Akademik BilgilerATA ÖNAL
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Yazılımı Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: ata.onal@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 388 40 00 (2595) : 0 232 388 72 21
- Web sayfası: http://sorubank.ege.edu.tr/~ataonal
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik-Astronomi, Türkiye, 1970
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik, Türkiye, 1975
- Doktora: Ege Üni., Elektronik Hesap Bil. Enst., Bilgisayar Bilimleri, Türkiye, 1982
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üni., Mühendislik Fak., Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1985
- Doçentlik: Ege Üni., Mühendislik Fak., Bilgisayar Yazılım ABD., Türkiye, 1996
- Profesörlük: Ege Üni., Mühendislik Fak., Bilgisayar Yazılım ABD., Türkiye, 2006

İdari ve Akademik Görevleri (12 adet)- E.Ü. Müh.Fak. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 2009-2012
- E.Ü. Müh.Fak. Bilgisayar Müh.Böl. Bilgisayar Yazılım Anabilim Dalı Başkanlığı, 2007-2014
- Ege Öğretim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2013
- E.Ü. Mezunlar Derneği Başkan Yardımcılığı, 2004-2009
- E.Ü. Müh.Fak. Bilgisayar Müh.Böl. Başkan Yardımcılığı, 2003-2004
- E.Ü. Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2009
- E.Ü. Web Sayfası Çalışma Grubu Başkanlığı, 2001-2014
- E.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 2000-2001
- E.Ü. Tire Kutsan M.Y.O. Bilgisayar Programcılığı Programı Koordinatörlüğü, 1998-2001
- E.Ü. Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1998-2004
- E.Ü. Bilgisayar Araş. ve Uyg. Merk. Müdür Yardımcılığı, 1987-1991
- E.Ü. Bilgisayar Araş. ve Uyg. Merk. Tek Proje Grubu Koordinatörlüğü, 1982-1991
Mesleki Faaliyetleri (4 adet)- II.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, 15-17 Ekim 2003., 2003
- Itafe03, Organization Committee Member, 7 to 10 October 2003, Izmir Turkey., 2003
- Itafe03, Scientific Committee Member, 7 to 10 October 2003, Izmir Turkey., 2003
- I. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS03), Organizasyon Komitesi Üyeliği, 23-25 Ekim 2003, İzmir., 2003
Uzmanlık Alanları- Bilgisayar Yazılımı (6190200)
- Bilişim Uygulamaları (6190205)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Gümüs, Ö., Kardas, G., Dikenelli, O., Erdur, R.C., Önal, A., SMOP: A Semantic Web and Service Driven Information Gathering Environment for Mobile Platforms, R. Meersman, Z. Tari et al.(Eds.): OTM 2006, LNCS 4275, pp. 927-940, 2006. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006.
- Öztürk, Ö., Özacar, T., Ünalır, M., O., Önal, A., Adapting the Pyramid Technique for Indexing Ontological Data, A. Levi et al. (Eds.): ISCIS 2006, LNCS 4263, pp. 202-211, 2006. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006.
- Erdur, R.C., Dikenelli, O., Önal, A., Gümüs, Ö., Kardas, G., Bayrak, Ö., Tetik, Y.E., A Pervasive Environment for Location-Aware and Semantic Matching Based Information Gathering, P. Yolum et al.(Eds.): ISCIS 2005, LNCS 3733, pp. 352-361, 2005. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005.
- Kaya A, Oktem D, Onal A ,Title: Practical aspect of refactoring patterns for a XP project, Conference Information: International Conference on Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE 2005), OCT 21-26, 2005 Corinth, GREECE. Source: Advances in Computational Methods in Sciences and Engineering 2005, Vols 4 A & 4 B Book Series: LECTURE SERIES ON COMPUTER AND COMPUTATIONAL SCIENCES Volume: 4A-4B Pages: 283-287 Published: 2005.
- Ötleş, S., Önal, A., Computer-aided engineering softwares in the food industry, Journal of Food Engineering 65 (2004) 311-315.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- Karasulu, B., Önal,A., Korukoğlu, S., (2008), ”A Proposal for Building up A Social-Consctructivism-Based Distance Learning System for Ege University”, T.C. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1301-7985), Cilt 10, Sayı 2, sayfa: 33-52, 2008.
- 1996, Tire Necip Paşa Kütüphanesi Otomasyon Projesi, E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi.
- 1996, Önal, A., Koşcağız, O., Multimedia Telefon Rehberi, E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve uygulama Merkezi Dergisi.
- 1996, Önal, A., Çelik, M., Kişisel Bilgisayarlarda Grafik Tabanlı Yazılım Araçlarıyla Sınav Uygulama Ortamı Gerçekleştirimi, E.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dergisi.
- 1994, Genel Amaçlı Ekran Görüntü Tasarımı ve Yönetimi Sisteminin Gerçekleştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi.
- 1993, Toker, L., Önal, A., Programlama Dilleri ve Yorumlayıcıların ilişkisel Veritabanı İşlemlerindeki Performans Araştırması, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.
- 1989, Önal, A., Toker, L., Şengonca, H., Ofis Otamasyonunun Bugünü ve Geleceği, Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, Sayfa:61-68.
- 1983, Ayataç, S., Harmancıoğlu, Ö., Önal, A., Soru Bankası ve Tıp Eğitiminde Kullanımı, E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, Sayfa:141-145.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 1999, Sürgevil, C.A., Topaloğlu, N.Y., Önal, A., Domain Modeling for Client/Server Systems Over IP Networks, ISCIS XIV, S:351-359.
- Harris, F., Thyagarajan, K.S., Önal, A., Using Overlapped Windows to Improve Reconstruction Fidelity of Vector Quantized Lpc Image Compression Algorithms, Twenty-first Asilomar Conferance on Signals, Systems & Computers, November 2-4, 1987, Volume 2 of 2, Page:789-792.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (50 adet)- Dönmez, O., Önal, A., Tuğlular, T., Erdur R.C., BTME: Mobil Peer-to-Peer Uygulamalar İçin Bluetooth Uygulama Çatısı, XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı, inet-tr'11, 30 Kasım - 2 Aralık 2011, Ege Üniversitesi, İzmir.
- Harmanşah, C., Seylan, N., Sözeri, V., Önal, A., Web Tabanlı Derslik Yerleştirme Sistemi, XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı, inet-tr'11, 30 Kasım - 2 Aralık 2011, Ege Üniversitesi, İzmir.
- Kargedik, Ö., Önal, A., Bilgiye Erişim Sistemlerinde Arama Kalitesini İyileştirme: Normalleştirme Etkeninin Önemi, Akademik Bilişim'10, 10-12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi, Muğla.
- Dönmez, O., Önal, A., Toker, L., Mobil Peer-to-Peer (P2P) Ağlarda Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme Akademik Bilişim'10, 10-12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi, Muğla.
- Dönmez, O., Önal, A., Toker, L., Alaybeyoğ:lu, A., Akademik Ortamlardaki Mobil Ad Hoc Ağ:larda Servis Tabanlı: Yazı:lı:m Geliş:tirme Akademik Biliş:im'09, 11-13 Ş:ubat 2009, Harran Üniversitesi - Ş:anlı:urfa,
- Ş:en, Ş:., Önal, A., Alaybeyoğ:lu, A., ASP .NET 2.0'da Kiş:iselleş:tirme Kavramı: ve Bir Kiş:iselleş:tirme Uygulaması:, Akademik Biliş:im'09, 11-13 Ş:ubat 2009, Harran Üniversitesi - Ş:ANLIURFA.
- Dönmez, O., Önal, A., Toker, L., Üniversite Kampüslerinde Veri İletişim Altyapısı İçin Bir İleri Teknoloji Örneği: Kablosuz Lazer İletişimi Akademik Bilişim'08, 30 Ocak - 1 Şubat 2008, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Duran, N., Önal, A., Öğrenme Yönetim Sistemleri için Scorm Uyumlu Başvuru Modeli Geliştirilmesi Akademik Bilişim'08, 30 Ocak - 1 Şubat 2008, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Gürel, T., Karagedik, Ö., Toker, G., Önal, A., Mobil Turist Akademik Bilişim'08, 30 Ocak - 1 Şubat 2008, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Şen, Ş., Önal, A., Web Part ve Ajax Teknelojileri ile Kisişelleştirilebilir Portal Uygulaması Akademik Bilişim'08, 30 Ocak - 1 Şubat 2008, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Şen, Ş., Önal, A., Mobil Cihazlar için Bağlam Duyarlı Arayüz Tasarımı, Akademik Bilişim 2007, 31 Ocak-2 Şubat 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
- Ercan, E., Önal, A., Mobil Turist Rehberlerine Karşılaştırmalı Bakış, Akademik Bilişim 2007, 31 Ocak-2 Şubat 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
- Dönmez, O., Uğur, A., Önal, A., CLDC Konfigürasyonuna Sahip Mobil Cihazlarda 3B Grafiklerin Görselleştirilmesi, Akademik Bilişim 2007, 31 Ocak-2 Şubat 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
- Dönmez, O., Önal, A., Toker, L., Spiral Model, Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 MAYIS 2007, BERGAMA-İZMİR
- Duran, N., Önal, A., Kurtuluş, C., E-Öğrenme ve Kurumsal Eğitimde Yeni Yaklaşım Öğrenim Yönetim Sistemleri, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, 9-11 Şubat 2006, Bildiriler Kitabı, S: 97-101.
- Ünalır, E., Önal, A., Beydağ, Ü., Bilgisayar Dersi Alan Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Kurumlarına Bakış Açıları, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, 9-11 Şubat 2006, Bildiriler Kitabı, S:1-4.
- Beydağ, Ü., Önal, A., Uzaktan Öğrenim Tasarımının Ana Hatları, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, 9-11 Şubat 2006, Bildiriler Kitabı, S:5-10.
- Kurtuluş, C., Önal, A., Uzaktan Öğrenme İçin Bir Modelin Tasarlanması, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, 9-11 Şubat 2006, Bildiriler Kitabı, S: 102-107.
- Önal, A., Kaya, A., Draman, S., E., Açık Kaynak Kodlu Çevrimiçi Eğitim Yazılımları, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, 9-11 Şubat 2006, Bildiriler Kitabı, S: 251-254.
- Gürsoy, H., G., Önal, A., Kaya, A., Mobil İletişim Cihazları İle Ev Otomasyon Sistemleri, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, 9-11 Şubat 2006, Bildiriler Kitabı, S: 341-345.
- Dönmez, O., Önal, A., Topaloğlu, Y., Mobil Teknolojilerde Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, 9-11 Şubat 2006, Bildiriler Kitabı, S: 444-448.
- Dönmez, O., Önal, A., Uzaktan Öğrenimde Eşzamanlı ve Eşzamanlı Olmayan İletişim, inet-tr'06, XI.'Türkiye'de Internet' Konferansı, 21-23 Aralık 2006, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara
- Gümüş, Ö., Kardaş, G., Erdur, R.C., Dikenelli, O., Önal, A., Bayrak, Ö, Tetik, Y.E., Mobil Ortamlar İçin Anlamsal Eşleme Tabanlı ve Konuma Duyarlı Bir Servis Arama Sistemi, UYMS'05, II Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu ve Sergisi, 22-24 Eylül 2005, ODTÜ, Ankara.
- Önal, A., Çolak, A., Yavuz, M.: Web Ortamli Ege Üniversitesi Duyuru Panosu (EgeDuyuru) Akademik Bilişim 2004, 11-13 Şubat 2004, K.T.Ü., Trabzon
- Önal, A., Söyüt, M.S., Mobil Sıcak Satış Sistemi, Pamukkale Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Kongresi III, Bildiriler Kitabı, 7-9 Ekim 2004, S:153-155.
- Şumnulu, H., Önal, A., Topaloğlu, Y.: Scripting Dillerle Programlamaya Geçiş, Pamukkale Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 01-04 Mayıs 2003, Sayfa: 99-101
- Kanlıoğlu, C., Önal, A.:Web Tabanlı Yazılım Geliştirme Ortamlarının Karşılaştırılması, Pamukkale Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 01-04 Mayıs 2003, Sayfa: 61-63
- As, H., Erdem, E., Önal, A.: XML ve Veritabanı Entegrasyonu ile Esnek Uygulama Geliştirme, Pamukkale Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 01-04 Mayıs 2003, Sayfa: 102-104
- Önal, A., Yakuoğlu, MC., Web Ortamlı Ege Üniversitesi Telefon Rehberi (Egetel), Akademik Bilişim 2003, Cukurova Üniversitesi, Adana, Bildiri No: 137.
- Cavkaytar, H., Önal, A. :EUPIS: Platform Bağımsız Satın Alma Sistemi, I.Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS03) Bildiriler Kitabı, Sayfa:109-114, 23-25 Ekim 2003, İzmir
- Kokulumersin, G., Koç, R., Önal, A.: .NET, XML ve JAVA Teknolojilerinin Entegrasyonu ile bir B2B Projesi Gerçekleştirimi, I. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS03) Bildiriler Kitabı, Sayfa:245-248, 23-25 Ekim 2003, İzmir.
- Öktem, D., Kaya, A., Önal, A., Türkiye'de Atak (Agile) Programlama Tekniklerinin Uygulanması ve Geliştirilmesi, II.Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 15-17 Ekim 2003, İzmir. S:245-249.
- Dönmez, O., Kaya, A., Önal, A., Yazılım Doğrulama ve Geçerlileme Üzerine Bir İnceleme, II.Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 15-17 Ekim 2003, İzmir. S:279-285
- Dönmez. O., Kaya, A., Önal, A., Yazılımda Kalite ve Yönetimi Üzerine Bir İnceleme, II.Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, 15-17 Ekim 2003, İzmir. S:301-309
- Harmanşah, C., Şumnulu, H., Önal, A., Scripting Diller ve Programlamadaki Yerleri, II.Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, 15-17 Ekim 2003, İzmir. S:293-298
- Öktem, D., Kaya, A., Önal, A., Çoklu Protokol Etiket Anahtarlama (MPLS) Tekniklerinin Güncel Ağ Teknolojilerine Uygulanması Üzerine Bir Araştırma, II.Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, 15-17 Ekim 2003, İzmir. S:317-324.
- 2002, Topaloğlu, N.Y., Önal, A., Önder, Ü., Wap Tabanlı Öğrenci Bilgi Sistemi, Bilgi Teknolojileri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Denizli, 6-8 Mayıs.
- 2002, Önal, A., Bir Çevrimiçi Ders Uygulaması : Deneyimler, Gözlemler, Öneriler, Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Eskişehir, 23-25 Mayıs.
- 2002, Önal, A., Çevrimiçi Sınav Sistemi, Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Eskişehir, 23-25 Mayıs.
- 2002, Önal, A., Demirkan, B., Web Tabanlı Akademik Bilgi Sistemi, GAP IV. Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Şanlıurfa, 06-08 Haziran.
- 2002, Demirten, M., Çetin, E., Önal, A., İkiz, F., Elektronik Ticaretin Üniversitelerde Kullanımı, 19. Bilişim Kurultayı, Bilişim Etkinlikleri, 3-6 Eylül.
- 2000, Önal, A., Üstortam Programlama Sunucusu, Bilişim Etkinlikleri, 6-9 Eylül.
- 1996, Yüceer, İ.B., Özkan, G., Önal, A., Öztürk, Y., Informer: The Web Notifier, Bas 96 1. Bilgisayar Ağları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa: 101-105.
- 1991, Önal, A., Huntürk, M., Bakal, T., Ege Üniversitesi Sorubankasının Kişisel Bilgisayarlardan Kullanımı, 8.Türkiye Bilgisayar Kongresi Bildiriler Kitabı, S: 337-341.
- 1990, Önal, A., Özdemir, D., E.Ü. Sorubankasının EARN'e Bağlı Bilgisayarlardan Kullanımına olanak sağlayan Yazılımın Tasarım ve Gerçekleştirimi, Türkiye Bilişim Derneği 8.Ulusal Bilişim Kurultayı Bilişim'90 Bildiriler Kitabı, Sayfa:266-273.
- 1984, Önal, A., Türkiye Elektrik Kurumu Ege Bölgesi Otomasyon Projesi için Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezinde Yapılan Çalışmalar, Türkiye Bilişim Derneği 5.Ulusal Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabı, Sayfa:285-295.
- 1982, Önal, A., Manas, O., Genel Amaçlı Veri Kütüğü İşleme Dizgesi Tasarımı: Türkiye Bilişim Derneği 4.Ulusal Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabı, Cilt-1, Sayfa: 173.
- 1982, Önal, A., Aşıkhan, M., Başar, E., Eğitimde Sorubankalarından Yararlanılması Üzerine Bir Uygulama, Türkiye Bilişim Derneği 4.Ulusal Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabı, Cilt-2, Sayfa:595.
- Aşıkhan, M., Razbonyalı, M., Öal, A., Görüntü Makinalar/370 Dizgesinde İş Yüklerinin Dengelenmesinin Önemi, Türkiye Bilişim Derneği 4.Ulusal Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabı, 11-15 Ekim 1982, Cilt-1, S:13-22
- Aşıkhan, M., Önal, A., Razbonyalı, M., Bir Özdevimli Kütük Bakım Dizgesi Tasarımı, Türkiye Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabı, 11-15 Ekim 1982, Cilt-1, S:165-172

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (6 adet)- 2011, Title: A novel edge detection method with application to the fat content prediction in marbled meat Author(s): Hussein, W. B.; Moaty, A. A.; Hussein, M. A.; et al. Source: PATTERN RECOGNITION Volume: 44 Issue: 12 Pages: 2959-2970 DOI: 10.1016/j.patcog.2011.04.028 Published: DEC 2011 Times Cited: 1 (from Web of Science)
- 2011, Title: A user-friendly general-purpose predictive software package for food safety Author(s): Halder, Amit; Dhall, Ashish; Datta, Ashim K.; et al. Source: JOURNAL OF FOOD ENGINEERING Volume: 104 Issue: 2 Pages: 173-185 DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2010.11.021 Published: MAY 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science)
- 2008, Title: Development of a library of components in EcosimPro for the operation of thermal processing plants Author(s): Vilas C, Garcia MR, Banga JR, et al. Source: REVISTA IBEROAMERICANA DE AUTOMATICA E INFORMATICA INDUSTRIAL Volume: 5 Issue: 1 Pages: 51-+ Published: JAN 2008.
- 2008, Title: A Library of Software Components for the Operation of Thermal Food Processing Plants Author(s): Vilas, C.; Garcia, M. R.; Banga, J. R.; et al. Book Editor(s): Barreiro, P; Hertog, MLATM; Arranz, FJ; et al. Conference: 4th International Symposium on Applications of Modelling as an Innovative Technology in the Agri-Food-Chain - Model-IT Location: Madrid, SPAIN Date: DEC 31, 2008 Source: IV INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLICATIONS OF MODELLING AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY IN THE AGRI-FOOD-CHAIN: MODEL-IT Book Series: Acta Horticulturae Volume: 802 Pages: 141-146 Published: 2008
- 2007, Del Moral FG, O'Valle F, Masseroli M, et al. Image analysis application for automatic quantification of intramuscular connective tissue in meat JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 81 (1): 33-41 JUL 2007.
- 2006, Gümüs, Ö., Kardas, G., Dikenelli, O., Erdur, R.C., Önal, A., - SMOP: A Semantic Web and Service Driven Information Gathering Environment for Mobile Platforms, ODBASE 2006, LNCS.
Kitapları (6 adet)- 2002, Önal, A., Temel Algoritmalar, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Yayınları No: 25, 191 sayfa.
- 2002, Önal, A., Dosya Yönetimi, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Yayınları, No: 26, 173 sayfa.
- 2002, Önal, A., Üstortam Programlama, Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksek Okulu Yayınları No: 3, 245 sayfa.
- 2002, Önal, A., Veri Yapıları, Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksek Okulu Yayınları No: 4, 159 sayfa.
- 2002, Kaya, A., Öktem, D., Önal, A., ASP ile Web Programlama, Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Yayınları No:2, 214 sayfa.
- 1987, Abut, H., Amidon, J., Önal, A., E-120 C-Programming Under Unix, Supplementary Notes, Department of Electrical & Computer Engineering, San Diego State University.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- 2011, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 08-MÜH-002, Onal. A, Şehra. S., Kişiselleştirilebilir Bir Web Sitesi Altyapısının Oluşturulması.
- 2007, Araştırma Projesi, Önal, A., Bayrak, Ö., Tetik, Y.,E., Ege Üniverstesi SMS Sistemi, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2003-MUH-039.
- 2001, Araştırma Projesi, Önal, A. Yılmaz, E, Göçeri, E, Üstortam Programlama Windows Sunucusu, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2000-MUH-004
- 1999, Araştırma Projesi, Önal. A, Demirkan, B, Demirten, M, Üstortam Programlama Sonucusu, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 1998-MÜH-021 URL: http:// bilmuh.ege.edu.tr/~sorubank/dersler/ustortam
- 1998, Araştırma Projesi, Önal, A, Demirkan, B, Bilgisayar Mühendisliği Temel Algoritmalar Dersinin Internet'te Çoklusunu Ortamlı Öğretim Tasarımı, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Raporu, Proje No: 1997-MÜH-009, Bornova-İzmir
- 1996, Araştırma Projesi, Önal, A, Özçelik, E, Özçelik, Y, Bilgisayar Mühendisliğinde Çoklu Sunu Ortamı Destekli Eğitim Yazılımı, T.C. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No: 94-MÜH-04, Bornova-İzmir
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Türkiye Bilişim Dernegi
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (14 adet)- Yüksek Lisans, 2013, Khateeb S., Önal A., IPv4'ten IPv6'ya Geçecek Bilgisayar Aplarının Geliştirilmesi ve IPv4 ve IPv6 Ağlarında Performans İyileştirme Çalışmaları, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2013, Demir, C., Önal, A., Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Uzaktan Eğitimin Rolü, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2013, Ganbat, O., Önal, A., Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO/IEC 27001 ve Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi ISO/IEC 27005 Standartlarının Uygulanması, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2010, Beydağ İnce, Ü., Önal, A., Kişiselleştirilebilir Mobil Asistan, Ege Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2009, Ercan, E., Önal, A., Mobil Turist Rehberi. Ege Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2008, Şen, Ş., Önal, A., Web Part ve Ajax Teknolojileri ile Kişiselleştirilebilir Portal Uygulaması. Ege Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2007, Duran, N., Önal, A., Öğrenme Yönetim Sistemleri İçin SCORM Uyumlu bir Başvuru Modeli Geliştirilmesi, Ege Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2005, Arık, B., Önal, A., Kurumsal Uygulamalar İçin Bir Yazılım Çerçevesi : AIF. Ege Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2005, Şumnulu, H., Önal, A., HTML / PHP / MySQL Kod Editörü, Ege Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2002, Cavkaytar, H., Önal, A., XML & Java Teknolojilerini Kullanarak Gerçekleştirilen Bir B2B Projesi: Ege Üniversitesi SBS (Satın Alma Bilgi Sistemi), Ege Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2000, Sürgevil, C.A., Önal, a:, İnternet Ortamında İlişkisel Veritabanı Uygulaması. Ege Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1994, Kutlu, S..N., Önal, A., Genel Amaçlı Ekran Görüntü Tasarımı ve yöntemi sisteminin Gerçekleştirilmesi. Ege Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Doktora, 1992, Toker, L, Önal, A., Programlama Dilleri ve Yorumlayıcılarının ilişkisel Veritabanı İşlemlerindeki Performans Araştırması. Doktora Tezi,1992.
- Doktora, 1992, Toker, L, Önal, A., Programlama Dilleri ve Yorumlayıcılarının ilişkisel Veritabanı İşlemlerindeki Performans Araştırması. Doktora Tezi,1992.