Akademik BilgilerSÜHEYDA ATALAY
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
Proses ve Reaktör Tasarımı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: suheyda.atalay@ege.edu.tr
- Telefon: +90-232-3880016
- Telefon: +90-232-3112920
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1974
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1976
- Doktora: Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1984
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1987
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1989
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1995

İdari ve Akademik Görevleri (15 adet)- Mühendislik Fakültesi Dekanı, 2012-
- Ege Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü, 2009-
- Ege Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Üyesi, 2008-
- Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-2007
- Ulusal Bologna Uzmanı, 2004-
- Ulusal ECTS/DS Danışmanı, 2003-
- Ege Üniversitesi ECTS/DS (AKTS/DE) Kurum Koordinatörü, 2002-
- Kimya Mühendisliği Bölümü ERASMUS, ECTS/DS (AKTS/DE) Bölüm Koordinatörü, 2001-
- Ege Üniversitesi LLP (önceki adı SOCRATES) Kurum Koordinatörü, 2001-
-  Kimya Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanlığı, 1998-
- Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, 1998-
- Bölüm Başkan Yardımcılığı E.Ü.Müh.Fak.Kim .Müh.Böl., 1991-1994
- Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi,, 1991-1994
- Kimya Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı, 1991-1995
- Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Üyesi, 1988-1990
Mesleki Faaliyetleri (6 adet)- Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği 2005 : Devlet Planlama Teşkilatı 9. Kalkınma Planı hazırlıkları için kurulan “Yüksek Öğretim” ile ilgili Özel İhtisas Komisyonu, 2005
- Bologna Uzmanı, 2004-Devam Ediyor
- Ulusal ECTS/DS Danışmanı, 2003-Devam Ediyor
- Ege Üniversitesi LLP/ECTS Koordinatörü, 2001-Devam Ediyor
- Kimya Mühendisliği Bölümü ERASMUS/ECTS Koordinatörü, 2001-Devam Ediyor
- Ind&Eng.Chem.Res., Chem Eng Journal,.,J.Haz.Mat., Env.Eng. Sci.gibi dergilerde hakemlik, 1995-Devam Ediyor,
Uzmanlık Alanları- Kimya Mühendisliği (6030000)
- Proses ve Reaktör Tasarımı (6030200)
- Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (6030201)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (20 adet)- 2012, Ersöz, G., Atalay, S., Treatment of Aniline by Catalytic Wet Air Oxidation: Comparative Study over CuO/CeO2 and NiO/Al2O3, Journal of Environmental Management, 113, 244-250
- 2011, Ersöz, G., Atalay S., "Kinetic Modeling of the Removal of Aniline by Low-Pressure Catalytic Wet Air Oxidation 0ver a Nanostructured Co3O4/CeO2 Catalyst ", Industrial and Engineering Chemistry Research, 50, 310-315
- 2011, Gürmen Özçelik, T., Atalay S., " Catalytic Incineration of Ethylbenzene over Monolith- Supported Metal Oxide Catalyst", Reaction Kinetics and Mechanism, 35(4), 337-346
- 2011, Türgay O., Ersöz G. , Atalay, S., Forss J., Welander U.,"The Treatment of Azo Dyes Found in Textile Industry Wastewater by Anaerobic Biological Method and Chemical Oxidation", Separation and Purification Technology, 79(1),26-33
- 2010, Ersöz, G., Atalay S., " Low Pressure Catalytic Wet air Oxidation of Aniline over Co3O4/CeO2", Industrial and Engineering Chemistry Research, 49, 1625-1630
- 2010, Ulukardesler, A., Atalay, S., Atalay, F., " Determination of Optimum Conditions and the Kinetics of the Methanol Oxidation", Chem. Eng. Technol, 33(1),167-176
- 2008, Bıçaksız Z., Aytimur G., Atalay S., "Catalytic Wet Air Oxidation of a High Strength Industrial WasteWater Using Fenton's Reagent " Water Environment Research, 80(6), 540-547
- 2008, Gizli A., Alpay H.E. , Aytimur G., Atalay S., " Catalytic Liquid Phase Oxidation of Toluene to Benzoic Acid ", Chem. Eng. Technol, 31(3), 1-9
- 2007, Uraz, C, Atalay,S., "Oxidation of Benzene to Maleic Anhydride in A Fluidized Bed Reactor", Chemical Engineering and Technology, 30(12),1708-1715
- 2007, Gürmen T, Atalay, S, Alpay, H.E, " Catalytic Combustion of Ethyl Acetate", Turkish Journal of Chemistry, 31, 605-610
- 2004, 9- Aytimur, G., Atalay S., "Treatment of Afyon Alkaloid Factory Wastewater by Biological Oxidation and/or Chemical Oxidation",Energy Sources, 26(7), 661-670
- 2004, 10- Uraz, C., Atalay S., Atalay, F.S., Catalytic Hydrogenation of Crotonaldhyde in Trickle Bed Reactor, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly , 18(4), 373-383
- 2002, Tanılmış, T., Atalay, S., Alpay, H.E., Atalay, F.S., 'Catalytic Combustion of Carbon Tetrachloride', Journal of Hazardous Materials, B90,157-167
- 2001, Uraz, C., Atalay, F.S., atalay, S., 'Gas Phase Hydrogenation of Crotonaldehyde Over Nickel-on-Kieselguhr Catalyst Pellets',Dirasat, Engineering Sciences, 28(1), 45-55
- 1998, Uygur, H., Atalay, S., Savaşçı, T. Ö., 'Kinetics of Liquid Phase Selective Hydrogenation of Methylacetylene and Propadiene in C3 Streams', Journal of Chemical Engineering of Japan, 31(2),178-186
- 1996, Ballıkaya, M., Atalay, S., Alpay, H.E., Atalay, F.S., 'Catalytic Combustion of Methylene Chloride ', Combustion Science and Technology', 120,169-184
- 1994, Atalay, S., Atalay, F. S., 'Production of Crotonaldehyde from Acetaldol', Developments in Chemical Engineering and Mineral Processing, 2(1), 58-60
- 1991, Atalay, F.S., Atalay, S., 'Kinetics of Acetaldol Production' Chemie Ingenieur Technik , 63(9),933-934
- Atalay S., Alpay H.E., "Kinetics of the Air Oxidation of 1,2 Dichlorobenzene", Industrial and Engineering Chemistry Research, 26(11),2212-2215,1987
- Atalay S., Alpay H.E.,"Modelling of A Fixed-bed Reactor for the Air Oxidation of 1,2 Dichlorobenzene", Chemie Ingenieur Technik, 59(2),176-177,1987

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (11 adet)- 1997, Uraz, C., C., Atalay , S., 'Adsorption of Hydrocarbons on Zeolites in the Vapor Phase' , Ege University Journal of Faculty of Science, 20(2), 195-209
- 1995, Uygur, H.,Atalay, F.S., Atalay S., 'Mathematical Modelling of an Adiabatic Fixed Bed Reactor for Styrene Production', Ege University Journal of Faculty of Science, 19(1), 41-54
- Olgun .Ö., Atalay, S., "A Study of the Effect of NaOH Concentration and Crystallization Period on the Type of Synthetic Zeolite Produced" , Ege University Journal of Faculty of Science, Series A.,14 (2) , 39-45, 1991 .
- 1991, Olgun Ö., Atalay S.,"A Study of the Effect of Temperature and Crystallization Period on the Na+-Ca++ Ion Exchange in NaX Zeolites", Ege University Journal of Faculty of Science, Series A, 14(1), 40-46
- 1990, Atalay S, "Naftalin Oksidasyonunun Hız Sabitlerinin Saptanması", Doğa Dergisi, Mühendislik ve Çevre Serisi, 14(1), 420-427
- 1988, Atalay S., Olgun Ö.,"C8 Aromatik Hidrokarbonlarının Sıvı Evrede Y-tipi Zeolit Üzerinde Adsorpsiyonu" , Doğa Dergisi, Kimya Serisi, 12(2),115-120
- 1986, Atalay, S.,'1,2 Diklorbenzen'in Katalitik Oksidasyonunun 2,3 Diklormaleik Anhidrite Seçimliliği' , Doğa Dergisi Kimya Serisi, 10(1), 7-14
- 1986, Atalay S, Alpay ., H.E., '1,2 Diklorbenzenin Hava İle Oksidasyonunun Kinetiği ve Reaktör Modellemesi', Doğa Dergisi Kimya Serisi, 10(1), 15-24
- 1986, Olgun, Ö., Atalay, S., Kürüm, S., 'Sabit Yataklı Katalitik Reaktörlerde Parametrik Duyarlılık', Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri: C, Kimya Mühendisliği, 3(1-2), 1-13
- 1984, Atalay, S., Olgun, Ö., 'Naftalin'in Ftalik Anhidrit'e Oksidasyonunda Optimum Reaksiyon Koşullarının Saptanması', Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri: C, 1(2),47-56
- 1984, Olgun, Ö., Atalay, S.,'Naftalin'den Ftalik Anhidrit Eldesinde Seçimlilik Analizi', E.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri:C Kimya Mühendisliği, 1(1), 1-10

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (22 adet)- 2012, 10. Ersöz, G., Atalay, S., 3rd International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management , Girit/YUNANİSTAN
- 2010, Ersöz, G., Atalay, S., Treatment of Textile Industry Wastewaters By Hydrogen Peroxıide Promoted Wet Air Oxidation in the Presence of Activated Carbons, EFCATS Catalysis & Surface Science for Renewables & Energy, Gümüldür/TÜRKİYE.
- 2009, Ersöz, G., Atalay, S., International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment, ULE, Degradation of an Azo Dye by Advanced Oxidation, Denizli/TÜRKİYE.
- Ersöz,G., Atalay, S., Preparation and Characterization of Nano-Sized Catalysts, 23rd Conference of the European Colloid and Interface Society, ECIS-2009, Antalya/TÜRKİYE
- 2007, Aytimur G., Atalay, S., "Catalytic Wet Air Oxidation of Aniline by Nano-Structured CeO2-supported Metal Oxide Catalyst", First National Catalysis Conference, 17-20 January, Güzelyurt, Northern Cyprus
- 2007, Ulukardeşler A. H., Atalay, S., Atalay. F. S., "Determination of Optimum Conditions and the Kinetics of the Methanol Oxidation", First National Catalysis Conference, 17-20 January , Güzelyurt, Northern Cyprus
- 2007, Uraz C., Atalay, S., Selective Oxidation of Benzene to Maleic Anhydride in a Fixed Bed Reactor, 1. Ulusal Kataliz Kongresi, 17-20 January, Güzelyurt, Northern Cyprus
- 2007, Gürmen Özçelik, T., Atalay, S., Alpay, E., “Catalytic Combustion of Ethyl Acetate”, 1. Ulusal Kataliz Kongresi, 17-20 January, Güzelyurt, Northern Cyprus
- 2006, Bıçaksız Z., Aytimur G., Atalay S., "Application of Catalytic Wet Air Oxidation by Fenton's Reagent to Alkaloids Industry Wastewater", 28. International Exhibition-Congress on Chemical Engineering, Environmental Protection and Biotechnology, May 15-19 , Frankfurt - GERMANY
- 2006, Uraz, C., Atalay, S., "Catalytic Oxidation of Benzene in a Fluidised Bed Reactor", First Anatolian School On Catalysis, Middle East Technical University, Ankara
- 2005, Uraz, C., Atalay, S., “Oxidation of Benzene to Maleic Anhydride in Fluidized Bed Reactor”, The Seventh International Symposium on Catalysis Applied to Fine Chemicals, 23-27 Ekim, Almanya
- 2004, Aytimur, G., Atalay, S., “Treatment of an Industrial Wastewater”, 2nd IWA Young Researchers Conference, 23 - 24 April, Wageningen Üniversitesi, Wageningen, Hollanda
- 2003, Aytimur, G., Atalay, S., “Treatment of Afyon Alkaloid Factory Wastewater by Biological Oxidation”, The First International Exergy, Energy and Environment Symposium(IEEES-1), 13-17 July , İzmir-Türkiye
- 2003, Yılmaz, H., Atalay, F., Atalay, S., ” Catalytic Oxidation of Methanol to Formaldehyde”, Sustainable Strategies for the Upgrading of Natural Gas: Fundamentals, Challenges and Opportunities, NATO-ASI, July 6-17, Portugal, Algarve-Portekiz
- 2002, Atalay S., "Treatment of gas and Liquid Wastes by Catalytic Oxidation Technique", Binational Environmental Seminar on Pollution Prevention and Hazardous Waste Management, Aegean Initiative Program, July 9-12, Rhodes-GREECE
- 2002, Aytimur, G., Atalay S., " Treatment of Nonbiodegredable Industrial Wastewaters by Chemical Oxidation and Biological Oxidation" ISWA World Environment Congress and Exhibition Congress, İstanbul/TURKİYE
- 2001, Atalay, S., Alpay, H.E., Atalay, F.S., "Catalyst Preparation and Testing for Catalytic Combustion of Chloromethanes", Principles and Methods for Accelerated Catalyst Design, Preparation and Testing, NATO-ASI, Proceedings 355-364, July 15-28, Vilamoura, Algarve, Portugal
- 2001, Gürmen T., Alpay E., Atalay S., "Complete Catalytic Oxidation of Benzene", 4 th World Congress on Oxidation Catalysis, Book of Extended Abstracts Volume II, p 447-452, September 16-21, Berlin/Potsdam- GERMANY
- 2001, Kaçar, Y., Alpay, H.E., Atalay, S., Ceylan, V.K., "Kinetics of Wet Air Oxidation of Afyon Alcaloide Factory Wastewater", 2 nd Chemical Engineering Conference for Collaborative Research - in Eastern Mediterranean,Ankara.
- 1999, Uraz, C., Atalay, F.S., Atalay, S., “:Liquid Phase Hydrogenation of Crotonaldehyde”:, The-35th Annual Conference and the Tri-National American-Turkish-lsraeli Conference , Confernce Abstracts 80-81, Haifa ,İsrael
- 1998, Tanılmış, T., Atalay, S., Alpay, H.E., Atalay, F.S., "Catalytic Combustion of Carbon Tetrachloride", Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, May 18-21, Monterey, California
- 1996, Atalay, S., Alpay, H.E., Atalay, F.S. , “:Catalytic Combustion of Chloromethanes”: , Third International Symposium and Exhibition in Central and Eastern Europe, Sympsium Prceedings, 333-335, September 10-13, Warsaw, Poland

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (33 adet)- Ersöz, G., Atalay, S., Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtılmasında Katalitik Islak Oksidasyon Yönteminin Kullanılması, UTİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü’nde IV.Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Platformu’nda “Şubat 2012, Bursa/TÜRKİYE
- Ersöz, G., Atalay, S., Tekstil Endüstrisi Atık Sularında Bulunan Reaktif Kırmızı 2 Azo Boyar Maddesinin Aktif Karbon Kullanılarak Katalitik Islak Hava Oksidasyonu ile Gideriminin Araştırılması, 10.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresine (UKMK-10), Eylül 2012, İstanbul/TURKİYE.
- Ersöz, G., Atalay, S., Pirinç Kabuğu Külü Kullanılarak Fenton Benzeri Yöntem ile Procion Red MX-5B Azo Boyar Madde İçeren Atık Suların Arıtılması, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 1. Ar-Ge Proje Pazarı İstanbul Dış Ticaret Kompleksi, Eylül, 2012, İstanbul/TURKİYE.
- Ersöz, G., Atalay, S., Azotlu Kirleticiler İçeren Atık Suların Nano Yapıda CuO/ CeO2 Katalizörü Kullanılarak Islak Hava Oksidasyonu ile Temizlenmesi, I. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi Kongresi, Haziran 2011 , İstanbul/TURKİYE
- Ersöz, G., Atalay, S., Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtılmasında Katalitik Islak Oksidasyon Yönteminin Kullanılması, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 1. Ar-Ge Proje Pazarı İstanbul Dış Ticaret Kompleksi, Aralık 2011, İstanbul/TURKİYE
- Türgay, O., Ersöz, G., Atalay, S., Katalitik Islak Peroksit Oksidasyonu ile Aktif Karbon Varlığında Reaktif Siyah 5 ve Reaktif Kırmızı 2 İçeren Atıksularda Boya Giderimi, 9.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresine (UKMK-9), 2010, Ankara
- Türgay, O., Ersöz, G., Atalay, S., Katalitik Islak Peroksit Oksidasyonu ile Aktif Karbon Varlığında Azo Boyar Madde İçeren Atıksularda Boya Giderimi Ege AR-GE ve Teknoloji Günleri, 1-3 Aralık 2010, İzmir
- Aytimur G., Atalay S., Anilinin Sulu Çözeltisinin NiO/Al2O3 Katalizörü Kullanılarak Katalitik Islak Hava Oksidasyonu ile Temizlenmesi, VIII Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2008, Malatya.
- Aytimur, G., Atalay, S., Nano Yapıda Co/CeO2 kullanılarak Katalitik Islak Hava Oksidasyonu ile Azotlu Kirleticiler İçeren Atık Suların Temizlenmesi, 7.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
- Gürmen Ö., T., Alpay, E., Atalay, S., Baskı Ünitelerinde Kullanılan Organik Bileşiklerden Etilasetat ve İzorropanolun Katalitik Oksidasyonu, Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
- Ulukardeşler, H., Atalay S., Atalay, F.S., Laboratuvarda Hazırlanmış Katalizörlerin Metanol ve Formaldehit Oksidasyonundaki Performansı, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
- Uraz, C., Atalay, S., Sabit Yataklı Bir Reaktörde Benzenin Maleik Anhidrite Seçimli Oksidasyonu, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
- Aytimur G., Atalay S., “İleri artım Yöntemlerinden Fenton Reaktifi Prosesi ile Endüstriyel bir Atık Suyun Islak Hava Oksidasyonu”, 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 7-10 Eylül 2004, İzmir
- Yılmaz, H.A., Atalay F.S., Atalay S.,”Metanolün Katalitik Oksidasyonuyla Formaldehit Eldesi” 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, , 7-10 Eylül 2004, İzmir
- Özçelik G., T.,Alpay, E., Atalay S., “İzopropanol’ün Katalitik Oksidasyonu”, 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 7-10 Eylül 2004, İzmir
- Bakiler, G., Babacan, B., Uraz, C., Atalay S., “Keggin Tipi P/Mo Polioxometalat Katalizörü Üzerinde Benzenin Oksidasyonu”, 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 7-10 Eylül 2004, İzmir
- Aytimur G., Atalay S., Alpay E., " Endüstriyel Sıvı Atıkların Kimyasal ve Biyolojik Oksidasyon Yöntemleri ile Zrarsız Hale Getirilmesi ", V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2-2 Eylül 2002, Ankara
- Yılmaz, H.A., Atalay S., Atalay F.S., "Metanol Oksidasyonuyla Formaldehit Eldesinde Optimum Çalışma Koşullarının Saptanması", V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2-5 Eylül 2002, Ankara
- Özçelik G.,T., Atalay S., "Uçucu Organik Bileşiklerden Etilbenzenin Katalitik Yanma Reaksiyonu", V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2-5 Eylül 2002, Ankara
- Kaçar, Y., Alpay, H.E., Atalay, S., Ceylan, V.K., "Kinetics of Wet Air Oxidation of Afyon Alcaloide Factory Wastewater", 2 nd Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean, 20-24 May 2001, Ankara
- Gürmen, T., Atalay, S., Alpay, H.E., "Uçucu Organik Bileşiklerin Katalitik Yanması: Benzenin Katalitik Oksidasyonu", Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi,Bildiri Kitabı, 284-286, 4-7 Eylül 2000, İstanbul
- Uraz, C., Atalay, F.S., Atalay, S., "Krotonaldehit'in Sıvı Fazı Hidrojenasyonunun Kinetiği", Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi , Bildiri Kitabı, 328-335, 4-7 Eylül 2000, İstanbul
- Gizli, A., Alpay, H.E., Atalay, H.E., "Toluenin Sıvı Evrede Saf Oksijen Kullanılarak Benzoik Aside Oksidasyonu ve Proses Değişkenlerinin Saptanması", dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri Kitabı, 311-315, 4-7 Eylül 2000, İstanbul
- Kaçar, Y., Alpay, H.E., Atalay, S., " Afyon Alkoloit Fabrikası Atıksuyunun Wet Air Oxidation Prosesi ile Önarıtımı", Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri Kitabı, 170-176, 4-7 Eylül 2000, İstanbul
- Tanılmış, T.,Atalay, S., Alpay, H.E., Atalay, F.S., “:Karbontetraklorürün Katalitik Oksidayon Reaksiyonu ile Yakılması”: , Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 441-446,1-4 Eylül 1998, Erzurum
- Uraz, C., Atalay, F.S., Atalay, S., " Krotonaldehit'in Sıvı Fazı Hidrojenasyonu", Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 435-440, 1-4 Eylül 1998, Erzurum
- Ballıkaya, M., Atalay, S., Alpay, H.E., Atalay, F.S., “:Metilen Klorürün Katalitik Oksidasyon İle Yakılarak Giderilmesi”: , İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri kitabı 1. Cilt, 124-129, 9-13 Eylül 1996, İstanbul
- Özdemir, G., Atalay, S., “:Sulu Çözeltilerden Aromatik Bileşiklerin Adsorpsiyonuna pH ve Tuz Etkisi”: , İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi,.Bildiri Kitabı, 1. Cilt, 448-453, 9-13 Eylül 1996, İstanbul
- Ballıkaya, M., Atalay, S., Alpay, H.E., Atalay, F.S., “:Organik Esaslı Gaz Fazı Kirleticilerinin Katalitik Reaksiyonlarla Giderilmeleri”:, Birinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi , 251-262, 13-16 Eylül 1994, Ankara
- Uygur, H., Atalay, S., Düzgören, N., Turan, S., Savaşçı, T.Ö., “:C3 Akımlarındaki Metil Asetilen ve Propadienin Sıvı Fazı Seçici Hidrojenasyonu”: , Birinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi,. 296-310, 13-16 Eylül 1994, Ankara
- Uraz,C., Atalay, F.S., Atalay,S., "Krotonaldehit'in n-butanol'a Katalitik Hidrojenasyonu", Birinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Özet Kitabı 81, 13-16 Eylül 1994, Ankara
- Olgun, Ö., Atalay, S., Kürüm, S., “:Sabit Yataklı Katalitik Reaktörlerde Parametrik Duyarlılık”: , 2. Ulusal Bilgisayar Destekli Tasarım Sempozyumu. , Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bildiri Kitabı, Cilt 2, 1-13, Nisan 1986, İzmir
- Atagündüz, G., Kahraman(Atalay), S., "Güneş Enerjisi ile Deniz Suyundan Tatlı Su Eldesi", TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi Mühendislik Araştırma Grubu Tebliğleri, 137-144, Ekim 1977, İzmir

Kitapları (4 adet)- Olgun, Ö., Atalay, S., “Reaktör Tasarımı”, Ders Notları Çoğaltma No:62, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (düzeltilmiş Yeni Baskı) II. Baskı (1985), (1989). (Tercüme ve Derleme, 181 Sayfa)
- Beba, A., Atalay, S., “Matematik Modelleme”, Ders Notları Çoğaltma No:59, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi I. Baskı (1985). (Tercüme ve Derleme, 146 Sayfa)
- Beba, A., Atalay, S., “Mühendislik Ekonomisi”, Çoğaltma No:21, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi I. Baskı (1983). (Tercüme ve Derleme, 128 Sayfa)
- Olgun, Ö., Atalay, S., “Reaktör Tasarımı”, Ders Notları Çoğaltma No:18, Ege Üniversitesi Kimya Fakültesi I. Baskı (1982). (Tercüme ve Derleme, 181 Sayfa)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (16 adet)- Araştırma Projesi, Atalay S, Özçelik T. G., “ Benzen-Toluen Karışımının Tam Yanma Reaksiyonunun Metal Oksit Katalizörler Üzerinde İncelenmesi” , Araştırma Fon Projesi 07 Müh 014 Nolu Proje, Ege Üniversitesi,2007-2009
- Araştırma Projesi, Uraz, C.,Atalay, S.,“Nitrobenzenin Aniline Akışkan Yataklı bir Reaktörde Gaz Fazı Katalitik Hidrojenasyonu “, Araştırma Fon Projesi, Ege Üniversitesi, 2007-2009
- Araştırma Projesi, Atalay S., Aytimur G., “ Atık Suların Homojen ve Heterojen Islak Hava Oksidasyonu” , Araştırma Fon Projesi,Müh/036 Nolu Proje , Ege Üniversitesi,2005-2007
- Araştırma Projesi, Atalay S., Karaoğlu B., “ Nanoyapıda Katalizörler Üzerinde Benzenin Maleik Anhidrite Seçimli Oksidasyonu”, Araştırma Fon Projesi,Müh/054 Nolu Proje ,Ege Üniversitesi,2005-2007
- Araştırma Projesi, Atalay S., Bıçaksız Z., “ Alkoloit Endüstrisi Atık Suyunun Fenton reaktifi ile Arıtılması”, Araştırma Fon Projesi,Müh/025 Nolu Proje , Ege Üniversitesi, 2004-2006
- Araştırma Projesi, Atalay, S., Uraz, C.,” Organik Kirletici İhtiva Eden Sulu Çözeltilerin Trickle Bed bir Reaktörde Sıvı Fazda Katalitik Oksidasyonu. “ TBAG-AY/290 (102T153) Nolu Tübitak Alt Yapı Destek Projesi,2002-2003
- Araştırma Projesi, Atalay S., Aytimur G., "Endüstriyel Sıvı Atıkların Kimyasal Oksidasyon ve Biyolojik Yöntem ile Zararsız Hale Getirilmesi", MİSAG A 58, Tübitak Alt Yapı Destek Projesi, 2001-2002
- Araştırma Projesi, Atalay S., Aytimur G., "Afyon Alkoloit Fabrikası Atıksuyunun Aktif Çamur Yöntemiyle Arıtılması", Araştırma Fon Projesi,Müh/022 Nolu Proje, Ege Üniversitesi, 2001-2003
- Araştırma Projesi, Atalay, S., Uraz, C., “Organik Kirletici İhtiva Eden Sulu Çözeltilerin Trickle Bed Bir Reaktörde Sıvı Fazda Katalitik Oksidasyonu “, Araştırma Fon Projesi,Müh/023 Nolu Proje , Ege Üniversitesi, 2001-2003
- Araştırma Projesi, Atalay, S.,"VOC (Uçucu Organik Bileşen) İçeren Gaz Akımlarının Katalitik Oksidasyon Tekniği ile Zararsız Hale Getirilmesi", Araştırma Fon Projesi, Müh/003 Nolu Proje, Ege Üniversitesi,1998-2000
- Araştırma Projesi, Alpay, H.E., Atalay, S., "Toluenin Sıvı Evrede Katalitik Oksidasyonu ile Benzoik Asit Üretimi", Araştırma Fon Projesi, Müh/002 Nolu Proje, Ege Üniversitesi, 1998-2000
- Araştırma Projesi, Alpay, H.E., Atalay, S., "Akışkan Yataklı Reaktörde Benzenin Maleik Anhidrite Seçimli Oksidasyonu", Araştırma Fon Projesi, Müh/026Nolu Proje, Ege Üniversitesi, 1996-2000
- Araştırma Projesi, Atalay, S., "Organik Kirleticileri İçern Gaz Akımlarının Katalitik Oksidasyon ile Zararsız Hale Getirilmesi", Araştırma Fon Projesi, Müh/017 Nolu Proje, Ege Üniversitesi, 1995-1999
- Araştırma Projesi, Atalay S., Atalay F.S., "Aldehitlerin Katalitik Hidrojenasyonu ile Endüstriyel Öneme Sahip Alkollerin Eldesi" , Üniversite Araştırma Fonu, Ege Üniversitesi, Müh/021 Nolu Proje, 1991-1993 |
- Araştırma Projesi, Alpay, H.E., Atalay, S., Atalay, F.S., "Gaz Fazı Organik Kirleticilerin Katalitik Reaksiyonlarla Giderilmesi", TÜBİTAK KTÇAG-037 Nolu Proje, 1992-1996
- Araştırma Projesi, Gündüz G., Olgun Ö., Atalay S., " Sentetik Zeolit Üretimi", Universite Araştırma Fonu, Ege Üniversitesi,038 Nolu Proje,1986-1988 |
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
- Türkiye Kataliz Derneği
Kazandığı Ödüller (6 adet)- 2009, Araştırma ve Ziyaret Desteği, CenTACat Access Transnational Project, Belfast, İngiltere
- 2003, TÜBİTAK NATO ASI desteği,"Sustainable Strategies for the Upgrading of Natural Gas: Challengies and Opportunities", Algarve, Portekiz
- 2002, FulbrightToplantı Katılım Desteği, AEGEAN Initiative Pollution Preventation and Hazardous Management , Rodos
- 2001, TÜBİTAK NATO ASI desteği,"Principles and Methods for Accelerated Catalyst Design and Testing", Algarve, Portekiz
- 1995, TÜBİTAK Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü, 1995 ten itibaren
- 1995, TÜBİTAK NATO ASI desteği "Desulfurization of Hot Coal Gas", Kuşadası-İzmir
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (18 adet)- Doktora, 2011, Gizli, A., “Preparation and Characterization of UV Cured Coatings Using Modified Nanoparticles”, Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2011, Turgay, Orçun, “Treatment of Azo Dyes in Textile Wastewater by Biological and/or Chemical Methods”, Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2009, Süer, Ayşegül, “Investigation of Wear Production Properties of Different Fatty Acid Esters Used as Additives in Lubricants and Evaluation of the Lubricity Performance of the Lubricant”, Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2007, Karaoğlu, B., “Selective Benzene Oxidation to Maleic Anhydride Over nanostructured Catalyst in a Fluidised Bed Reactor”, Ege Üniversitesi
- Doktora, 2007, Ersöz Aytimur, G., 'Catalytic Wet Air Oxidation of Nitrogen Containing Aqueous Pollutants by Nano-Structured Catalysts ', Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2005, Bıçaksız Z., “Treatment of Afyon Alkaloids Factory Wastewater by Wet Air Oxidation with Fenton’s Reagent”, Ege Üniversitesi
- Doktora, 2004, Gürmen Özçelik, T., 'Catalytic Combustion of VOC’s in Printing Units of Packaging Industry', Ege Üniversitesi, (1. Danışman: Prof. Dr. H. Erden Alpay)
- Doktora, 2004, Yılmaz, A.H, “Catalytic Oxidation of Methanol to Formaldehyde”, Ege Üniversitesi (1. Danışman: Prof. Dr. Ferhan S. Atalay)
- Yüksek Lisans, 2002, Aytimur G., “Treatment of an Industrial Wastewater by Biological Oxidation and/or Chemical Oxidation”, Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2000, Över Y., “Selective Catalytic Oxidation of Benzene to Maleic Anhydride in a Fluidized Bed Reactor”, Ege Üniversitesi
- Doktora, 2000, Kaçar, Y., 'Application of Low Pressure Wet Air Oxidation of Afyon Alcaloide Factory Wastewater', Ege Üniversitesi (1. Danışman: Prof Dr. H.Erden Alpay)
- Yüksek Lisans, 1999, Gürmen Tuğba, "Catalytic Oxidation of VOC's: Complete Catalytic Oxidation of Benzene", Ege Üniversitesi, 1999 (1. Danışman: Prof.Dr. H.Erden Alpay)
- Yüksek Lisans, 1999, Gizli Ali,"Catalytic Liquid Phase Oxidation of Toluene to Benzoic Acid Using Pure Oxygen and Determination of the Optimum Process Variables", Ege Üniversitesi, 1999 (1. Danışman: Prof. Dr. H. Erden Alpay)
- Doktora, 1999, Uraz, C., 'Performance of Three Phase reactors for Hydrogenation of Crotonaldehyde', Ege Üniversitesi ( 1. Danışman: Prof. Dr. Ferhan S. Atalay)
- Yüksek Lisans, 1996, Tanilmis Tamer, "Catalytic Combustion of Chlorinated Methanes: Carbontetrachloride", Ege Üniversitesi,1996
- Yüksek Lisans, 1995, Ballikaya Metin, "Catalytic Combustion of Gas Streams Carrying Organic Pollutants" , Ege Üniversitesi, 1995
- Yüksek Lisans, 1993, Uygur Hakan , " Liquid Phase Selective Hydrogenation of Methylacetylene and Propadiene in C3 Streams", Ege Üniversitesi, 1993
- Yüksek Lisans, 1993, Uraz, C.," Catalytic Hydrogenation of Crotonaldehyde", Ege Üniversitesi, 1993 (1. Danışman: Prof. Dr. Ferhan S. Atalay)