Akademik BilgilerSEDA SAPMAZ YURTSEVER
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: sapmaz.seda@gmail.com
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Türkiye , Devam Ediyor
- Lisans: EGE ÜNİVERSİTESİ Psikoloji Bölümü, Türkiye , 2010
- Yüksek Lisans: EGE ÜNİVERSİTESİ Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Türkiye , 2014

Uzmanlık Alanları- Uygulamalı Psikoloji (2100400)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- 2016, Tam Başlık: Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi: Sistematik Bir Gözden Geçirme Yazarlar: Seda SAPMAZ YURTSEVER Serap TEKİNSAV SÜTCÜ

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- 2012, Tam Başlık : Kişilerarası Duyarlılık Ölçeğinin Türk Üniversite Öğrencilerinde Psikometrik Analizi Yazarlar: Tayfun DOĞAN, Seda SAPMAZ ÖZET: Kişilerarası duyarlılık, başkalarının duygu ve davranışlarına yönelik aşırı farkındalık ve duyarlılık gösterme olarak tanımlanmıştır. Kişilerarası duyarlılık ölçeği (KDÖ), öz-bildirim tarzı kişilerarası duyarlılığı ölçmeye yönelik geliştirilmiş bir ölçme aracıdır (Boyce & Parker, 1989). Bu çalışmanın amacı KDÖ’yü Türkçeye uyarlamaktır. KDÖ’nün geçerliğini belirlemek üzere ölçüte dayalı geçerlik, açımlayıcı (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yöntemleri kullanılmıştır. DFA sonucunda ölçeğin özgün formunun beş faktörlü yapısının doğrulanmadığı görülmüştür. AFA sonucu üç faktörlü yeni bir yapı ortaya çıkmıştır. KDÖ’nün güvenirliği ise iç tutarlık yöntemiyle incelenmiştir. Buna göre iç tutarlık katsayısı .81 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, KDÖ’nün Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Tam Başlık: Emotion regulation as a mediator of associations between perceived parenting styles and interpersonal problems Yazarlar: SEDA SAPMAZ YURTSEVER,GÜNAY SERAP TEKİNSAV SÜTCÜ 14th European Congress of Psychology-Milan 2015 Poster Bildiri
- Tam Başlık: Early Maladaptive Schemas Related to Body Weight and Gender Yazarlar: SEDA SAPMAZ YURTSEVER, GÜNAY SERAP TEKİNSAV SÜTCÜ International Society of Schema Therapy- İstanbul 2014 Poster Bİldiri
- Tam Başlık: The Effect of Emotion Regulation Difficulties and Interpersonal Problems on Negative Mood in Youth Yazarlar: SEDA SAPMAZ YURTSEVER, GÜNAY SERAP TEKİNSAV SÜTCÜ European Association for Behavioural and Cognitive Therapies Marrekech-2013 Poster Bildiri
- 2012, Tam Başlık: Meaning in Life and Subjective Well-Being among Turkish University Students Yazarlar: TAYFUN DOĞAN,FATMA SAPMAZ,FATMA DİLEK TEL,SEDA SAPMAZ, SELİN TEMİZEL
- 2012, Tam Başlık: Examining Predictive Role of Psychological Need Satisfaction on Happiness in terms of Self-Determination Theory Yazarlar: FATMA SAPMAZ,TAYFUN DOĞAN,SEDA SAPMAZ YURTSEVER,SELİN TEMİZEL,FATMA DİLEK TEL