Akademik BilgilerNEŞE ASLAN
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: nese.aslan@ege.edu.tr
- Telefon: 3880110-2230
Eğitim Bilgileri- Lisans: İzmir Eğitim Enstitüsü, İngilizce Öğretmenliği, Türkiye, 1972
- Lisans: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Türkiye, 1981
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Türkiye, 1995
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, 1999
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2011

İdari ve Akademik Görevleri (7 adet)- Ege Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2011-
- Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı, 2004-
- Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı, 2004-
- Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2004-
- Ege Üniversitesi, Ege Eğitim Dergisi Hakemliği, 2001-2004
- Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayın Alt Komisyonu Üyesi, 2001-2004
- Ege Üniversitesi Ege Eğitim Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, 2001-2004
Uzmanlık Alanları- Eğitim Bilimleri (2220000)
- Eğitimin Sosyolojisi (2220901)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (11 adet)- Aslan, N., Zabriskie, R., & Williamson, M. (2018). Turkish Family Life: A Study of Family Leisure, Family Functioning, & Family Satisfaction. Journal of Leisure Research, 50(1).
- Önder Erol, P.; Arslan Cansever, B. ve Aslan, N. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Boş Zaman Değerlendirme Farkındalıkları: İzmir Örneği, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD), (38): 457-480 e-ISSN: 2458-908X
- Aslan, N. & Basel, A.T.(2017). Eğitim fakültesi öğrencilerinin medya okur yazarlık düzeyleri İzmir Örneklemi.Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi,(25):4 Kastamonu Eğitim Dergisi 1353-1372.
- - Arslan Cansever, B., Aslan, N.(2016). “Teacher” from the Children’s Perspective: A Study by Metaphors. Journal of Education and Learning; Vol. 5, No. 4, doi:10.5539/jel.v5n4p21.
- Aslan, N., & Arslan Cansever, B. (2016). The Leisure Behavior of the Turkish Prospective Teachers. Higher Education Studies, Vol. 6, No. 2, doi: 10.5539/hes.v6n2p84.
- Aslan, N. (2016). Teacher images in Spain and Turkey: A cross cultural study. Asia Pacific Education Review, 17(2), 253-266.
- Aslan, N (2015). Öğretmenliğin Meslek Olarak Seçilmesinde Etkili Olan Temel Unsurlar. JASSS, 37, 53-64.
- Aslan, N. & Arslan Cansever, B. (2012). Ergenlerin Boş Zaman Değerlendirme Algısı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42: 23-35. (SSCI)
- Aslan, N.; Aslan, K. & Arslan Cansever, B. (2010). The Teacher Candidates' Perceptions and Expectations for Religious Culture and Moral Course in Faculty of Education: A Case In Turkey, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 2, Issn: 1309-9302.(DOAJ, Index Copernicus)
- Aslan, N. (2009) An Examination of Family Leisure and Family Satisfaction Among Traditional Turkish Families, Journal of Leisure Research (JLR), 41(2), 157-176.(SSCI)
- Aslan,N. & Gül, T.(2009). Küreselleşmenin Sosyal Boyutunun Hizmet İçi Eğitime Yansımasına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 20-31.(SSCI)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- Aslan, N. (2009). The Sociological Aspect Of Religion In Turkey And Evaluation Of The Education Of Religion In Terms Of Secularism, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 59-73.
- Aslan, N. & Arslan Cansever, B. (2009). Eğitimde Yaratıcılığın Kullanımına İlişkin Öğretmen Tutumları, Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV), 2 (3), 333-340.
- Aslan, N. & Arslan Cansever, B. (2009). Effects of Family Socio-Demographic Characteristics on Child Participation in Social Activities at School: A Comparative Study between Turkey and the Netherlands, Journal of Theory and Practice in Education (EKU),
- Gül, T. & Aslan, N. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Küreselleşme, Toplumsal Gelişme ve Hizmet İçi Eğitim Programlarına İlişkin Görüşleri- Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (3), 881-894.
- Aslan, N. & Arslan Cansever, B. (2007). Okuldaki Sosyal Etkinliklere Katılımda Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi (Kültürlerarası Bir Karşılaştırma) - Ege Eğitim Dergisi, 8 (1), 113-130.
- Aslan, N. (2004). Uygarlığın Erkeğe Özgü Düzeni ve Kadın Maskelerinin Özgüveni” (The Masculine Order of Civilisation and The Hybris of Female Masks) (Çeviri), Ege Eğitim Dergisi (5) 1.
- Aslan, N. (2002). The Impact of Leisure Constraints on Leisure Participation, Ege Eğitim Dergisi, (1) 2.11–24.
- Aslan, K. & Aslan, N. (2001). Boş Zaman Değerlendirmede Çevre Faktörü, Ege Eğitim Dergisi 1 (1),1–12.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- Aslan, N.; Arslan Cansever, B. ve Önder Erol, P. (2017). Leisure Perceptions of Primary School Teachers – A case in Turkey, XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, May 19-21, 2017 – Sofia, Bulgaria
-  Arslan Cansever, B.; Aslan, N., Aslan, K. (2015). "My Teacher is Like": A Pilot Study, International Teacher Education Conference (ITEC, 2015), September, 2-4, St. Petersburg, Russia.
- Aslan, N. (2015). Teacher Images In Dıfferent Cultures: A Pılot Study, International Teacher Education Conference, 2-4 September 2015, St. Petersburg, Rusia
- Aslan, N. & Aslan, K. (2012). What is Leisure for Turkish Parents?, 3 rd. International Conference on New Horizons in Education (INTE), June, 5-7, Prague, Czech Republic.
