Akademik BilgilerZEYNEP MERCANGÖZ
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
Bizans Sanatı Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: zeynep.mercangoz@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, 1975
- Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, 1980
- Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, 1985
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tar, Türkiye, 1985
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1994
- Profesörlük: Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü , Bizans Sanatı, Türkiye, 2000

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Ege Ünivarsitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı, 2009-
- Bizans Sanatı Anabilim Dalı Başkanlığı, 1994-
- Bizans Sanatı Anabilim Dalı Başkanlığı, 1991-
Mesleki Faaliyetleri (6 adet)-  Kültür ve Turizm Bakanlığı Desteğinde Kuşadası Kadıalesi/Anea Kazısı başkanlığını yürütmektedir., 2002-Devam Ediyor
- Aydın Müzesi Başkanlığı ve E:Ü Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz’ün bilimsel danışmanlığında yürütülen Kuşadası Kadı Kalesi Müze kurtarma Kazısı’na katılmıştır., 2001
-  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Özgünel Başkanlığında yürütülen Kuzey Kıbrıs’ta yapılan Salamis Kazısı’na katılmıştır., 2000
-  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal Başkanlığında yürütülen Milas/Beçin Kazısı’na katılmıştır., 1995-1999
- Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. S. Yıldız Ötüken tarafından yürütülen Antalya/Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı’na katılmıştır., 1994
- A.B.D., D Harvard Üniversitesi’nde, Batı Anadolu’da Bizans Duvar Teknikleri konulu araştırma projesi, 1990-1991
Uzmanlık Alanları- Sanat Tarihi (2060401)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (23 adet)-  Z. Mercangöz, Kuşadası, Kadıkalesi kazısı 2006 Yılı Çalışmaları, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı, 28 Mayıs–01 Haziran 2007, 3. (Ankara 2008), 449–470.
- 2006, Z. Mercangöz, “Kula Yakınında Bir bizans Kalesi: Tabala”, Geçmişten Geleceği Köprü Yanık Ülke Kula Sempozyumu (Çevre Kültür Turizm) 1- 3 Eylül 206, Bildiriler, s. 367-382. Dr. Emine Tok’la birlikte
-  Z. Mercangöz, Bizans’in Son Yıllarında Balıkesir Yöresi, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Sempozyumu Bildiriler 18-20 Ekim 2004, Balıkesir 2005, s. 58-72.
-  Z. Mercangöz, 4. Yılınlda Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia Kazısı, Sanat Tarihi Dergisi, Lale Bulut Anısına Armağan, İzmir 2005, s. 2005-223.
-  Z. Mercangöz, Ortaçağ Hristiyanlık İnanışında Ökaristi ve Sanattaki Yansımaları, Sanat ve İnanç, C. 2, Mimar Sinan Üniversitesi Türk Sanat Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Şubat 2004, s.43-52.
-  Z. Mercangöz, 21. Yüzyıl Gezginleri Kuşadası’nda, 7–12 Nisan 2001 tarihlerindeki Fransız Seyahatnameleri ve Tarihin Aynasında İzmir başlıklı Türk-Fransız Kolokyumu, İzmir, 2002.
-  Z. Mercangöz, Söke’nin Şirin Köşesi Bafa’dan Hristiyanlık Eserleri (A. Kirby ile Latmos Dağı Manastırları ve Mimari Gelişimleri), Birinci Uluslararası Aşağı Büyük Menderes Havzası, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Sempozyumu (15-16 Kasım 2001) Söke-Türkiye, İzmir Aralık 2002, s. 264-284.
-  Z. Mercangöz, Kuşadası Kadı Kalesi Kazısı, İzmir Kent Kültürü Dergisi 5 (Şubat 2002), s. 272-276.
-  Z. Mercangöz, İzmir Arkeoloji Müzesi’ndeki Bir Bizans Maltızı, Uluslar arası Sanat Tarihi Sempozyumu, Prof. Dr. Gönül Öney’e Armağan 10-13 Ekim 2001 Bildiriler, İzmir 2002, s.413-419.
-  Z. Mercangöz, Kuşadası’nın Kültür Mirasında İki Bizans Kalıntısı: Kurşunlu Manastır ve Kadı Kalesi, Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu (23-26 Şubat 2000), İzmir, 2001, s.139-147.
- Z. Mercangöz, Kuşadası ve Çevresindeki Ortaçağ Kaleleri, Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu (23-26 Şubat 2000), İzmir, 2001, s.147-157.
-  Z. Mercangöz, Kuşadası, Park’taki Bizans Taş eserleri, Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu (23-26 Şubat 2000), İzmir, 2001, s.157-167.
-  Z. Mercangöz, Türk Öncesi Hristiyan İzmir, Uluslararası 21. Yüzyıl Eşiğinde İzmir Sempozyumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir, 2001, s.28-35.
-  Z. Mercangöz, Şanlıurfa’nın Hristiyan Geçmişinin Günümüz İnanç Turizmndeki Yeri, GAP Bölgesinde Kültür Varlıklarının Korunması, Yaşatılması ve Tanıtılması Sempozyumu 01-05 Haziran 1998-Şanlıurfa, Ankara Nisan 2000, s. 220-233.
-  Z. Mercangöz, The Monasteries of Mt. Latros and Their Architctural Development, Papers of the Fourth Belfast Byzantine International Colloqium, Portaferyy, Co. Down 14-17 September 1995, Belfast 1997, s. 51-77. A. Kirby ile birlikte
-  Z. Merangöz, 'Milas Müzesi’ndeki Bizans Ambon Elemanları / Some Elements of Byzantine Ambo in the Milas Museum' ,Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Dergisi 8 (1996), 81-98
- 1994, Z. Mercangöz, 'Ödemiş Çevresi Bizans Araştırmaları', Arkeoloji ve Sanat, 21-28.
- 1994, Z. Mercangöz, 'Mine Kadiroğlu, The Architecture of The Georgian Church at Işhan' (Kitap Eleştirisi), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Dergisi VII, 227-232.
- 1994, Z. Mercangöz. 'Akhisar Ulu Camii İçindeki Düğümlü Bizans Sütunları, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Dergisi VII, 145-162
-  Z. Mercangöz, 'Korumaya Çalışılırken Tahrip Edilen Eserler-II', Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Fakülte Dergisi 369 (1993), 339-343
-  Z. Mercangöz, 'Ortaçağ Hristiyan Tasvirlerinde Meryem’in Mavi Giysisi Üzerine', Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar, Güner İnal’a Armağan, Ankara 1993, 325-338
-  Z. Mercangöz, 'Bafa Gölü, Kapıkırı Adası’ndaki Manastır Kilisesi', Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi 6 (1992), 73-79
-  Z. Mercangöz, 'Bafa Gölü Kuzeyinde Kirselik’teki Bizans Manastır Kilisesi', Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi 5 (1990), 117-138

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (16 adet)- 2004, Z. Mercangöz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Katkıları ile Balıkesir Üniversitesi’nce düzenlenen Uluslar arası Batı Anadolu Beylikleri Sempozyumu’nda "Bizans’ın Son Zamanlarında Balıkesir Yöresi" başlıklı bildiri.
- Z. Mercangöz, Kuşadası’nda düzenlenen Sasa Bey’in Ayasoluk’u Alışının 700. Yıldönümü Semineri’nde "Kuşadası, Kadı Kalesi/Anaia Kazısı 2004 Yılı Çalışmaları" başlıklı Bildiri.
- 2004, Z. Mercangöz, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Kazı Sonuçları Toplantısı’nda "Kuşudası Kadı Kalesi/Anea Kazısı 2003 Yılı Çalışmaları" başlıklı bildiri
- 2003, Z. Mercangöz, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. Kazı Sonuçları Toplantısı’nda "Kuşudası Kadı Kalesi Kazısı 2002 Yılı Çalışmaları" başlıklı bildiri
- 2002, Z. Mercangöz, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Ankara’da düzenlenen 24. Kazı Sonuçları Toplantısı’nda "Kuşudası Kadı Kalesi Kazısı 2001 Yılı Çalışmaları" başlıklı bildiri
- 2002, Z. Mercangöz, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Ankara’da düzenlenen 24. Kazı Sonuçları Toplantısı’nda "Kuşudası Kadı Kalesi Kazısı 2001 Yılı Çalışmaları" başlıklı bildiri
- Z. Mercangöz, İzmir Büyük Şehir Belediyesi’’nce düzenlenen 21. Yüzyıl Eşiğinde İzmir Sempozyumunda Türk Öncesi Hristiyan İzmir başlıklı Bildiri, İzmir,2001.
- 2001, Z. Mercangöz, E.Ü. Sanat Tarihi Bölümü’nce düzenlenen Uluslar arası Sanat Tarihi Sempozyumu, Prof. Dr. Gönül Öney’e Armağan Bildiriler kitabında "İzmir Arkeoloji Müzesi’ndeki Bir Bizans Maltızı" başlıklı makale
- 1999, Z. Mercangöz, Hollanda’nın Utrecht kentinde gerçekleştirilen, XI. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi’ne New Aproaches to Byzantıne Influence on Some Ottoman Architectural Details başlıklı bildiri (Bildiri özeti yayınlanmıştır: makale olarak yayınlanmak üzeredir)
- 1998, Z. Mercangöz, Gap Bölgesi’nde Kültür Varlıklarının Korunması ve Tanıtılması Sempozyum’una Urfa’nın Hristiyan Geçmişinin Günümüz İnanç Turizmindeki Yeri başlıklı bildiri (yayınlanmıştır)
- 1998, Z. Mercangöz, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nce düzenlenen Uluslararası Sanatta Etkileşim Sempozyumu’nda Devşirme Malzemenin Anadolu Kültürlerinin Etkileşimindeki Rolü başlıklı bildiri
- 1997, Z. Mercangöz, Selçuk Belediyesi ve Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce düzenlenen Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu’nda Efes ve Çevresinde Hristiyanlık (Ortaçağ Hristiyan Döneminde Efes ve Ayasuluk) başlıklı bildiri (yayınlanmıştır)
- 1995, Z. Mercangöz, Kuzey İrlanda, Belfast’ta, Queen’sÜniversitesi’nin düzenlediği Monasticism East and West konulu "A day school"da Recent Discoveries of Byzantine Monasteries in Asia Minor başlıklı bildiri
- 1995, Z. Mercangöz, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezince Düzenlenen 2.Uluslararsı İzmir Sempozyumu’nda İzmir ve Çevresi Bizans Yapıları: Kurşunlu Manastır başlıklı bildiri ( yayınlanmıştır)
- 1992, Z. Mercangöz, A.B.D.’de, İllinois Üniversitesi’ndeki Eighteenth Annual Byzantıne Studies Conference’ ta Some Observation on the Unpublished Byzantine Architectural Sculpture in Western Anatolia başlıklı bildiri (bildiri özeti yayınlanmıştır)
- Z. Mercangöz, Batı Anadolu'da Türk Yapılarının Duvar Tekniği ve Tuğla Süslemelerinin Kaynağı Üzerine Düşünceler , 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi(İstanbul 1991),Sözlü.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (14 adet)- 2003, Z. Mercangöz, Mimar Sinan Üniversitesi’nce İstanbul’da düzenlenen VII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu’nda "Kuşudası Kadı Kalesi Kazısı, 2002 Yılı Çalışmaları" başlıklı bildiri
- 2002, Z. Mercangöz, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünce Kayseri’de düzenlenen VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu’nda "Kuşadası Kadı Kalesi Kazısı, 2001 Yılı Çalışmaları" başlıklı bildiri.
- 2001, Z. Mercangöz, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünce Ankara’da Düzenlenen Sanat Tarihinde Terminoloji Sorunları Semineri ’nde Bizans Sanatı Terminolojisi konulu Yuvarlak Masa Toplantısı’na tartışmacı olarak katılmıştır.
- 2000, Z. Mercangöz, Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumunda Kuşadası’nın Kültür Mirasında İki Bizans Anıtı : Kadı Kalesi ve Kurşunlu Manastır" başlıklı bildiri
- 2000, Z. Mercangöz, Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumunda Kuşadası ve Çevresindeki Ortaçağ Kaleleri" başlıklı poster S. Bayrakal ile birlikte sunulmuştur
- 2000, Z. Mercangöz, Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumunda Kuşadası, Parktaki Bizans Taş Eserleri" başlıklı poster E. Tok ile birlikte sunulmuştur
- 2000, Z. Mercangöz, Ankara’da Prof. Dr. Aynur Durukan anısına düzenlenen Ortaçağ’da Anadolu Semineri’nde "Ortaçağ’da Tarhala" başlıklı bildiri
- 1999, Z. Mercangöz, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Kültür ve Çevre Sempozyumu’nda "Bizans Çağında Kemalpaşa" başlıklı bildiri
- 1997, Z. Mercangöz, Kuşadası Belediyesin’ce düzenlenen II. Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu’nda, Kuşadası ve Çevresinin Bizans Dönemi Tarihsel Mirasının Korunması Sorunları başlıklı bildiri (yayınlanmıştır)
- 1994, Z. Mercangöz, Mimar Sinan Üniversite’nce düzenlenen İstanbul’daki Celal Esad Arseven Anısına Sanat Tarihi Semineri’nde İzmir Arkeoloji Müzesi’ndeki Priene Tipi Ambon Parçaları başlıklı bildiri (bildiri özeti yayınlanmıştır: makale olarak baskıdadır)
- 1992, Z. Mercangöz, Birinci Ödemiş Kültürel Sempozyumu’nda Ödemiş Çevresinde Bizans Araştırmaları başlıklı bildiri (yayınlanmıştır)
- 1991, Z. Mercangöz, A.Ü. Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi’nce düzenlenen Eski Eser Kaçakçılığı, Tahribatı ve Korunması konulu sempozyumda Eski Eserleri Korumaya Çalışırken Tahrip Mi Ediyoruz? başlıklı bildiri
- 1991, Z. Mercangöz, 2.Eski Eser Kaçakçılığı, Tahribatı ve Koruması Sempozyumu’nda Restore Edilirken Tahrip Edilen Eserler II, başlıklı bildiri (yayınlanmıştır)
- 1986, Z. Mercangöz, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesin’ce düzenlenen Tarih İçinde İzmir sempozyumunda İzmir Yakınında Bir Bizans Manastırı başlıklı bildiri

Kitapları (20 adet)- Z. Mercangöz-L. Doğer, "Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia Bizans Sırlı Seramikleri", I. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı-Türkiye Arkeolojisi’nde Seramik ve Arkeometrik Çalışmaları-Prof. Dr. Ufuk Esin Anısına 7-9 Mayıs 2009, Ankara 209, 83-101.
- Z. Mercangöz, "Réflexions sur le Décor Sculpté Byzantine D’Anatolie Occidentale" La sculpture byzantine VIIe-Xııe siècles, BCH Suplement 49, Athènes 2008. 81-103.
- Z. Mercangöz, Kutu Kaplama Levhası-Plaque for Facing a Casket,"Kalanlar" 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans-The "Remnants" 12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey (İstanbul 2007), 67-74, 77–86.
- Z. Mercangöz, Katsion, "Kalanlar" 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans-The "Remnants" 12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey (İstanbul 2007), 67-74, 77–86.
- Z. Mercangöz, Aziz Pavlos ikonası Parçası-Fragment of an Icon with St. Paul, "Kalanlar" 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans-The "Remnants" 12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey (İstanbul 2007), 67-74, 77–86.
- Z. Mercangöz, Damga-Stamp Seal, "Kalanlar" 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans-The "Remnants" 12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey (İstanbul 2007), 67-74, 77–86. Kitap Bölümü
- Z. Mercangöz, Ayı Figürlü Bıçak Sapı-Knife Hilt with Bear Figure, "Kalanlar" 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans-The "Remnants" 12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey (İstanbul 2007), 67-74, 77–86. K.tap Bölümü
- Z. Mercangöz, Küpe Kalıbı-Mould for Earrings, "Kalanlar" 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans-The "Remnants" 12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey (İstanbul 2007), 67-74, 77–86.
- Z. Mercangöz, Grifonlu Kase-Bowl with Griffin, "Kalanlar" 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans-The "Remnants" 12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey (İstanbul 2007), 67-74, 77–86. Kitap Bölümü
- Gümüş Toka/Fibula.-Sılver Buckle, "Kalanlar" 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans-The "Remnants" 12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey (İstanbul 2007), 67-74, 77–86. Kitap Bölümü
- Z. Mercangöz, Mine İşi Madalyon-Enamelled Medallion,"Kalanlar" 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans-The "Remnants" 12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey (İstanbul 2007), 67-74, 77–86. Kitap Bölümü
- Z. Mercangöz, Düğümlü Palmet Bezemeli Tabak-Plate with Knotted Palmette, "Kalanlar" 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans-The "Remnants" 12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey (İstanbul 2007), 67-74, 77–86. Kitap Bölümü
- Z: Mercangöz, Hayvanlı hayat Ağacı Kompozisyonlu Tabak-Inscribed Plate with Tree-of-Life and Animals, In: A. Ödekan(ed.), "Kalanlar" 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans-The "Remnants" 12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey (İstanbul 2007), 67-74, 77–86. Kitap Bölümü
- Z. Mercangöz/V. Bulgurlu, Theodora Doukaina Palaiologina’nın Mührü (Bulle)-Seal (Bulla) of Theodora Doukaina Palaiologina, Kanikleos Konstantinos Mesopotamites’in Mührü (Bulle)-Seal of Kanikleos Constantine Mesopotamites, In: A. Ödekan(ed.), "Kalanlar" 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans-The "Remnants" 12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey (İstanbul 2007), 85–86. Kitap Bölümü
- Z. Mercangöz, Bizans Çağında Balıkesir, Bitek Kent: Balıkesir, İstanbul 2003, s. 31-50. Kitap Bölümü
- Z. Mercangöz, Bizans Resim Sanatı Üzerine Bir Sohbet, Ankara 1999
- Z. Mercangöz-A.Kirby, The Monasteries of Mt Latros and Their Architectural Devolopment, Work and Worship at the Theotokos Evergetis, Belfast 1997, 51-77 Yurtdışında Yayınlanmış Kitap Bölümü
- Z. Mercangöz, Ortaçağda Van, Hıristiyan Dönemi, Van, Kültür Bakanlığı Yayınları / 1768, Tanıtım Eserleri Dizisi / 62, İstanbul 1995 (Türkçe) Kitap Bölümü
- Z. Mercangöz, Ortaçağda Van, Hıristiyan Dönemi, Van, Kültür Bakanlığı Yayınları / 1768, Tanıtım Eserleri Dizisi / 62, İstanbul 1995 (İngilizce) Kitap Bölümü
- 0, Z. Mercangöz, Batı Anadolu’da İzmir ve Manisa Çevresinde Bizans Taş Eserleri, (Arkeoloji ve Sanat Yayınlarında baskıda)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- 2000, Araştırma Projesi, Kültür Bakanlığı Denetiminde ve Türkcell-Ericson 'un sponsorluğunda 1998 yılında başlayan "Antik Bodrum Kenti Sur Duvarlarının Restorasyonu" projesinin bilimsel danışma heyetinde görevlidir. Proje halen devam etmektedir.
- Araştırma Projesi, Mercangöz Zeynep,İzmir ve Manisa İllerinde Bizans Mimari Plastiği Taramaları,E.Ü.Araştırma Fonu,1989 - 1994. |
- Araştırma Projesi, Z. Mercangöz, Batı Anadolu’da Geç Dönem Bizans Mimarisi: Laskarisler Dönemi, İzmir Mart 1987
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- E.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Dergisi’ X. Yayın Kurulu Üyesi
- Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu
- Kuşadası Belediyesi II. Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1991, Fulbright