Akademik BilgilerSAADET RANA VAROL
PROFESÖR
Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Spor ve Sağlık Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: rana.varol@ege.edu.tr
- Telefon: 2323425714
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye , 1978
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1981
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye , 1985
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1990
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye , 1995

İdari ve Akademik Görevleri (8 adet)- Dekan Vekili, Ege Üniversitesi/ Spor Bilimleri Fakültesi, 2016-
- Yüksekokul Müdürü Ege Üniversitesi/Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, 2013-
- Anabilim Dalı Başkanı Ege Üniversitesi/Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu/Antrenörlük Eğitimi Bölümü/Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, 2013-
- Yüksekokul Müdürü Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, 1992-1998
- Bölüm Başkanı Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü., 1992-1998
- Ana Bilim Dalı Başkanı Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Antrenörlük Eğitimi Bölümü/Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, 1992-2004
- Bölüm Başkanı Ege Üniversitesi/Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu/Antrenörlük Eğitimi Bölümü/Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, 1992-2004
- Bölüm Başkan Yardımcısı Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü., 1990-1992
Mesleki Faaliyetleri (6 adet)- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Programları Koordinasyon Kurulu Üyeliği. YÖK ve MEB , 1993-1995
- Bayanlar Teknik Komite Baskanı. Cimnastik Federasyonu, 1980-1982
- Eğitim Komitesi Üyesi. Cimnastik Federasyonu., 1978-1980
- Bayanlar Teknik Komite Üyesi. Cimnastik Federasyonu., 1976-1978
- Memur. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Okuliçi Eğitim Gn Md., , 1976-1977
- Öğretmen. Milli Eğitim Bakanlığı, Beden Eğitimi Öğretmeni, , 1976
Uzmanlık Alanları- Spor Eğitimi (2242001)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (17 adet)- 2016, Punduk Z, Oral O, Ozkayin N, Rahman K, Varol SR. Single dose of intra-muscular platelet rich plasma reverses the increase in plasma iron levels in exercise-induced muscle damage: A pilot study. Journal of Sport and Health Science (DOİ: 10.1016/j.jhsh.2014.11.005.)
- 2016, Rudarlı Nalcakan G., Varol SR., Turgay F., Nalcakan M., Ozkol MZ., Karamızrak SO. Effects of Aerobic Training on Serum Paraoxonase Activity and Its Relationship With PON1-192 Phenotypes in Women. Journal of Sport and Health Science
- 2016, M Zeki Ozkol, SR Varol,F Turgay, F Vural, T Aksit. Nitric Oxide and Lactate Responses to Maximal Intermitent Acute Exercise
- 2015, Oral Onur,Canüzmez Aykut Eren,Zusa Anna,Kavas Gökhan,Çabuk Refik,Varol S. Rana. Therapeutic Effects Of Low Fat Chocolate Milk On Athletes Muscle Injuries. Sport and Health (Tetovo)
- 2015, Oral onur,Nomikos george,Bekir hüseyin,Çabuk refik,Varol S. Rana. Genetics-based innovation to predict athletic performance and sports talent. American Academic & Scholarly Research Journal
- 2015, Oral Onur, Athanasios Papavasiliou,Çabuk Refik,George Nomikos,Yeliz Ozveren, Varol S. Rana. A General Aspect of Platelet Rich Plasma. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)
- 2015, Oral Onur,Zusa Anna,Sevinç Tırpan Meral,Dinç Nurten,Çabuk refik,Varol S. Rana. Doping In Sports. Sport and Health (Tetovo)
- 2015, Onur oral,Anna zusa,Hasdemir Pınar Solmaz,George nomikos,Varol S. Rana. Vitamin D and Its Metabolic Functions. International Journal of Science Culture and Sport
- 2015, Certel Zehra,Saracaloğlu A. Seda,Bahadır Ziya,Varol S. Rana. The Relationship Between Teaching-Learning Approaches And Academic Self-Efficacy Of Physical Education Candidate Teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology
- Saracaloğlu AS, Varol SR, Evin Gencel İ (2014). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Düzeyi ile Bazı Bilişsel ve Duyuşsal Özellikleri Arasındaki İlişki. Journal of Theory and Practice in Education, 10(4), 970-998.
