Akademik BilgilerFEVZİ BÜYÜKKILIÇ
PROFESÖR
Fen Fakültesi
Fizik Bölümü
Matematiksel Fizik Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: fevzi.buyukkilic@ege.edu.tr
- Telefon: 3884000/2846, işyeri
- Web sayfası: http://alpha.sci.ege.edu.tr/~fevzi
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniv., Türkiye, 1971
- Yüksek Lisans: Ege Ünv., Türkiye, 1979
- Doktora: Ege Üniv., Türkiye, 1982
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniv., Türkiye, 1986
- Doçentlik: Ege, Türkiye, 1989
- Profesörlük: Ege, Türkiye, 1995

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Matematiksel Fizik ABD Başkanı, 1999-2002
- Dekan Yardımcılığı, 1995-1998
Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- TFD İzmir Subesi Baskanı, 1999-2001
Uzmanlık Alanları- Matematiksel Fizik (4040600)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (39 adet)- Şirin H., Büyükkılıç F., Ertik H.,Demirhan D., The effect of time fractality on the transition coefficients: Historical Stern–Gerlach experiment revisited, Chaos, Solitons & Fractals 44 (2011) 43–47
- 2010, Şirin H., Ertik H., Büyükkılıç F. and Demirhan D. , Investigation of the Bose-Einstein condensation based on fractality using fractional mathematics , J.Stat.Mech. , P10022
- 2010, Ertik H., Demirhan D., Şirin H. and Büyükkılıç F., Time fractional development of quantum systems. , J. Math. Phys. 51, 082102
- 2010, Şirin H., Büyükkılıç F., Ertik H.,Demirhan D., The Influence of Fractality on the Time Evolution of the Diffusion Process,Physica A 389,2007-2013
- 2010, Yılmaz H.,Demirhan D. and Büyükkılıç F., Solution of Schrödinger Equation for Two q-deformed Potentials by the SWKB Method, J.Math.Chem. 47, 539-547
- 2009, Ertik H.,Demirhan D.,Şirin H. and Büyükkılıç F., A Fractional Mathematical Approach to the Distribution Functions of Quantum Gases: Cosmic Microwave Background Radiation Problem is Revisited, Physica A 388,4573-4585
- 2009, Büyükkılıç F. and Demirhan D.,Cumulative Growth with Fibonacci Approach,Golden Section and Physics,Chaos,Solitons and Fractals 42 , 24-32
- 2008, Gülpınar G., Demirhan D. and Büyükkılıç F. , The effect of competition between the frequency of the field and the frequency of the spin flipping on the kinetics of Ising metamagnet , Physics Letters A 373 , 511-516
- 2008, Oylumluoglu G. , Büyükkılıç F. and Demirhan D., A Thermostatistical Approach to Protein Structures , Physica A , 387 ,1577-1584
- 2008, Büyükkılıç F. and Demirhan D. , Cumulative Diminuations with Fibonacci Approach,Golden Section and Physics , Int.J.Theor.Phys 47, 606-616
- 2007, Gülpınar G., Demirhan D. and Büyükkılıç F. , Relaxation Dynamics of Iron-group Dihalides , Physical Review E 75 , 021104
- 2007, Gülpınar G.,Demirhan D. and Büyükkılıç F. , Investigation of the Behavior of an Ising Metamagnet under the Influence of a Field Using Glauber Dynamics ,Physica A 383 , 372-382
- 2007, Oylumluoglu G. , Büyükkılıç F. and Demirhan D. Investigation of Heat Capacities of Proteins by Statistical Mechanical Methods , Physica A 375 , 577-583
- 2006, Oylumluoğlu G., Büyükkılıç F., Demirhan D Investigation of Hydration Effect of the Proteins by Phenomenological Thermostatistical Methods - Physica A 361 , 255-262
- 2003, Büyükkılıç F., Uncu H. and Demirhan D., Thermostatistics of the g - on Gas, Eur. Phys. J. B 35,111-116
- Büyükkılıç F., Sökmen İ., Demirhan D. Nonextensive thermostatistical investigation of the blackbody radiation Chaos Solitons and Fractals13 (2002)749
- Sökmen İ.,Büyükkılıç F. and Demirhan ,D.Landau diamagnetism within nonextensive statistical thermodynamics,Chaos,Solitons and Fractals13(2002)1359
- Kayacan Ö.,Büyükkılıç F.,Demirhan D.,Generalization of the Maiper-Saupe Theory of the Nematics within Tsallis Thermostatistics,Physica A,301(2001)255
- H. Eğrifes,D. Demirhan,F. Büyükkılıç,Exact Solution o f the Schrödinger Equation For the Deformed Hyperbolic Potential Well and the Deformed Four-Parameter Exponential Type Potential,Phys.Lett.A275,4(2000)229
- Nesrullajev A,,Tepe M.,Abukay D.,Kazancı N.,Demirhan D. and Büyükkılıç F.,Effect of YBa2Cu307-thin films on the texture and orientational properties of liquid crystals App.Phys.A71(2000)161
- Egrifes H.,Demirhan D.,Buyukkilic F. Polynomial Solutions of the Schrödinger Equations for the " Deformed" Hyperbolic Potentials by Nikifarov- Uvarov Method, Phsica Scripta,Vol.59(1999)90
- H.Eğrifes,D.Demirhan and F.Büyükkılıç,Exact Solution of the Schrödinger Equation for two "Deformed" Hyperbolc Molecular Potentials,Physica Scripta ,Vol 60,(1999),195
- 1999, Büyükkilic F and Demirhan D.,Nonextensive Thermostatistics of the Quantum Gases :Fractal and Fractional Approach,Eur.Phys.J.B 14(2000)705
- Ozeren S.F., Tirnakli U., Buyukkilic F. and Demirhan D., Landau Diamagnetism within Tsallis Thermostatistics and Quantum Groups, Eur. Phys. J. B2 (1998) 101.
- Tirnakli U. ,Büyükkilic B. and Demirhan D., Some Bounds upon the Nonextensivity Parameter Using the Approximate Generalized Distribution Functions, Phys. Lett. A 245 (1998) 62.
- Tirnakli U., Buyukkilic F. and Demirhan D., Generalized Distribution Functions and an Alternative Approach to Generalized Radiation Law, Physica A 240 (1997) 657.
- Tirnakli U., Demirhan D. and Buyukkilic F., Comparison of the Standard Statistical Thermodynamics with the Generalized Statistical Thermodynamics Results for the Ising Chain, Acta Phys. Pol. A 91 (1997) 1035.
- Büyükkiliç F.,Demirhan D.and Tirnakli U. , Generalization of the Mean-field Ising Model within Tsallis Thermostatistics, Physica A 238 (1997) 285.
- .Büyükkilic F,Eğrifes.H and Demirhan D,Solution of the Schrodinger Equation for two Different Molecular Potentials by Nikiforov-Uvarov Method, Theor. Chem. Acc. 98 (1997) 192.
- Tırnaklı U., Ozeren S.F., Büyükkılıc F. and Demirhan D., The Effect of Nonextensivity on the Time Development of Quantum Systems, Z. Phys. B 104 (1997) 341.
- Buyukkilic F., Demirhan D. and Gulec A., A Statistical Mechanical Approach to Generalized Statistics of Quantum and Classical Gases, Phys. Lett. A 197 (1995) 209.
- Büyükkilic F. and Demirhan D., A Fractal Approach to the Distribution Function of a Paramagnetic System, Z. Phys. B 99 (1995) 137.
- Büyükkılıç F. and Demirhan D.,A Fractal Approach to Entropy and Distribution Functions, Phy sics Letters A 181, 24-28 (1993)
- Büyükkılıç F., Demirhan D. and Özeren S.F., Investıgation of Pseudo-harmonic Oscillator By su (1,1) Spectrum Generating Algebra, Chemical Physics Letters, 194, 9-12 (1992)
- Erbil H.,Demirhan,D. and Büyükkılıç,Monents of Inertia and Collective Gyromagnetic Ratios of Some of the Doubly Even Nuclei in the Rare Earth Region ,Acta Phys .Slovaca 41(1991)No.3
- Büyükkılıç F. and Demirhan D. A Statistical Mechanical Investıgation of the Pseudo-harmonic Oscillator, Chemical Physics Letters, 166, 272-274 (1990)
- Demirhan D. and Büyükkılıç F. Energy Spectrum of the Nucleus 73Ta181 By a Canonical Transformation, Acta Physica Hungaric a 68(1-2), 33-39, (1990)
- Büyükkılıç F. and Demirhan D., Large - N Expansions For a Nucleon-Nucleon Potential, Z.Naturforsch, 44 a, 113 7 (1989)
- Demirhan D. and Büyükkılıç F., On a Variable of the Quasi-particle Transformation of an Odd-nucleus, Z.Naturforsch, 44 a, 707-710 (1989)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- A. Nesrullaej,M.Tepe,D.Abukay,N.Kazancı,D.Demirhan,F.Büyükkılıç,Effect of YBa2Cu3O7-x thin films on the textures and orientational properties of liquid crystals,Appl.Phys.A71,161-167,2000
- A new Formalism for Nonextensive Physical Systems:Tsallis Thermostatistics ,Tr.J.Phys.23 (1999)21
- H.Eğrifes,F.Büyükkılıç,D.Demirhan,Solution of the Schrödingrt Equation by Reductin to the Generalized Equation of Hypergeometric Type,Tr.J.of.Physsics(1999) baskıda
- U.Tırnaklı,F.Büyükkılıç,D.Demirhan,Distribution Functions For Boson and Fermions within Generalized Thermostatistics,Tr.J.of.Physics(1999) baskıda
- U.Tırnaklı,F.Büyükkılıç and D.Demirhan,Generalized Tsalliis Thermostatistics of Magnetic Systems Tr.J.Phys.21(1997)132
- F.Büyükkılıç,H.Eğrifes,D.Demirhan,Solution of the Schrödinger Equations by Nikiforov-Uvarov Method,Balkan Physics Letter ,Vol5(1997)part 3,1661
-  F.büyükkılıç,D.Demirhan and U.Tırnaklı,Mean-Field Theory for the İsing Model within Generalized Statistical Thermodynamics(GST)Tr.J.Phys.20(1996)75.
- Büyükkılıç,F and Erbil H,The Calculation Of Pairing Constant G by the Varation Method,E.U.Faculty of Science Journal,Series A,Vol7,Sayı1,1983-1984
- Büyükkılıç,F.and Erbil,H. Matrix Elements of Some Important Operators in Asymptotic Basis,E.U.Faculty of Science Journal,Series A,Vol6,Sayı1,1982-1983

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (24 adet)- Büyükkılıç F., Demirhan D., Uncu H., G-on ile kuantum Dağılım Fonksiyonlarının Birleştirilmesi: Kesirsel Termoistatistik, Türk Fizik Derneği 18. Ulusal Fizik Kongresi, 25-28 Ekim 1999, Çukurova Üniversitesi, Adana
- Büyükkılıç F., Sökmen İ., Demirhan D., Siyah Cismin Işımasının Termoistatistiksel İncelenmesi, Türk Fizik Derneği 18. Ulusal Fizik Kongresi, 25-28 Ekim 1999, Çukurova Üniversitesi, Adana
- Büyükkılıç F., Demirhan D., Uncu H., Genelleştirilmiş Nonekstensif Termoistatistik Formalizminde Bağ Koşullrının Etkisinin İncelenmesi, Türk Fizik Derneği 18. Ulusal Fizik Kongresi, 25-28 Ekim 1999, Çukurova Üniversitesi, Adana
- H.Polat,S.Erzin,F.Büyükkılıç,,D.Demirhan,K.Akgüngör ve İ.Sökmen,Tsallis İstatistiği ve Paramagnetizim,TFD18.Ulusal Fizik Kongresi,25-28 Ekim1999
- Fevzi Büyükkılıç,Doğan Demirhan,Haydar Uncu,Genelleştirilmiş Nonextensif Termoistatistik Formalizminde Bağ Koşullarının Etkisinin İncelenmesi,TFD18.Ulusal Fizik Kongresi,25-28 Ekim ,1999,ÇU,Adana
- 1999, Siyah Cisim Işımasının Nonextensif Termoistatistiksel İncelenmesi,TFD 18.Fizik Kongres,ÇU,Adana
- Fevzi Büyükkılıç,Doğan Demirhan,G-on ile Kuantum Dağılım Fonksiyonlarının Birleştirilmesi:Kesirsel Termoistatistik,TFD 18.lusal Fizik Kongresi,25-28 Ekim ,1999,ÇU,Adana
- Tırnaklı U., Büyükkılıç F.,Demirhan D., Factorization Approximation for Generalized Distribution Functions and Bouns Opon Nonextensivity Parameter, İTÜ 5. İstatistik Günleri, 16-17 Temmuz, 1998, İTÜ Sosyal Tesisleri, İstanbul
- Eğrifes H., Demirhan D. ve Büyükkılıç F., Schrödinger Denleminin Nikiforov-Uvarov Yöntemiyle Hipergeometrik Tipteki Bir Denkleme İndirgenerek Çözümü, Türk Fizik Derneği 17. Ulusal Fizik Kongresi, 27-31 Ekim, 1998, Alanya.
- Tırnaklı U., Büyükkılıç F. ve Demirhan D., Nonextensif Tsallis İstatistiğinde Boson ve Fermionlar İçin Dağılım Fonksiyonları ve Uygulamalar, Türk Fizik Derneği 17. Ulusal Fizik Kongresi, 27-31 Ekim, 1998, Alanya.
- Nesrullayev A.,Büyükkılıç F., Demirhan D., Kazancı N., Yıldız T., Effects ot the Surfaces On The Phase Transition Ecularies in Lyotropic Nematics: Experimental Study and Theoretical Approach., 12. Conference of European Colloid and Interface Society, Dubrovnic-Cavtat, Crotia, 20-25 Eylül, 1998
- Eğrifes H.,Büyükkılıç F. ve Demirhan D., Exact Solutions of the Schrödinger Equation for two Different Potentials BPU-3, 3.General Conference of The Balkan Physics Union, 2-5 Eylül 1997, Cluj-Napoca, Romania
- Quantal Distribution Functions and Planck Radiation Law within Tsallis Thermostatistics, BPU-3 3.General Conference of the Balkan Physical Union, 2-5 Eylül 1997, Cluj-napoca, Romania
- Tırnaklı U., Büyükkılıç F. ve Demirhan D., Nonextensive Tsallis Thermostatistics and Its Connection with Quantum Groups, Deformation and Constractions Conference, 17-24 Eylül 1997, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul,
- Tırnaklı U., Büyükkılıç F., Demirhan D., Generalized Distribution Functions and an Alternative Generalization of Planck Radiation Law, İTÜ 3.İstatistik Fizik Günleri, 18-19 Temmuz 1996, İTÜ Sosyal Tesisleri, İstanbul
- F.Büyükılıç,Genelleştirilmiş Kuantum Dağılım Fonksiyonları ve Uygulamaları, Çağrılı Konuşma,17 Mayıs 1996 İTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
- Bir-boyutlu Ising Modelinin Genelleştirilmiş Termodinamikte İncelenmesi, Türk Fizik Derneği 15. Ulusal Fizik Kongresi, 26-29 Eylül 1995, Kaş, Antalya
- Büyükkılıç.F., Demirhan D., Tırnaklı.U, Mean Field Theory of the Ising Model within Generalized Statistical Mechanics (GST), İTÜ 2. İstatistik Fizik Günleri , 13-14 Temmuz 1995, İTÜ Sosyal Tesisleri, İstanbul
- Büyükkılıç.F, Demirhan.D. ve Güleç A., A Statisrical Mechanical Approach to Generalized Statistics of Quantum and Classical Physics, BPU-2, 2. General Conference of the Balkan Physics Union, 12-14 September 1994, İzmir
- Büyükkılıç F., Demirhan D. ve Özeren S.F., Pseudo-harmonik Salınıcının su (1,1) Spektrum Yaratan Cebirle İncelenmesi, TFD 13.Ulusal Fizik Kongresi, 30 Eylül-2 Ekim 1992, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi
- Büyükkılıç F. ve Demirhan D. Nükleon-nükleon Potansiyeli için 1/N Açılımı, TFD11. Ulusal Fizik Kongresi, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Eylül ,1989.
- Büyükkılıç.F, Demirhan D., Monte Carlo Yöntemi ile (MCY) Belirli İntegrallerin Hesabı, Orta Öğretimde Bilgisyar Destekli Fen Eğitimi ve Sorunları, !6-17 Haziran 1988, O.D.T.Ü., Ankara
- Büyükkılıç F., Demirhan D ve Erbil H,Pa ve Pu Çekirdeklerinin BCS-TAMM-DANCOFF Yaklaşım Yönteminde Yeni Bir Kanonik Dönüşümle Enerji Spektrumları, Türk Fizik Derneği Türk Fizik Derneği 9. Ulusal Fizik Kongresi, 16-18 Eylül 1987, Uludağ Üniversitesi, Bursa
- Büyükkılıç F., Demirhan D ve Erbil H, İzdüşüm BCS-TAMM-DANCOFF Yaklaşım Yönteminde Yeni Bir Kanonik Dönüşümle Çekirdek Hamiltoniyeni, Türk Fizik Derneği 7. Ulusal Fizik Kongresi, 25-27 Eylül 1985, Yıldız Üniversitsesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Türk Fizik Derneği (TFD)
Kazanılan Burslar (3 adet)- 1979, TUBİTAK
- 1976, Milli Eğitim Bakanlığı
- 1966, Milli Eğitim Bakanlığı
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (8 adet)- Doktora, 1999, Serhat F.Özeren,Genelleştirilmiş Koherent Haller ve Matematiksel Fizikte Uygulamalrı,Doktora Tezi,1999 ,Bornova
- Doktora, 1999, Serhat F.Özeren,Genelleştirilmiş Koherent Haller ve Matematiksel Fizikte Uygulamalrı,Doktora Tezi,1999 ,Bornova
- Doktora, 1998, Ugur Tırnaklı,Yeni Bir Formalizm: Genelleştirilmiş İstatistiksel Termodinamik ve Uygulamaları ,Doktora Tezi,Ege Üniversitesi,Feen Bilimleri Enstitüsü,1998,Bornova
- Doktora, 1998, Ugur Tırnaklı,Yeni Bir Formalizm: Genelleştirilmiş İstatistiksel Termodinamik ve Uygulamaları ,Doktora Tezi,Ege Üniversitesi,Feen Bilimleri Enstitüsü,1998,Bornova
- Doktora, 1997, Attila Gülec,Fraktalların Yogun Madde Fiziginde Uygulamaları ,Doktora Tezi,Ege Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Fizik ABD,1997,Bornova.
- Doktora, 1997, Attila Gülec,Fraktalların Yogun Madde Fiziginde Uygulamaları ,Doktora Tezi,Ege Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Fizik ABD,1997,Bornova.
- Yüksek Lisans, 1995, Ugur Tırnaklı,Faz Geçişleri,Mıknatıslanma Modelleri ve Isıng Sistemi ,Yüksek Lisans Tezi,E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü ,1995,Bornova
- Yüksek Lisans, 1993, Özeren Serhat F., Moleküllerin Enerji Düzeylerinin Grup Teorisi Yöntemiyle İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi,E. Ü, Fen Bilimleri Enstitüsü,Fizik ABD,1993,Bornova.