Akademik BilgilerAHMET BÜLEND GÖKSEL
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halka İlişkiler Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: ahmet.bulend.goksel@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 388 12 18 / 0.232.388.31.10
Eğitim Bilgileri- Lisans: Bursa İ.T.İ.A., Türkiye, 1976
- Yüksek Lisans: E.Ü.İşletme Fakültesi, Türkiye, 1978
- Doktora: E.Ü.İşletme Fakültesi, Türkiye, 1981
- Yardımcı Doçentlik: E.Ü.İliteşim Fakültesi, Türkiye, 1984
- Doçentlik: E.Ü.İletişim Fakültesi, Türkiye, 1988
- Profesörlük: E.Ü.İletişim Fakültesi, Türkiye, 1994

İdari ve Akademik Görevleri (15 adet)- EGESEM Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-
- Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-
- Ege Üniversitesi Senato Üyesi, 2004-
- E.Ü. İletişim Fakültesi Dekanı, 2004-
- Kalem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, 2004-
- E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi EGESEM Müdürü, 2001-2004
- E.Ü. İletişim Fakültesi Dekan Yard., 1999-2001
- E.Ü. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı, 1993-
- Fakülte Kurul Üyesi, 1992-
- Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 1992-
- Hakla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı, 1988-1993
- E.Ü.Haber Ajansı (Ege Ajans) Müdürü, 1988-1992
- Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölüm Başkanı, 1988-
- Yüksekokul Kurul Üyesi, 1985-1992
- E.Ü.B.Y.Y.O. Müdür Yardımcısı, 1985-1992
Mesleki Faaliyetleri (6 adet)- İzmir Halkla İlişkiler Derneği Başkanı, 1996-1998
- İzmir Halkla İlişkiler Derneği Üyesi, 1995-Devam Ediyor
-  Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Üyesi , 1994-Devam Ediyor
- İZSİAD İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği Yüksek İstişare Konseyi Üyesi, 1992-Devam Ediyor
- İzmir Türk Amerikan Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, 1991-1995
- İzmir Tenis Klübü Üyesi, 1975-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Pazarlama (2150202)
- İletişim Bilimleri (2270000)
- İletişim Sanatları (2270500)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (24 adet)- Göksel, Ahmet Bülend, Fuarcılık, Dünya Gazetesi, İEF Eki, 27 Temmuz, Sh.6, 2004
- Göksel, Ahmet Bülend, Kurum Kültürü, Egod Haber Dergisi, Sayı: Nisan-Mayıs, Sh: 56, 2004
- Göksel, Ahmet Bülend, Globalleşme, Egod Haber Dergisi, Sayı: Haziran- Temmuz,2004
- Göksel, Ahmet Bülend, 21. Yüzyılın Gözde Pazarlama İletişimi Tekniği: İhtisas Fuarları, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, Sayı : 20, 2004
- Göksel,Ahmet Bülend , Sohodol,Çisil, İhtisas Fuarcılığı ve Bütünleşik Pazarlama İletişimindeki Rolü, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, Sayı : 19, 2004
- Göksel, Ahmet Bülend, Köseoğlu,Özgür , Marka’nın Toplam Değer Önerisi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, Sayı:1, Sh:44- 69, 2004
- Göksel, Ahmet Bülend, Yönetimde Ödül ve Ceza Kullanımı, Babıali Dergisi, Sayı: 110, Sh:23, 1998
- Göksel, Ahmet Bülend, Yönetim Anlayışındaki Yeni Yaklaşımlar ve Siyaset, Babıali Dergisi, Sayı: 109, Sh:40-41, 1998
- Göksel,Ahmet Bülend, Türk’:üm,Doğruyum, İzmirli’:yim, İzmir 2000 Dergisi, Sayı.1 Sh.46, 1997
- Göksel, Ahmet Bülend, Promosyonun reklam Üzerindeki Etkisi, Babıali Dergisi, Sayı: 91, Sh:16, 1997
- Göksel, Ahmet Bülend, Yenilikçilik ve Cesaret, Babıali Dergisi, Sayı: 92,Sh:34, 1997
- Göksel, Ahmet Bülend, Rating Bağımlı Yayıncılık, Babıali Dergisi, Sayı: 93, Sh:42, 1997
- Göksel, Ahmet Bülend, Globalleşen Dünyaya Dair,Babıali Dergisi, Sayı: 96, Sh: 23, 1997
- Göksel, Ahmet Bülend, 21. YY’a Girerken Bilim ve Sermaye, Babıali Dergisi, sayı: 99, Sh: 32,1997
- Göksel, Ahmet Bülend, Bu İş’e Bir Son Verelim Artık, Babıali Dergisi, sayı:100, Sh: 34,1997
- Göksel, Ahmet Bülend, Medya ve Demokrasi, Babıali Dergisi, Sayı: 89, Sh:21, 1996
- Göksel, Ahmet Bülend, Toplumsal Tepkinin Önemi ve Gücü, Babıali Dergisi, sayı: 90, Sh:21, 1996
- Göksel, Ahmet Bülend, Kitle İletişim Araçlarının Olumlu Ve Olumsuz Etkileri, Düşünceler Dergisi, Sayı,6, Sh.27-37,1993
- Göksel, Ahmet Bülend, Kitle İletişim Araçlarındaki Gelişmelerin Kültürün Oluşması Ve Yayılması Üzerindeki Etkileri, Düşünceler Dergisi, Sayı.5, Sh.1-7,1991
- Göksel, Ahmet Bülend, The Future Of Public Relatıons, Düşünceler Dergisi, Sayı 4, Sh.1-7,1990
- Göksel, Ahmet Bülend, Topsümer Füsun Türkiye'nin Dış Tanıtım Sorunları ve Öncelikler. Düşünceler Dergisi, Sayı.4, Sh.7-17, 1990
- Göksel, Ahmet Bülend, H.İ Kavramı,Tanımı,Tarihsel Gelişimi ve Uygulamalarına Ana Hatları İtibariyle Bir Bakış, Gelişmekte olan Ülkelerde H.İ Anlayışı, E.Ü İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, Sayı:3, Sh: 11- 18, 1989
- Göksel, Ahmet Bülend, Gelişmekte olan Ülkelerde H.İ Anlayış ve Uygulamaları, E.Ü İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, Sayı:2, Sh: 13-22, 1988
- Göksel, Ahmet Bülend, Basın İşletmelerinin Yönetiminde Stratejik Planlama ve Stratejik Pazarlama, E.Ü İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, Sayı:1, Sh: 11- 20, 1987

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (4 adet)- 0, 1995, GÖKSEL, Ahmet Bülend., RADYO TV İÇİN REKLAM ÜRETİMİ, Ders Notları
- 0, 1993, GÖKSEL, Ahmet Bülend., PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI Ders Notları
- 0, 1987, GÖKSEL, Ahmet Bülend, , HALKLA İLİŞKİLER Ders Notları
- 0, 1987, GÖKSEL, Ahmet Bülend, REKLAMCILIK Ders Notları

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- 2005, Okullarda Çocuk Eğitiminde Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Önemi Uluslararası Çocuk ve İletişim Sempozyumu
- 2005, Çocuklara yönelik İnternet Reklamcılığı Stratejileri Uluslararası Çocuk ve İletişim Sempozyumu
- 2004, Nereye Kadar Etik 1. Uluslararası İletişim Etiği Sempozyumu

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (21 adet)- 2004, GÖKSEL, Ahmet Bülend., Halkla İlişkilerin Çağdaş Görünümü İletişim Sempozyumu
- 2002, GÖKSEL, Ahmet Bülend., Sporda Şiddetin Önlenmesi İçin Halkla İlişkiler Sporda Şiddet ve Sporda İzmir Paneli
- 2002, GÖKSEL, Ahmet Bülend., Polis'in Halkla İlişkiler Gereksinimi. Polis Eğitimi Sempozyumu
- 2002, GÖKSEL, Ahmet Bülend., Eğtim kurumlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları Eğitimde Halkla İlişkiler Paneli
- 2002, GÖKSEL, Ahmet Bülend., Medya,Şiddet ve Çocuk Gaziemir lisesi Meya ve şiddet konferansı
- 2001, GÖKSEL, Ahmet Bülend., Vergicilikte Halkla İlişkilerin Önemi AB'ye giriş Sürecinde Vergi Sistemimiz Paneli
- 2001, GÖKSEL, Ahmet Bülend., Markalaşma sürecinin Önemi Genç İletişimciler topluluğu Marka Paneli
- 2001, GÖKSEL, Ahmet Bülend., Halkla İlişkilerin Yeni Yüzü Halkla İlişkilerin Değişen Boyutları Paneli
- 2001, GÖKSEL, Ahmet Bülend., Markalaşma sürecinin Önemi Genç İletişimciler topluluğu Marka Paneli
- 1999, GÖKSEL, Ahmet Bülend., Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler İzmir Defterdarlığı, Maliye ve Halkla İlişkiler Semineri
- 1998, GÖKSEL, Ahmet Bülend., Medya ve Demokrasi İzmir Barosu, Medya ve Demokrasi Paneli
- 1997, GÖKSEL, Ahmet Bülend., Çocuklar Geleceğimizdir Sokak Çocuklarına sahip Çıkalım Paneli
- 1997, GÖKSEL, Ahmet Bülend., Yerel Reklamcılık İRD, Bölge Reklamcılığının Sorunları Paneli
- GÖKSEL, Ahmet Bülend., İletişim ve Kültür, Bilgi Toplumu ve Enformatik Cehalet Paneli İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, 07.12.1995
- GÖKSEL, Ahmet Bülend,., Polis'in Halkla İlişkileri, Polis-Halk İşbirliği Sempozyumu, Ankara, Ankara Polis Akademi'si 27-29 Mart 1995
- GÖKSEL, Ahmet Bülend, Kitle İletişim Araçlarının Olumlu Ve Olumsuz Etkileri, Medyanın Toplumsal Eleştirisi Paneli, İzmir, Kültür Ve Sanat Derneği A.K.M. İzmir 25.12.1992
- Göksel, Ahmet Bülend, Future Of Public Relations, Public Affaırs Semınare, Usaf Air Base Groop, İzmir, 1990
- 1990, Göksel, Ahmet Bülend, Kitle İletişim Araçlarının Kültürünün Oluşması Ve Yayılması Üzerindeki Etkileri, Kültürünün Oluşum Sürecinde Kitle İletişim Araçlarının Etkinliği Sempozyumu, İzmir Kültür Sanat Derneği, A.K.M. İzmir 19.02.1989
- Göksel, Ahmet Bülend, Topsümer Füsun, Türkiye'nin Dış Tanıtım Sorunları Ve Öncelikleri, Türkiye'yi Tanıtma Sempozyumu, Basın-Enfermasyon Gen.Müd. 16-17.05.1989, Çağrılı
- Göksel, Ahmet Bülend, Türkiye'de Basın Yayın Eğitimi, Basın 89 Sempozyumu, E.Ü.B.Y.Y.O/izmir Gazeteciler Cemiyeti, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, 29-30.05.1989, Çağrılı
- Göksel, Ahmet Bülend, Basın Yayın Eğitimi Ve Uygulama Sektörü Arasındaki Diyalog, Basın Yayaın Eğitimi Ve Sektörün Sorunları Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 27-28.05.1988

Kitapları (7 adet)- 2005, GÖKSEL, Ahmet Bülend, SOHODOL, Çisil., İHTİSAS FUARCILIĞI, KAVRAM,SRTATEJİ ve UYGULAMALAR., Medyacat Yayınları, İstanbul
- 2004, GÖKSEL, Ahmet Bülend, KOCABAŞ, Füsun, BAYTEKİN, E.Pelin MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ, Dönence Yayıncılık
- 2004, GÖKSEL, Ahmet Bülend, SOHODOL, Çisil., Küresel Köyde Halkla İlişkiler kitabında bölüm yazarlığı: "Tartışılan Disiplin Halkla İlişkiler", Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yay. İzmir
- GÖKSEL, Ahmet Bülend, YURDAKUL,(Başok ), Nilay., TEMEL HALKLA İLİŞKİLER BİLGİLERİ, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yay. No: 15, İzmir, 2002
- GÖKSEL, Ahmet Bülend, KOCABAŞ, Füsun, ELDEM, Müge, PAZARLAMA İLETİŞİMİ AÇISINDAN HALKLA, İLİŞKİLER ve REKLAM., Yayınevi Yayıncılık, İstanbul, 1997
- GÖKSEL, Ahmet Bülend, GÜNERİ, Belma, REKLAM KAMPANYALARI ve MEDYA PLANLAMASI, E.Ü. Basımevi,İzmir, 1993
- GÖKSEL, Ahmet Bülend, HALKLA İLİŞKİLER, Tanık Matbaacılık, İzmir, 1990

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- İzmir Halkla İlişkiler Derneği
- Türkiye Pazarlama Derneği
Kazandığı Ödüller (3 adet)- 2001, Mesleğinde 2001'in Öncüsü Ödülü (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu)
- 1996, İzmir Büyük Şehir Belediyesi Meclisi Hoşgörü Ödülü
- 1993, İzmir'de Yılın En Başarılı Bilim Adamı Ödülü- İzmir'in Altın Onbiri
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (45 adet)- Yüksek Lisans, 2004, Oktay, Hüsamettin, Değişim Yönetimi ve Kurum Kimliği Üzerindeki Etkileri, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 2004, Gürson, Ali Poyraz, Dış Turizm Amaçlı Tanıtımda İl Bazlı Pazarlamanın Önemi ve Halkla İlişkilerin Rolü ve Karşılaştırmalı Örnek Çalışma E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 2004, Gürson, Ali Poyraz, Dış Turizm Amaçlı Tanıtımda İl Bazlı Pazarlamanın Önemi ve Halkla İlişkilerin Rolü ve Karşılaştırmalı Örnek Çalışma E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Yüksek Lisans, 2003, Sohodol, Çisil, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Sürecinde Ticari İhtisas Fuarlarının Önemi, Fuar Katılım ve Organizasyonunun Stratejik Planlaması, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Yüksek Lisans, 2003, Doğu, Ezgi, Bilgi Yönetiminde Örgütsel İletişimin Yeri ve Önemi, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Yüksek Lisans, 