Akademik BilgilerECE AKÇA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ece.akca@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi, Psikoloji, Türkiye , Devam Ediyor
- Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik, Türkiye , 2010
- Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, Türkiye , 2014

Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- Sosyal Psikoloji Yaz Atölyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2-25 Ağustos, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. İzmir, 2016
Uzmanlık Alanları- Psikoloji (2100000)
- Sosyal Psikoloji (2100200)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Kırımer, F., Akça, E. & Sümer, N. (2014). Orta çocuklukta anneye kaygılı ve kaçınan bağlanma: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II orta çocukluk dönemi ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Türk Psikoloji Yazıları, 17(33), 45-57.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- Akca, E. (2014). Personality and cultural predictors of the Quiet Ego: Comparing Turkey and the United States. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimsel Enstitüsü.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Akca, E., Göregenli, M., & Bonaiuto, M. (2016). Meaning of privacy in domestic and public space: A comparative study of privacy practices among Italian and Turkish youth. 24th International Association People-Environment Studies Conference, Lund, Sweden. [Sözlü sunum]
- Akca, E. ,Sumer, N., Wayment, H: A., Demir, M. (2016). Quiet Ego and Its Predictors: Comparing Turkey and the United States. 8th European Conference on Positive Psychology (ECPP), Angers, France. (Poster sunumu)
- Akca, E., Gölcük, M., & Yangın, E. (2015). The relationship between attitudes toward marriage and system justification beliefs in Turkish culture. IARR Mini-Conference Self-Regulation and Close Relationships, Amsterdam. [Poster Sunumu]
- Akca, E., Mete, C., Peker, H., Solak, Ç, Soylu, N. S., Tuzkaya, F., & Göregenli, M. (2015). Foreign Women in Discourse: A Sexual Object or a Wife in Turkey.[Sözlü Sunum]. 10th International Conference Women in Culture, Gdansk.
- Akca, E. & Sümer, N. (2014). Quiet ego and its predictors in Turkish culture.[Sözlü sunum] 22nd Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP), Reims.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Akça, E. (2016) Özsaygıya Yeni Bir Alternatif: Sakin Benlik [Sözlü sunum]. Sosyal Psikoloji Yaz Atölyesi. 2-25 Ağustos, E.Ü. Edebiyat Fakültesi/İzmir.
- -Tuzkaya, F., Soylu, N. S., Solak, Ç., Peker, H., Peker, M., Özeralp, K., Mete, C., Mehmetoğlu, E., Karasu, M., Elçi, C., Akça, E. & Göregenli, M. (2015). Üniversite Öğrencisi Gençlerin Türkiye Temsilleri [Sözlü Bildiri]. 10. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir.
- Akca, E., Kırımer, F, & Sümer, N. (2014). Orta Çocukluk Döneminde Bağlanma ve Akademik Özyeterlik. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa. [Poster Sunumu]

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- International Association for Cross-Cultural Psychology
- International Association People-Environment Studies