Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerBELKIS GÖZLER
PROFESÖR
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- Telefon: 90-232-3399931, İş Telefonu
Eğitim Bilgileri- Lisans: Istanbul Üniversitesi, Türkiye, 1969
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1979
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1982
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1985
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1990

İdari ve Akademik Görevleri (6 adet)- Fakülte Kurulu Üyeliği, 1992-1995
- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 1988-1990
- Dekan Yardımcılığı, 1988-1994
- Fakülte Kurulu Üyeliği, 1985-1988
- Anabilim Dalı Başkanlığı, 1985-2000
- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 1982-1985
Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- "International Symposium on Medicinal Plants , (Izmir) ' in Organizasyon Komitesinde ve Editorial Executive Committee de faal üye., 1987
Uzmanlık Alanları- Farmasotik Kimya (1030401)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (42 adet)- Saglam, H., Gözler, T., Gözler, B., "A New Prenylated Lignan From Haplophyllum myrtifolium", Fitoterapia 74, 564-569 (2003).
- Unver, N., Kaya, G. I., Werner, C., Verpoorte, R., Gözler, B., "Galanthindole: A New Indole Alkaloid From Galanthus plicatus ssp. byzantinus", Planta Medica 69, 871-874 (2003).
- Ünver, N., Noyan, S., Gözler, B., Gözler, T., Werner, C., Hesse, M.,"Four New Amaryllidaceae Alkaloids FromGalanthus gracilis and Galanthus plicatus Subsp. byzantinus", Heterocycles 55, 641-652 (2001).
- Gunes, S., Gözler, B., "Two Novel Proaporphine-tryptamine Dimers From Roemeria hybrida", Fitoterapia 72, 875-887 (2001).
- Ünver, N., Gözler, T., Walch, N., Gözler, B., Hesse, M., "Two Novel Dinitrogeneous Alkaloids From Galanthus plicatus subsp. byzantinus (Amaryllidaceae), Phytochemistry 50, 1255-1261 (1999).
- Ünver, N., Noyan, S., Gözler, T., Önür, M. A., Gözler, B. and Hesse, M., "Three New Tazettine-Type Alkaloids From Galanthus gracilis and Galanthus plicatus Subsp. byzantinus", Planta Medica 65, 347-350 (1999).
- Noyan, S., Hopp-Rentsch, G., Önür, M. A., Gözler, T., Gözler, B., Hesse, M., "The Gracilines: A Novel Subgroup of the Amaryllidaceae Alkaloids", Heterocycles 48, 1777-1791 (1998).
- Gozler, B., Gozler, T., Saglam, H, Hesse, M., "Minor Lignans From Haplophyllum cappadocicum", Phytochemistry 42, 689 (1996).
- Gozler, B., Rentsch, D., Gozler, T., Unver, N., Hesse, M., "Further Compounds From Haplophyllum vulcanicum", Phytochemistry 42, 695 (1996).
- Gozler, T., Gozler, B., Linden, A., Hesse, M., "Vulcanine: A Novel Simple b-carboline Alkaloid From Haplophyllum vulcanicum", Phytochemistry 43, 1425-1426 (1996).
- Gozler, B., Kivcak, B., Arar, G., Gozler, T., Hesse, M., "(-)-Padocin: A Novel Epoxylignan From Haplophyllum cappadocicum", Heterocycles 39, 243 (1994).
- Gozler, B., Onur, M.A., Gozler, T., Kadan, G., Hesse, M., "Lignans and Lignan Glycosides From Haplophyllum cappadocicum", Phytochemistry 37, 1693 (1994).
- Gözler,B.,Arar.G.,Gözler,T.and Hesse,M.,"Isodaurinol, An Arylnaphthalene Lignan from Haplophyllum cappadocicum",Phytochemistry,31,2473-2475(1992).
- Gözler,B.,Önür,M.A.Bilir,S.and Hesse,M.,"Epimeric Isopavine N-Oxides from Roemeria refracta",Helv.Chim.Acta,75,260-268(1992).
- Sarıyar,G.,Gülgeze,H.B.and Gözler,B.,"Salutaridine N-Oxide from the Capsules of Papaver Bracteatum",Planta,Med.,58,368-369(1992).
- Gözler,B.,"Labrandine:A New Pentacyclic Proaporphine Alkaloid from Roemeria hybrida",Heterocycles,31,149-152(1990).
- Gözler,B.,Freyer,A.J.and Shamma,M.,"The Ten Proaporphine-tryptamine Dimers",J.Nat.Prod.,53,675-685(1990).
- Gözler,B.,Kıvçak,B.,Gözler,T.and Shamma,M.,"Two New Benzyltetrahydroisoguinoline Alkaloids from Roemeria refracta",J.Nat.Prod.,53,666-668(1990).
- Gözler,B.,Öziç,P.,Freyer,A.J.and Shamma,M.,"Morphinandienone Alkaloids from Roemeria refracta",J.Nat.Prod.,53,986-988(1990).
- Gözler,B.and Shamma,M.,"Four B-Carboline Alkaloids From Roemeria hybrida",J.Nat.Prod.,53,740-743(1990).
- Gözler,B.,Freyer,A.J.and Shamma,M.,"A New Class of Isoguinoline Alkaloids:The Proaporphine-Tryptamine Dimers",Tetrahedron Lett.,30.1165-1168(1989).
- Gözler,B.,Gözler,T.,Gözler,T.,Freyer,A.J.and Shamma,M.,"Some Unusual Pavine and Isopavine Alkaloids from Roemeria refracta",J.Nat.Prod.,51,760-764(1988).
- Üstünes,L.,Laekeman,G.M.,Gözler,B.,Vlietinck,A.J.,Özer,A.and Herman,A.G.,"In Vitro Study of the Anticholinergic and Antihistaminic Activities of Protopine and Some Derivative s",J.Nat.Prod.,51,1021-1022(1988).
- Gözler,B.,Gözler,T.,Mete,İ.E.,Freyer,A.J.,Guinaudeau,H.and Shamma,M.,"New Proaporphine Alkaloids from Roemeria hybrida",Tetrahedron,43,1765-1770(1987).
- Evcim,Ü.,Gözler,B.,Freyer.A.J.and Shamma,M.,"Haplomyrtin and Haplomyrfolin,Two New lignans from Haplophyllum myrtifolium",Phytochemistry,25,1949-1951(1986).
- Gözler,B.,Guinaudeau , H.,Shamma,M.and Sarıyar,G.,"The Photolysis of Proaporphines",Tetrahedron Lett.,27,1899-1902(1986).
- Gözler,T.,Gözler,B.,Tanker,N.,Freyer,A.J.,Guinaudeau,H. and Shamma,M.,"(+)_Roemecarine:A C-4 Hydroxylated Tetrahydrobenzylisoguinoline Alkaloid",Heterocycles,24,1227-1230 (1986).
- Gözler,B. and Shamma,M.,"Cularine,Cancentrine and Quettamine Alkaloids",J.Nat.Prod.,47,753-774(1984),(Review)
- Gözler,T.,Gözler,B.,Patra.A.,Leet,J.E.Freyer,A.J.and Shamma,M.,"Konyanin:A New Lignan from Haplophyllum vulcanicum",Tetrahedron,40,1145-1150(1984).
- Gözler,T.,Gözler,B.,Weiss,I.,Freyer,A.J.,And Shamma.M.,"(+)-Türkiyenine:An Unusual Extension of the Biogenetic Sequence for The Isoguinoline Alkaloids", J.Am.Chem.Soc.,106,6101-6102 (1984) .
- Krane,B.D.,Fagbule,M.O.,Shamma,M.and Gözler,B.,"The Benzophenanthridine Alkaloids",J.Nat.Prod.47,1-43(1984).(Review)
- Patra,A.,Valencia,E.,Minard,R.D.,Shamma,M.,Tanker,N.,Gözler,B.,Önür,M.A.and Gözler,T.,"Furoquinoline Alkaloids from Haplophyllum vulcanicum",Heterocycles , 22 , 2821 - 2825(1984)
- Gözler,B.,Shamma,M.,Kıryakov,H.G.)Yakımov,G.and Mollov,N.,"O-Methyl fumarophycine", J.Nat.Prod.46,433-435(1983)
- Gözler,B.and Shamma,M."Conversion of Protopine into The Secoberbines Corydalisol and Hypecorine",J.Chem.Soc.,Perkin Trans.,1,2431-2434(1983).
- Gözler,B.Gözler,T.and Shamma,M."Egenine:A Possible Intermediate İn Phthalidesioguinoline Biogenesis",Tetrahedron,39,577 (1983) .
- Gözler,B.Lantz,M.S.and Shamma,M."The Pavine and Isopavine Alkaloids",J.Nat.Prod. 46,293-309(1983).(Review)
- Hussain,S.F.Gözler,B.Fajardo,V.,Freyer,A.J.and Shamma,M."The Stereochemistry and 13 CNMR Spectra of Protopinium Salts",J.Nat.Prod.,46,251-255(1983).
- Şener,B.Gözler,B.Minard,R.D.and Shamma,M."Alkaloids Of Fumaria vaillantii ", Pyhtochemistry,22,2073-2075(1983).
- Erlaçin,S.And Gözler,B.,"Sterols and Sterol Glycosides from Verbascum Pycnostachyum Boiss.Et Heldr.",Die Pharmazie,37,149-150 (1982).
- Gözler,B.,Shamma,M.Mardirossian and Chervenkova,V,"A Photochemical Conversion of A Spirobenzylisoguinoline İnto A Secoberbine",Heterocyles,19,2067-2070,(1982).
- Gözler,B.and Shamma,M."A Note on the H nmr Spectra of the Phthalideisoquinolines",J.Chem.Soc.Pak.4,277(1982)
- Hussain,S.F.,Gözler,B.Shamma,M.and Gözler,T.,"Feruloyltyramine from Hypecoum",Phytochemistry,21,2979-2980.(1982) .

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Öziç, P., Günes, H. S., Çizmeciolu, M., Pabuccuoğlu, V., Gözler, B., Özçelik, B. and Abbasoğlu, U., "Synthesis and Antimicrobial Screening of 2,3-Benzo[e]oxazepine Analogs, J. Pharm. Univ. Marmara 13, 13 (1997).
- Gozler, B., Gunes, H.S., Hesse, M., "Further Lignans From Haplophyllum cappadocicum", J. Fac. Pharm. Gazi 12, 9 (1995).
- Öziç,P.,Tanol,M.,Çizmecioğlu,M.,Pabuçcuoğlu,V.and Gözler,B.,"Synthesis of Some Potentially Active 1-Substitu edaryl-1,2,3,4-Tetrahydroisoguinolines Via 3,4-Dihydro Analogs",Doğa-TR.J.Of Pharmacy,2,71-80 (1992).
- Pabuçcuoğlu,V.and Gözler,B.,"Synthesis and Characterization of Some-2,3-Benzo (e) Oxazepine Derivatives",DoğaTR.J.Of Pharmacy,1,138-147(1991).
- Önür, M.A.,Öziç, P. and Gözler, B.,"Further Alkaloids From Romeria hybrida",Doğa-TR.J.Of Pharmacy,1,162-168,(1991).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- Alptüzün, V. and Gözler, B., "The Synthesis of 1,3-Diphenylpropanones en route to 11,12-Dihydro-10,5-iminometano-5H-dibenzo[a,d]cyclooctene" 2nd International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, Ankara, 22-24 Eylül 1999 (Poster).
- Aktürk, Z. and Gözler, B., "Optimization Studies in the Total Synthesis of Isoquinolines", 2nd International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, Ankara, 22-24 Eylül 1999 (Poster).
- Alptüzün, V., Gözler, B., "The Synthesis of 1,3-Diphenylpropanones en route to 11,12-Dihydro-10,5-(iminomethano)-5H,10H-dibenzo[a,d]cyclooctene", 2nd International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, Ankara, 22-24 Eylül 1999 (Poster).
- 1997, Gozler, B., "The Proaporphine-tryptamine Dimers", Istanbul,19-22 Nisan 1998 (cagrili bildiri)
- Öziç, P., Günes, H. S., Çizmecioğlu, M., Tanol, M., Pabuccuolu, V. and Gözler, B.,"Synthesis and Characterization of Some 2,3-Benzo[e]oxazepine Derivatives", 4th International Symposium of Pharmaceutical Sciences, Ankara, 27-30 Haziran 1995 (Poster)
- Gözler,B.,"Recent Studies on Turkish Tradional Drugs of Plant Origin",Traditional Medicine:A Challenge of the Twentyfirst Century, Kalküta-Hindistan,7-9 Kasim 1993 (cagrili bildiri).
- Öziç,P.,Gözler,B.,Freyer,A.J.and Shamma,M.,"Morphinandienone Alkaloids from Roemeria refracta",50 th International Congress of F.I.P.,Istanbul-Türkiye,3-7 Eylül 1990 (Poster).

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Unver, N., Noyan Kansuk, S., Latvala, A., Hesse, M., Önür, M. A., Gözler, B., Gözler, T., "Türkiye'de Yetişen Bazı Galanthus Türlerinin Alkaloit İçerikleri Açısından İncelenmesi", 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Eskişehir, 29-31 Mayıs 2002 (Poster).
- Kaya, G. İ., Kıvçak, B., Gözler, B., "Galanthus nivalis subsp. cilicicus (Baker) Gottlieb-Tannenhein Bitkisinden Hazırlanan Herba ve Bulbus Galanthi Drogları Üzerinde DAB 10'a Göre Yapılan Kalite Kontrol Çalışmaları", 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Eskişehir, 29-31 Mayıs 2002 (Poster).

Kitapları (1 adet)- Gözler,B.,"Pavine and Isopavine Alkaloids"in "The Alkaloids",pp.72,Brossi, A.R.(Ed.), Academic Press, Orlando, F.L.,1987.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- Araştırma Projesi, Gozler, B., Tanol, M., Ozic, P., "Potansiyel Olarak Merkezi Sinir Sistemine Etkili Bazi 10,5-(iminometano)-5H-dibenzo(a,d)siklohepten Turevlerinin Total Sentezleri ve Yapi-Etki Iliskileri" E.U. Arastirma Fonu, E.U. Eczacilik Fakultesi, 1991-1997.|
- Araştırma Projesi, Gozler, T, Gozler, B., "Leontice leontopetalum L. (Berberidaceae) Bitkisinin Alkaloitleri Üzerinde Arastirmalar", E.U. Arastirma Fonu, E.U. Eczacilik Fakultesi, 1989-1994.|
- Araştırma Projesi, Ozic, P., Gozler, B., Gozler, T., Zincircioglu, O., "Roemeria (Papaveraceae) Turlerinin Alkaloitleri Uzerinde Arastirmalar", E.U. Arastirma Fonu, E.U. Eczacilik Fakultesi, 1989-1993.|
- Araştırma Projesi, Gözler,B.,Özer,A.,Tanol,M.,Üstünes,L.,"Bitkisel Kaynaktan Elde Edilecek Olan Protopin'den Hareketle Bazi Ilaç Maddelerinin Yarı-Sentetik olarak Hazırlanması ve Bu Bileşiklerin Farmakolojik Aktivitelerinin Saptanmasi",E.Ü.Arastirma Fonu,E.Ü.Eczacilik Fakültesi,1985-1989."|
- Araştırma Projesi, Gözler,T.,Gözler,B.,Önür,M.A.,Arar,G.,Mete,I,E,Evcim,Ü.,"Türkiye'de Yetişen Berberidaceae,Papaveraceae,Fumariaceae,Zygophyllaceae,Rutaceae ve Euphorbiaceae Familyalarina Ait Endemik Bitkilerin Izokinolin ve Kinolin Sinifi Alkaloitleri Üzerinde Arastirmalar)", E.Ü.Arastirma Fonu,E.Ü.Eczacilik Fak.,1984-1987."|
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Farmasotik ve Medisinal Kimya Dernegi
Kazanılan Burslar (9 adet)- 1997, Swiss National Science Foundation
- 1995, Swiss National Science Foundation
- 1993, Swiss National Science Foundation
- 1991, Swiss National Science Foundation
- 1989, National Science Foundation(USA)
- 1987, National Science Foundation(USA)
- 1985, Nato Cooperative Research Fund
- 1963, American Field Service
- 0,
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (10 adet)- Doktora, 2003, Kaya, G. I., "Çanakkale Kaynaklı Galanthus nivalis L. subsp. cilicicus (Baker) Gottlieb-Tannenhein Örneği Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar", E.Ü. Eczacılık Fakültesi (E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü), İzmir, 2003.
- Doktora, 2003, Kaya, G. I., "Çanakkale Kaynaklı Galanthus nivalis L. subsp. cilicicus (Baker) Gottlieb-Tannenhein Örneği Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar", E.Ü. Eczacılık Fakültesi (E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü), İzmir, 2003.
- Doktora, 2002, Çizmecioğlu, M., "Bazı Potansiyel Aktif 5,12-İminometanodibenzo[a,d]siklookten Türevlerinin Total Sentezleri", E.Ü. Eczacılık Fakültesi (E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü), İzmir, 2002.
- Doktora, 2002, Çizmecioğlu, M., "Bazı Potansiyel Aktif 5,12-İminometanodibenzo[a,d]siklookten Türevlerinin Total Sentezleri", E.Ü. Eczacılık Fakültesi (E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü), İzmir, 2002.
- Yüksek Lisans, 2000, Akgül, Ö., "Tazettine Adlı Alkaloid Üzerinde Fotokimyasal Araştırmalar", E.Ü. Eczacılık Fakültesi (E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü), İzmir, 2000.
- Yüksek Lisans, 1995, Demirkale, Z., "Bazi tetrasiklik Azotlu Bilesiklerin Sentezinde Ara Urun Olan Izokinolinler Uzerinde Arastirmalar", E.U. Eczacilik Fakultesi (E.U. Saglik Bil. Enst.)
- Yüksek Lisans, 1995, Doyuran, V., "Bazi Tetrasiklik Azotlu Bilesiklerin Sentezinde Ara Urun Olan Substitue Propanonlar Uzerinde Arastirmalar", E.U. Eczacilik Fakultesi (E.U. Saglik Bil. Enst.)
- Yüksek Lisans, 1994, Koçak,L.," Bazi N-(Sübstitüefenetil)-arilasetamit Türevleri Üzerinde Siklizasyon Çalismalari",E.Ü.Eczacilik Fakültesi,(E.Ü.Sag.Bil.Enst.)
- Yüksek Lisans, 1989, Gülgeze,H.B.,"Leontice leontopetalum L.(Berberidaceae)Bitkisinin Alkaloitleri Üzerinde Arastirmalar",E.Ü.Eczacilik Fakültesi,(E.Ü.Saglik Bil.Enst.)
- Yüksek Lisans, 1989, Sasoglu,T.," Fumaria parviflora Lam.(Fumariaceae)Bitkisinin Alkaloitleri Üzerinde Araştırmalar",E.Ü.Eczacilik Fakültesi,(E.Ü.Saglik Bil.Enst.)