Akademik BilgilerSERAP FENDERYA
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ödemiş Meslek Yüksekokulu
İletişim Bilgileri- E-posta: serap.fenderya@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 5453272 / 7814, Ege Üniversitesi Ödemiş M.Y.O.
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fak., Süt Teknolojisi Böl., Türkiye, 1997
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fak., Süt Teknolojisi Böl., Türkiye , 2002

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, 2017-
- Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Mezunlar Temsilcisi, 2017-
- Ödemiş Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Program Koordinatörlüğü, 2015-
Uzmanlık Alanları- Süt Teknolojisi (5011001)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Akalın, A.S., Ünal, G., Gönç, S., Fenderya, S.(2008) Effects of Whey Protein Concentrate and Fructooligosaccharide on the Rheological and Sensory Properties of Reduced - Fat Probiotic Yoghurt . Milchwissenschaft Vol:63 No.2, pg:171-174.
- Akalın, A.S.; Gönç, S.; Ünal, G.; Fenderya, S. (2007). Effect of Fructooligosaccharide and Whey Protein Concentrate on the Viability of Starter Culture in Reduced- Fat Probiotic Yoghurt during Storage. Journal of Food Science Vol. 72, Nr. 7, 222-227.
- Akalın, A.S.; Fenderya, S.; Akbulut, N. (2004). Viability and activity of bifidobacteria in yoghurt containing fructooligosaccharide during refrigerated storage. International Journal of Food Science and Technology 39, 613-621.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- Fenderya, S.; Akalın S.(2003). Probiyotik Yoğurtların Bazı Kimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma . E.U.Z.F. Derg. 40 (1) 87-94. ISSN 1018-8851.
- Akalın, A.S., Fenderya, S.(2003) Bağırsaklarda savunma sistemi üzerine probiyotiklerin etkisi. Bilimsel Gıda (Baskıda)

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- Yüksek Lisans Tezi: 2002, Bazı Probiyotik Yoğurtlarda Bifidobakterilerin Canlılığı Üzerine Bir Araştırma E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Danışman: Prof. Dr. A. Sibel AKALIN

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- 2017, Fenderya, S., Akalın, A.S., Effect of dairy products on glycemic responses. 2nd International Balkan Agriculture Congress, May 16-18, Tekirdağ.
- 2017, Özer, E., Ünal, G., Fenderya, S., Akalın, A.S., Efficacy of Fermented Milks in Controlling Helicobacter Pylori Infection. 2nd International Balkan Agriculture Congress, May 16-18, Tekirdağ.
- Akalın, A.S., Gönç, S., Fenderya, S., Ünal, G. (2005). Effect of Inulin and Whey Protein Concentrate on Textural Properties and Microbiological Stability of Reduced Fat Yoghurt Containing Bifidobacterium - animalis. 26th World Congress and Exhibition of the - International Society For Fat Research, "Modern Aspects of Fats and Oils", 25-28 September, Prague, Czech Republic
- Akalın, S.: Akbulut, N.: Fenderya, S.(2001) Oligosaccharides and Healthy Digestive Functions Symposium Danone Fermented Foods and Healthy Digestive Function N. National Instıtute of Nutrition Mexico 17 - 18 May . 2001 - Mexico
- Akalın, S.: Akbulut, N.: Fenderya, S.(2000) Bifidobacteria and Bifidogenic factors. Black Sea and Central Asia Symposium on Food Techn. October 12 - 16 Ankara

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- 2016, Ünal, G., Fenderya, S., Ender, G., Akalın, A.S., Fonksiyonel Süt Ürünlerinin Beslenmemizdeki Önemi. Türkiye 12.Gıda Kongresi, 5-7 Ekim, Edirne.
- 2016, Fenderya, S., Ünal, G., Akalın, A.S., Soya Yoğurdunun Fonksiyonel Özellikleri. Türkiye 12.Gıda Kongresi, 5-7 Ekim, Edirne.
- Akalın, S.: Fenderya, S. Elektronik Sağım Tekniği,(2001) GAP II. Tarım Kongresi, 1. Cilt 483-490, 24-56 Ekim, Şanlıurfa
- Akalın, S.:Gönç, S.:Fenderya,S.(2000) Probiyotik Süt Ürünleri ve Prebiyotikler. VI Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu 22-23 Mayıs -Tekirdağ. Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu Tebliğler Kitabı, İstanbul.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı Proje No: 2003 - ZRF - 012 , 2006, Araştırma Projesi, Akalın, A.S., Gönç, S., Ünal, G., Fenderya, S. Az Yağlı Yoğurtlarda B.animalis Canlılığı ve Aktivitesine Fruktooligosakkarit ve Peynir Suyu Protein Konsantresinin Etkisi. E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı Proje No: 2003 - ZRF - 012 Bornova - İzmir
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası