Akademik BilgilerMUSTAFA ALİ ÖNÜR
PROFESÖR
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Farmakognozi Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1973
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1976
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1983
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1994

Uzmanlık Alanları- Farmakognozi (1030201)
- Bitki Morfolojisi ve Anatomisi (4010301)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (12 adet)- ÜNVER, N., NOYAN,S., GÖZLER,T.,ÖNÜR,M.A., GÖZLER,B. and HESSE,M.,"Three Taettine-Type Alkaloids from Galanthus gracilis and Galanthus plicatus Subsp. byzantinus", Planta Medica 65,347-350,1999
- NOYAN, S., RENTSCH, G. H., ÖNÜR, M. A. GÖZLER,T., GÖZLER, B.and HESSE, M.,"A Novel Subgroup of the Amryllidaceae Alkaloids" Heterocycles, 48 (9),1777-1791,1998
- 1995, LATVALA,A., ÖNÜR,M.A., GÖZLER,T., LINDEN,A.,KIVÇAK,B., and HESSE,M., "Alkaloids of Galanthus elwesii" Phytochemistry, 39 (5), 1229-1240,l995
- 1995, LATVALA,A.,ÖNÜR,M.A., GÖZLER, T.,LINEN,A., KIVÇAK,B. and HESSE,M.," Nitrogen Inversion in 9-o-demethylhomolycorine" Tetrahedron Asymmetry, 6 (2), 361-364,l995
- 1994, GÖZLER,B., ÖNÜR,M.A., GÖZLER,T.,KADAN,G.and HESSE,M.,"Lignans and Lignan Glycosides from Haplophyllum cappadocicum" Phytochemistry,37 (6), 1693-1698, l994
- Gözler,B.,Önür,M.A.Ve Bilir.S.,"20.Epimeric Isopavine N-oxides from Roemeria Refracta",Helvetica Chimica Acta,75,260-268(1992).
- Tojo,E.,Önür,M.A.,Freyer,A.J.and Shamma,M.,"Two Trioxygenated Phenethylisoguinoline Alkaloids from Colchicum Szovitsii",J.Of Nat.Prod.,53(3),634-637,(1990).
- Önür,M.A.,Zarga,M.H.and Gözler,T.,"Hypecumine:A New 3-Aryisoguinoline from Hypecoum Procumbens",Planta Medica (1),70-71(1986).
- Rahimizadeh,M.,Miller,R.R.,Önür,M.A.,Gözler,T.and Shamma,M.,(+)-Corysolidine:A Spirobenzylisoguinoline Alkaloid from Corydalis Solida".,Phytochemistry 25(9),2245-2246(1986)
- Colton,M.D.Guinaudeau,H.,Shamma,M.,Önür,M.A.and Gözler,T.,"(-)-Norfumaritine:A NewSpirobenzylisoguinoline Alkaloid from Fumariakralikii"J.Nat.Prod.48(5),846-847(1985).
- Patra,A.,Valencia,E.,Minard,R.D.,Shamma,M.,Tanker,N.,GÖzler,B.,Önür,M.A.and Gözler,T.,"Furoguinoline Alkaloids from Haplophyllum Vulcanicum".Heterocyles 22(12),2821-2825 (1984).
- Gözler,T.,Önür,M.A,Minard,R.D.and Shamma.M.,"(-)-Corydalisol:A New Secoberbine Alkaloid".J.Nat.Prod.46(3).414-416 (1983).

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Önür,M.A.,Öziç,P.andGözler,B."FurtherAlkaloids from Roemeria Hybrdia",Doğa Türk Eczacılık Dergisi 1(3,162-168(1991).

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 0, Önür,M.A.,"Batı Anadolu Vinca Türlerinin Morfolojik,Anatomi k,Sitolojik Gözlemleri ve Bunların İçerdiği Total Alkaloidlerin Saptanması Üzerine Bir Araştırma".İzmir,1982(Doktora Tezi,Yayınlanmadı.)
- Önür,M.A.,"Çalı(Bodur)Ve Sırık Fasulyelerinde Melezleme ve Sitogenetik Çalışmalar".Bitki4 (1).87-105(1977).(Yüksek Lisans Tezi)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 1987, Araştırma Projesi, Gözler,T.,Gözler,B.,Önür,M.A,Arar,G.,Mete,İ.E ve Evcim,Ü.,"Türkiye'de Yetişen Berberidaceae,PapaVeraceae,Fumariaceae,Zygophyllaceae,Rutaceae ve Euphorbiaceae Familyalarına Aitendemek Bitkilerin İzokinolin ve KinolinSınıfı Alkaloitleri Üzerinde Araştırma lar",Ege ÜniVersitesi Araştırma Fonu,Proj"|
- Araştırma Projesi, Gözler,T.,Önür,M.A.,"Türkiye'de Glaucine'den İlaç Hammaddesi Olarak YararlanabilmeOlanaklarının Araştırılması",Ege ÜniVersitesi Araştırma Fonu,Proje No:1984/008,Ege ÜniVersitesi Eczacılık Fakültesi,1984-1987. |
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 1992, Varol,M.,"Türkiye'de Bazı MeyVe Ağaçlarında Teşekkül Eden Zamkların Gummi Arabicum (Arap Zamkı)İle Mukayesesi",Yüksek Lisans Tezi,Ege ÜniVersitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü,İzmir,1992.