Akademik BilgilerRUKİYE KIZILTEPE
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: rukiye.kiziltepe@ege.edu.tr, rukiyekiziltepe@gmail.com
- Telefon: 02323113059
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi, Devam Ediyor
- Lisans: Mersin Üniversitesi, 2011
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, 2015

Uzmanlık Alanları- Psikoloji (2100000)
- Gelişim Psikolojisi (2100300)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- 2018, Yılmaz Irmak, T., Kızıltepe, R., Aksel, Ş., Güngör, D. ve Eslek, D. (basımda). Mika ile kendimi korumayı öğreniyorum: Cinsel istismarı önleme programının etkililiği, Türk Psikoloji Dergisi.
- 2018, Yılmaz Irmak, T. Kızıltepe, R., Gümüşten, D. ve Çengelci Özekes, B. (değerlendirme aşamasında). Ergenlik döneminde risk alma davranışları: Benmerkezciliğin rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi.
- Kızıltepe, R. ve Aksel, Ş. (2017) Kardeş istismarı: Güncel bir derleme. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 24 (1), 71-80.
- Ören, M., Kızıltepe, R. ve Çengelci Özekes, B. (2016). Yaşlılıkta cinsellik. Ege Tıp Dergisi, 55 (Ek Sayı), 38-44.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- Kızıltepe, R. ve Aksel, Ş. (Şubat 2018) Sibling abuse: An ecological/transactional model for understanding individual, family and contextual risk factors [Sözlü Bildiri]. ISSBD Regional Workshop, Milan.
- Peker, M., Kızıltepe, R. ve Meşe, G. (Mayıs 2017) The Role of Parenting Styles and Individual Characteristics on Impulse Purchase: A Model Testing [Poster Bildiri]. European Association of Work and Organizational Psychology Congress (EAWOP), Dublin.
- Kızıltepe, R. ve Aksel, Ş. (Temmuz 2017) The prevalence of sibling abuse in adolescents. [Poster Bildiri]. 15th European Congress of Psychology, Amsterdam.
- Çengelci Özekes, B., Gümüşten, D., Yılmaz-Irmak, T. ve Kızıltepe, R. (Temmuz 2017) Are identity statuses the predictors of risk taking behavior? [Poster Bildiri]. 15th European Congress of Psychology, Amsterdam.
- Kızıltepe, R., Yılmaz-Irmak, T., Gümüşten, D. ve Çengelci Özekes, B. (Temmuz 2017) The role of egocentrism in predicting risk taking behavior [Poster Bildiri]. 15th European Congress of Psychology, Amsterdam.
- Kızıltepe, R., Sağel, E., Ebeoğlu, M., Gümüşten, D., Aksel, Ş. ve Yılmaz-Irmak, T. (Eylül 2016) The effectiveness of intervention programme for male juvenile offenders[Sözlü Sunum].XVth Biennal EARA Conference, Cadiz, Spain.
- Er, G., Kızıltepe, R., Karaaslan, A. ve Yılmaz, B. (Temmuz 2015) Reactive-Proactive Aggression and Parenting Styles as the Predictors of Cyberbullying in Turkish Adolescent Sample [Sözlü Sunum]. 14th European Congress of Psychology, Milan.
- Kızıltepe, R. ve Şeker, E. (Temmuz 2015) Adolescent Development: A review of studies from 2004 to 2013 [Sözlü Sunum]. 14th European Congress of Psychology, Milan.
- Kızıltepe, R.ve Aksel, Ş. (Eylül 2015) The Predictors of Sibling Abuse in Turkey [Sözlü Sunum]. 14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Bucharest.
- Kızıltepe, R., Yılmaz Irmak, T. ve Aksel, Ş. (Eylül 2015) The effectiveness of child sexual abuse prevention program [Sözlü Sunum]. 14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Bucharest.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Kızıltepe, R. (Kasım 2017) Mika ile Kendimi Korumayı Öğreniyorum: Cinsel İstismarı Önleme Programının Etkililiği [Davetli Konuşmacı].Gelişim Psikolojisinin Dünü ve Bugünü Sempozyumu , 16-17 Kasım, Ankara.
- Eslek, D., Yılmaz Irmak, T., Aksel, Ş. ve Kızıltepe, R. (2016) Okulöncesi Dönemde Çocuk Cinsel İstismarı Önleme Programının Değerlendirilmesi [Sözlü Sunum] 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir.
- Sağel, E., Ebeoğlu, M., Kızıltepe, R., Gümüşten, D., Aksel, Ş. ve Yılmaz-Irmak, T. (2016) Ceza infaz kurumlarında uygulanacak müdahale programlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulama zorlukları [Sözlü Sunum]. II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ankara.
- Ebeoğlu, M., Kızıltepe, R., Sağel, E., Gümüşten, D., Yılmaz-Irmak, T. ve Aksel, Ş. (2016) Ergen suçluluğu ile ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi [Sözlü Sunum]. II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ankara.
- Kızıltepe, R. ve Yılmaz Irmak, T. (Ekim 2014) Çocuk Cinsel İstismarını Önleyici Müdahale Programının Geliştirilmesi [Sözlü Sunum]. I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, İstanbul.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (4 adet)- European Association for Research on Adolescence (EARA)
- International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)
- The International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD)
- Türk Psikologlar Derneği
Kazanılan Burslar (2 adet)- 2018, ISSBD Regional Workshop, Katılım ve Seyahat Bursu
- 2015, TÜBİTAK Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı