Akademik BilgilerHATİCE ERDEM
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İletişim Bilgileri- E-posta: haticerdem20@gmail.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Atatürk Üniversitesi, Türkiye , 2014

Uzmanlık Alanları- Hemşirelik (1040000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Sarı, D. Erdem, H. (2017). Hemşirelik Eğitiminde Yüksek Gerçekli Simülasyon Kullanımı: Literatür İncelemesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 14 (4)

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Özçelik, R. Erdem, H. Sarı, D. (2017). Hemşirelikte Bilişimin Kullanılmasında Karşılaşılan Zorluklar. ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13-15 Nisan 2017 / İzmir. (Poster Bildiri)
- Dirik, I. Erdem, H. Sarı, D. (2017). Hemşirelerin Araştırma Kullanımındaki Engeller. ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13-15 Nisan 2017 / İzmir. (Poster Bildiri)
- Erdem, H. Sarı, D. (2017). Ağrısı Olan Hastalarda Aromaterapi Kullanımı: Literatür İncelemesi. IV. IMCOFE International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 23-28 Ağustos 2017, Rome / Italy. (Sözel Bildiri)
- Sarı, D. Erdem, H. (2017). Hemşirelik Eğitiminde Yüksek Gerçekli Simülasyon Kullanımı: Literatür İncelemesi. IV. IMCOFE International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 23-28 Ağustos 2017, Rome / Italy. (Sözel Bildiri)