubat 2009, ss:195-216, İzmir. (Yrd. Doç.Dr.Ahmet İmançer ile ortak ).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- Gürses, İ., Elveren, B., "Tüketim Kültürü, Domestik alan ve Mahremiyet Bağlamında 'Gelin Evi' Programı Örneği, Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2018, Ege Üniversitesi, İzmir.
- Gürses, İ. “Concept of Ugly/Abject in Recent Turkish Cinema: Non-Beautiful is Aesthetic?, VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences Congress, 5-7 Şubat 2015, Selçuk, İzmir.
- Gürses, İ. "Body as Art, Body as Space:Intertextuality in Morimura's Auto-Portrait Photographs", Ege University 15th Cultural Studies Symposium, 6-8 Mayıs 2015, İzmir.
- Gürses, İ.,“Identity of the Grotesque: Transgression Through Visual Media” The Euroacademia International Conference Identities And Identificatıons: Politicized Uses Of Collective Identities, 18-20 Nisan 2013, Zagreb, Hırvatistan.
- Gürses, İ, ” Advertisement Usage To Prevent Violence Against Women: State, The Social Participation Of Women And Social Spots”, International Multidisciplinary Conference Woman in the Cultural Mosaic: Dimensions of Live-Space and Active Cıtızenship, 14-15 Kasım 2013, Krakow, Polonya. (Araş. Gör. Dr. Gül Coşkun ile Ortak)
- Gürses, İ., “Language, Culture and Film”, “Culture in Language: Language in Media, Variation Research”, Technische Universitat Chemnitz, 13-15 Temmuz 2012, Chemnitz, Almanya.
- Gürses, İ., “Edebiyat ve Sinema Kavşağında Kültürel Ekoloji: Romandan Filme Koku”, Kırıkkale Üniversitesi, IV. Uluslar arası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi, 1-3 Kasım 2012, Kırıkkale.
- Gürses, İ.,“Sinema ve Edebiyatta Kurmaca Karşıt-Söylem Olarak Ensest”, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi, '21. Yüzyılın Başında Biz ve Öteki Sorunu.' Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Mart 2009. (Araş.Gör. Dr. Funda Civelekoğlu ile Ortak)
- Gürses, İ.,“Fahişe/Kutsal Fahişe: Madonna Arketipinin İzinde Masumiyet ve İffet”, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Ekim 2009, (Şehlem Sebik ile Ortak)
- Gürses, İ., “Eski Aile Albümü Fotoğraflarının Dijital Fotoğrafçılık Karşısındaki Hüzünsel Göstergesi ve Duygusal Zeka’nın Fotoğrafları Alımlamadaki Önemi”, 2. Uluslar arası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu Medyayı Anlamak: Duygusal Okuryazarlıktan Medya Okuryazarlığına”, 9-10 Ekim 2008, İzmir, ss:279-290. (Yrd. Doç.Dr. Ahmet İmançer ile Ortak).

Kitapları (2 adet)- Takımcı, D. & Gürses, İ. Medyada Toplumsal Cinsiyet Okumaları, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2016
- Gürses, İ., “Halkla İlişkilerde Görsel Materyallerin Önemi: Dijital Fotoğrafçılığın Kullanımı” Farklılaşma Çağında Kurumsal Başarıyı Yakalamak: Halkla İlişkiler, Pazarlama, İletişim, ed. N. Başok Yurdakul, 277-298, Nobel Yayınları, Ankara, 2008. (Gül Coşkun ile Ortak)

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Yarışma Temsilcisi
Kazanılan Burslar (2 adet)- 2013, Erasmus Staff Mobility, Lodz University, Poland
- 2010, Erasmus Exchange Programme, Lodz University, Poland
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (2 adet)- Yüksek Lisans, 2018, Sezen DEMİRHAN, "Cinsiyetlendirilmiş Bir Meslek Olarak Kabin Memurluğu:Disipline Edilmiş Bedenler ve Duygusal Emek" Kadın Çalışmaları ABD.
- Yüksek Lisans, 2017, Ceyda CURA, "Andrei Zvyagintsev Filmlerinde İktidarın Temsili Olarak Otorite ve Hegemonik Erkeklik" Radyo-Televizyon ve Sinema ABD.