Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerABDULLAH ÜSTÜN
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Dünyası Araştırmaları
Türk Tarihi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: Kurumsal, abdullah.ustun@ege.edu.tr
- Telefon: Ofis, +90 232 343 49 22 / 152
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ankara Üniversitesi, Türkiye , 2001
- Yüksek Lisans: Balıkesir Üniversitesi, Türkiye , 2007
- Doktora: Ankara Üniversitesi, Türkiye , 2013
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2014
- Doktora Sonrası: Princeton Üniversitesi, A.B.D. , 2015

Uzmanlık Alanları- Ortaçağ Tarihi (2020201)
- Genel Türk Tarihi (2020600)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Bir Mitin, Bir Umudun, Bir İhmalin Tarihçiliği: Hunlar / The Huns: The Historiography of a Myth, a Hope, and a Neglect // Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish World Studies 17 (1) Yaz-Summer 2017
- Hunlar Anadolu’da: Bir Seferin Dört Edebiyattaki İzleri / In Pursuit of a Campaign in Literature: The Huns in Asia Minor // Çukurova Araştırmaları Dergisi cilt 1, sayı 1, Kış 2015
- 'Kargaşa' Esnasında Tarih Yazmak: Geç Roma Müverrihlerinde İskit ve Hun Etnonimlerinin Kullanımı Üzerine // Karadeniz Araştırmaları Dergisi Bahar 2013 Sayı 37.
- Paniumlu Priscus Bir Müverrihin Entellektüel ve Mesleki Portresinden Kesitler / On Portrait of an Ancient Historian: Priscus of Panium // Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 53, 2 (2013) 295-314

Kitapları (2 adet)- Kitapta Bölüm: Paradigmalar ve Şahitlikler: Getica'da ‘Rex/Kral’ ve ‘Regnum/Krallık’ Kavramları Üzerine // Halil İnalacık Armağanı III Tarih Araştırmaları, ed. Ahmet Özcan, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2016.
- Kitapta Bölüm: Tarihsel Veri Ve Tarihsel Bilgi: Geç Roma Müverrihlerinin Hunların Ortaya Çıkışlarına Dair Anlatıları // Türk Tarihçiliğine Katkılar Mustafa Kafalı Armağanı, (Ed.) Üçler Bulduk – Abdullah Üstün, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 2013.