Akademik BilgilerMEHMET KARASU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: mkarasu89@gmail.com
- Web sayfası: http://www.ontodergisi.com/
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye , 2012
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji, Türkiye , 2017

Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- Sosyal Psikoloji Yaz Atölyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2-25 Ağustos, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. İzmir, 2016
Uzmanlık Alanları- Psikoloji (2100000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Peker-Dural, H., Mehmetoğlu, E., Karasu, M., Akça, E., Tuzkaya, F., Elçi, C. ve Göregenli, M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Doğu-Batı Temsilleri: Ayrımlar, Eleştiriler, Talepler. Türk Psikoloji Yazıları. Toplum, Kimlik ve Siyaset: Sosyal Psikolojik Yaklaşımlar Özel Sayısı (Basıma hazırlanıyor).

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- Karasu, M., Mehmetoğlu, E., Tuzkaya, F. ve Göregenli, M. (2017). Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve Temsiller: Ermenistan'dan Bir Bakış. A. Güvenç Saygın (Ed.), Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi (19. Yüzyıldan Günümüze) Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (ss. 419-442). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
- Karasu, M., Karlıdağ, S. ve Göregenli, M. (2017). Dindarlık Biçimleri ve Laiklik-Şeriat ve İktidar Partisi Temsilleri. D. Kökdemir ve Z. Yeniçeri (Ed.), I. Sosyal Psikoloji Kongresi Bildiri Kitabı içinde (ss. 318-327). Ankara: Başkent Üniversitesi (http://psksosyal.net/docs/SPKProceeding.pdf).
- Karasu, M. ve Göregenli, M. (2017). Ermeni Meselesinde Öznelliğin Açığa Çıkarılması: Bir Q Yöntemi Çalışması. D. Kökdemir ve Z. Yeniçeri (Ed.), I. Sosyal Psikoloji Kongresi Bildiri Kitabı içinde (ss. 355-366). Ankara: Başkent Üniversitesi (http://psksosyal.net/docs/SPKProceeding.pdf).
- Karasu, M. & Göregenli, M. (2017). Evaluations of Turkish People Related to ‘The Armenian Issue’: A Q Methodology Study. Armenia-Turkey: Paving Ways for Dialogue and Reconciliation Proceedings. 18-19 May, Yerevan/Armenia (Submitted).
- Karasu, M. ve Karlıdağ, S. (2017). Barış Psikolojisinin Panoraması. Onto Online Psikoloji Dergisi, 13, 7-14.
- Karasu, M., Solak, Ç., Tuzkaya, F., Peker-Dural, H., Selin Soylu, N., Elçi, C., Mehmetoğlu, E. & Göregenli M. (2016). Rethinking Peace: Obstacles and Opportunities. 1st International Conference in Contemporary Social Sciences Crisis and the Social Sciences: New Challenges and Perspectives Proceedings. 10-12 June, Rethymno/Crete (http://icconss.soc.uoc.gr/en/authors-information/conference-programme.html).
- Karasu, M.,Yeşilyaprak, R. ve Göregenli, M. (2016). Gençlerin Bakış Açısıyla 1915: Türkiye-Ermenistan Karşılaştırması. 21. Yüzyılda Ermeni Kimliğine Eleştirel Yaklaşımlar: Kırılganlık, Direnç ve Dönüşüm Konferansı Bildiri Kitabı. 7-8 Ekim, İstanbul (Basıma hazırlanıyor).
- Tuzkaya, F., Soylu, N. S., Solak, Ç., Peker, H., Peker, M., Özeralp, K., Mete, C., Mehmetoğlu, E., Karasu, M., Elçi, C., Akca, E. & Göregenli, M. (2015). 'Turkey in Minds: Cognitive and Social Representations of "East" and "West". 17th International Congress of Cross-Cultural Psychology Proceedings. 17-18 August, Barcelona/Spain.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- Karasu, M. (2017). Gruplararası İlişkilerde Çatışma ve Barış Süreçlerinin Sosyal Psikolojik Arka Planı. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Karasu, M. (2012). Din ve Dindarlığın Sosyal Temsilleri - Dindarlaşma Süreçlerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Yayınlanmamış Lisans Bitirme Tezi.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- Karasu, M. & Göregenli, M. (2017). Evaluations of Turkish People Related to ‘The Armenian Issue’: A Q Methodology Study [Sözlü Bildiri]. Armenia-Turkey: Paving Ways for Dialogue and Reconciliation, Caucasus Research Resource Center-Armenia, May 18-19, Yerevan/Armenia.
- Karasu, M., Solak, Ç., Tuzkaya, F., Peker-Dural, H., Selin Soylu, N., Elçi, C., Mehmetoğlu, E. & Göregenli M. (2016). Rethinking Peace: Obstacles and Opportunities [Sözlü Bildiri]. 1st International Conference in Contemporary Social Sciences Crisis and the Social Sciences: New Challenges and Perspectives, University of Crete, June 10 - 12, Rethymno/Crete, Greece.
- Karasu, M., Mehmetoğlu, E., Tuzkaya, F. ve Göregenli, M. (2016). Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve Temsiller: Ermenistan'dan Bir Bakış [Sözlü Bildiri]. Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi (19. Yüzyıldan Günümüze) Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Araştırmaları Merkezi, 12-14 Mayıs, Bitlis/Türkiye.
- Karasu, M.,Yeşilyaprak, R. ve Göregenli, M. (2016). Gençlerin Bakış Açısıyla 1915: Türkiye-Ermenistan Karşılaştırması [Sözlü Bildiri]. 21. Yüzyılda Ermeni Kimliğine Eleştirel Yaklaşımlar: Kırılganlık, Direnç ve Dönüşüm Konferansı, Hrant Dink Vakfı, 7-8 Ekim, İstanbul/Türkiye.
- Peker, H., Mehmetoglu, E., Elci, C. & Karasu, M. (2015). Image, Representation and Reality of Ethno-Political Conflict in Turkey [Poster Bildiri]. 13th Enviromental Psychology Conference, PSICAMB, June 23-26, Granada/Spain.
- Umuroğlu, İ., Göregenli, M., Mehmetoğlu,E. & Karasu, M. (2015). Use of Domestic Space & Privacy Practises in the Context of Gender [Poster Bildiri]. 13th Enviromental Psychology Conference, PSICAMB, June 23-26, Granada/Spain.
- Tuzkaya, F., Soylu, N. S., Solak, Ç., Peker, M., Peker, H., Özeralp, K., Mete, C., Mehmetoğlu, E., Karasu, M., Elçi, C., Akça, E., & Göregenli, M. (2015) Turkey in Minds: Cognitive and Social Representations of “East” and “West” [Sözlü Bildiri]. International Conference on Cross-Cultural Psychology, Barcelona/Spain.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (14 adet)- Karasu, M., Göregenli, M. ve Uluğ, Ö. M. (2017). 1915 ve Ötesine Ermenistan’dan Bakış: Bir Q Yöntemi Çalışması [Sözlü Bildiri]. II. Sosyal Psikoloji Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 27-29 Kasım, Mağusa, KKTC.
- Tuzkaya, F., Solak, Ç., Elçi, C., Peker-Dural, H., Karasu, M., Akça, E. ve Göregenli, M. (2017). Barışı Kim sağlayabilir? Barışa İlişkin Davranışsal Niyet ve Politik Güven [Sözlü Bildiri]. II. Sosyal Psikoloji Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 27-29 Kasım, Mağusa, KKTC.
- Karasu, M., Elçi, C., Soylu, N.S., Mehmetoğlu, E., Tuzkaya, F., Peker, H., Solak, Ç. & Göregenli, M. (2016). Barış için Kolektif Eylemin Sosyal Psikolojik Arka Planı [Sözlü Bildiri]. 2. İzmir Nuri Bilgin Psikoloji Günleri, İzmir/Türkiye.
- Karasu, M., Karlıdağ, S.ve Göregenli, M. (2016). Dinin, Dindarlığın ve Eşcinselliğin Temsilleri ve Homofobi [Sözlü Bildiri]. V. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu, Mersin.
- Solak, Ç., Karasu, M., Soylu, N. S., Peker-Dural, H., Elçi, C., Tuzkaya, F., Mehmetoğlu, E. ve Göregenli, M. (2016). Barışa Yönelik Tutumlar ve Kolektif Eylemin Sosyal Psikolojik Arka Planı[Sözlü Bildiri]. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir.
- Soylu, N. S., Karasu, M., Elçi, C. ve Göregenli, M. (2016). Toplu Ulaşım ve Özel Araç Kullanımına İlişkin Tercihler, Beklentiler: Sosyal Psikolojik Yaklaşım [Poster Bildiri]. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir.
- Göregenli, M., Karasu, M. ve Elçi, C. (2016). Barışa Yönelik Kolektif Eyleme Sosyal Psikolojik Bir Bakış [Sözlü Bildiri]. 11. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir.
- Karasu, M. (2016). Kötülüğün Sıradanlaşmasından İyiliğin Yayılmasına: Kolektif Nefret ve Kolektif Suçluluk [Sözlü Sunum]. Sosyal Psikoloji Yaz Atölyesi. 2-25 Ağustos, E.Ü. Edebiyat Fakültesi/İzmir.
- Karasu, M. (2016). Q Yöntemi [Sözlü Sunum]. Sosyal Psikoloji Yaz Atölyesi. 2-25 Ağustos, E.Ü. Edebiyat Fakültesi/İzmir.
- Karasu, M. (2016). Zorlu Çatışmaların Sosyal Psikolojik Temelleri [Sözlü Sunum]. Sosyal Psikoloji Yaz Atölyesi. 2-25 Ağustos, E.Ü. Edebiyat Fakültesi/İzmir.
- Karasu, M., Karlıdağ, S. ve Göregenli, M. (2016). Dindarlık Biçimleri ve Laiklik-Şeriat ve İktidar Partisi Temsilleri [Sözlü Bildiri]. I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, 17-19 Kasım, Ankara.
- Karasu, M. ve Göregenli, M. (2016). Ermeni Meselesinde Öznelliğin Açığa Çıkarılması: Bir Q Yöntemi Çalışması. I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, 17-19 Kasım, Ankara.
- Karasu, M., Mehmetoğlu, E., Tuzkaya, F. & Göregenli, M. (2015). Ermenistan’da Yaşayan Ermenilerin Türkiye-Ermenistan İlişkilerine Bakışı ve Temsiller [Sözlü Bildiri]. 10. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir.
- Tuzkaya, F., Soylu, N. S., Solak, Ç., Peker, H., Peker, M., Özeralp, K., Mete, C., Mehmetoğlu, E., Karasu, M., Elçi, C., Akça, E. & Göregenli, M. (2015). Üniversite Öğrencisi Gençlerin Türkiye Temsilleri [Sözlü Bildiri]. 10. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir.

Kazanılan Burslar (2 adet)- 2017, Türkiye-Ermenistan Burs Programı - Hrant Dink Vakfı (Avrupa Birliği desteğiyle)
- 2015, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu - Hrant Dink Vakfı (Avrupa Birliği desteğiyle)