- Aslan, N., Aslan, K. & Arslan Cansever, B. (2010). Leisure with the Child Perspective, ETEN Annual Conference at University of Helsinki, 15-17 April 2010, - Helsinki-Finland.
- Aslan, N. & Aslan, K. (2010). The Importance of Stories and Narratives in Religious Culture and Moral Courses in Turkish Education. ETEN Annual Conference at University of Helsinki, 15-17 April 2010, - Helsinki-Finland.
- Aslan, N. & Arslan Cansever, B. (2009). The Prospective Teachers’ Perceptions and Expectations for "Religious Culture and Moral" course in Faculty of Education: A case in Turkey, - ETEN Conference at Ege University, 23–26 April 2009, Kusadasi Pine Bay Kusadasi Pine Bay Hotel, Izmir-Turkiye.
- Aslan, N. & Arslan Cansever, B. (2009).The Importance of Creativity in Education from the Perspectives of Turkish Primary School Teachers, - ETEN Conference at Ege University, 23–26 April 2009, Kusadasi Pine Bay Hotel, Izmir-Turkiye.
- Aslan, N. & Gül, T. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Küreselleşmenin Hizmet İçi Eğitime Yansımasına Yönelik Görüşleri, International Conference on Educational Sciences (ICES’08), 23-25 June 2008, Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Cyprus
- Aslan, N. & Arslan Cansever, B. (2008).The Effects of Family’s Sociodemographic Characteristics On The Child’s Participation In The Social Activities At School (A Comparative Study on the 11 year old children in Primary Schools both in Turkey and in Netherlands- ETEN Conference at Liverpool Hope University, 23–27 April 2008, Liverpool- England.
- Aslan, N. & Aslan, K. (2008). The Sociological Aspect of Religion in Turkey and Evaluation of The Education of Religion in Terms Of Secularism- ETEN Conference at Liverpool Hope University, 23–27 April 2008, Liverpool- England.
- Aslan, N. (2001). Boş Zaman Değerlendirmeye Katılımda Baskıların Etkisi, 3.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 2–4 Kasım, Antalya.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Şimşek,M., Aslan,N., Erem,E.,ve Şimşek.Ö. (2012). Yaratıcı drama dersinin sınıf öğretmeni adaylarının sosyal becerilerine etkisi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu,24-26 Mayıs, Rize.
- Aslan, N. , Arslan Cansever, B. (2009) Okuldaki Sosyal Etkinliklere Katılımda Ebeveyn Çocuk Etkileşimi (Kültürlerarası Bir Karşılaştırma) - 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Sürmeli Efes Otel, 1-3 Ekim,Selçuk, İzmir.
- Arslan Cansever, B., Aslan, N. (2009) İlköğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Kavramı Algılarının Değerlendirilmesi - 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Sürmeli Efes Otel, 1-3 Ekim, Selçuk, İzmir.
- Aslan, N., Gül, T. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Küreselleşme, Toplumsal Gelişme Kavramları ve Hizmet İçi Eğitim Programlarına İlişkin Görüşleri, 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 1-3 Eylül, Sakarya Üniversitesi.
- Aslan, N., Arslan Cansever, B. (2007) İlköğretim Okullarındaki Çocukların Sosyal Etkinliklere Katılımında Ailenin Rolü (Türk ve Hollandalı Ailelerin Karşılaştırılması), - I. Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 15-17 Kasım, Ankara.

Kitapları (4 adet)- Aslan, N.(2017). Boş Zaman Değerlendirme, Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim. Rekreasyon Bilimi 2, S. Karaküçük, S. Kaya ve B. M. Akgül (Eds.), Ankara: Gazi Kitabevi.
-  Aslan, K.; Aslan, N. & Arslan Cansever, B. (2012). Eğitim Bilimine Giriş, Pegem Akademi, Ankara.
- Aslan, N. (2004) Gender, Women and Leisure- A Study on Turkish Women. In M.Kaila et al. (Eds). Greek-Turkish Approaches: Re-defining the Female Identity. Keimena ∏:AI∆:EIA∑:, Arpa∏:Ồ:s.
- Aslan, N. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Eğilimi: Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Karşılaştırmalı Bir Araştırma, E.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları No:3, İzmir.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- Araştırma Projesi, Aslan, N. (2008-2013).“Family Leisure Functioning Among Turkish and American Families: A Comparative Study”, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenen 08-EGF-001 nolu proje. Proje Yöneticisi
- Araştırma Projesi, Aslan, N., Arslan Cansever, B. (2004-2006). “Ailenin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Çocuğun Okuldaki Sosyal Etkinliklere Katılımına Etkisi (Türkiye ve Hollanda’daki İlköğretim 5. Sınıf Öğrencileri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma)”, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenen 05-EGF-009 nolu proje. Görevi: Proje Yöneticisi
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (5 adet)- Yüksek Lisans, 2013, Asuman Tuncer (2013). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin medya okur-yazarlık düzeyleri (İzmir Örneklemi), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim ABD.,İzmir.
- Yüksek Lisans, 2013, Manolya Şimşek. (2013). Yaratıcı Drama Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim ABD, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2010, Esra Dağ (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörler Arasındaki İlişki.Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim ...
- Yüksek Lisans, 2008, Tuğçe Gül (2008). Küreselleşme Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Toplumsal Gelişmelere Uyum Sağlaması Açısından Hizmet İçi Eğitimin Önemine İlişkin Algıları. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim ABD, İzmi...
- Yüksek Lisans, 2006, Belgin Arslan (2006). Ailenin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Çocuğun Okuldaki Sosyal Etkinliklere Katılımına Etkisi (Türkiye ve Hollanda’daki İlköğretim 5. Sınıf Öğrencileri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma) Ege Ünivers...