Akademik BilgilerÖNER USLU
YARDIMCI DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: oner.uslu@ege.edu.tr
- Telefon: +90 (232) 310 10 10 / 3154
Eğitim Bilgileri- Lisans: Orta Doğu Teknik Ü., Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü , 2003
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Ü., Eğitim Bil. B. Eğitim Programları ve Öğretim AD, 2008
- Doktora: Ege Eylül Ü, Eğitim Bil. B. Eğitim Programları ve Öğretim AD, 2013
- Yardımcı Doçentlik: Ege Ü. Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Prog. ve Öğretim, 2015

Uzmanlık Alanları- Eğitim Bilimleri (2220000)
- Program Geliştirme (2221000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Yurdakul, B., Uslu, Ö., Çakar, E., Yıldız, G.D., (2014), Web Tabanlı İçerik Geliştirme Mesleki Gelişim Programının Değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), Çilt:14, Sayı:4 S.1409-1437
- Uslu, Ö. (2013). Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programlarının değerlendirilmesinde yeni bir model önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], Özel sayı (1), S.359-374.
- Uslu, Ö. (2013) Öğretmenlere Yönelik Teknolojiyle Bütünleşme Ölçeğinin Geliştirilmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (3):1-12
- Uslu, Ö. and N. Bümen (2012). "Effects Of The Professional Development Program On Turkish Teachers: Technology Integration Along With Attitude Towards ICT In Education." TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 11(3): P. 115-127.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- Özköse-Bıyık, Ç., Uslu, Ö (2014) EFL Teachers’ Individually Guided Activities to Keep their English Alive, 2nd International Symposium New Issues of Teacher Education. May 22-24 University of Macerata, Italy.
- Uslu, Ö. (2014), Effectiveness of the Holistic Evaluation Model Proposed For Teachers' Professional Development Activities, 1st Eurasian Educational Research Congress, 24 - 26 April, İstanbul
- Uslu, Ö., Bümen, N. (2013), Öğretmenlere Yönelik Mesleki Gelişim Programlarının Değerlendirilmesi İçin Yeni Bir Model: Bütünsel Değerlendirme Modeli, Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, ISNITE 2013 9-11 Mayıs, Ankara
- Uslu, Ö., Bümen, N. (2012). Effects of the professional development program on Turkish teachers: Technology integration along with attitude towards ICT in education, International Educatıonal Technology Conference IETC2012,
- Uslu, Ö., Bümen, N. (2011). Development of Teachers’ Technology Integration Scale 1. International Congress on Curriculum and Instruction (INCCUI 2011), 5-8 October, Eskişehir
- Ucgul, M., Uslu, Ö. (2010).Development of Game Motivation Scale.9th International Internet Education Conference & Exhibition,14-16 September, Cairo, Egypt, 2010.
- Yurdakul, B., Yıldız, D. Cakar, E., Uslu, Ö. (2010) Evaluation Of Professional Development Program Practices Implemented Toward Web-Based Content Development. Paper presented at the 13th International Conference ICT in the education of the Balkan countries 17 - 19 June 2010 Varna, Bulgaria

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Uslu, Ö., Özköse-Bıyık, Ç. (2014) İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları, 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 07-09 Mayıs, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
- Uslu, Ö. Bümen, Nilay T. (2010). Eğitimde Bilişim Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Bir Mesleki Gelişim Programının Etkileri: Kaygı, Tutum ve Teknolojiyle Bütünleşme - 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, EPÖDER, 13-15 Mayıs 2010, Ayvalık, Balıkesir.
- Uslu Ö. (2009) İlköğretimde Çalışan Öğretmenlerin Bilgisayar Kaygı Düzeyleri 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı İzmir –1-3 Ekim 2009