Akademik BilgilerHİLAL PEKER DURAL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İletişim Bilgileri- E-posta: hilal.peker@windowslive.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Mersin Üniversitesi, Türkiye , 2010
- Yüksek Lisans: Mersin Üniversitesi, Türkiye , 2013
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2017

Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- Sosyal Psikoloji Yaz Atölyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2-25 Ağustos, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. İzmir, 2016,
Uzmanlık Alanları- Sosyal Psikoloji (2100200)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- Peker-Dural, H., Mehmetoğlu, E., Karasu, M., Akça, E., Tuzkaya, F., Elçi, C. ve Göregenli, M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Doğu-Batı Temsilleri: Ayrımlar, Eleştiriler, Talepler. Türk Psikoloji Yazıları. Toplum, Kimlik ve Siyaset: Sosyal Psikolojik Yaklaşımlar Özel Sayısı (Değerlendirme sürecinde).
- Karasu, M., Solak, Ç., Tuzkaya, F., Peker-Dural, H., Selin Soylu, N., Elçi, C., Mehmetoğlu, E. & Göregenli M. (2016). Rethinking Peace: Obstacles and Opportunities. 1st International Conference in Contemporary Social Sciences Crisis and the Social Sciences: New Challenges and Perspectives Proceedings. 10-12 June 2016, Rethymno/Crete

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Karasu, M., Solak, Ç., Tuzkaya, F., Peker-Dural, H., Soylu, N.s., Elçi, C., Mehmetoğlu, E. & Göregenli M.(2016) Rethinking Peace: Obstacles and Opportunities [Sözlü Bildiri]. 1st International Conference in Contemporary Social Sciences Crisis and the Social Sciences: New Challenges and Perspectives 10 - 12 June 2016, Rethymno/Crete.
- Peker-Dural, H., Akça, E., Soylu N. S., Mete, C., Solak, Ç. & Göregenli, M. (2016) Social Representations of “Foreign” Women in Turkish Weblogs: From Sexual Object To Wife GENDER and MIGRATION - Critical Issues and Policy Implications" 11-14 May 2016 Izmir, TURKEY
- Akca, E., Mete, C., Peker, H., Solak, Ç, Soylu, N. S., Tuzkaya, F., ve Göregenli, M. (2015). Foreign Women in Discourse: A Sexual Object or a Wife in Turkey.[Sözlü Sunum]. 10th International Conference Women in Culture, Gdansk.
- Peker, H., Mehmetoğlu, E., Elçi, C., ve Karasu, M. (2015). Image, Representation and Reality of Ethno-Political Conflict in Turkey. 13. Environmental Psychology Conference – PSICAMB, Granada.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Karasu, M., Elçi, C., Soylu, N.S., Mehmetoğlu, E., Tuzkaya, F., Peker Dural, H., Solak, Ç. & Göregenli, M. (2016). Barış için Kolektif Eylemin Sosyal Psikolojik Arka Planı [Sözlü Bildiri]. 2. İzmir Nuri Bilgin Psikoloji Günleri, İzmir/Türkiye.
-  Solak, Ç., Karasu, M., Soylu, N. S., Peker-Dural, H., Elçi, C., Tuzkaya, F., Mehmetoğlu, E. ve Göregenli, M. (2016). Barışa Yönelik Tutumlar ve Kolektif Eylemin Sosyal Psikolojik Arka Planı[Sözlü Bildiri]. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir
- Peker-Dural, H. (2016). Erkeklik İnşası [Sözlü Sunum]. Sosyal Psikoloji Yaz Atölyesi. 2-25 Ağustos, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi/İzmir.
- Tuzkaya, F., Soylu N., S., Solak, Ç., Peker, H.,Peker, M., Özeralp, K., Mete, C., Mehmetoğlu, E., Karasu, M., Elçi, C., Akça, E., Göregenli, M. (2015). Üniversite Öğrencisi Gençlerin Türkiye Temsilleri - 10. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir.