Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerKONCA YUMLU
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: konca.yumlu@ege.edu.tr
- Telefon: 3884837- 120
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, B.Y.Y.O, Türkiye, 1978
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, GSF, Sinema- Televizyon Bölümü, Türkiye, 1983
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, GSF, Sinema-Televizyon Bölümü, Türkiye, 1988
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon, Türkiye, 1990
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon, Türkiye, 1990
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-TV- Sinema, Türkiye, 1996

İdari ve Akademik Görevleri (6 adet)- İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2002-
- İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, 2002-
- Radyo-Tv-Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı, 2001-
- Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 2001-
- Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi YK Üyesi, 1999-
- Fakülte Kurulu Profesör Temsilcisi, 1998-
Uzmanlık Alanları- Televizyonda Yapım - Yönetim (2270101)
- İletişim Sistemleri (2270301)
- İletişim Sanatları (2270501)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- 1997, Konca Yumlu, "Basın ve Çevre", 2. Çevre Sempozyumu, Kuşadası
- 1996, "Sürrealist Sinema ve Luis Bunuel", Düşünceler, Ege Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 9
- 1995, "İletişim Alanındaki Teknolojik Gelişmeler, Demokratikleşme ve Tekelleşme", Düşünceler, İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 8
- 1994, "Amerika Birleşik Devletleri'nde Radyo Yayıncılığı", Düşünceler, Ege Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 7
- 1993, "Çevre Duyarlılığı ve Kitle İletişim Araştırmaları", Ege Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 6
- 1990, "Review of Studies on Environmental Issues", Düşünceler, Ege Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 4
- 1989, "İletişim Araştırmalarında Yeni Bir Yaklaşım: Kültürel Göstergeler", Düşünceler, Ege Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 3

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 2002, Konca Yumlu, Lale Kabadayı "Home-Country and Belonging: 'Other' in the Films of Ferzan Özpetek" 7. Uluslararası Kültür İncelemeleri Sempozyumu, İzmir
- 2001, Konca Yumlu, Nimet Önür "Gender in Domestic Television Serials and Its Reflections on Personal Communication Process" 6. Uluslararası Kültür İncelemeleri Semineri, İzmir

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- 1997, "Çevre Haberlerinin Söylem Yapı Analizi", XI. Dilbilim Kurultayı, OTDÜ, Ankara, 22-23 Mayıs
- 1997, "Basın ve Çevre", II. Çevre Sempozyumu, Kuşadası, 14-16 Kasım
- 1995, "İletişim Alanındaki Teknolojik Gelişmeler ve İletişim Politikaları", Elektrik Mühendisleri Odası, İletişim Günleri II, İzmir 12-15 Nisan

Kitapları (4 adet)- 1997, Türk Basınında Çevre Ege Üniversitesi Yayını
- 1997, Kitle İletişim Modelleri (Çeviri-İmge Yayınevi), (Communication Models, D. McQuail- S. Windahl, London, Longman,1993),
- 1994, Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları, İkinci Baskı, Nam
- 1990, Kitle İletişim Araştırmaları, Birinci Baskı, Neşa

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- Corresponding Editor-European Journal of Communication
- İletişim Araştırmaları Derneği
- International Association For Media And Communication Research
Kazanılan Burslar (4 adet)- 1992, ABD Basın ve Kültür Merkezi Bursu
- 1988, İngiliz Hükümeti Dışişleri Bakanlığı Bursu
- 1985, Amerikan Haberler Merkezi Bursu
- 1985, Hollanda Hükümeti Bursu
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (12 adet)- Doktora, 2000, "Yeni İletişim Teknolojilerine Örgüt Yapısı İçinde Uyum Sorunu "
- Doktora, 2000, "Yeni İletişim Teknolojilerine Örgüt Yapısı İçinde Uyum Sorunu "
- Yüksek Lisans, 1999, "Haber Değeri Açısından Kamu Televizyonu ve Özel Televizyon Haberciliğinin (TRT 1-ATV) Karşılaştırılması"
- Yüksek Lisans, 1999, "Canlı Yayın Haberciliğinin Ana Haber Bültenlerindeki Yeri ve Önemi"
- Yüksek Lisans, 1999, "Televizyonda Haber -Magazin Programlarının Görsel Söylemi Örnek Çalışma : Arena ve A Takımı Programları"
- Yüksek Lisans, 1997, "Günümüz Türk Sinema Seyircisi Profili"
- Yüksek Lisans, 1995, "Yeni Görsel İşitsel İletişim Araçlarının Birbirleriyle İlişkileri ve Toplumdaki Yeri"
- Yüksek Lisans, 1994, "Radyo-Televizyon Yayıncılığında Özel Girişimcilere İmkan Tanıyacak Yasal Düzenlemeler"
- Doktora, 1994, "Farklı Yerleşim Birimlerinde Yetişkinlerin Televizyona Yöneliminde Sosyo-Demografik Değişkenlerin Rolü"
- Doktora, 1994, "Farklı Yerleşim Birimlerinde Yetişkinlerin Televizyona Yöneliminde Sosyo-Demografik Değişkenlerin Rolü"
- Yüksek Lisans, 1993, "Televizyon Haberciliğinde Türkiye Örneği: TRT- Star1 Haber Yayıncılığının Karşılaştırılması"
- Yüksek Lisans, 1993, "Türkiye'de Yazılı Basının Prestij Sorunu"