Akademik BilgilerSEÇKİN SARPKAYA
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Rektörlük
Bağlı Bölümler
Türk Dili Bölümü
İletişim Bilgileri- E-posta: seckin.sarpkaya@ege.edu.tr
- E-posta: goe.seckin@hotmail.com
- Telefon: Telefon: 02323112069-163, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü-TÖMER
- Web sayfası: https://ege.academia.edu/SeçkinSarpkaya
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Devam Ediyor, Türkiye , Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye , 2010
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Türkiye , 2014
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Formasyon Programı, Türkiye , 2015

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Ege Üniversitesi-Türkçe Öğretim Merkezi-Öğretim Görevlisi, 2014-, 2014-
Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Halk Bilimi (Folklor) (2010500)
- Türk Dili Eğitimi (2240100)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- 2016, "İzmir-Gaziemir İlçesinin İsmine Dair Efsaneler ve Aydınoğlu Gazi Umur Bey." Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. Kış 16/2. ss.145-155.
- 2016, "Yazar ve İdeoloji: Tebrizli Yazar Samed Behrengi'den Deli Dumrul, Keloğlan ve Köroğlu." Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Kış 11/2. Sayı 22. ss. 211-226.
- 2015, "Dede Korkut Kitabı’nda Olağanüstü Tipler." Milli Folklor. Sayı 107. ss. 97-107.
- 2014, “Türk Dünyası Efsanelerinde Ayı Tasavvurunun Değişim ve Dönüşümü.” Milli Folklor. Sayı 101. ss. 149-162.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (7 adet)- 2018, "Masallar Üzerine Birkaç Söz ve Bir Türk Masalcısı: Tebrizli Samed Behrengi" Kaybolan Defterler Edebiyat-Kültür-Sanat Elektronik Dergisi. Sayı 8 (Haziran). ss. 22-24.
- 2017, "Tebrizli Türk Masal Anaları." Ihlamur Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergisi. Yıl 9. Sayı 52(Mart). ss. 73-78.
- 2017, "Tolkien, Dede Korkut Okudu mu? ve Doğu-Batı Edebiyat İlişkilerine Dair İsimler ve Eserlerden Hareketle Bir Deneme." Edebice Fikir, Sanat, Edebiyat Dergisi. Yıl 2. Sayı 8. ss. 70-73.
- 2015, Türkiye Sahası Efsanelerinde Ayı.” Ayı Kitabı. Ed. Eren Akçiçek. İzmir: Bassaray Matbaası. ss.67-66.
- 2014, Türkiye Sahası Efsanelerinde Özel Adlı Kötü Ruhlar.” Acta Turcica: Korku Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları, ss. 251-281.
- 2014, “Türkiye Sahası Efsanelerinde Ejderha.” Acta Turcica: Yılan/Ejderha Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları,ss. 505-521.
- 2013, “Dr. Yaşar Kalafat - Batı Türklüğünün ve Halk İnanmalarının Mitolojik Kök Hücreleri – 1(Kitap Tanıtımı).” Karadeniz Araştırmaları. KaraM. Sayı 39. Güz. ss. 227-231.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (11 adet)- 2017, Fight Fear with Fear: Demonic Creatures in Turkish Folk Narratives and Their Relationship with Reality. Türk Kültüründe Korku Semineri. 11 Mayıs. İzmir. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
- 2017, "Tebrizli Âşık Abbas Hazretî’den Derlenen “Şam’ın Yahudu” Masalı Üzerine Bir İnceleme" II. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi. 12 Mayıs. Rus-Slavyan Üniversitesi. Bişkek/KIRGIZİSTAN.
- 2016, "Samed Behrengî’nin Masal ve Hikâyelerinde Aile İçindeki Konumuyla Çocuk ve Çocuğun Kişisel Gelişimine Dair İletiler"Trakya Üniversitesi&Motif Vakfı Halk Kültüründe Aile Uluslarası Sempozyumu 25-27 Mart, Edirne
- 2016, "Sahmaran, From Camasbname to Folk Tales: Sahmaran Type and Narratives in Turkey Folk Tales." Uluslararası Kafkasya'ya Genç Bakışlar III Sempozyumu, 05-06 Haziran Erdebil/İRAN
- 2016, "Dede Korkut Kitabı’nda Korku.” III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi: Dede Korkut ve Türk Dünyası Bildiriler Kitabı. Cilt 3. İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası. ss. 1193-1200.
- 2016, "Türk Masal ve Efsanelerinde Canavarlar: Şahmaran ve Gulyabani" Türk Kültüründe ve Türk Efsanelerinde Olağanüstü Varlıklar Paneli. 08 Nisan, İzmir.
- 2016, "Sözlü ve Yazılı Gelenek İlişkisi Bağlamında Samed Behrengî’nin “Bu Gelen Köroğlu’dur” Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme." VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu “Köroğlu ve Türk Dünyası Destan Kahramanları” Bildiri Kitabı. BAMER Yayınları. İstanbul: Kaan Matbaa. ss. 663-677.
- 2015, “Türk Kültüründe Vampir Türk Dünyası Anlatıları ve İnançlarından Hareketle Türk Kültüründe Kan İçen Olağanüstü Varlıklar.” III. Genç Akademisyenler Sempozyumu Bildiri Kitabı. Ankara: Gazi Üniversitesi, ss. 583-614.
- 2015, “Evden Uzakta Öcü Var İzmir’den Derlenen Halk İnançlarında Çocuk Terbiyesiyle İlgili Mitik Varlıkların İşlev Çözümlemesi.” II. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, ss. 295-308.
- 2015, Batı Mitolojisine On Dakika Ara: Beyaz Perdede Türk Mitolojisi. II. Genç Akademisyenler Sempozyumu Bildiri Kitabı. Ankara: Gazi Üniversitesi,ss. 215-233.
- 2014, “Sözden Yazıya: Türk Mitik Tasavvurlarının Fantastik Edebiyatta Kullanımı Üzerine: Anadolu Korku Öyküleri 2 Örneği.” V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi Bildiri Kitabı. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi. ss.739-749.

Kitapları (2 adet)- 2018, Türk Kültüründe Vampirler Oburlar, Yalmavuzlar ve Diğerleri.Ankara: Karakum Yayınevi. (Mehmet Berk Yaltırık ile birlikte.)
- 2017, Türklerin Şeytani Masalları: Türk Masal ve Efsanelerinde Demonik Varlıklar. Ankara: Karakum Yayınevi.