Akademik BilgilerMUHAMMET ŞEN
YARDIMCI DOÇENT
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Tarihi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- : Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Ana bilim Dal, Bornova- İZMİR
Eğitim Bilgileri- Doktora Sonrası: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Ana bilim Dal, Bornova- İZMİR, Türkiye , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Editörlüğü, 2015-
Uzmanlık Alanları- Genel Türk Tarihi (2020601)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Muhammet ŞEN, Kırım Hanı I. Selim Giray’ın İlmî, Edebî Ve Dini Yönü, 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum, Bahar-2014, C. 3, S. 7, s. 75-84
- Muhammet ŞEN, I. Selim Giray’ın Hanlık Döneminde Osmanlı-Lehistan Savaşlarında Kırım Kuvvetleri 1671-1704, Karadeniz Araştırmaları , Yaz 2013 Sayı 38, s. 55-73
- Muhammet ŞEN, Rusya’nın Kırım’ı İşgal Teşebbüsleri Karşısında Kırım Hanlığı Kuvvetlerinin Perekop Zaferi (1689), Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal Of Turkish World Studies, XII/1 (Yaz 2012), s.503-516

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Muhammet Şen, Osmanlı Devleti Himayesinde Bir Kazak Atamanı İki Savaş, Türkiye-Ukrayna İlişkileri (Kazak Dönemi 1500-1800), Çamlıca, İstanbul, 2015, S. 479-501
- Muhammet ŞEN, Osmanlı Himayesinde Kazak Atamanı Petro Doroşenko, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, Çeşme-İzmir 19-25 Nisan 2010

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2013, BAP, 2009-TDAE -004, Kırım Hanı I. Selim Giray’ın Osmanlı-Lehistan İlişkilerindeki Rolü 1671-1704
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2008, TİKA Bilimsel Araştırma ve Dil Kursu