Akademik BilgilerİREM BAYRAM
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı İşletmesi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: irem.bayram@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 311 51 97
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Yapı İşletmesi ABD, Türkiye , Devam Ediyor
- Lisans: Anadolu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye , 2012
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Yapı İşletmesi ABD, Türkiye , 2017

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Ege Üniversitesi İşyeri Temsilcisi, 2016-
- Araştırma Görevlisi, 2015-
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2018, Özge Akboğa Kale, Seyyit Ümit Dikmen, Gürkan Emre Gürcanlı, İrem Bayram, Selim Baradan, İş Güvenliği Uzmanlığı Sisteminin Gelişimi Üzerine Bir Alan Çalışması, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, DOI: 10.25092/baunfbed.426651
- 2017, I.Temiz, G.Calis, Selection of Construction Equipment by using Multi-criteria Decision Making Methods, Procedia Engineering, Volume 196,286-293

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- 2016, Akboğa, Ö., Baradan, S., Gürcanlı, G.E., Dikmen, Ü., Bayram, İ., "İş Güvenliği uzmanlığı: Sistemin İşleyişinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması,Türkiye Mühendislik Haberleri, Yıl:61/2016-1 Sayı:489, 28-36

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Akboğa, Ö., Baradan, S., Gürcanlı, G.E., Dikmen, Ü., Temiz, İ., "İş Güvenliği uzmanlığı: Sistemin İşleyişinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması, 7. İnşaat Yönetimi Kongresi, 6-7 Ekim 2017, Samsun
- 2016, Bayram, İ., Akboğa Kale, Ö., Baradan, S., "Fieldwork Investigation of Lighting in Terms of Users Health in Educational Building and Its Extensions", International Congress on Natural and Engineering Sciences, September 01-05, Skopje, Macedonia
- 2016, Bayram, İ., Akboğa Kale, Ö., Baradan, S., "Dust Control in Construction: A Case Study of the Civil Engineering Laboratories", 12 th International Congress on Advances in Civil Engineering, 21-23 September, Istanbul
- 2015, Göktepe, B.A., Çalış, G., Bayram, İ., "Investigation of Using Fuzzy Logic to Model Occupant Satisfaction and Behaviour in Building", Conference: Workshop on Smart Technologies and Applications on Buildings,Cities and Districts, 14-16 September, Bayonne, France

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- 2016, Akboğa Kale, Ö., Bayram Temiz, İ., Baradan,S., Uzun, M., "Laboratuvar Gürültü Maruziyeti: İnşaat Mühendisliği Bölüm Laboratuvarları Örneği", 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 3-5 Kasım, Eskişehir
- 2015, Akboğa, Ö., Baradan, S., Uzun, M., Bayram, İ., "İş Kazası Bildirim Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 5-6 Kasım, İzmir
- 2015, Akboğa, Ö., Baradan, S., Gürcanlı, G.E., Dikmen, Ü., Bayram, İ., "İş Güvenliği uzmanlığı: Sistemin İşleyişinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması, 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 5-6 Kasım, İzmir

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- 2018, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Bina Enerji Verimliliğinin Sıcak-Nemli İklim Bölgesinde Tarihi Bir Binada Teorik ve Deneysel Olarak Araştırılması, Araştırmacı, 2018- 2021,
- 17MUH028, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, İnşaat Yan Sanayi Tesislerinde Çalışan Sağlığı Açısından İç Hava Kalitesi Ve Gürültüsü Maruziyetinin Degerlendirilmesi, Araştırmacı, 2017- 2020
- 16MUH099, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Kullanıcı Sağlığı Açısından Çalışma Ortamında Radyasyon Ve Radon Gazı Maruziyetinin İncelenmesi, Araştırmacı, 2016-2018
- 680708, EU Project - HORIZON 2020, "Highly Innovative building control Tools Tackling the energy performance GAP-HIT2GAP", Araştırma Bursiyeri, 2015-2019
- 15MUH031, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Eğitim Binası Ve Eklentirlerinde Kullanıcı Sağlığı Açısından Bina İçi Çevre Kalitesi Kontrolü Üzerine Bir Alan Çalışması, Araştırmacı, 2015-2017
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası