Akademik BilgilerSAMET CAN CURKAN
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Seyahat İşletmeciliği Bölümü
Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: samet.can.curkan@ege.edu.tr
- E-posta: cancurkan@windowslive.com
- Telefon: +902327249522/7514
- Telefon: 05382922595
Eğitim Bilgileri- Lisans: Balıkesir Üniversitesi, Türkiye , 2007
- Yüksek Lisans: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Turizm İşletmeciliği A.B.D, Türkiye , 2013
- Doktora: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Turizm İşletmeciliği A.B.D, Türkiye , 2020

Uzmanlık Alanları- Pazarlama (2150202)
- Turizm İşletmeciliği Eğitimi (2261100)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- 2015,

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- 2017, Türkiye’de Turizmde Sosyal Medyanın Kullanımı Konulu Yayınların Bibliyometrik Profili Uluslararası 1.Demirci Sempozyumu
- 2017, Turizmde Kullanılan Sosyal Medya Platformlarının Kavramsal Analizi Uluslararası 1.Demirci Sempozyumu
- 2017, Çeşme‘de Hizmet Veren Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Yapılan E-Yorumlar Üzerine İçerik Analizi ULUSLARARASI TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS KONGRESİ 90
- 2017, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesine Yönelik Yapılan E-yorumlar Üzerine İçerik Çözümlemesi VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 469-481
- 2017, İzmir İlinin İnanç Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesi VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 634-647
- 2016, An Investigation of the Impacts of Local Festivals on Local Residents' Satisfaction: From Germiyan Festival to The Slow Food Movement III. INTERNATIONAL CESME-CHIOS HISTORY, CULTURE AND TOURISM SYMPOSIUM 287-301
- 2016, Green Star Applications in the Hotel Industry: A Research on Green Star Hotels in Cesme III. INTERNATIONAL CESME-CHIOS HISTORY, CULTURE AND TOURISM SYMPOSIUM 191-205
- 2015, Yerel Halkın Üniversite ve Üniversite Öğrencilerine Bakış Açısı: Çeşme Örneği I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators Cilt 1 ISBN: 978-605-9119-17-7 547-556
- 2014, 9 TH INTERNATIONAL CONFERENCE: NEW PERSPECTIVES IN TOURISM AND HOSPITALITY ISBN : 978-975-6993-19-4 920-932

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 2016, TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET SONRASI SEKTÖREL TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ÇEŞME TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ I. TURİZM REHBERLİĞİ KONGRESİ ÖZET BİLDİRİ KİTABI ISBN: 978-605-2323-91-5 18
- 2016, BÖLGESEL TURİZM KONGRESİ 978-605-60047-3-5 12-21

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2014, Bap Projesi, 2014-ÇTYO-001 , Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi