Akademik BilgilerŞANSLI ŞENOL
PROFESÖR
Fen Fakültesi
İstatistik Bölümü
İstatistik Anabilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: sansli.senol@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 3112810
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen-Ed.Fakültesi,Matematik Böl, Türkiye, 1971
- Doktora: H.Ü.Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi(MESEF), Ankara., Türkiye, 1980
- Yardımcı Doçentlik: Dokuz Eylül Üniversitesi,Müh.-Mim.Fakültesi End.Müh.Bölümü, Türkiye, 1982
- Doçentlik: Dokuz Eylül Üniversitesi,Müh.-Mim.Fakültesi End.Müh.Bölümü, Türkiye, 1989
- Profesörlük: Ege Üniversitesi,Fen Fakültesi,İstatistik Bölümü, Türkiye, 2004

İdari ve Akademik Görevleri (19 adet)- İstatistik Bölüm Başkanlığı, 2005-
-  Sokrates-Erasmus Programı Koordinatörü, E.Ü.Fen Fak. İstatistik Bölümü,İzmir., 2004-2006
- İstatistik Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği, 2004-
- İstatistik Bölüm Başkanlığı, E.Ü.Fen Fak.,İzmir., 2004-2007
- Yönetim Kurulu Üyesi, E.Ü.Fen Fakültesi İzmir., 2001-2003
- EKAM Müdür Yardımcısı, E.Ü., Ege Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir., 1998-2002
- Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Üyesi, E.Ü.Fen Fak., İzmir., 1997-2003
-  İzmir İli Koordinatörü, TRT- Kamuoyu Araştırmaları,E.Ü.Fen Fak. İst. Böl., İzmir., 1997-2002
- Yayın Alt Komisyonu Üyeliği, E.Ü.Fen Fak.,İzmir., 1997-2003
- EKAM Yönetim Kurulu Üyesi, E.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir., 1996-1999
- Öğretim Üyesi(Doç. Dr.) E.Ü.Fen Fak. İst. Böl., İzmir., 1992-2004
- İstatistik Böl. İstatistik Teorisi A BD Başkanlığı, E. Ü.Fen Fak., İzmir., 1992-
- Öğretim Üyesi(Doç. Dr.) DEÜ Müh.-Mim. Fak. End. Müh. Böl. İzmir., 1989-1992
-  Bölüm Staj Komisyonu Başkanı, DEÜ, Müh.-Mim. Fak, End. Müh. Bölümü, İzmir., 1985-1992
- Öğretim Üyesi(Yrd. Doç. Dr.) DEÜ Müh.-Mim. Fak. End. Müh. Böl. İzmir., 1982-1989
- Araştırma Asistanı ,E.Ü.Mak. Fak. End. Müh. Böl. İzmir., 1981-1982
- Araştırma Asistanı ,OMÜ. Fen. Fak. İst. Böl. Samsun., 1979-1981
- Araştırma Asistanı - HÜ. Fen. Fak. İst. Böl. Ankara., 1977-1979
- Matematik Öğretmeni, TED Ankara Koleji, Ankara., 1972-1977
Uzmanlık Alanları- İstatistik (2210300)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- 2011, Saygı H.,Şenol Ş.,Using Cox Regression Model with Time Dependent Explanatory Variable for Survival Analysis of Common Sole,Solea Solea L.Pakistan J.Zool.,Vol.43(3),pp.497-504.
- 2007, Şenol, Ş.,Poisson Process Approach To Determine The Occurance Degree İn Failure Mode And Effect Reliability Analysis, ASQ, Quality Management Journal, Vol. 14, Issue 2.
- 2005, Nasibov E.N.,Şenol Ş,.Nasibova R.A., Problem Of Optimal Task Allocation With Fuzzy Competence Matrix, Automatic Control And Computer Sciences, Vol. 38, Issue 6, 23–33.
- 2004, Şenol, Ş. ,Measurement System Analysis Using Designed Experiment With Minimum alpha and beta Risks And n , Measurement, Vol. 36, Issue 2, 131–141.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- 2011, Bozkurt O.,Şenol,Ş., Uyarlanabilir Küme Örneklemesinde Ön Örneklem Hacmine Göre Etkinlik ,İstatistik Araştırma Dergisi,Cilt:08,No:01, 26-32.
- 2009, Şenol,Ş.,Elmastaş Gültekin.,Kılıç A.Antik Kentleri Tanımak İçin Kent Bilincine Sahip Olmak,İzmir Tarih ve Toplum Dergisi,Sayı 6,s96-97.
- 2006, Şenol, Ş.Ulutagay,G., Logıstıc Regressıon Analysıs To Determıne The Factors That Affect “Green Card” Usage For Health Servıces, Ege Universiyt Journal Of Faculty Of Science,JFS,Volume 29,18-26.
- 2004, Şenol,Ş.,Demir,S.,Bireysel Emeklilik Sistemi Üzerine Bir Uygulama Çalışması,İstatistik Araştırma Dergisi,Cilt 03,No:02,177-188.
- 2004, Şenol,Ş.,Bekçi,s.,Emlak Vergisinin Bulanık Regresyon Yaklaşımı ile Modellenmesi,İstatistik Araştırma Dergisi,Cilt:03,No:02,277-289.
- 2003, Şenol,Ş.,Ulutagay,G.,Endüstri İşletmelerinin Toplam Kalite Yönetimi Çalışmalarında İstatistik Bilimi ve İstatistikçinin Yerinin ve Öneminin Sorgulanması Üzerine bir Araştırma, İstatistik Araştırma Dergisi, Cilt: 02, No:02 , 37-45.
- 2001, Şenol, Ş.Saygı, H.,Su Ürünleri Tüketimi İçin Bir Ekonometrik Model,E.Ü.Su Ürünleri Dergisi, Cilt:18,Sayı:3–4, 383–390.
- 1992, Şenol, Ş.,Multiple Indıcator /Multiple Variable Structural Equation For School Achivement Of Engineering Students.Doğa-Tr.Journal Of Engineering And Enviromental Sciences, 16, 267–280.
- 1983, Şenol, Ş. Farklı Örnekleme Yöntemlerinin Birlikte Kullanıldığı Çok Aşamalı Örnekleme, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri E. Uygulamalı İstatistik, Cilt 1.Sayı: 1–2,1–17.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (8 adet)- Doktora Tezi Farklı Örnekleme Yöntemlerinin Birlikte Kullanıldığı Çok Aşamalı Örnekleme,1980,Ankara.
- Danışmanlığında Tamamlanan Lisans Öğrencileri Diploma Tezleri 1982–2007 yılları arasında araştırma veya derleme niteliğinde 180 adet diploma tezi sonuçlandırılmıştır
- Danışmanlığında Tamamlanan İstatistik 3.Sınıf Öğrencileri Alan Araştırmaları Projeleri Yöneticiliği 2001–2007 yılları arasında 39 adet alan araştırması projesi sonuçlandırılmıştır.
- Danışmanlığında Tamamlanan İstatistik 3.Sınıf Öğrencileri Alan Araştırmaları Projeleri Yöneticiliği:2008 yılında 6 adet alan araştırması projesi sonuçlandırılmıştır.
- Proje Hakemliği,TÜBİTAK Hızlı Proje Hakemliği,Tek Kişilik Pazar Bölümü:Kişiye Özel Tekliflerin Satın Alımına Etki Eden Faktörler,(SOBAG-1002),Haziran,2007-2008.
- Proje Danışmanlığı,TÜBİTAK Projesi Danışmanlığı,Türkiye'deki Tüm İstatistik Bölümleri Bazında İstatistik Eğitiminin Öğrenci ve Öğretim Üyesi Gözüyle Değerlendirilmesi,(SOBAG-105K171),Haziran,2006-2008.
- Danışmanlığında Tamamlanan İstatistik 3.Sınıf Öğrencileri Alan Araştırmaları Projeleri Yöneticiliği:2010 yılında 12 adet proje sonuçlandırılmıştır.
- Danışmanlığında Tamamlanan İstatistik 3.Sınıf Öğrencileri Alan Araştırmaları Projeleri Yöneticiliği:2009 yılında 12 adet proje sonuçlandırılmıştır.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- 2004, Nasibov,E.N.,Şenol,Ş.,Mert,A,New Approaches To Determine The Wabl Parameters In Fuzzy Aggregation,International Journal Of Software And Information Technologies,Lecture Notes Of 1st International Conference On Informatics,Vol.1,No.2 ,173-178,Çeşme-iZMİR/TÜRKİYE
- 2004, Nasibov,E.N.,Şenol,Ş.,Ulutagay,G.,A Visual Processing System For Fuzzy Clustering, International Journal Of Software And Information Technologies, Lecture Notes Of 1st International Conference On Informatics,Vol.1,No.2 ,123-128,Çeşme-İzmir/TÜRKİYE
- 2000, Ertopçu,K.,Arici,A.,Şenol,Ş.,Ozenc,Z.,Acarlar,E.,Ozelmas,I.,Timocin,The Effect Of Oral Versus Vaginal Misoprostal On Cervical Dilatation İn The First Trimester Abortion: A Double Bilnd Randomized Study,6thcongress Of The European Society Of Contracep
- 2000, Ertopçu,K.,Şenol,Ş.,Undar,G.,Undar,E.,Ozelmas,I,The Evaluation Of 318 Intrauterıne Pregnancy Cases With Intrauterine Device, 6th Congress Of The European Society Of Contraception, Poster Presentation,July, SLOVENIA,bildiri.
- 2000, Ertopçu,K.,Ozalp,S.,Şenol,Ş.,Benli,Z.,Yıldırımkaya,G.,Ozdemir,F.,Tıras,B.,O.,MasIan,Analysis Of The Correlation Between Expeptations Regarding Reproductivityand Contraceptive Methods Based On Demographic Characteristics Among Familyplanning, 6th Cong
- 2000, Ertopçu,K.Şenol,Ş.,Dönmez,A.Coskun,S.,Yetkin,S.,Bicer,O.,Ozelmas,I.,TheEvaluationOfIntervally And Postabortively Applied Copper 380 A Intrauterine Devices İn A Five Year Period, 6th Congress Of The European Society Of Contraception, Poster Presentat
- 2000, Ertopçu,K.,Şenol,Ş.,Ozalp,S.,Yagceken,S.,Baskan,O.,Ozelmas,I,Predictors Of Placental Retention Following Menstrual Regulation, 6th Congress Of The European Society Of Contraception, Poster Presentation,Slovenıa,June , SLOVENIA,bildiri.
- 1983, Baskan, O. ,Şenol,Ş.,Üniversitelerarası Seçme Sınavına Katılan Adayların toplam PuanlarınınBelirli Sınırlar Arasında Olmasını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler, Uluslararası Nazım Terzioğlu Matematik Sempozyum, Eylül, Trabzon/TÜRKİYE, bildiri.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (26 adet)- 2007, Saygı,H.,Şenol, Ş., İstatistikçi Gözüyle Su Ürünleri Fakültelerinde Yürütülen AraştırmalaraGenel Bir Bakış, Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Kongresi, Eylül, Muğla, bildiri.
- 2006, Demir,S.,Şenol,Ş., Endüstride İletişim Hizmetlerinde Müşteri Memnuniyeti ve Hizmet Kalitesi İçin Kalite Fonksiyon Göçerim Modeli, 5.İstatistik Günleri Sempozyumu,Antalya,bildiri.
- 2005, Nasibov E. ,Şenol, Ş.Ulutagay G Çeşitli Bulanık Kümeleme Teknikleriyle Bir Visual İşlem Sistemi, 4.İstatistik Kongresi Bildirileri, Mayıs, S.172–173, Antalya.
- 2004, Şenol, S.Bekçi, S.,Emlak Vergisinin Bulanık Regresyon Yaklaşımı İle Modellenmesi (Property Tax Modelling By Using Fuzzy Regression Method), İstatistik Araştırma Dergisi((Journal Of Statistical Research),Cilt (Vol.): 03, No : 02,277–289 , Ankara.
- 2004, Duman, S.,Şenol, Ş.Hemodiyaliz hastalarının sağ kalım durumlarının incelenmesi, VII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Ekim, Mersin, bildiri.
- 2004, Şenol,S.,Demir,S. ,Bireysel Emeklilik Sigorta Sistemi Üzerine Bir Uygulama Çalışması (An Application Study About Individual Retirement Insurance System) İstatistik Araştırma Dergisi (Journal Of Statistical Research),Cilt(Vol.): 03, No: 02,177–188, Ankara
- 2003, Hekimoğlu,M.A.,Şenol,S.,Saygı,H. İzmir Merkez İlçelerindeki Akvaryum İşletmelerinin Genel Profilinin Çıkarılması Üzerine Bir Araştırma,12 Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Eylül, Elazığ, bildiri.
- Şenol,Ş.Ulutagay,G,,Çalışan Kadınların İş Ve Aile İçi Etkileşimlerinin Sorgulanması Üzerine bir Araştırma, İstatistik Araştırma Sempozyumu 2003, Aralık, Ankara, bildiri.
- 2003, Şenol, Ş.Boyacıoğlu, H. Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlı Profilinin Çıkarılması Üzerine Bir araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Geriatri Kongresi, Ekim, Antalya.
- 2003, Şenol, Ş.Ulutagay,G., Endüstri İşletmelerinin Toplam Kalite Yönetimi Çalışmalarında İstatistik Bilimi Ve İstatistikçinin Yerinin Ve Öneminin Sorgulanması Üzerine Bir Araştırma, İstatistik Araştırma Dergisi((Journal Of Statistical Research),Cilt: 02, No: 02,37- 45,Ankara.
- Şenol, Ş.Boyacıoğlu, H.,Ege Bölgesi Tütün Sanayi Profilinin Çıkarılması, İstatistik Araştırma Sempozyumu 2001,Kasım ,DİE, Ankara, bildiri.
- Şenol,Ş.,Boyacıoğlu,H.,.Ege Bölgesi İzmir İli İlaç Sektörü Profilinin Çıkarılması, İstatistik Araştırma Sempozyumu 2001,Kasım,DİE, Ankara, bildiri.
- Şenol,Ş.,Boyacıoğlu,H.,Bir İşletmede İstatistiksel Ağırlıklı Kalite Evi (QFD) Sisteminin Kurulması, D.İ.E. Araştırma 2000, Sempozyumu, Kasım, Ankara, bildiri.
- 1998, Şenol,Ş.,Boyacıoğlu,H., Deri Tekstil Sanayinde ISO- 9000 Sistem Çalışmaları Ve İstatistiksel Süreç Kontrolü Uygulamaları, DİE.Araştırma 98, Sempozyumu, Kasım(23–25),Ankara, bildiri.
- 1998, Şenol, Ş.,Kamu Kesiminde Çalışan Kadınların Sosyo-Ekonomik Durumları Üzerine Bir Araştırma,Konferans,8 Mart Kadınlar Günü Konferansları, Mart,İzmir, bildiri.
- 1995, Şenol, Ş.Yılmaz, K.,Tabakalı Çok Aşamalı Örnekleme Kullanılarak Konak İlçesinde Yaşayanların Sosyo-Ekonomik Durumu Üzerine Araştırma, II. Ulusal Ekonometri Ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri Dergisi D.E.Ü.Yayınları, No:09,1600 407–417, İzmir.
- 1995, Şenol,Ş. ,Uzaysal Örnekleme Yöntemleri,Şenol,Ş., DİE. Araştırma 95, Sempozyumu, Kasım, Ankara, bildiri.
- 1995, Şenol, Ş. Lise Öğrencilerinin Alkol, Sigara Ve Uyuşturucu Madde Kullanımına İlişkin Bir Araştırma, DİE. Araştırma 97, Sempozyumu, Kasım, Ankara, bildiri.
- 1994, Şenol, Ş.,Araştırma Yöntemleri, Anket Düzenleme ve Değerlendirme, Seminer, Gaziemir Hava Eğitim Okulu Semineri , Nisan, İzmir.
- 1994,Şenol, Ş. ,İki Aşamalı Uyarıcı Küme Örneklemesi Uygulamaları, DİE Araştırma 94, Sempozyumu, Kasım, Ankara, bildiri.
- 1989, Kalite Kontrolde Örnekleme Uygulamaları, Türkiye Sevk ve İdare Enstitüsü,4. Firma Çapında Kalite Yönetimi Sempozyumu, TÜSSİDE Yayını(sf. 79- 94) Şubat, Gebze-Kocaeli.
- 1989, Kalite Kontrolde Kabul Örneklemesi, Türkiye Sevk ve İdaresi Enstitüsü,4.Firma Çapında Kalite Yönetimi Sempozyumu, TÜSSİDE Yayını,(sf. 57–75) Şubat, Gebze-Kocaeli.
- Şenol, Ş.Çokdeğişkenli İstatistik Yöntemlerin Karşılaştırılması Ve Bir Uygulama, Ulusal Matematik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Dergisi, Fen-Edebiyat Fak. Matematik-Fizik Serisi, Volume: XI ( 1989) 247–263,Trabzon.
- 1982, Şenol,Ş.,Baskan,O.,Özden,H.,Kutsal,A.,En Az İki Aşamada Farklı Yöntem Kullanımıyla Beş Aşamalı Örnekleme İçin Uygulamalar, TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi Yayınları, Sayı 1, 257–267, Ankara.
- 1982, Şenol,Ş.Baskan,O.,Özden,H.,Kutsal,A., Üç Aşamalı Örneklemede Kitle Ortalamasının En Uygun Yansız Tahminini Veren Yöntemin Saptanması, TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi Yayınları, Sayı 1, 269–278, Ankara.
- 1982,Şenol,Ş.Baskan,O.Özden,H., Kutsal,A.,Beş Aşamalı Örnekleme İçin Her Aşamada Ayni Yöntem Kullanımı İle Kitle Ortalama Ve Varyans Tahmin Edicisinin Geliştirilmesi, Tübitak Vıı. Bilim Kongresi Yayınları, Sayı 1 (1982 ) 245–256, Ankara.

Kitapları (13 adet)- 2012,Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri,Nobel Yayın No:267(430 sf.),(ISBN:978-605-133-169-0),1.basım,Ocak ,Ankara.
- 2012,İstatistiksel Kalite Kontrol,Nobel Yayın No:488(439 sf.),(ISBN:978-605-133-390-8),1.Basım,Aralık,Ankara.
- 2011,Çıkarsamalı İstatistik, Nobel Yayın No:261 (281 sf.), (ISBN: 978–605–133–163–8 ),2.basım, Kasım, Ankara.
-  2011,Tanımlayıcı İstatistik, Nobel Yayın No: 260 (316 sf.), (ISBN: 978–605–133–162–1 ),2.basım, Kasım, Ankara.
- 2010, Handbook of Statistical Tems,Nobel Yayın No:1548(444 sf.),(ISBN:978-605-395-358-6),1.basım,Eylül,Ankara.
- 2008,Tanımlayıcı İstatistik, Nobel Yayın No:1348 (316 sf.),(ISBN: 978–605–395–147–6 ),1.basım ,Kasım,Ankara.
- 2008,Çıkarsamalı İstatistik, Nobel Yayın No:1347 (281 sf.), (ISBN: 978–605–395–146–9 ),1.basım,Kasım,Ankara.
- 2004, Parametrik Olmayan İstatistik, Ege Ü. Basımevi, Fen Fak. Yay. No:190 (307 sf.), (ISBN: 975–483–638–8 ) , Bornova/İzmir.
- 1998, Araştırma Yöntemleri ve Örneklemeye Giriş, Üniversiteliler Ofset ,( 236 sf.),( ISBN: 975–97170- 0-X) , Bornova/İzmir.
- 1998, İşletme İstatistiği, Üniversiteliler Ofset , (221 sy.), ( ISBN: 975–97170–1–8) Bornova/İzmir.
- 1997, İstatistiksel Kalite Kontrolü, Ege Ü. Basımevi, Fen Fak. Yayın No: 159, (405sy),(ISBN: 975–483–532 -4) , Bornova/İzmir.
- 1993, Uygulamalı İstatistik, Ege Ü. Basımevi, Fen Fakültesi Yayınları, No:150(495sy),(ISBN: 975–483–218–8) , Bornova/İzmir.
- 1989, Fortran IV ve WATFIV ile Programlama, Dokuz Eylül Ü, Müh.- Mim. Fak. M/END-89EY (150sf.) , ( ISBN: 975- 441–045–3 ),Bornova/İzmir.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (18 adet)- 2010, Araştırma Projesi, Şenol,Ş.,Elmastaş Gültekin Ö.,Demir Atalay,S.,E.Ü.Fen Fakültesi İdari Personel Memnuniyeti Araştırması,E.Ü.İst.Böl-Fen Fak.Dek.Araştırma Projesi Raporu(75 sf.)Şubat,İzmir.
- 2010, Araştırma Projesi, Şenol,Ş.,Demir Atalay,S.,Elmastaş Gültekin,Ö.,Kozan A.,E.Ü.Fen Fak.Akademik Personel Memnuniyeti Araştırması,İst Böl.-Fen Fak.Dek.Araştırma Projesi Raporu(110 sf),Nisan,İzmir.
- 2010, Araştırma Projesi, Şenol Ş.,Tanıl,H.,Kozan,A.,Uyar,B.,E.Ü.Fen Fak.Öğrenci Memnuniyeti Araştırması,İst.Böl.-Fen Fak Dek.Projesi Araştırma Raporu (100 sf.),Mayıs,İzmir.
- 2010, Araştırma Projesi, Şenol,Ş.,İşçioğlu,F.,Aktürk Hayat,E.,Uyar,B.,8.ci Sağlık Halk Kongresi Katılımcı Memnuniyeti Araştırması,E.Ü.Tıp Fak.-İst.Böl.-Hasta Dernekleri Projesi Araştırma Raporu (98 sf.),Nisan,İzmir.
- 2010, Araştırma Projesi, Şenol,Ş.,Kılıç,A.,Ege Üniversitesi Tıp Fak.Hastanesi Hasta Memnuniyeti Araştırması,E.Ü.Halkla İlişkiler Bir.-İst.Böl.Araştırma Projesi Raporu,(366 sf.),Nisan,İzmir.
- 2009, Araştırma Projesi, Şenol,Ş.,Bozkurt,O.,Tuna,Y.,Uslu,L.,'Radyo Kampüs Ege'Radyosu Yayın Akışının Belirlenmesi Araştırması,E.Ü.İst.Böl.-BİTAM Projesi Araştırma Raporu (58 sf.),Mayıs,İzmir.
- 2008, Araştırma Projesi, Şenol,Ş.,Bozkurt, O.,Bornova Halkının Belediye Hizmetlerinden Memnuniyeti ve Beklentileri Araştırması, E.Ü.İst. Böl.- Bornova Belediyesi Projesi Araştırma Raporu ( 267 sf.), Ağustos, İzmir.
- 2008, Araştırma Projesi, Şenol, Ş, Gültekin Elmastaş, Ö.Foça Deniz Üssü’nde Yeni Bir Konukevi Talebinin Belirlenmesi Araştırması, E.Ü.İst. Böl.- Foça Deniz Üssü Projesi Araştırma Raporu (53 sf.),Şubat, İzmir.
- 2007, Araştırma Projesi, Elbek, A.G, Alpbaz, A. Cirik, S. Şenol, Ş, İşgören, D. Hekimoğlu, M. Saygı, H. Tolon, T. Özgül, Ege Bölgesi’de Bulunan Akvaryum İşletmelerinin Genel Profilinin Çıkarılması Üzerine Bir Araştırma. Proje No: (2003/SÜF/012).
- 2006, Araştırma Projesi, Şenol, Ş.Bekçi, M,Bozkurt, O.,Bornova Halkının Belediye Hizmetleri Memnuniyeti Araştırması, E.Ü.İst. Böl.- Bornova Belediyesi Projesi Araştırma Raporu (550 sf.),Nisan, İzmir.
- 2006, Araştırma Projesi, Şenol,Ş.Tanıl,H.Kılıç,A., İzmir Kent Hastanesi Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Araştırması, E.Ü.İst. Böl.-Kent Hastanesi Projesi Araştırma Raporu (160 sf.),Kasım, İzmir.
- 2005, Araştırma Projesi, Şenol, Ş.,S.Demir,Endüstri İletişim Hizmetlerinde Müşteri Memnuniyeti Ve Hizmet Kalitesi İçin Kalite Fonksiyon Göçerim Modeli. Proje No: (2002/FEN/042).İzmir.
- 2004, Araştırma Projesi, Şenol,Ş.,G.Ulutagay,Bulanık K-Ortalama Kümeleme Analizi Ve Uygulamaları Proje No: (2002/FEN/043),İzmir.
- 2004, Araştırma Projesi, Şenol,Ş.,S. Bekçi: Klasik Regresyon Modelinin Geçerli Olmadığı Durumlarda Bulanık Regresyon Yaklaşımı Ve Bir Uygulaması, Proje No: (2002/FEN/044),İzmir.
- 2002, Araştırma Projesi, Tuncbay, T.Şenol, Ş.Sekin, S.Saygılı, Y.,İzmir’in Göç Almış Merkez İlçelerinde Yaşayan Ailelerde Gen Bozuklukları Ve Akraba Evliliklerine Dayalı Engelli Çocukların Durum Analizi Ve Ailelerin Eğitimi Üzerine Araştırma, Kas Hastalıkları Derneği - E.Ü. İst. Böl.-EKAM Projesi Araştırma Raporu (140 sf.),Haziran, İzmir.
- Araştırma Projesi, Şenol,Ş.,Bilgi,S.,İzmir İlimdeki Kamuoyu Araştırmaları için Önerilebilecek Örnekleme Planlarının Oluşturulması, Proje No: (1992/FEN/026),İzmir.
- Araştırma Projesi, Şenol, Ş., Okul Başarısı İle İlgili Çok Değişkenli/Çok Göstergeli Yapısal Denklem Modelleri, Araştırma Raporu, DEÜ.Müh.-Mim. Fak. MM/ End–88 Eylül (161sf) 1988,İzmir.
- 1985, Araştırma Projesi, Sarman,S.Senol,S.Bayraktar,E.:Etibank Kırka Boraks İşletmesi Bor Türevleri Toz Tutma Ünitesinden Atmosfere Atılan Toz Miktarının Ölçülmesi Araştırma, D.E.Ü. Müh.-Mim.Fak. Endüstri Müh.Böl- Etibank Kırka Boraks İşletmesi Projesi Araştırma Raporu (40 sf.), İzmir.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- IASS (International Association of Survey Statisticians ) Üyesi
- Türk İstatistik Derneği Üyesi
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1967, Scholarship of Faculty of Art and Sciences
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (16 adet)- Doktora, 2013, Bir Sistemin Ürettiği En Yüksek ve En Düşük M Skor Listelerine Dayalı Aşan İstatistikler,Burak Uyar (2.Danışman Yrd.Doç.Dr.Halil Tanıl),Ege Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İzmir.
- Doktora, 2012, Çok Boyutlu Sağkalım Verilerinde Denetimli Temel Bilimler Analizine Alternatif Bir Boyut İndirgeme Yaklaşımı,Elvan Aktürk Hayat(2.Danışman Prof.Dr.Mevlüt Türe),Ege Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İzmir.
- Doktora, 2012, Otokorelasyon İçeren Veriler İçin Yeni Kontrol Şemaları,Burcu Aytaçoğlu (2.Danışman Yrd.Doç.Dr.Hakan Savaş Sazak),Ege Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İzmir.
- Yüksek Lisans, 2010, Ege Üniversitesinde Yapılacak Kamuoyu Araştırmaları için Önerilen Örnekleme Planı ve Uygulama,Melis Acartürk,Ege Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İzmir.
- Yüksek Lisans, 2009, Sağ Kalım Analizinde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler ve Aktüerya Alanında Bir Uygulama,Soner Bilgi,Ege Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İzmir.
- Doktora, 2007, Su Ürünleri Araştırmalarında Yaşam Modelleri ve Kullanılan İstatistiksel Yöntemler, Hülya Saygı, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2005, Uyarlanabilir Küme Örneklemesinde Ön Örneklem Ölçümünün Belirlenmesi, Olcay Bozkurt, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2004, Klasik Regresyon Modelinin Geçerli Olmadığı Durumlarda Bulanık Regresyon Yaklaşımı ve Bir Uygulaması, Sinem Bekçi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2004, Bulanık k-Ortalama Kümeleme Analizi ve Uygulamaları, Gözde Ulutagay, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2004, Klasik Çok Boyutlu Ölçeklendirme Analizi (MDS)’ne Alternatif Olarak Geliştirilen Yöntemler, Başak Ülker, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2001, QS–9000 Kalite Sistem Standardının Referans Konularından Ölçüm Sistemleri Analizinin (HMEA) İstatistiksel Olarak İncelenmesi ve Bir İşletmede Uygulanması, Gülşah Çamlıbel, Fen BilimleriEnstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2001, QS–9000 Kalite Sistem Standardının Referans Konularından Hata Modu veEtkileri Analizinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi ve Bir İşletmede Uygulaması, Bircan Gelipgiden , Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 1999, Çevrim Dışı (Off-line) Kalite Kontrolü Tagushi Yöntemi ve Uygulaması, Tarkan Yılmaz, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 1999, Bir İşletmede İstatistiksel Ağırlıklı Kalite Evi (QFD) Sisteminin Kurulması, Hayal Boyacıoğlu, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 1995, İzmir İlinde Uygulanacak Kamuoyu Araştırmaları için Oluşturulan Çok Aşamalı Örnekleme Planları, Sibel Bilgi,Ege Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü ,İzmir.
- Yüksek Lisans, 1988, Bisiklet Üreten bir Firmada Malzeme ve Üretim Planlama Sisteminin Kurulması. Filiz Elkaya, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.