2003, Karadağ, Orhan, Bilgi Toplumuna Geçişte Polis Halk İlişkilerinin Yeni Boyutları, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 2003, Yurdakul, Nilay Başok, Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Ölçümleme Süreci E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 2003, Saran, Mine, Uluslar arası Halkla İlişkiler Uluslar arası İşletmelerin Küresel İş Dünyası Koşullarında Yerel Pazarlardaki Faaliyetlerini Gerçekleştirme Süreci İçinde Halkla İlişkiler Yönetimi E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 2003, Yurdakul, Nilay Başok, Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Ölçümleme Süreci E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 2003, Saran, Mine, Uluslar arası Halkla İlişkiler Uluslar arası İşletmelerin Küresel İş Dünyası Koşullarında Yerel Pazarlardaki Faaliyetlerini Gerçekleştirme Süreci İçinde Halkla İlişkiler Yönetimi E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Yüksek Lisans, 2002, Köseoğlu, Özgür, Değişim Fenomeni Karşısında Markalaşma Süreci ve Bu Süreçte Halkla İlişkilerin Rolü, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Yüksek Lisans, 2002, Kurban E.Pelin, Küresel Rekabet Aracı Olarak Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Halkla İlişkilerin Rolü, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Yüksek Lisans, 2001, Hasbay, Müge, Pazarlama İletişim Sürecinde Sponsorluklar, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Yüksek Lisans, 2000, Pira, Murat, 1980 Sonrası Siyasi Partilerde Örgüt İçi İletişim Kalitesinin Geliştirilmesinde Halkla İlişkilerin Rolü, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 2000, Dincer, Müjde Ker, İş Dünyasında Kişisel İmajın Yeri ve Önemi, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 2000, Akıncı Z.Beril, İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkinliğinde İletişim, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 2000, Dincer, Müjde Ker, İş Dünyasında Kişisel İmajın Yeri ve Önemi, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 2000, Akıncı Z.Beril, İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkinliğinde İletişim, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Yüksek Lisans, 1999, Kulelioğlu, Ebru, Reklam Kararlarının Alınması ve Uygulanmasında Amaç, Strateji ve Taktik Kavramları, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 1999, Bozkurt, İzzet, Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Stratejik Planlama Sürecinde Halkla İlişkiler Yönetimi, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 1999, Örs, Ferlal, Halkla İlişkilerde Araştırma Ölçme ve Değerlendirme, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 1999, Bozkurt, İzzet, Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Stratejik Planlama Sürecinde Halkla İlişkiler Yönetimi, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 1999, Örs, Ferlal, Halkla İlişkilerde Araştırma Ölçme ve Değerlendirme, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Yüksek Lisans, 1997, Yurdakul, Nilay Başok, Türkiye’:de Organ Bağışının Özendirilmesi ve Yaygınlaştırılmasında Halkla İlişkilerin Rolü ve Önemi, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 1997, Ayalp, Orhan E., Ulusal Çapta Yayın Yapan Gazeteler İçin İdeal Matbaa Yerlerinin Doğrusal Ulaştırma Programlaması Metoduyla Seçim ve Dağıtım Maliyetlerinin Minimizasyonu, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 1997, Özdoğan, Cemalettin, Haber İzleyici Ölçümü İlişkisi (TV Ana Haber Bültenlerinin İzlenme Pay/Oranı Açısından Değerlendirilmesi) İzleyici Ölçüm Sonuçlarının Güvenilirliği ve Kamuoyu Üzerindeki Etkinliği, E.Ü Sosyal Bil. Enst...
- Doktora, 1997, Göztaş, Aylin, İşletmelerde Toplam Kalite Felsefesinin Yerleştirilmesinde ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi Açısından Halkla İlişkilerin Rolü, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 1997, Ayalp, Orhan E., Ulusal Çapta Yayın Yapan Gazeteler İçin İdeal Matbaa Yerlerinin Doğrusal Ulaştırma Programlaması Metoduyla Seçim ve Dağıtım Maliyetlerinin Minimizasyonu, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 1997, Özdoğan, Cemalettin, Haber İzleyici Ölçümü İlişkisi (TV Ana Haber Bültenlerinin İzlenme Pay/Oranı Açısından Değerlendirilmesi) İzleyici Ölçüm Sonuçlarının Güvenilirliği ve Kamuoyu Üzerindeki Etkinliği, E.Ü Sosyal Bil. Enst...
- Doktora, 1997, Göztaş, Aylin, İşletmelerde Toplam Kalite Felsefesinin Yerleştirilmesinde ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi Açısından Halkla İlişkilerin Rolü, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Yüksek Lisans, 1996, Saran, Mine, Sigorta Sektöründe Halkla İlişkiler Çalışmalarının Rolü ve Önemi, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 1996, Elden Müge, Reklam Kampanyalarında Konumlandırma ve Stratejik Önemi, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 1996, Elden Müge, Reklam Kampanyalarında Konumlandırma ve Stratejik Önemi, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Yüksek Lisans, 1995, Ker, Müjde, Dünyada ve Türkiye’:de Baskı Grupları, Lobicilik Faaliyetleri ve Halkla İlişkiler Açısından Önemi, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Yüksek Lisans, 1994, Kocabaş,(Topsümer) Füsun, Satış Yönlü Pazarlama İletişiminde Star Stratejisi, E.Ü Sosyal Bil. Enst.
- Doktora, 1994, Kocabaş,(Topsümer) Füsun, Satış Yönlü Pazrlama İletişiminde Star Stratejisi, E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1994, Özdemir Aylin, İşletmelerde Kriz Yönetiminde Halkla İlişkiler Uygulamalarının Önem, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 1994, Kocabaş,(Topsümer) Füsun, Satış Yönlü Pazrlama İletişiminde Star Stratejisi, E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1993, Bozkurt İzzet, Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesinde Halkla İlişkilerin Rolü, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1993, Özün Cengiz, Karamacı Gütmeyen ve Halkla İlişkiler, E.Ü. Sos. Bil. Enst.
- Yüksek Lisans, 1991, Güneri Belma, Türkiye'de Reklamcılığın Gelişimi Ve Bu Gelişim İçerisinde İzmir Reklamcılığın Yeri, E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1991, Karasinir Hakan, Basın Ve Çevre, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1989, Gülseven User, Medya planlamasında Basın, Radyo ve TV'nin karşılıklı ağırlıkları, E.Ü. Sosyal Bilimler Enst.
- Yüksek Lisans, 1989, Kavaklı Oğuzhan, Tanıtım Ve Tutundurma Amaçlı Lotaryaların Gazete Satışları Üzerinde Etkileri, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1988, Emel, Cnıtez, Çeşitli liderlik tiplerinin örgüt içi iletişim organizasyonundaki yeri, E.Ü. Sos. Bil. Enst.