Akademik BilgilerSENA TAYFUR
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: sena.tayfur@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 311 15 83
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Yapı, Türkiye , Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye , 2013
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Yapı, Türkiye , 2016

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Araştırma Görevlisi, 2014-
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Tayfur, S., Alver, N., 2018, “Imaging of voids in concrete by impact-echo and ultrasonic-echo methods”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol. 33, No. 1, 167-176 pp.
- Tayfur, S., Alver, N., Tanarslan, H. M., Ercan, E., 2018, “Identifying CFRP strip width influence on fracture of RC beams by acoustic emission”, Construction and Building Materials, Vol. 164, 864-876 pp.
- Tayfur, S., Alver, N., Abdi, S.,Saatcı, S., Ghiami, A., 2018, “Characterization of concrete matrix/steel fiber de-bonding in an SFRC beam: Principal Component Analysis and k-mean algorithm for clustering AE data”, Engineering Fracture Mechanics, Vol. 194, 73-85 pp.
- Alver, N., Tanarslan, H. M., Tayfur, S., 2017, "Monitoring Fracture Processes of CFRP-Strengthened RC Beam by Acoustic Emission", Journal of Infrastructure Systems, Vol. 23, No. 1, B4016002/1-9.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- Alver, N., Tayfur, S., 2015, "Prefabrike Betonarme Elemanlarda Tahribatsız Hasar Tespiti", Türkiye Prefabrik Birliği-Beton Prefabrikasyon Dergisi, Sayı 114, s.11-17.
- Tayfur, S., Alver, N., 2015,"Prefabrike Beton Elemanlarda Ard Çekme Kanalındaki Boşluğun Ultrasonik-Eko Yöntemi ile Belirlenmesi", Türkiye Prefabrik Birliği-Beton Prefabrikasyon Dergisi, Sayı 115, s.6-12.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Tayfur, S., Alver, N., Saatcı, S., 2017, "Clarifying Distinctive Acoustic Emission Signal Features of a Steel Fiber Reinforced Concrete Beam by Parameter Analysis", 13-15 September, SMAR 2017 - Fourth Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, ETH Hönggerberg, Zurich, Switzerland.
- Tayfur, S., Alver, N., 2017, "Crack Localization in Reinforced Concrete Beam by Acoustic Emission Technique", 2nd International Conference on Civil and Enviromental Engineering (ICOCEE2017), May 8-10, Cappadocia, Nevşehir, Turkey.
- Alver, N., Tayfur, S., Tanarslan, H. M., 2017, "Identifying the Effect of CFRP Application Type on Behavior of CFRP-Strengthened Beams by Acoustic Emission", 12-14 September, IWSHM 2017 - The 11th International Workshop on Structural Health Monitoring, At Stanford University, California, USA.
- Alver, N., Tanarslan, H. M., Tayfur, S., 2015, "AE Monitoring of CFRP-Strengthened RC Beam under Cyclic Loading", International Symposium on Non-Destructive Testing in Civil Engineering (NDT-CE2015), Proceedings CD-ROM, September 15-17, Berlin, Germany.
- Tayfur, S., Alver, N., 2014, "Imaging of Defects in Concrete Structures by Elastic Wave Methods", 11th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2014), Proceedings CD-ROM, October 21-25, Istanbul, Turkey.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- Tayfur, S., Karcılı, M., Alver, N., 2015, "Depremde Hasar Görmüş Betonarme Yapı Elemanlarının Hasar Durumlarının Akustik Emisyon Oran İşleme Analizi ile Belirlenmesi", 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 14-16 Ekim, İzmir.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2016, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi , 16MÜH011, "Betonda P-dalgası Hızı Tespiti", Araştırmacı
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası