Akademik BilgilerELVAN ARIKAN İYİLİKCİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: elvan_arikan@hotmail.com
- Telefon: 0232 3115076
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi, Devam Ediyor
- Lisans: Yeditepe Üniversitesi, 2009
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, 2012

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü , 2014-
- Araştırma Görevlisi, Yaşar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü , 2013-2014
Uzmanlık Alanları- Deneysel Psikoloji (2100101)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Amado, S., Arıkan, E., Kaça, G., Koyuncu, M., & Turkan, N. (2014). How accurately do drivers evaluate their own driving behavior? An on-road observational study. Accident Analysis & Prevention, 63, 65-73.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Kapucu, A., Arıkan-İyilikci, E., Eroğlu, S. & Amado, S. (2015). The effect of anger and fear on recognition memory for neutral words. ICPS - International Convention of Psychological Science. Hollanda, Amsterdam.
- Arıkan-İyilikci, E. & Amado, S. (2015). How does uncertainty-certainty appraisal affect the performance and the knowledge level in the Iowa gambling task? ICPS - International Convention of Psychological Science. Hollanda, Amsterdam.
- Arıkan, E., Amado, S., & Koyuncu, M. (2013). The role of anger, happiness, and sadness on Iowa Gambling Task performance. ESCOP - 18th Meetings of the European Society for Cognitive Psychology, Macaristan, Budapeşte.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Arıkan, E., Amado, S., & Koyuncu, M. (2012). Karar verme süreçlerinde duygunun rolünün Iowa Kumar Oynama Görevi ile incelenmesi (sözlü bildiri). 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
- Arıkan, E. (2011). Karar verme süreçlerinde duygunun rolü: Üzüntü ve mutluluğun Iowa Kumar Oynama Görevi üzerindeki etkisi (sözlü bildiri). 5. Lisansüstü Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Doğuş Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
- Arıkan, E. & Öztürk, M. (2010). Alışmanın ortadan kalkmasında ikinci uyaranın rolü (sözlü bildiri). 4. Lisansüstü Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
- İlişikli, F., Arıkan, E. & Kozan, S. (2009). Üniversite öğrencilerinde akran istismarı ve benlik saygısının karşılaştırılması (sözlü bildiri). 14. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Kazanılan Burslar (2 adet)- 2012, TÜBİTAK Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı
- 2010, TÜBİTAK Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı