Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerKADİR ASLAN
PROFESÖR
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: kadir.aslan@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 373 35 75
Eğitim Bilgileri- Lisans: İstanbul Eğitim Enstitüsü, Fransızca Bölümü, Türkiye, 1972
- Lisans: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkiye, 1981
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1987
- Doçentlik: Ege Üniversitesi,Edebiyat Fakültesi,Eğitim Bölümü, Türkiye, 1995
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, 2001

İdari ve Akademik Görevleri (7 adet)- E.Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölüm Başkanı, 2011-
- E.Ü.Eğitim Fakültesi Dekanı, 2005-2011
- E.Ü.Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı, 1999-2005
- E.Ü. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, 1999-2005
- E.Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölüm Başkanı, 1999-2005
- E.Ü.Edebiyat Fakültesi Eğitim Bölümü Başkan Yardımcısı, 1995-1998
- E.Ü. Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü,Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı, 1995-1998
Mesleki Faaliyetleri (4 adet)- E.Ü. Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, 1999-Devam Ediyor
- E.Ü. Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 1999-Devam Ediyor
- E.Ü. Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, 1997-1999
- E.Ü. Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 1997-1999
Uzmanlık Alanları- Eğitim Bilimleri (2220000)
- Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri (2220900)
- Eğitimin Sosyolojisi (2220901)
- Eğitim (2240000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Aslan, N.; Aslan, K. & Arslan Cansever, B. (2010). The Teacher Candidates' Perceptions and Expectations for Religious Culture and Moral Course in Faculty of Education: A Case In Turkey, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 2, Issn: 1309-9302.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- Aslan, K. (2005). Küreselleşmenin Eğitim Boyutu, Ege Eğitim Dergisi.
- 2003, Gençlik ve Teknoloji, Teknolojik Gelişmelerin Gençlerin Yaşamındaki Etkileri ve Gençlerin Teknoloji Karşısında Sergilediği Tutumların İncelenmesi. E.Ü. Sosyoloji Dergisi, İzmir.
- Aslan, K. (2003). Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılmalarına İlişkin Bir Değerlendirme, Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması konusunun Türkiye’deki Eğitim Sistemi Açısından Yorumlanması.Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
- Aslan, K. & Aslan, N. (2001). Boş Zaman Değerlendirmede Çevre Faktörü, Ege Eğitim Dergisi 1 (1),1–12.
- Aslan, K. (2001). Modern Ailede İletişim Sorunları, Ege Eğitim Dergisi.
- Aslan, K. (2001). İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Yaşam Kalitesi ve Meslek Doyumları, Ege Eğitim Dergisi, İzmir.
- Aslan, K. (2001). Eğitimin Toplumsal Temelleri, Eğitim ve Toplum İlişkisini kuramsal bir çerçevede ele alarak, çeşitli görüşler bağlamında değerlendiren bir çalışma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
- Aslan, K. (1996). Öğretmenlerin Mesleki Sorunları, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eğitim Dergisi.
- Aslan, K. (1996). Meslek Olarak Öğretmenlik, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eğitim Dergisi.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Aslan, N. & Aslan, K. (2012). What is Leisure for Turkish Parents?, 3 rd. International Conference on New Horizons in Education (INTE), June, 5-7, Prague, Czech Republic.
- Aslan, N., Aslan, K. & Arslan Cansever, B. (2010). Leisure with the Child Perspective, ETEN Annual Conference at University of Helsinki, 15-17 April 2010, - Helsinki-Finland.
- Aslan, N. & Aslan, K. (2010). The Importance of Stories and Narratives in Religious Culture and Moral Courses in Turkish Education. ETEN Annual Conference at University of Helsinki, 15-17 April 2010, - Helsinki-Finland.
- Aslan, N. & Aslan, K. (2008). The Sociological Aspect of Religion in Turkey and Evaluation of The Education of Religion in Terms Of Secularism- ETEN Conference at Liverpool Hope University, 23–27 April 2008, Liverpool- England.
- Aslan, K. (2006). Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılmaları Bağlamında Öğretmen Eğitiminin Temel Dayanak Noktası- Türkiye AB Ülkelerindeki Genel Durum, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İPABO Hogeschool İşbirliği ile Düzenlenen 3.Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 4-6 Mayıs, Çanakkale.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- Aslan, K. (2004). Küreselleşmenin Eğitim Boyutu, III. Çağdaş Eğitim ve Öğretmen Nitelikleri Sempozyumu, Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı, 25 Kasım, İzmir.
- Aslan, K. (2003). Cumhuriyetten Günümüze Öğretmen Yetiştirme, II.Çağdaş Eğitim ve Öğretmen Nitelikleri Sempozyumu, Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı, 5 Aralık, İzmir.
- Aslan, K. (1996). Meslek Olarak Öğretmenlik, Ege Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültelerince düzenlenen Öğretmenler Günü Paneli, İzmir.
- Aslan, K. (1996). Ebeveynlerin Eğitsel Yaklaşımları ve Ergenlerin Öz Saygı İlişkisi, II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 18-20 Eylül, İstanbul.
- Aslan, K. (1992). Öğretmenlerin Mesleki Sorunları, Ege Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakülteleri tarafından düzenlenen Panel, İzmir.
- Dönmezer, .İ.,Yalçınkaya, M., Aslan A. K. (1991). Üniversiteye Girişte Öğrencilerin Meslek Seçimlerini Etkileyen Etkenler ve Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyi, 1.Eğitim Kongresi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.
- Aslan, K. (1991). Çağdaş İnsan Yetiştirmede Geleceğin Eğitimi İçin Bir Öneri, "Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu, Kültür Koleji, 13-14 Nisan, İzmir.
- Aslan, K. (1990) Değişen Toplumda Aile ve Çocuk Eğitiminde Sorunlar, Eğitim Kongresi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara
- 0, Aslan, K. ( ) Cumhuriyet Döneminde Eğitim ve Toplumsal Değişme, Cumhuriyetin 75. Yılında Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İzmir.

Kitapları (5 adet)- Aslan, A. K. (2003). Öğretmenik Mesleğine Giriş (Ders Kitabı), Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını
- Aslan, A. K. (1998). Başarı Pedagojisi (Çeviri Kitap)
- Aslan, A. K. (1998). Eğitim Bilimine Giriş (Ders Kitabı)
- Aslan, K. (1996). Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumunun Çocuğun Okul Başarısına Etkisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
- Aslan, A. K. & Dönmezer, İ. (1993). Eğitim Nereye Gidiyor? (Piaget’in Od val'education adlı eserinin Türkçe’ye çevirisi), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 69, E.Ü. Basımevi-İzmir.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- Araştırma Projesi, , Aslan, K., Sayın, Ö. & Arslan Cansever B. (2010-2011). Ergenlerin Toplumsallaşmasında İnternet Kullanımının Aile ve Okul Bağlamında Yarattığı Sorunlar, Proje No: 10-EĞF-001,Görevi: Proje Yöneticisi
- Araştırma Projesi, Aslan, K. : Kışla, T. ve Arıkan Y. D. (2005-2009).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersi İçin Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Uygulaması, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No: 05-EĞF-004, Görevi: Proje Yöneticisi
- Araştırma Projesi, Aslan, K. ve Teyfur, M. (2005-2008).Temel Eğitime Destek Projesi Uygulama Sürecinde, Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No: 05-EĞF-002, Görevi: Proje Yöneticisi
- Araştırma Projesi, Aslan, K. ve Şengönül, T. (2006-2008). Eğitimin Toplumumuzda Dikey Sosyal Hareketliliğe Etkisi (İzmir'de Çalışan Profesyonel Meslek Sahibi Bireyler Üzerine Bir Araştırma), - Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No: 06 EĞF-003, Görevi: Proje Yöneticisi
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1975, Fransa Hükümeti Bursu, Grenoble Üniv.-Faculte’des Langues et Letters
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 0, Atatürkçü Düşünce Işığında Türkiye’nin Eğitim Modeli,Milliyet Gazetesi Sosyal Bilimler, 3.lük Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (9 adet)- Yüksek Lisans, 2008, Sinem İnce (2008). İlköğretim 5. Sınıflarda Rasyonel Sayılar Konusundaki Yanılgılar ve Bu Yanılgıların Ortadan Kaldırılması İçin Öneriler, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlöğretim ABD.,İzmir.
- Yüksek Lisans, 2008, İkbal Yelda Kılıç (2008). Yeni İlköğretim Programında İlköğretim Birinci Kademe 3. Sınıflarında Türkçe Dersi Öğretiminin Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim ABD.,İzmir.
- Yüksek Lisans, 2007, Zeynep Yiğit (2007). Hayat Bilgisi Dersi Açısından Türkiye Fransa Karşılaştırması, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim ABD.,İzmir.
- Yüksek Lisans, 2006, Çiğdem Karahan (2006). İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Mesleki Doyumları ve Özalgılamaları, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim ABD, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2005, Özcan Bakır (2005). Taşımalı ilköğretim okullarında taşımalı gelen 6. sınıf öğrencileriyle yerli öğrencilerin, fen bilgisi dersinin seçilmiş ünitelerindeki başarıları ve derse yönelik tutumlarının incelenmesi, Ege Üniversit...
- Yüksek Lisans, 2004, Meltem Çiçeklioğlu (2004). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen eğitici eğitimi programının değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2004, Hatice Şahin (2004). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi halk sağlığı stajının intörn bakış açısı ile değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2001, Meltem Yalın (2001). İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin problemleri ve çözüm önerileri, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 1999, Güner Yalçın (1999). Öğretmen yetiştirmede uygulama çalışmalarının önemi ve karşılaşılan güçlükler, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.