Akademik BilgilerNESRİN ERONAT
PROFESÖR
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimleri Bölümü
Pedodonti AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: nesrin.eronat@ege.edu.tr
- Telefon: 3886431, İş Tel:
- Telefon: 3880110/ 2804, İş Tel :
- Telefon: 3886431-254
Eğitim Bilgileri- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği, Türkiye, 1976
- Doktora: Ege Üniversitesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Türkiye, 1980
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Diş Hastalıkları ve Ted., Türkiye, 1984
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Türkiye, 1986
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Pedodonti Anabilim D., Türkiye, 1993

İdari ve Akademik Görevleri (6 adet)- İkinci ve üçüncü kez Anabilim dalı başkanlığı, 2000-2006
- E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Jüri Üyeliği, 1998-2000
- E.Ü. Diş Hekimliği Fak.Uzmanlar Kurulu Üyeliği, 1997-2000
- Ege Üniv.Kadın Araş.Merk.Yönetim Kurulu Üyeliği, 1996-1999
- Birinci Anabilim Dalı Başkanlığı, 1992-1995
- E.Ü.Diş Hekimliği Fak. Pedodonti Ana Bilim Dalı Arş Gör.Bilimsel Jüri Üyeliği, 1986-
Mesleki Faaliyetleri (3 adet)- E.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Avrupa Birliği Sokrates Programı Koordinatörü, 2002-2005
- Association of Dental Education in Europe ADEE de Ege Üniv. Diş Hek. Fak. temsilciliği, 2001-2002
- Türk Pedodonti Derneği Üyeliği, 1995-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Diş Hastalıkları ve Tedavisi (1020100)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (13 adet)- Eronat N, Candan Ü, Türkün M: Effects of Glass Fiber Layering on the Flexural Strength of Microfill and Hybrid Composites, J Esthet Restor Dent 21: 171-181,2009
- Ersin NK, Eden E, Eronat N, Totu FI, Ates M.Effectiveness of 2-year application of school-based chlorhexidine varnish, sodium fluoride gel, and dental health education programs in high-risk adolescents.Quintessence Int 2008,Feb 39(2):45-51.
- Çoğulu D,Ersin NK, Uzel A,Eronat N, Aksit S. A long-term effect of caries-related factors in initially caries-free children.International Journal of Paediatric Dentistry 2008: 18: 361-367.
- Ersin N, Eronat N, Çoğulu D, Uzel A, Aksit S. Association of Maternal-child characters as a factor in early childhood caries and salivary bacterial counts.Journal of Dentistry for Children, 73:2,2006 pp.105-111.
- Ersin N, Eronat N: The Comparison of a Dentin Adhesive with Calcium Hydroxide as a Pulp Capping Agent on the Exposed Pulps of Human and Sheep Teeth. Quintessence Int 2005: 36:271-280.
- 2003, Eronat N, Bardakçı Y,Sipahi M:Effects of Different Preparation techniques on the Microleakage of Compomer and Resin Fissure Sealants. Journal of Dentistry for Children.
- Ersin Kocataş N, Tuğsel Z,Gökçe B, Özpınar B, Eronat N: Lenz Microphthalmia Syndrome with Dental anomalies: A Case Report. Journal of Dentistry for Children, 2003: 70:3,262-265.
- Eronat C, Eronat N, Aktuğ M: Histological Investigation of physiologically resorbing primary teeth using Ag-NOR staining method. International Journal of Paediatric Dentistry, 12(3): 207-214, 2002.
- Eronat N, Kocataş N, Alpöz AR: A comparative study of fluoride uptake from dentin bonding agents and glass-ionomer cements in permanent and primary tooth enamel.Quintessence international 30:(7): 496-500, 1999
- Koparal E, Eronat C, Eronat N: In vivo assessment of dental plaque pH changes in children after ingestion of snack foods, J Dent Child, 478-483, 1998
- Eronat C, Eronat N: Effect of trauma of the deciduous teeth on their permanent successors- case reports. Endod. Dent.Traumatol.40: 105,1994
- Eronat N, Eronat C: Treatment of non-vital permanent incisors with open apices after traumatic injuries.Endod Dental Traumatol 40:106, 1994.
- Eronat N,Van Mullem PJ, Wijnbergen M: An enzyme histochemical study of the influence of formocresol and calcium hydroxide on the dental pulp.Endod Dent Traumatol 4: 37-43,1988.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (52 adet)- Eronat N, Cogulu D, Ozkınay F: A case report on autosomal recessive Robinow syndrome, European Journal of Paediatric Dentistry,10:147-150, 2009
- Arıkan F, Eronat N, Candan Ü, Boyacıoğlu H. Periodontal conditions associated with space maintainers following two different dental health education techniques.The Journal of Pediatric Dentistry, 2007,31(4):229-234.
- Önçağ Ö, Eronat N, Gürbüz C : Farklı Kök Kanal genişletme Tekniklerinin ve Doldurma Yöntemlerinin Apikal Mikrosızıntı Üzerine Etkisi, TDB.Dişhekimi Bilimsel Der, 14:2-7,Ocak 2006.
- Ersin Kocataş N, Eronat N, Cogulu D, Uzel A, Aksit S: Association of Maternal-child characteristics as a factor in early childhood caries and salivary bacterial counts, Journal of Dentistry for Children 73: 105-111, 2006
- Ersin NK, Totu İF, Eden E, Eronat N, Köse T: Sosyoekonomik düzeyi düşük ilköğretim okulu çocuklarında çürük dağılımı, TDB Dişhekimi Bilimsel Der,13:2-5,Kasım 2005.
- 61. Önçağ Ö., Eronat N. :Çocuk Dişhekimliğinde farmakolojik yöntemlerle davranış düzenlemesinin koşulları ve ilkeleri, Akademik Dental , 2005
- Koparal E, Ertuğrul F, Eronat N : Investigation of dental health education on school-children with special reference to socioeconomic status, Balk J Stomatol , 2003.
- Eronat N, Bulut GF Öcek ZA,: İzmir’de Sosyal Yapısı Farklı İki Bölgedeki (7-12 Yaş) Okul Çocuklarının Ağız ve Diş Sağlığı Durumu. E.Ü Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 24. 135-142,2003.
- 46. Eronat C, Alpöz AR, Eronat N, Kocataş N : Investigation of pulpal responses to a resin modified and conventional glass ionomer cement, J Marmara University,Dental Faculty, 4(3):207-212, 2001.
- Eronat N, Aktuğ M, Günbay T, Ünal T : Peripheral Giant Cell Granuloma: three case reports. The Journal of Clinical pediatric dentistry: 24(3):245- 248, 2000.
- Koparal E, Eronat N, Caries Prevalance in 9 years old School Children. 2 Years Follow up Study, Journal of Marmara University Dent Fac, Nisan 1999.
- Eronat N, Uğur Z, Ertuğrul F, Koparal E: Dental Status of School Children at 6-7 and 11-12 age Groups in İzmir-Bornova, Journal of Marmara University Dent Fac.Nisan 1999.
- Eronat N, Kocataş N, Alpöz AR : A Comparative Study of Fluoride Uptake from Dentin Bonding Agents and Glass Ionomer Cements in Permanent and Primary Tooth Enamel, Quintessence International 30: (7) 496-500, 1999.
- Eronat N, Koparal E,Ertuğrul F, Çocuklar ve Aileler İçin Hazırlanan Ağız- Diş Sağlığı Eğitim Programının Değerlendirilmesi,Ege Dişhek Fak. Dergisi Ekim Sayısı 1998.
- Eronat N, Koparal E, Ertuğrul F : Etkili bir Ağız- diş Sağlığı Eğitimi Nasıl Olmalı? Pedodonti Klinik / Araştırma , 4(2) 1998.
- Koparal E, Eronat C, Eronat N : In vivo Assessment of Dental Plak pH Changes in Children After Ingestion of Snack Foods, J.Dent Child, 478-483,Nov-Dec, 1998.
- Eronat N, Ertuğrul F, Uğur ZA, Önçağ Ö, Köse T : İzmir Bornova da Sosyoekonomik Düzey ile Ağız- Diş Sağlığı Durumunun 7 ve 12 Yaş Grubu Çocuklarda Değerlendirilmesi, The Journal of Hacettepe Faculty of Dentistry. 21: 246-251, 1997.
- Eronat N, Koparal E : Dental Caries Prevalance, Dietary Habits,Tooth- brushing and Mother s Education in 500 Urban Turkish Children, Journal of Marmara University dental faculty, 2(4): 599-604,1997.
- Eronat N, Fissür Örtücülerin Diş Çürüklerinin Önlenmesindeki yeri. İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi. 7: 15-18 (No:4) 1996.
- Kılınç G, Eronat N, İlkokul öncesi Çocuklarda Tükürük Akım Oranı, pH ı ve Inorganik Elementlerin Diş Çürüğü ile İlişkisinin Araştırılması. Pedodonti Klinik/ Araştırma, 2:102, 1995.
- Barut Z, Eronat N, Çocukların Dental Anksiyetelerinin Azaltılmasında Dental Eğitimin Rolünün Araştırılması.Pedodonti Klinik/ Araştırma, 2:125, 1995.
- Eronat N, Eronat C, Buduneli M, Çocuklarda Görülen Dental Travmalarla İlgili Epidemiyolojik bir Çalışma, Pedodonti Klinik / Araştırma 2:96,1995.
- Eronat N, Koç H, Candan O :The Effect of Various F- Concentrations on the Remineralisation of Deciduous and Permanent Teeth.Program Abstracts of IAPD 15 th Congress, Göteborg, Sweden.1995.
- Eronat C,Eronat N, Ataman B A. Süt Dişlerinde Tip II Dentin Displazisinin SEM İle İncelenmesi- Bir olgu nedeniyle, Ege Diş Hek.Fak. Derg.15: 79-84, 1994.
- Eronat N, Uçar F, Kılınç G. Lokalize Juvenil Periodontitis, klinik, mikrobiyolojik ve histolojik özelliklerinin incelenmesi - iki olgu nedeniyle. Ege Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 15:142-149,1994
- Eronat N, Eronat C. Treatment of Non- vital Permanent İncisors with Open Apices After Traumatic İnjuries, Endod. and Dental Traumat. 40:106, 1994.
- Eronat N, Uçar F, Kılınç G, Lokalize Juvenil Periodontitis, Klinik, Mikrobiyolojik ve Histolojik Özelliklerinin İncelenmesi- İki Olgu Nedeniyle.Ege Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 15: 142-149, 1994.
- Eronat C, Eronat N, Effect of Trauma of the Deciduous Teeth on Their Permanent Successors- case reports. Endodontics and Dental Traumatology 40: 105, 1994.
- Eronat N, Eronat C, Treatment of non- vital permanent incisors with open apices after traumatic injuries.Endodontics and Dental Traumatology.40: 106,1994.
- Eronat C, Alpöz A R, Eronat N, Effect of Cervitec Varnish on the Salivary st.mutans Levels on the Patients with Fixed Orthodontic Appliances. J.Dent Res. (Spec.Issue) 73: 425, 1994.
- Eronat N, Uçar F, Kılınç G, Papillon Lefevre Syndrome: Treatment of Two Cases with a Clinical,Microbiological and Histopathological Investigation.The Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 17: 99-104, 1993.
- Eronat C, Eronat N, Ataman B A, Dişhekimliğinde Çürükten Korunmada Fissür Örtücü ve Topikal Flor Uygulama Yöntemlerinin İncelenerek Karşılaştırılması. E.Ü Rektörlüğü Arş.Fonu Proje No: 87 Diş 009, 1993.
- Eronat C, Eronat N, Alpöz A R, Fluoride Uptake by Enamel In vitro Following Application of Various Topical Fluoride Preparations.The Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 17: 227-230, 1993.
- Eronat C, Eronat N.,Yaygın çürüğün etiyolojisi, epidemiyolojisi ve tedavileri.Ege Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 14:27-32, 1993
- Eronat N,Eronat C, Yaygın Çürüğün Etiyolojisi, Epidemiyolojisi ve Tedavileri.Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi , 14: 27-32, 1993.
- 1993, Alpöz A R,Schaeken T M J M,Eronat N,Burgersdijk R C W, Mutans Streptococci and Lactobacilli Levels in Saliva and Distribution of Mutans Biotypes in Dental Plaque Among 3-6 Years Old Turkish Children. İ.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1996.
- Eronat N, Eden E, A Comparative Study of Some Influencing Factors of Rampant or Nursing Caries in Preschool Children Attending the University Dental Clinic. The Journal of Clinical Pediatric Dentistry,16: 275-279, 1992.
- Leblebicioğlu A, Eronat N, Topikal Flor Uygulamasından Sonra Minenin Yapısına Giren Florun Tayini (In vitro çalışma). Ege Dişhek. Fak. Derg.12: 1-7, 1991.
- 1991, Eronat N, Ertuğrul F, An Unusual Case of Hypodontia With Extensive Caries: A Multidisciplinary Treatment Approach. The Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 16: 275-279, 1992.
- Eronat N, Eronat C, Ca(OH)2 in Travma Sonucu Nekroze Olmuş ve Kök Gelişimi Tamamlanmamış Genç Sürekli Dişler ve Çevre Yumuşak Dokular Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. A.Ü. Diş Hek Fak Derg. 16(3) 471-479. 1989.
- Eronat N, VanMullem PJ, Wijnbergen M. An enzyme Histochemical Study of the Influence of Formocresol and Calcium hydroxide on the dental pulp. Endod Dent Traumatol 4: 37-43, 1988.
- Eronat N,Süt Dişlerinde Çeşitli Endodontik işlemler ve Başarılarının Karşılaştırılması, İzmir Diş Hek.Odası Derg. Cilt:2, Sayı:2, 1987.
- Eronat C,Eronat N, Geliştirilmiş Yeni Tip Cam İyonomer Simanlarının Pulpaya olan Etkilerinin Histolojik olarak İncelenmesi. Dent- Çağdaş Dişhek. Dergisi. Cilt: 2, Sayı:4,1987.
- Cireli E,Tetik S,Eronat N,Palatum Durum varyasyonlarının Morfolojik ve Antropolojik Değerlendirilmesi.Ege Diş Hek.F.Derg. Cilt: 7,Sayı:4,1986
- Kandemir Ş, Eronat N,Akalın S,Tokbaş A, Periapikal Lezyonlarda Bakteri Varlığının Araştırılması, Marmara Üniv. Dişhek. Fak. Dergisi, Cilt: 2,Sayı: 9, 1986.
- Eronat N,Diş Çürüğünü Önlemede Flor Uygulama Yöntemlerinin Yeri ve Güvenle Kullanılabilmesinde Önemli Faktörler. Dent-Çağdaş Dişhek. Dergisi, Cilt:1,Sayı:1, 1986.
- Eronat N,Cam İyonomer Simanların Klinik Özellikleri ve Süt Dişi Restorasyonlarında Kullanımları. Dent- Çağdaş Dişhek. Dergisi, Cilt:1,Sayı:2, 1986.
- Eronat N, Eronat C, Vital ve Devital Dişlerde Renklenme ve Beyazlatma İşlemleri. İzmir Diş hekimleri Odası Derg.Cilt:1, Sayı:2, 1986.
- Eronat N, Diş Pulpasındaki Enzimlerin Histokimyasal İncelenmesi ve Kullanılacak Yöntemlerin İrdelenmesi, Ege Diş Hek.F.Derg. Cilt: 6,Sayı: 1,1985.
- Eronat N,Kanal Tedavisi Sırasında Meydana Gelen Bir Komplikasyon: Hidrojen peroksit ile İrrigasyon ve Hava ile Kanalların Kurutulması Sırasında Yüzde Amfizem Oluşumu, Ege Diş Hek.Derg., Cilt 6, Sayı 1, 1983
- Köktürk İ, Bıçakçı N,Eronat N, Kandemir Ş,Sağlıklı ve Periodontal Hastalıklı Sement Dokusunun Kollagen Yapısında Meydana Gelen Değişikliklerin Masson- Trikrom Boyası ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Ege Diş Hek.F.Derg.,Cilt: 6, sayı:2, 43-56, 1983.
-  Eronat N. Kronik Periapikal Lezyonlarda Gözlenen Russell Cisimciklerinin Yapısı ve Görülme Sıklığı Üzerine. İzmir Diş Hek. Dergisi,Cilt 1, 265-270, 1980.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (6 adet)- 0, Eronat N :Pedodonti Ders Notları - 1 (Dişlerin Embriyolojik Gelişmeleri,Diş Sürmesi, sürme Bozuklukları, Süt dişlerinin morfolojik yapıları)1998 Eronat N : Pedodonti Ders Notları -2 (Koruyucu Dişhekimliği ve Flor, Fissür Örtücüler )1999
- 0, Eronat N : Koruyucu Diş Hekimliği ve flor, fissür örtücüler. Pedodonti Ders Notu, 1999.
- Eronat N : Çocuk Hastada Periodontal Sorunlar . Pedodonti Ders Notları, 2001.
- Eronat N : Çocuklarda Diş ve Destek Doku Travma ve Tedavileri. Pedodonti Ders Notları, 2002.
- 0,
- Eronat N, Önçağ Ö, Totu İ : Pedodonti 3. Sınıf Pratik Çalışma Kılavuzu, E.Ü. Yayınları Dişhek. Fakültesi Yayın No:22, 2006(İkinci basım).

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (1 adet)- 2009, JORNAL BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA 35: 4 : 295-300
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- Araştırma Projesi, Eronat N,Totu Fİ:Kavite Dezenfektanlarının ve Antibakteriyel Dentin Bonding Sisteminin Kompomer restorasyonların Mikrosızıntı ve Bağlanma Kuvvetlerine Etkisi 2006
- 2005, Araştırma Projesi, Eronat N, Eden E, Önçağ Ö, Ersin NK, Totu İ: Sosyoekonomik düzeyi düşük ilk- okul çocuklarında ve özel bakıma ihtiyacı olan çocuklarda Farklı Koruyucu Dişhekimliği Uygulamalarının Etkinliğinin Karşılaştırılması. E.Ü Bilimsel Araştırma Projesi, Proje N
- Araştırma Projesi, Bardakçı MY, Eronat N : İki Farklı Yüzey hazırlama Yöntemi ile Hazırlanan Fissür Örtücünün Kenar Sızıntısı ve Klinik Olarak İncelenmesi. E.Ü Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 99 , DİŞ 002, Bornova- İzmir, 2002.
- 2000, Araştırma Projesi, Eronat Nesrin, Koparal Ece, Ertuğrul Fahinur, Alakent Bahar : Çocuklarda Ağız Hijyeninin İyileştirilmesinde Uygulanacak Odiyovizüel Destekli Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi (Proje No : 97 DİŞ 003)
- 1993, Araştırma Projesi, Eronat Cemal, Eronat N, Ataman Bora A.: Diş Hekimliğinde Çürükten Korunmada Fissür Örtücü ve Topikal Flor Uygulama Yöntemlerinin İncelenerek Karşılaştırılması (Proje No : 87 DİŞ 009)
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- 
Kazanılan Burslar (2 adet)- 1983, Hollanda hükümeti tarafından verilen Milli Eğitim Bakanlığı bursu.
- 0,
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 2006, IAPD, Continental European Division(CED) Travel Stipend 2006
- 1999, Ağız-Diş Sağlığı Eğitimi ile ilgili (Bright Smiles, Bright Futures)Uluslararası Çocuk Dişhek. Birliğ
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (16 adet)- Doktora, 2007, Pediatrik Dişhekimliğinde Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Aşırı Kron Harabiyeti Gösteren Dişlerdeki Başarısının İncelenmesi (Dt. Ümit Candan)
- Doktora, 2007, Pediatrik Dişhekimliğinde Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Aşırı Kron Harabiyeti Gösteren Dişlerdeki Başarısının İncelenmesi (Dt. Ümit Candan)
- Doktora, 2006, Çocuklarda Oral Helicobacter Pylori Varlığının Gastrik Helicobacter Pylori Eradikasyonunun Başarısına ve Diş Çürüğüne Etkisinin Araştırılması, (Dt. Saniye Çiçek Yanar).
- Doktora, 2006, Kavite Dezenfektanlarının ve Antibakteriyel Dentin Bonding Sisteminin Kompomer Restorasyonların Mikrosızıntı ve Bağlanma Kuvvetlerine Etkisi, (Dt. Fİ Totu)
- Doktora, 2006, Çocuklarda Oral Helicobacter Pylori Varlığının Gastrik Helicobacter Pylori Eradikasyonunun Başarısına ve Diş Çürüğüne Etkisinin Araştırılması, (Dt. Saniye Çiçek Yanar).
- Doktora, 2006, Kavite Dezenfektanlarının ve Antibakteriyel Dentin Bonding Sisteminin Kompomer Restorasyonların Mikrosızıntı ve Bağlanma Kuvvetlerine Etkisi, (Dt. Fİ Totu)
- Doktora, 2002, İki Farklı Yüzey hazırlama Yöntemi ile Hazırlanan Fissür Örtücünün Kenar Sızıntısı ve Klinik Olarak İncelenmesi (Dt. MY Bardakçı) .
- Doktora, 2002, İki Farklı Yüzey hazırlama Yöntemi ile Hazırlanan Fissür Örtücünün Kenar Sızıntısı ve Klinik Olarak İncelenmesi (Dt. MY Bardakçı) .
- Doktora, 1999, Pulpa Kuafajında Prime & Bond 2.1 Dentin Bonding ile Kalsiyum Hidroksit' in Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Dişe Bağlanmalarının SEM' de Araştırılması Dt. Nazan Kocataş Ersin
- Doktora, 1999, Pulpa Kuafajında Prime & Bond 2.1 Dentin Bonding ile Kalsiyum Hidroksit' in Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Dişe Bağlanmalarının SEM' de Araştırılması Dt. Nazan Kocataş Ersin
- Doktora, 1995, Çocuklarda Tükürük Akım Oranı,pH' ı, İnorganik Elementleri (Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, inorganik fosfat ) ile Çürük Arasındaki İlişkinin Karşılaştırmalı İncelenmesi Dt. Gülser Kılınç
- Doktora, 1995, 7- 12 Yaş Grubu Çocuklarda Dental Uygulamalarla İlgili Korku ve Anksiyetenin değerlendirilme Yöntemleri ile Bunların Giderilmesinde Eğitimin Rolünün Araştırılması Dt. Zerrin Pakalın
- Doktora, 1995, Çocuklarda Tükürük Akım Oranı,pH' ı, İnorganik Elementleri (Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, inorganik fosfat ) ile Çürük Arasındaki İlişkinin Karşılaştırmalı İncelenmesi Dt. Gülser Kılınç
- Doktora, 1995, 7- 12 Yaş Grubu Çocuklarda Dental Uygulamalarla İlgili Korku ve Anksiyetenin değerlendirilme Yöntemleri ile Bunların Giderilmesinde Eğitimin Rolünün Araştırılması Dt. Zerrin Pakalın
- Doktora, 1994, Süt ve Daimi diş minesinde Oluşturulan Çürük Lezyonları Üzerine Değişik Konsantrasyonlardaki NaF Uygulamalarının Remineralizasyona Etkisinin In vitro İncelenmesi Dt. H. Hakan Koç
- Doktora, 1994, Süt ve Daimi diş minesinde Oluşturulan Çürük Lezyonları Üzerine Değişik Konsantrasyonlardaki NaF Uygulamalarının Remineralizasyona Etkisinin In vitro İncelenmesi Dt. H. Hakan Koç