- Esen A., Rudarlı Nalçakan G., Varol SR. (2013). Joint Position Sense In Turkish Professional Ballet Dancers. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
- Saracaloglu AS, Ozsaker M, Varol SR (2012). Investigation Of Professional Self -Sufficiency Levels Of Physical Education And Sports Teachers. International Online Journal of Primary Education, 1 (1), 14-22. (Yayın No: 1003710)
- M Zeki Ozkol, F Turgay, SR Varol, B Ozcaldiran, F Vural, T Aksit, G Rudarli Nalcakan (2012). The Effects Of Chronic Aerobic And Anaerobic Exercise On Blood Nitric Oxide Levels. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (Yayın No: 651086)
- Nermin Özkol, Faruk Turgay, S Rana Varol, M Zeki Özkol, Faik Vural, Tolga Akşit (2012). The relationships between lactate thresholds and recovery capacity with Yo-Yo Tests in soccer players. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Science, 4(2) (Yayın No: 723821)
- Saracaloglu AS, Varol SR, Ozsaker M (2012). Teaching Strategies Preferred By The Teachers of Physical Education and Sports. International Journal of Academic Research Part B, 4(5), 57-64. (Yayın No: 1003695)
- Saracaloğlu AS, Varol SR (2007). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Yabancı Dile Yönelik Tutumları ve Akademik Benlik Tasarımları ile Yabancı Dil Başarıları Arasındaki İlişki. Journal of Theory and Practice in Education, 3(1), 39-59. (Yayın No: 1332528)
- Karamırzak S O, İşleğen Ç, Varol SR, Taşkıran, Y Yaman, Ç Mustafa, I Akgün, N (1996). Evaluation of Iron Metabolizm Indices and their Relation with Physical Work Capacity in Athletes. Biritish Journal of Sports Medicine, 15-19. (Yayın No: 650182)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (39 adet)- 2016, Saracaloğlu Asuman Seda,Varol Saadet Rana, Certel Zehra,Bahadir Ziya. Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Başarılarını Yordayan Değişkenler
- 2015, Certel Zehra,Bahadır Ziya,Saracaloğlu A. Seda,Varol S. Rana. Lise Öğrencilerinin Öz-Yeterlilikleri İle Öznel İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.journal of Research in Education and Teaching
- 2012, Saracaloğlu Asuman Seda,Certel Zehra,Varol Saadet Rana,Bahadir Ziya. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Özyeterlilik İnançlari Ve Denetim Odaklarinin İncelenmesi. Journal of Education Sciences
- Turgay F, Çelik A, Varol SR, Sezer E, Onat T, Düzenli Dağ Yürüyüşünün Oksidan Stres - Antioksidan Enzimler Üzerine Etkileri ve Maksimal Bir Egzersize Oksidan- Antioksidan Yanıtın Birlikte İncelenmesi. Spor Hekimliği Dergisi Cilt: 43, 7-15, 2008.
- Çelik A, Varol SR, Turgay F, Sezer E, Onat T, Karamızrak SO: Aerobik ve Anaerobik Antrenmanın Oksidan ve antioksidan Parametreler Üzerine Etkisi ve Yaşla ilişkisi. Spor Hekimliği Dergisi Cilt: 43, S. 83-92, 2008.
- Çelik A, Varol SR, Onat T, Dağdelen Y, Turgay F: Akut Egzersizin Futbolcularda Antioksidan Sistem Parametrelerine Etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, V: 167-172, 2007.
- Saracaloglu AS, Varol SR, Evin Errcan I (2005). Lisansüstü Egitim Ögrencilerinin Arastırma Kaygıları, Arastırma ve Istatistige Yönelik Tutumları ile Arastırma Yeterlikleri Arasındaki iliski. Buca Egitim Fakültesi Dergisi, 17, 187-199.
- Nalçakan RG, Varol SR, Nalçakan M (2004). Voleybolcuların İzokinetik Kas Kuvvetleri ile Dikey Sıçrama Yükseklikleri Arasındaki ilişki Düzeyi. Spor Hekimliği Dergisi, 23-31. (Yayın No: 650941)
- Saracaloğlu A.S., Evin İ., Varol S.R. İzmir ilinde Çeşitli Kurumlarda Görev Yapan Öğretmenler ile Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 4(2), Kasım / November 2004, 356-364
- Saracaloğlu AS, Varol SR. & Aras N. İlköğretim Okullarında Spor Yapan Ve Yapmayan Çocukların Benlik Kavramı Düzeyleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7 (1), 11-28, 2002.
- Ziyagil, M. A; Zorba, E; Varol, SR. ve Tamer, K. “İkinci Dünya Üniversiteler Grekoromen Güreş Şampiyonasında Türk Güreşcilerinin Performanslarının Teknik ve Taktik Analizi. “ Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2, 2000.
- Saracaloğlu, Asuman Seda; S. Rana Varol ve Fehime Haslofça. “Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Giriş Niteliklerinin Öğrenme Düzeyine Etkisi. G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. III, 3: 39-60, Temmuz 1998.
- Özçaldıran, B; Varol, SR; Doğan, B ve Durmaz, B. “Yüzme Sporu Üst Ekstremite Eklem Hareket Genişliklerini Arttırır mı?” Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 1, 1: 21-23,1995
- Evinç, A; Varol, SR; Karamızrak, S. O; İşleğen, Ç ve Soykan, N. “Amatör Futbolcular ve Atletlerde 4.0 mM’lük Sabit Kan Laktik Asit Eşik Testinin Uygulaması.” Performans. 1,1:1-10,1995
- Durmaz, B; Özçaldıran, B; Doğan, B. ve Varol, SR. “Yüzücülerde Omuz Ağrısı ve Bazı Parametrelerle İlişkisi.” Performans. 1,1;31-34,1995
- Taşkıran, Y. ve Varol, SR. “Ofansif ve Defansif Savunma Sonrası Hızlı Hücuma Çıkan Kanat ve İç Savunma Oyuncularının 30 m. Sprint Değerlerinin Karşılaştırılması.” Performans. 1,1:25-29,1995
- Durmaz, B; Özçaldıran, B; Doğan, B; Cüreklibatur, F; and Varol, SR. “Shoulder Pain and Flexibility in Swimmers.” Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi.1,2: 91-94,1995.
- Acar, M; Varol, SR; Taşkıran, Y. “Üniversiteli Tenisçilerin Eklem Hareketliliği ve Esnekliklerinin Diğer Sporcularla Karşılaştırılması.” Performans. 1,1 11-17, 1995.
- Varol, SR. ve Taşkıran, Y. “Elit Bayan Hentbolcülerde Bazı Solunum ve Kan Parametrelerinin Sezon Öncesi ve Sezon Sonrası Değerlerinin Karşılaştırılması.” Performans. 1, 2: 83-89, 1995.
- Özçaldıran, B; Doğan, B; Durmaz, B; Varol, SR. “Biomotor Testler ile Antropometrik Ölçümlerin Farklı Spor Yapan (Yüzme- Futbol) Gruplarındaki Özellikleri ve Etkileşimleri.” Performans. 1, 1: 113-117, 1995.
- Türkmen, S; Kayatekin, M; Varol, SR. ve Özgönül, H. ”Beden Eğitimi Derslerinin Bir Öğretim Yılı Boyunca Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Öğrencileri Üzerindeki Fiziksel ve Fizyolojik Etkileri.” Performans. 1, 1: 141-145, 1995.
- Varol, SR. “Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Giriş Davranışları ile Başarıları Arasındaki İlişki.” Performans. 1, 4:193-198, 1995.
- Yavuz M. Erdinç T. Selamoğlu S. İşleğen Ç, Turgay F, Çeçen A, Varol SR. Gürbüz C. Acarbay Ş; “Ergenlik Çağındaki Futbolcularda Aerobik ve Anaerobik Kapasitelerinin Laktat Yoluyla Tayini”, Futbol Bilim Teknoloji Dergisi, S:2,1995
- Doğan, B., Özçaldıran, B. ve Varol, S.R. “ Benzer Sürelerde Futbol ve Yüzme Sporu Yapan 9-12 Yaş Çocuklarının At Ekstremite Eklem Hareket Genişlikleri Özellikleri.” Spor Hekimliği Dergisi. 29:177-182, 1994.
-  Yalçınkaya M., Saracaloğlu A.S., Varol S.R.: Üniversite Öğrencilerinin Spora İlişkin Görüşleri ve Beklentileri. Spor Bilimleri Dergisi.4,2.12-26,1993
-  Saracaloğlu S.A., Varol S.R.: Sporcuların Akademik Başarıları ile Sportif Performansları Arasındaki İlişki. Spor Bil. II. Ulusal Kongre Kitabı, H.Ü.Spor Bil. ve Tek. Y.Okulu Ya. N:3 ,1992:345-354
-  Varol S.R., Saracaloğlu A.S.: Elit Sporcuların Demografik Özellikleri ve Sportif Performansları. Spor Bil. II. Ulusal Kongre Kit.H.Ü. Spor Bil. ve Tek. Yüksekokulu Yayını N:3 1992 109-123.
-  Saracaloğlu S.A., Varol S.R.: Bed.Eğ.Böl.Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenleri. Eğitim Kurumlarında Bed.Eğ.ve Spor Sempozyumu Kitabı, Ankara: M.E.B. Yayını ,1991 313-326.
-  Varol S.R., Akgün N., Türkoğlu C.: Elit Türk Atletlerinde Sistolik Zaman İntervalleri ve Maximal Oksijen Kullanımının İlişki si. Spor Hekimliği Dergisi 26(1):31-39,1991.
-  Karamızrak S.O., Varol S.R., Akgün N., İşleğen Ç., Mutaf I., Yaman Ç.: Sporcularda Demir Metabolizması Parametrelerinin İncelenmesi ve Fiziksel İş Kapasitesi ile İlişkilerinin .Araştırılması.Spor Hek.Dergisi, 25 (2): 65-75,1990.
-  Karamızrak S.O., Varol S.R., Derin H.: Çeşitli Spor Branşlarında Serum T3,T4,FT3, ve FT4 Düzeylerinin Araştırılması. E.Ü.TıpFakültesi Dergisi,29(2):420-423,1990.
-  Varol S.R., Aytimur D., Dereli T., Sporcularda Görülen Mantar Hastalıkları, Spor Hekimliği Dergisi,25(1):47-51,1990.
-  Varol S.R., Barın E., Cimnastikçilerde Ortopedik Sakatlıklar. Spor Hekimliği Dergisi, 25(1):41-45,1990.
-  Varol S.R., İşleğen Ç., Egzersizin Kız Öğrencilerin Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. Türkiye Amatör Spor Dergisi, 37: 29-32,1990.
-  Varol S.R., Kara S., Önçağ H.: Ege Üniversitesi Cimnastik Branşındaki Öğrencilerde Rastlanılan Ortopedik Deformiteler ve Sakatlıklar. Spor Hekimliği Dergisi, 25(2):77-83,1990.
-  Varol S.R., Karamızrak S.O., Duman Y.: Üniversiteli Sporcularda Serum Folik Asit ve B 12 Vitamin Düzeyleri ve Fiziksel Kapasite ile İlişkileri. E.Ü.Tıp Fak.Dergisi, 29(2):424-429.1990.
-  Varol S.R., Karamızrak S.O., Onat T., Üniversite Öğrencisi Basketbolcu, Futbolcu ve Vücut Geliştirmecilerin Serum Lipit Değerle ri ve Aerobik Kapasiteleri.Spor Hekimliği Dergisi, 25(1):53-61.1990.
-  Varol S.R.: Elit Sürat-Orta ve Uzun Mesafe Koşucularında Vücut Kompozisyonu. Türkiye Amatör Spor Dergisi, 38:19-23,1990.
-  İşleğen Ç., Karamızrak O., Ertat A., Varol R.: 15 ve 17 Yaş Milli Futbol Takımlarının Bazı Sağlık Muayene Sonuçları, Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Özellikleri. Spor Hekimliği Dergisi, 24(3):71-77, 1989.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (26 adet)- 2016, Cırık Gamze,Akşit Tolga,Varol S. Rana. Tırmancılarda farklı iki antrenman yönteminin parmak fleksör kuvveti ve dayanıklılığı üzerine etkilerinin cinsiyet farklılığı açısından incelenmesi. 14th. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
- 2016, E. Adsiz, G. Rudarli Nalcakan, S.R. Varol, F. Vural. Determination of Maximal Oxygen Uptake Through A New Basketball-Specific Field Test. 34th FIMS World Congress of Sports Medicine
- 2016, Cirik Gamze,Akşit Tolga,Vural Faik,Özkol Mehmet Zeki, Varol Saadet Rana. Kaya tırmanıcılarında 4 haftalık sistem antrenmanlarının bazı kuvvet parametreleri üzerine etkisi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri KOngresi.
- 2015, Saracaloğlu AS, Varol SR., Certel Z., Bahadır Z., Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Okuma İlgi ve Alışkanlıkları, Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri İle Denetim Odaklarının Karşılaştırılması. 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi
- 2015, Oral Onur, Athanasios Papavasiliou,Goerge Nomikos, Huseyin Bekir, Yeliz Ozveren, Varol S. Rana. Trombosit Yönünden Zenginleştirilmiş Plazmaya Genel Bir Bakış. 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi
- 2015, Oral Onur,Canüzmez Aykut Eren,Varol S. Rana. Genç futbolcularda spor yaralanmalarında kalsiyum ve vitamin D kullanımının terapötik etkileri. 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi
- 2015, Onur oral,Hasdemir Pınar Solmaz,George nomikos,Varol S. Rana. Derleme:Vitamin D ve Metabolik Fonksiyonları. 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi
- 2015, Certel Zehra,Saracaloğlu A. Seda,Bahadır Ziya,Varol S. Rana. The Relationship Between Teaching-Learning Approaches And Academic Self-Efficacy Of Physical Education Candidate Teachers. International Conference New Horizons in Education
- Certel Z., Bahadır Z., Varol SR., Saracaloğlu AS (2014). A Study on Antisocial Beliefs and Attitudes of the Adolescences Aged Between 9 and 16. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences. (Poster) (Yayın No: 1332587)
- Arman Esen, Gülbin Rudarlı Nalçakan, S Rana Varol (2012). Joint Position Sense In Turkish Professional Ballet Dancers. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Poster) (Yayın No: 696295)
- Saracaloglu AS., Varol SR., Ozsaker M (2011). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stratejileri. New Trends on Global Education Conference (Poster) (Yayın No:1003736)
- Saracaloglu AS., Ozsaker M., Varol SR (2011). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Mesleklerine Ilişkin Öz Yeterliliklerinin Araştırılması. New Trends on Global Education Conference. (Poster) (Yayın No: 1003757)
- Saracaloğlu AS., Certel Z., Varol SR., Bahadır Z (2011). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Öz- Yeterlik İnançları ve Denetim Odakları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.. New Trends on Global Education Conference (Poster) (Yayın No: 1332576)
- Ozkol N, Turgay F, Varol SR, Ozkol MZ, Vural F, Akşit T (2010). Comparison of Aerobic Endurance, Recovery Capacity with Lactate Threshold and Yo-Yo Test in Soccer Players. 11. International Sports Science Congress (Tam metin bildiri) (Yayın No: 696185)
- Ozkol MZ, Turgay F, Varol SR, Özçaldıran B, Vural F, Akşit T, Nalçakan RG (2010). Effects of Aerobic and Anaerobic Training on Blood Nitric Oxide Levels and the Role of Gender. XI th International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming (Poster) (Yayın No: 695963)
- Gülbin Rudarlı Nalçakan, S. Rana Varol, Faruk Turgay, Mesut Nalçakan, Zeki Ozkol (2009). The effects of regular aerobic training on blood paraoxonase and arylesterase activities and blood lipid and lipoprotein levels in women and the role of PON1-192 polymorphism on these effects. 6. European Sports Medicine Congress (Tam metin bildiri) (Yayın No: 695742)
- Çelik A, Varol SR, Turgay F, Sezer E, Onat T, Karamızrak O (2008). Aerobik ve Anaerobik Antrenmanın Bazı Oksidatif ve Antioksidatif Parametrelere Etkisi ve Yaşla İlişkisi. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Poster) (Yayın No: 695627)
- Ozkol. MZ, Varol. SR (2002). An Investigation of Some Anaerobic Power Parameters of Female and Male Age Group Swimmers. 7. International Sport Sciences Congress (Tam metin bildiri) (Yayın No: 695476)
- Saracaloğlu. A Seda, Varol. S Rana, Haslofça. Fehime, Hatiçe Çamlıyer (1999). The Qualification of Physical Educatin Teachers in Turkey. 42. World Congress For ICHPER-SD (Tam metin bildiri) (Yayın No: 695330)
- Varol. S Rana, Asuman Seda Saracaloğlu (1997). The Levels of Nutritional Knowledge of University Students. 40.World Congress For ICHPER-SD (Tam metin bildiri) (Yayın No: 695199)
- VAROL S. Rana (1995). The Relationship between Students Entry Behaviours and Levels of Achievemets of Physical Education and sports of Children and Youth. International Conference on Physical Education and sports of Children and Youth (Tam metin bildiri) (Yayın No: 652527)
- Varol. SR, Özçaldıran. B, Durmaz. B (1995). Pulmonary Capacities of Different Groups of Competitive Swimming. International Conference on Physical Education and Sports of Children and Youth (Tam metin bildiri) (Yayın No: 652650)
- Aktuğlu. K, Varol. SR, Alın. G (1995). Overuse Injuries in Young Athletes. International Conference on Physical Education and Sports of Children and Youth (Tam metin bildiri) (Yayın No:652440)
- Özçaldıran. B, Varol. SR, Durmaz B, Acar, M (1995). The Characteristics of Muscle Bone Area (MBA) Hand Grip Stregth and Chest Expansion of Turkish Elite Swimmers and their Relationship with performance. International Conference on Physical Education and sports of Children and Youth (Tam metin bildiri) (Yayın No: 692064)
- Varol. SR, Aktuğlu. K, Önçağ. H (1995). Ortopedic İnjuries in High-risk Sports. International Conference on Physical Education and sports of Children and Youth (Tam metin bildiri) (Yayın No:652325)
- İşleğen. Ç, Acar. M, Çecen. A, Erdinç. T, Varol, SR Tiryaki, G Karamırzak, S O (1995). Effects of Different Pre- season Preportions on Lactate Kinetics in Professional Football Players. 3. World Congress on Science and Football (Tam metin bildiri) (Yayın No: 691765)

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (23 adet)- Büyükyazı G., Günay E., Varol SR. (2014). Hastalıkların önlenmesinde egzersizin rolü ve egzersiz reçeteleri. CBÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2. Ulusal Sağlık Bilimleri Lisansüstü Öğrenci Kongresi, (Yayın No: 1342226)
- Aydınoğlu R., As H., Oral O., Varol SR., Pündük Z. (2013). Trombositten zengin plazma enjeksiyonunun gecikmiş kas ağrısında hematolojik parametreler ve enflamasyon yanıtı: olgu çalışması. 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, (Yayın No:839360)
- Oral O., Özkayın N., Aydınoğlu R., Varol SR., Pündük Z. (2013). Trombositten zengin plazma enjeksiyonunun gecikmiş kas ağrısında hematolojik parametreler ve enflamasyon yanıtı: olgu çalışması. 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, (Yayın No: 839712)
- Özkol MZ., Turgay F., Varol SR., Özçaldıran B, Vural F, Akşit T, Nalçakan RG (2009). Aerobik ve Anaerobik Egzersiz Antrenmanının Kan Nitrik Oksid Düzeyleri Üzerine Etkileri ve Cinsiyetin Rolü. 9 Eylül Üniversitesi Spor Fizyolojisi Sempozyumu, (Yayın No: 704940)
- Nalçakan RG., Varol SR., Turgay F., Nalçakan M, Özkol MZ (2009). Kadınlarda Düzenli Aerobik Egzersizin Kan Paraoksanoz ve Aril Esteraz Aktiviteleri Üzerine Etkisi ve PON1–192 Polimorfizminin Rolü. 9 Eylül Üniversitesi Spor Fizyolojisi Sempozyumu, (Yayın No: 704868)
- Turgay F., Çelik A., Varol SR., Sezer E, Onat T (2009). Düzenli Dağ Yürüyüşünün Oksidan Stres - Antioksidan Enzimler Üzerine Etkileri ve Maksimal Bir Egzersize Oksidan- Antioksidan Yanıtın Birlikte İncelenmesi. 2. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, (Yayın No: 704983)
- Saracaloğlu AS., Varol SR., Evin Gencel İ (2006). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerinin Karşılaştırılması.. XV. Eğitim Bilimleri Kongresi, (Yayın No: 1332635)
- Saracaloğlu AS., Varol SR, Evin Ercan İ (2003). Lisansüstü eğitim öğrencilerinin araştırma kaygıları, araştırma ve istatistiğe yönelik tutumları ile araştırma yeterlikleri arasındaki ilişki. Eğitimde Bilime Katkı Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, (Yayın No: 704822)
- Nalçakan RG., Varol SR., Nalçakan M (2003). Voleybolcuların İzokinetik Kas Kuvvetleri ile Dikey Sıçrama Yükseklikleri Arasındaki ilişki Düzeyi. Uluslararası Katılımlı IX. Türk Spor Hekimliği Kongresi, (Yayın No: 704743)
- Varol SR., Bozkurt N., Saracaloğlu AS (2002). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının "Öğretmenlik Mesleğine Giriş" Dersindeki Kaygı-Başarı İlişkisi. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, (Yayın No:1332631)
- Acar. MF, Varol. SR, Gücü. HK (1996). Profesyonel Futbolcularda oyun Mevkilerine Göre Wingate Anaerobik Güç Testi ile Sürat Koşuları Testlerinin karşılaştırılması. Ege Üniversitesi I. Futbol ve Bilim Kongresi, (Yayın No: 704705)
- Varol. SR, Acar. MF, Gücü. HK (1996). Profesyonel ve Amatör Futbolcularda Wingate Anaerobik Güç Testi ile Sürat Koşuları Testlerinin Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi I. Futbol ve Bilim Kongeresi, (Yayın No: 704624)
- Haslofça. E, Varol. SR, Acar. MF (1996). Profesyonel Futbolda Forvet Oyuncularının ve Atletizmde Sprintlerin Wingate Anaerobik Güç Testi ile Sürat Koşu Testleri Sonuçlarının Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi I. Futbol ve Bilim Kongresi, (Yayın No: 704666)
- Özçaldıran. B, Durmaz. B, Doğan. B, Varol, SR (1995). Yüzme Sporunda Esneklik ve Performans İle İlişkisi. I. Ulusal Yüzme ve Sutopu Sempozyumu Kitabı, (Yayın No: 704539)
- Özyalçın. H, Mert. H, Varol. SR (1995). Ayak Bileği Sprainlerinde Ortez Kullanımı. V. Milli Spor Hekimliği Kongresi, (Yayın No: 704584)
- Taşkıran. Y,, Çamlıyer. H, Varol. SR (1994). Hentbolde Hücumda Oyun Kurucuyu Gole Götüren Davranışların Video ve Bilgisayar Yoluyla Analizi. Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi, (Yayın No:704451)
- Taşkıran. Y, Şahin R, Varol. SR (1994). Avrupa Şampiyonası Eleme Maçlarına Katılan Türk Hentbol erkek Milli Takımının Yaptığı Maçlardaki Hücum Elementlerinin Analizi. Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi, (Yayın No: 704491)
-  Taşkıran Y., Varol S.R.: Yetiştirme Yurtlarında Spor Tesisleri ve Bunların Kıllanım Olasılıkları. II.Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu. Manisa 17-19 Aralık 1993. (Sözlü Tebliğ)(Yayın No: 704414)
-  Saracaloğlu S.A., Varol S.R. Sporcuların Akademik Başarıları ile Sportif Performansları Arasındaki İlişki: Spor Bilimleri II. Ulu sal Kongresi Ankara 20-22 Kasım 1992. (Sözlü Tebliğ)
-  Varol S.R., Saracaloğlu S.A. Elit Sporcuların Demografik özellikleri ve Sportif Performansları: Spor Bilimleri IIı. Ulusal Kongresi Ankara 20-22 Kasım 1992 (Sözlü Tebliğ)
-  Evinç A., Varol S.R., Karamızrak O., Soykan N., İşleğen Ç. "Amatör Futbolcular ve Atletlerde 4.0 mM.lık Sabit Konlaktik Asid Eşik Testinin Uygulanması.: III.Milli Spor Hekimliği Kongresi İzmir 8-9 Haziran 1991. (Sözlü Tebliğ)
-  Saracaloğlu S.A., Varol S.R Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenleri. Eğitim Kurumlarında Be den Eğitimi ve Spor Sempozyumu. İzmir 18-21 Aralık 1991. (Sözlü Tebliğ)
-  Yalçınkaya M., Saracaloğlu A.S., Varol S.R. Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Algı ve Beklentileri.:I.Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu .İzmir 19-21 Aralık 1991. (Sözlü Tebliğ) .(Yayın No: 704176)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- 2016, BAP, Araştırmacı, Devamlı Yüklenme Yöntemine Karşılık Sprint İnterval Yönteminin Oksidatif Stres Ve Anti Oksidanlar Üzerine Etkisi,
- 2016, DİĞER,Araştırmacı, Yüzmede Aerobik-anaerobik Kinetikler, Antropometrik Özellikler, Vücut Kompozisyonu Ve Performans Değişimlerinin Uzun Dönemli İncelenmesi,
- 2014, BAP,Yürütücü, Akut Vibrasyon Uygulamasının Bazı Fizyolojik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi (Bisiklet Sporu Örneği)
- 2014, BAP,Yürütücü, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Bünyesinde Kinesiyoloj Ve Kuvvet Laboratuvarı Oluşturma
- 2009, BAP, Araştırmacı, Sporcularda Aerobik ve Anaerobik Antrenmanların Kan Nitrik Oksid Düzeyleri Üzerine Etkileri,
- 2008, BAP, Araştırmacı, Premenapozal Bayanlarda Düzenli Aerobik Egzersizlerin Kan Paraoksonaz ve Aril Esteraz Aktiviteleri ile Kan Lipid ve Lipoproteinleri Üzerine Etkileri ve Bu Etkilerde PON1–192 Polimorfizminin Rolü
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (16 adet)- ASCD (Association of Supervision and Curriculum Development) Program Gelistirme ve Denetim Birligi Üyeligi, Üye, 1999-2004
- EGE ÜNIVERSITESI B.E.S.Y.O., Yönetim Kurulu Üyesi , 1992-1998
- EGE ÜNIVERSITESI BESYO, Yönetim Kurulu Üyesi, 2013
- Egitim Arastırmaları Birligi, Üye, 1997-2002
- EUPEA (European Physical Education Association), Üye, 1995-2001
- FIEP (Federation Internationale d'Education Pysique), Üye, 1997-2000
- FIEP Saglık Komisyonu, Üye, 1997-2000
- FIEP Spor Fizyolojisi Komisyonu, Üye, 1997-2000
- HIS (Herkes Için Spor), Yönetim Kurulu Üyesi, 2013
- IASP (International Association of Sport Kinetix), Üye, 1995-2001
- ICHPER-SD (International Council of Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance), Üye, 1997-2002
- Spor Bilimleri Dernegi, Üye, 2003
- Spor-Koordinasyon Kurulu, Üye, 1992-1998
- Tekvando Federasyonu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2013
- ULEAD (International Association of Educational Researchers), Üye, 1999-2004
- Üniversiteler Spor Federasyonu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2000-2004
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1972, Gençlik ve Spor Bakanlığı (Yurtdışı)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (18 adet)- Yüksek Lisans, 2016, Cırık Gamze. Tırmanıcılarda 4 Haftalık Sistem Antrenmanının Bazı Kuvvet Parametreleri Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor ve Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 2014, ÇELİK BETÜL, Voleybolcularda farklı zemin üzerindeki dinamik denge antrenmanlarının propriosepsiyon üzerine etkisi, Ege Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı
- Doktora, 2012, ATALAĞ OZAN, Rüzgar sörfündeki aktif kas gruplarının kablosuz EMG yöntemiyle belirlenmesi ve 8 haftalık kuvvet antrenmanının sörf performansına etkisi, Ege Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabil...
- Yüksek Lisans, 2012, ESEN ARMAN, Dans eğitiminin eklem pozisyonunu algılama düzeylerine etkisi., Ege Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı
- Doktora, 2009, ÖZKOL MEHMET ZEKİ, Sporcularda aerobik ve anaerobik antrenmanların kan nitrik oksid düzeyleri üzerine etkileri, Ege Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 2009, 1. ÖZAK ÖZKOL NERMİN, Futbolcularda aerobik dayanıklılık, toparlanma kapasitesinin laktat eşiği ve Yo-Yo Testi ile karşılaştırılması, Ege Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 2009, ARIKAN İBRAHİM NADİR, FIFA 2006 Dünya Kupasında çeyrek final, yarı final ve final oynayan futbol takımlarının hücum organizasyonlarının incelenmesi ve maç sonuçlarına etkileri, Ege Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hareket...
- Doktora, 2008, RUDARLI NALÇAKAN GÜLBİN, Premenopozal bayanlarda düzenli aerobik egzersizlerin kan paraoksonaz ve aril esteraz aktiviteleri ile kan lipid ve lipoproteinleri üzerine etkileri ve bu etkilerde PON1-192 polimorfizminin rolü, Ege Üniversitesi/Sağ...
- Doktora, 2008, ÇELİK AKSEL, Farklı gruplarda aerobik antrenmanın antioksidan parametreler üzerine etkisi, Ege Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 2003, ERDAĞLI AHMET CENK, Lise düzeyinde basketbol, voleybol ve hentbol takımlarındaki sporcuların fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin karşılaştırılması, Ege Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Diğer
- Yüksek Lisans, 2002, COŞKUN SERDAR, Lise atletizm takımındaki sporcuların fiziksel ve fizyolojik profillerinin belirlenmesi, Ege Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Diğer
- Yüksek Lisans, 2001, ÇELİK (KAYA) AKSEL, Akut egzersizin futbolcularda antioksidan sistem parametrelerine etkisi, Ege Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Diğer
- Yüksek Lisans, 2001, RUDARLI NALÇAKAN GÜLBİN, Voleybolcuların izokinetik kas kuvvetleri ile dikey sıçrama yükseklikleri arasındaki ilişki düzeyi, Ege Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Spor Fizyolojisi Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 2000, VURGUN HİKMET, Elit hentbolcülerin oynadıkları pozisyonlara göre bazı fizyolojik test parametrelerinin karşılaştırılması, Ege Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Diğer
- Yüksek Lisans, 2000, ÖZKOL M. ZEKİ, 12-14 yaş gruplarındaki kız ve erkek yüzücülerin bazı anaerobik güç parametrelerinin incelenmesi, Ege Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Diğer
- Doktora, 1998, HASLOFÇA ERCAN, İlköğretim okullarında uygulanabilecek atletizm yarışma ve antrenman programı model önerisi, Dokuz Eylül Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Diğer
- Yüksek Lisans, 1994, Kondeydi O:Düzenli yüzme Antrenmanı Yapan Üniversite Öğrencilerinde Görülen Fizyolojik Değişiklikler.E.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1994, Yavuz,M:Adolesan Çağı Futbolcularda Kan Laktik Asit Kinetikleri.E.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü