Akademik BilgilerBEYSER PİŞKİN
PROFESÖR
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimleri Bölümü
Endodonti Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: beyser.piskin@ege.edu.tr
- E-posta: beyserpiskin@gmail.com
Eğitim Bilgileri- Yüksek Lisans: Ege üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti bilim Dal, Türkiye, 1975
- Doktora: Ege Üniversitesi Dişhekimlği fak. Diş hastalıkları ve tedavi, Türkiye, 1980
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Dişhekimlği fak. Diş hastalıkları ve tedavi, Türkiye, 1984
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Dişhekimlği fak. Diş hastalıkları ve tedavi, Türkiye, 1988
- Profesörlük: Ege üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti bilim Dal, Türkiye, 1995

İdari ve Akademik Görevleri (8 adet)- Endodonti Bilim Dalı Başkanı, 2006-
- Dicle Üniversitesi II.Sömestre rotasyon, 1986-1987
- Fakültenin çeitlİ dönemlerindeki eğitim komisyonlarında görev aldım., 0
- Türk Endodonti derneği V. Bilimsel kongresi 18-20 nisan 1996 Atatürk Kültür Merkezi İzmir Bilimsel komite ve diğer tüm hazırlıklarda görev aldım, 0
- 1980- 1984 yılları arasında Pedodonti ve Koservatif diş tedavisi derslerini verdim., 0
- Profesörlük, Doçentlik, Doktora öğrenci sınavı, Araştırma görevlisi,Yeterlilik sınavı gibi sınavların jürilerinde görev aldım, 0
- Tüm sınıfların teorik ve pratik uygulama ve takiplerinde görev aldım ve hala almaktayım . ., 0
- Döner srmaye ile ilgili komisyonlarda görev aldım, 0
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (10 adet)- Sen BH, Ertürk O, Piskin B., The effect of different concentrations of EDTA on instrumented root canal walls.Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009 Oct :108(4) : 622-7 .
- Pişkin B, Aydın B, Sarıkanat M: The effect of spreader size on fracture resistance of maxillary incisor root. İnt Endod J 2008,41 :54-59
- Şen B.H, Pişkin B, Baran N. The effect of tubuler penatration of root canal sealers on dye microleakage. İnt Endod J 1996 29, 23-28.
- Pişkin B, Türkün M: Stability of various sodium hypochloride solutions. J Endodon 1995 21:253-255
- Çalışkan M K, Pişkin B: İnternal resorption occuring after accidental extrusion of iodoform paste into the mandibular canal. Endod Dent Traumatol 1993 9: 81-84.
- Pişkin B, Aktaner B O, Karakiţ:i H: Neural changes in ulcerative and hyperplastic pulpitis: a transmission electron microscopic study. J Endodon 1993 26: 234-240
- 1993, Şen B H, Pişkin B, Demirci T: Observation of bacteria and fungi in infected root canals and dentinal tubules by SEM. Endodon Dent Traumatol 1995 11: 6-9.
- Cengiz T, Aktaner B O, Pişkin B: The effect of dentiinal tubule orientation on the remove of smear layer by root canal irrigants. A Scanning Electron Microscopic Study. İnt Endod J 1990 23:163-171
- Aktaner B O, Cengiz T, Pişkin B:The penetration of smear material into dentinal tubules during ınstrumentation with surface-active reagents. A Scanning Electron Microscopic Study. J Endod 1989 15: 88-590
- Özata F, Pişkin B, Erdilek N, Aktaner O, Tuncer A V: Comparison of calcium hydroxide and formocresol pulpotomies in primary teeth in lambs: Preliminary study. J Endod. 1987: 13:328-335

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (23 adet)- Demirbaş Kaya A,Pişkin B: Kompozit restorasyonlarda uygulanan iki farklı bitirme ve parlatma setinin etkilerinin profilometre ve SEM ile değerlendirilmesi. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi dergisi 2000 Cilt 24 Sayı 3-4
- Pişkin B, Aktener O, Ermiş B, Keçeci D,: Direk ve İndirek kompozit inley maddelerinin klinik değerlendirilmesi ( Başlangıç bulguları ve 18 aylık sonuçları) İzmir dişhekimleri odası dergisi 1996 8:1 26-31
- Pişkin B, Aktener O, Kaya A: Kompözit restorasyonlarda uygulanan iki bitirme ve parlatma sisteminin karşılaştırılması. Ege dişhekimliği fakültesi dergisi 1996 17: 46-54
- Pişkin B, Gökay N, Demirci T: Sınıf II posterior kompozit ve amalgam restorasyonlarının kırılma dirençlerinin karşılaştırılması. Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi.1995 16:3-4 , sayfa:179-185.
- Pişkin B, Dental amalgamların yararları ve riskleri. İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi 1995 6:4 S:23-25.
- Aktener O, Pişkin B, Baran N : Servikal örtüleme ile yapılan iki veya üç yönlü amalgam restorasyonların klınık değerlendirilmesi. İzmir dişhekimleri odası dergisi 1995 7:4 35-37.
- Aktener O, Pişkin B, Baran N: Sermet iyonomer siman ile restore edilen tünel kavitelerin klinik değerlendirilmesi. Ege Dişhekimliği Fakültesi dergisi 1995:16:168-172
- Gökay N, Pişkin B, Toparlı M,Aksoy T: MOD amalgam dolgularının kavite duvarlarında oluşturduğu gerilmelerin Strain-gauge metodu ile ölçülmesi. Ön çalışma. Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi.1993 14:1-2 sayfa:43-48.
- Pişkin B, Ataman B A, Şen H: Kavite laklarının, cam ve sermet iyonomer simanların çözünürlüklerine etkisi. Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi.1993 14:3-4 sayfa:104-108.
- Pişkin B: Posterior kompozitler. İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi. 1991 4:2 sayfa:23-26.
- Aktaner O, Pişkin B: Sonik ve konvansiyonel yöntemlerle geniţ:letilen diţ:lerin kanal yüzeylerinin scanning elektron mikroskobu ile incelenmesi. E.D.F.D.1989 10 :3 .
- Lomçalı G, Pişkin B, Bir Y: Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ve Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’ne başvuran bireylerin diş sağlığı. E.D.F.D1988. :1 s:1-11.
- . Pişkin B: Sonik ve konvansiyonel yöntemlerin smear tabakası üzerine etkilerinin SEM ile incelenmesi. . E.D.F.D.1988 9 . 2 , s:81-96.
- Cengiz T, Pişkin B, Aktaner O: Yapay kanallarda smear tabakası ve çeşitli irrigasyon solüsyonlarının bu tabaka üzerindeki etkilerinin SEM ile incelenmesi. E.D.F.D. 1988 9:2 s:39-51.
- Pişkin B, Aktaner O: Ülseröz pulpitisli diţ:lerin kök kanallarının damar ve sinirlerinde ortaya çıkan ultrastrüktürel değişiklikler. E.D.F.D.1988 9 :3 s:55-73.
- Aktaner O, Pişkin B:Hyperplastik puipitisli dişlerin kök kanallarının damar ve sinirlerinde ortaya çıkan ultrastrüktürel değişiklikler. E.D.F.D.1988 9 :3 s:105-123
- Pişkin B, Aktaner O: Travma sonrası gömülmüş süt veya daimi dişlerin tedavisi(üç olgu nedeni ile). Dent. 1987 1 :2 , s:29-31.
- Pişkin B: Kalsiyum hidroksitin kanal dolgu maddesi olarak değeri. İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi. 1987 2:6 sayfa:29-31.
- Pişkin B, Çalışkan M K:Kanal tedavisinde karşılaşılan bazı komplikasyonlar(altı olgu nedeni ile) E.D.F.D. 1986 1 :2 ,s:40-42
- Özata F, Pişkin B, Erdilek N, Aktaner O, Tuncer A V:Kalsiyum hidroksit, baryum sülfat ve formokrezole karşı oluşan bağ dokusu reaksiyonunun histopatolojik tetkiki. Marmara Dişhekimliğ Dergisi 1985 1:5 Sayfa:76-83
- Özata F, Pişkin B: Periapikal lezyonların tedavisinde “Kalsiyum Hidroksit uygulamasından' kliniğimizde alınan sonuçlar. E.D.F.D. 1983 6:1 s:47-57
- . Pişkin B:Radyoterapi sonrası endodontik tedavi. Bir olgu nedeni ile. E.D.F.D. 1983 6 :1 ,s:1-9
- Pişkin B: Biocalex 6-*9 ve CaO maddelerinin ana kanalda ve dentin kanallarındaki expansiyonun in vitro ve in vivo incelenmesi. E.D.F.D. 1982 5:4, 93-109

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (9 adet)- Posterior Kompozitler İZMİR Dişhekimleri Odası mezuniyet sonrası eğitim programı 22 Kasım 1990
- Posterior Kompozitler AYDIN Dişhekimleri Odası mezuniyet sonrası eğitim programı 23 Kasım 1990
- 0, Kanal Genişletme Yöntemleri İZMİR Dişhekimleri Odası mezuniyet sonrası eğitim programı 17 Mart 1991 Atatürk Kültür Merkezi
- 0, Modern Endodontide Sodyum Hipokloritin Kullanımı İZMİR Dişhekimleri Odası mezuniyet sonrası eğitim programı Mart 1993 Atatürk Kültür Merkezi
- Dental amalgamların yararları ve riskleri İZMİR Dişhekimleri Odası tarafından 15.09.1994 Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Amalgam panelinde sunulmuştur
- 0, Vital dişlerde beyazlatma yöntemleri İZMİR Dişhekimleri Odası mezuniyet sonrası eğitim programı 27 Mart 1997 Atatürk Kültür Merkezi
- 0, Devital dişlerde beyazlatma yöntemleri. Endodonti Derneği mezuniyet sonrası eğitim programı Nisan 1999 Devak Otel
- 0, - Endodontinin dünü bugünü geleceği. Türk Endodonti Derneği I.Endodonti Sempozyumu 3-9 Mayıs 1999 Manavgat-ANTALYA
- Kanal tedavisinin ömrü ne kadardır ? Türk endodonti derneği konferansı Marmara üniversitesi konferans salonu 2008 istanbul

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (11 adet)- Türk.B.T. Pişkin. B, Sen. B.H, Öztürk.T, Çetin.E.O . Antimicrobial and chemical analyses of various chlorhexidine solutions . 14.Bienial congressof the european society endodontology, ese Edinburg 2009
- Akçay.I, Türk.B.T, Pişkin.B, İn-vitro assesment of the antimicrobial efficacy of various irrigations by two activity tests. 14.Biennial congressof the european society of endodontology. ese Edinburg 2009.
- Duransoy.G, Pişkin B.. The Accuracy of comparison using apeks locator, digital and conventionalperiapikal radiografhy in working length determinations 13. Biennial congress of the europion society of endodontology İstanbul 2007
- Pişkin Beyser, Türk Tuğba. Vertical root fractures a review of 35 cases. 13. Biennial congres of the europion sociaty of endodontology istanbul 2007
- Türk.B.T. Oruçoğlu.H Pişkin. B. The effect of spreader size and type on microleakage incurved canal 13. Biennial congres of the europion sociaty of endodontology istanbul 2007
- Pişkin Beyser, Türk .B. Tuğba. Cutaneus odontogenicsinus tract. A case report 13. Biennial congres of the europion sociaty of endodontology istanbul 2007
- Demirbaş Kaya A, Pişkin B: Marginal sealing ability of composite resins sytems of glass ionomer cements. 7. Balkan kongresi 28-30 mart 2002
- 1993, Şen, B.H.: Pişkin,B.: Demirci, T.: Observation of bacteria and fungi in ınfected root canals and dentinal tubules by scanning elektron mıcroscopy.
- 1993, Aktener, B.O.: Pişkin,B.: Vasculer changes ın ulceratıve and hyperplastıc pulputıs. A transmission electron mıcroscopıc study.
- 1993, Pişkin, B.: Türkün, M.: Stabılıty of various sodium hypochlorite solutions.
- 1991, Pişkin,B.: Aktener, O.: Karakişi, H.: Neural changes ın ulceratıve and hyperplastıc pulpıtıs. A transmission electron mıcroscopıc study.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (16 adet)- 2007, Kanal tedavisinin ömrü ne kadardır? tek seansta bitirilebilirmi ? EBDO İZMİR Uluslararası bilimsel kongresi Atatürk Kültür Merkezi Konak
- Karadibak Y .A, Pişkin B. Restoratif dişhekimliğinde air-abrazyon tekniğinin uygulanması. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslarası Bilimsel Kongresi. 2-6 haziran 2001 Bilkent otel Ankara
- Pişkin, B.: Aktener, O.: Kaya, A.:Kompozit restorasyonlarda uygulanan iki bitirme ve parlatma sisteminin karşılaştırılması. 1.Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi, 11-14 Eylül 1997 İstanbul
- Kaban,Ş. Pişkin, B.: Aktener,B.O.: Radyasyon çürüklerinin tedavisinde cam iyonomer simanın klinik başarısı. Türk Dişhekimleri Birliği I.Uluslararası Kongresi, Efes Kongre Merkezi-İZMİR, 21-23 Eylül 1995
- Pişkin, B.: Türkün, M.:Sodyum hypoclorit solusyonlarının stabilitesi. Endodonti derneği III. Bilimsel Kongresi 27-30 Nisan 1993 Grand Tarabya Oteli-İstanbul.
- Pişkin, B.: Gökay N.: Demirci, T.: Sınıf II posterior kompozit ve amalgam restorasyonların kırılma dirençlerinin karşılaştırılması. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 3-5 Mayıs 1993, E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi-İzmir
- Aktener, O., Cengiz, T., Pişkin, B.: Yüzey aktif ajanların smear materyalinin dentin kanallarında penetrasyonuna etkisi. Scanning elektron mikroskobik araştırma. GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi I. Bilimsel Kongresi 12-16 Mayıs 1989 Ankara
- Aktener, O., Pişkin, B.: Sonik ve Konvansiyonel yöntemlerle kanal yüzeylerinin scanning elektron mikroskobu ile incelenmesi. GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi I. Bilimsel Kongresi 12-16 Mayıs 1989 Ankara
- Aktener, O., Cengiz, T., Pişkin, B.: Dentin kanallar ile kanal aletleri arasındaki açının smear tabakası üzerine etkisinin araştırılması. GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi I. Bilimsel Kongresi 12-16 Mayıs 1989 Ankara
- Cengiz, T.: Pişkin, B., Aktener, B.O.: Yapay kanallarda smear tabakası ve çeşitli irridasyon solusyonlarının bu tabaka üzerindeki etkilerinin SEM ile incelenmesi. Uluslararası İzmir Dişhekimliği Kongresi 25-27 Nisan 1988 Atatürk Kültür Merkezi
- Pişkin, B.: Sonik ve konvansiyonel yöntemlerin smear tabakası üzerinde etkilerinin SEM ile incelenmesi. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 25-27 Nisan 1988 Atatürk Kültür Merkezi.
- Pişkin, B.: Aktener, O.: Ülseröz pulpitisli dişlerin kök pulpalarının damar ve sinirlerinde ortaya çıkan ultrastrüktürel değişiklikler. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi II. Bilimsel Kongresi 6-10 Haziran 1988 Milli Kütüphane Ankara
- Aktener, O., Pişkin, B.: Hyperplastik pulpitisli dişlerin kök pulpalarının sinirlerinde ortaya çıkan ultrastrüktürel değişiklikler. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi II. Bilimsel Kongresi 6-10 Haziran 1988 Milli Kütüphane Ankara
- Özata, F.: Pişkin, B., Erdilek, N., Aktener, O., Tuncer, A.V.: Kalsiyumhidroksit, baryum sülfat ve formokrezole karşı oluşan bağ dokusu reaksiyonunun histopatolojik tetkiki Marmara Üni. Dişhek. Fak. II. Uluslararası Dişhekimliği haftası 22-25 Kasım 1984 Etap Marmara, İSTANBUL
- Özata, F.: Pişkin, B., Erdilek, N., Aktener, O., Tuncer, A.V.: Süt dişlerinin kalsiyum hidroksit vr farmakrezol pulpatomilerinin histopatolojik tetkiki. Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fak. II. Uluslararası Dişhekimliği haftası 22-25 Kasım 1984 Etap Marmara, İSTANBUL
- 1981, Pişkin, B.: Biocalex 6-9 ve CaO maddelerinin ana kanalda ve dentin kanallarındaki expansiyonunun invitro ve invivo olarak incelenmesi.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (9 adet)- Araştırma Projesi, Klorheksidinin dentinden geri salımının kimyasal ve mikrobiyolojik olarak incelenmesi Ege Üniversitesi bilimsel araştırma Proje raporu2009
- Araştırma Projesi, Kanal boyu tespitinde apeks bulucu digital ve konvansiyonelperiapikal radyografilerindoğruluğunun karşılaştırılması Ege Üniversitesi Bilmsel Araştırma Proje raporu2008
- Araştırma Projesi, Asemptomatik ve nekroze dişlerde profilaktik antibiyotik ve antienflamatuar kullanımınınpost operatif semptomlar üzerine etkisininincelenmesi Ege Üniversitesi bilimsel araştırma Proje raporu2002
- Araştırma Projesi, restoratif dişhekimliğinde air-abrazyon tekniğinin uygulanması Ege Üniversitesi Bilmsel Araştırma Proje raporu2001
- Araştırma Projesi, Ön dişlerdeki estetik kompozit restorasyonların uzun dönemli incelenmesi Ege Üniversitesi bilimsel araştırma Proje raporu2001
- Araştırma Projesi, Posterior dişlerde yapılan kompozit dolguların çeşitli özelliklerinin in-vivo ve in-vitro olarak araştırılması E.Ü.Rektörlüğü Araştırma Fonu Projesi, 1994
- Araştırma Projesi, Toz likit kompenetli kompenentli kök kanal dolgu maddelerinin değişik toz|likit oranlarında kullanılması ile fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki değişimlerin incelenmesi E.Ü.Rektörlüğü Araştırma Fonu Projesi, 1991
- Araştırma Projesi, Amalgam ve kompozit dolguların altındayada başka nedenlerle oluşan ülseröz ve hiperplastik pülpitisli dişlerin kök pulpasında meydana gelen ince yapı değişikliklerinin elektron mikroskopla incelenmesi Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Projesi, 1989
- Araştırma Projesi, Simear Tabakası ve kaldırılması üzerine SEM ile Materyal metot Araştırmaları. E.Ü.Rektörlüğü Araştırma Fonu Projesi, 1989
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- Avrupa Endodonti Birliği
- Türk Dişhekimleri Birliği
- Türk Endodonti Derneği
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 0, SCI kapsamlı dergilerde yayınlanan tüm makaleler için Bilimsel yayın destek ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (28 adet)- Doktora, 2009, Türk.B.Tuğba Klorheksidinin dentinden geri salımının kimyasal ve mikrobiyolojik incelenmesi Ege Ü.Dişhekimliği Fakültesi izmir
- Doktora, 2009, Türk.B.Tuğba Klorheksidinin dentinden geri salımının kimyasal ve mikrobiyolojik incelenmesi Ege Ü.Dişhekimliği Fakültesi izmir
- Yüksek Lisans, 2008, Güldiken gülçin Devital dişlerde Beyazlatma yöntemleri Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi İZMİR
- Doktora, 2008, Duransoy Gözde “Kanal boyu tespitinde apeks bulucu,dijital ve konvansiyonel periapikal radyografilerin doğruluğunun karşılaştırılması” Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 2008.
- Doktora, 2008, Duransoy Gözde “Kanal boyu tespitinde apeks bulucu,dijital ve konvansiyonel periapikal radyografilerin doğruluğunun karşılaştırılması” Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 2008.
- Yüksek Lisans, 2007, Gölbaşı Gözde Vital beyazlatma Ege Üniversitesi Dişhekimliği fak. İZMİR
- Yüksek Lisans, 2003, Türk. B. Tuğba Endodontik tedavi görmüş dişlerde koroner mikrosızıntının incelenmesi. Ege Ü niversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 2003
- Doktora, 2002, Gül Uzman Meral “Asemptomatik ve nekroze dişlerde profilaktik antibiyotik ve antienflamatuar kullanımının post operatif semptomlar üzerine etkisinin incelenmei” Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 2002.
- Doktora, 2002, Gül Uzman Meral “Asemptomatik ve nekroze dişlerde profilaktik antibiyotik ve antienflamatuar kullanımının post operatif semptomlar üzerine etkisinin incelenmei” Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 2002.
- Yüksek Lisans, 2001, Önel Ö. Türk toplumunda maksiller santral ve lateral dişlerin kök kanal morfolojilerinin ve kök uzunluklarının incelenmesi. . Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 2001
- Yüksek Lisans, 2001, Güldiken G. Devital dişlerde beyazlatma yöntemleri Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 2001.
- Doktora, 2001, Karadibak Y. “Restoratif Dişhekimliğinde Air-abrazyon tekniğinin uygulanması” Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 2001
- Doktora, 2001, Çandır Asuman 'Ön dişlerdeki estetik kompozit restorasyonların uzun dönemli incelenmesi' Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültes 2001
- Doktora, 2001, Karadibak Y. “Restoratif Dişhekimliğinde Air-abrazyon tekniğinin uygulanması” Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 2001
- Doktora, 2001, Çandır Asuman 'Ön dişlerdeki estetik kompozit restorasyonların uzun dönemli incelenmesi' Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültes 2001
- Yüksek Lisans, 2000, Uzunca A. Türk toplumunda maksiller 1. ve 2. molar dişlerin kök kanal morfolojilerinin ve kök uzunluklarının incelenmesi. Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 2000.
- Yüksek Lisans, 1999, Özden, P.“Türk toplumunda maksiller premolarların kök kanal morfolojilerinin ve kök uzunluklarının incelenmesi” Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 1999
- Yüksek Lisans, 1998, Yıldırım, M. “Vital ve devital dişlerde beyazlatma yöntemlerinin incelenmesi” Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 1998
- Yüksek Lisans, 1998, Atadil, Ö. “Kron ve kök fraktürleri” Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 1998
- Yüksek Lisans, 1997, Sül, Ö. “Sekonder çürük ve kırık nedeniyle amalgam restorasyonların yenilenmesi” Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 1997
- Yüksek Lisans, 1997, Öztürk, N.E. “Endodontik Cerrahi” Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 1997
- Yüksek Lisans, 1995, Gürel, İ. “Vital ve Devital dişlerde beyazlatma yöntemlerinin incelenmesi” Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 1995
- Doktora, 1994, Şen B.Hakan “Toz-likit kompenentli kök kanal dolgu maddelerinin değişik toz/likit oranlarında kullanılması ile fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki değişimlerin incelenmesi” Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 1994
- Doktora, 1994, Şen B.Hakan “Toz-likit kompenentli kök kanal dolgu maddelerinin değişik toz/likit oranlarında kullanılması ile fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki değişimlerin incelenmesi” Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 1994
- Yüksek Lisans, 1991, Özmen,T. “Porselen İnleyler” Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 1991.
- Yüksek Lisans, 1991, Müftüler, K. “Posterior kompozitlere genel bir bakış”
- Yüksek Lisans, 1991, Özdoğru, E. “Amalgam ve kompozit dolgularda mikrosızıntı” Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 1991.
- Yüksek Lisans, 1990, Tosun,İ. “Dentin hipersensitivitesinde Sodyum florür karışımı kullanılması”. Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 1990