Akademik BilgilerNESİBE OLGUN KAVAL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İletişim Bilgileri- E-posta: nesibe_olgun@hotmail.com
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi, 2014

Uzmanlık Alanları- Uygulamalı Psikoloji (2100400)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Kaval, N. O., ve Sütcü, S. T. (2016). Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Tedavisinde Bilişsel-Davranışçı Grup Terapisinin Etkililiği: Sistematik Bir Gözden Geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 8(Ek 1), 3-22.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- 2017, VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu ‘Umudu Yeşertmek’ PANEL-V Farklı Sorun ve Ortamlar için Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi : Depresyon Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi (Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama Örneği)
-  19. Ulusal Psikoloji Kongresi 05-07-2016/ İzmir Üstün yetenekli çocukların yaşadıkları psikolojik güçlüklerde ebeveyn özelliklerinin etkisi (Sözlü Sunum)
- 2016, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi İZMİR TÜRKİYE’DE PSİKOTERAPİNİN GELECEĞİ: 10 YIL SONRASINA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER

Kitapları (1 adet)- 2017, PSİKOTERAPİDE GÜNCEL KONULAR: Klinik Psikoloji Perspektifinden Çok Boyutlu Bir Bakış Editör: Orçun Yorulmaz Kendine Yardım (7.Bölüm) Yazarlar: Nesibe OLGUN KAVAL- Nimet Serap GÖRGÜ AKÇAY

Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2014, Üstün yetenekli ve normal çocukların ebeveyn kabul-red, ebeveyn tutumu ve sosyal destek algıları ile yaşadıkları psikolojik güçlükler arasındaki ilişkinin incelenmesi Danışman: YRD. DOÇ. DR. GÜNAY SERAP TEKİNSAV SÜTCÜ