Akademik BilgilerMUHAMMET ÖZDEMİR
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Rektörlük
Bağlı Bölümler
Tutulan Kadrolar
İletişim Bilgileri- E-posta: muhammetozdemire@gmail.com
- E-posta: muhammet.ozdemir@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Doktora: Celal Bayar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye , Devam Ediyor
- Lisans: Celal Bayar Üniversitesi-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye , 2008
- Yüksek Lisans: Ordu Üniversitesi-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye , 2012

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Sufi Araştırmaları Dergisi, 2014-
- Yazı İşleri Müdürü, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmları Dergisi, 2010-2012
- Araştırıma Görevlisi, Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2010-2012
Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Türk Dili Eğitimi (2240100)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Tarîkat-ı Bayramiyye'ye Dair yeni Bir Yazma Eser: Dervîş Külhenî ve Sırr-ı Kalbî Adlı Risalesi, Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 11 Kış/Winter 2015.
- Kitap Tanıtımı Özer Şenödeyici (2015), Nesîmî ve Hurûfîlik Kitabı-Makaleler, Şiir Şerhleri, Orijinal Metin Örnekleri, İstanbul: Kesit Yayınları, Journal of Turkish Language and Literature Volume:1, Issue: 2, Autumn 2015, (237-240)
- Hz. Ali’ye Ait Yüz Sözün Manzum Bir Tercümesi, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 10,İstanbul 2013, 229-274.
- Bir İntihâb-ı Mesneviî Örneği: La'lîzâde Abdülbâkî ve Gıdâ-yı Rûh Adlı Eseri, Sufi Araştırmaları - Sufi Studies Cilt:3 Sayı:5 Kış 2012.
- Kitap Tanıtımı Ömür Ceylan. Böyle Buyurdu Sufi: Tasavvuf ve Şerh Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul:Kapı Yayınları, 2010, XII+267 s., ISBN:978-605-4322-12-1.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ, Uluslar arası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, 28-30 Nisan 2011, Bildiriler, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, 1010 s., Ordu, 2012.
- KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ, Güney Kafkasya Halkları, Dil-Tarih-Kültür İlişkileri Uluslar arası Bilgi Şöleni, Bildiriler, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, 622 s., Ordu, 2011.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- Kesriyeli Mehmet Sıtkı Akozan ve Dîvançe-İ Şinâver’i, Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu-II, 13-15 Mayıs, 2010 Manisa.