Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerEMİNE DEMET GÜRÜZ
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Kişilerarası İletişim Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: demetguruz@hotmail.com
- E-posta: emine.demet.guruz@ege.edu.tr
- Telefon: 0 - 232 - 388 40 00 (dahili 119), Tel:
- Telefon: 0 - 232 - 388 67 58, Faks:
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi, Türkiye, 1975
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi, Türkiye, 1977
- Doktora: Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi, Türkiye, 1984
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye, 1992
- Doçentlik: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye, 1993
- Profesörlük: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye, 1999

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1998-1999
- Ege Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1996-2001
- Fakülte Kurulu Üyesi, 1995-
- Reklamcılık Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı, 1994-
- Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkan Yardımcılığı, 1993-1999
Mesleki Faaliyetleri (8 adet)- GÜRÜZ, Demet: “:İletişim Fakültesi 30. Yıl Etkinliklerinin Değerlendirilmesi”:: Ege TV: 08 Mart 1999., 1999
- GÜRÜZ, Demet: “:Kişilerarası İletişim”:: TRT 1: 26 Ağustos 1998., 1998
- GÜRÜZ, Demet: “:Halkla İlişkilerin Dünü Bugünü”:: TRT 1: 29 Eylül 1998., 1998
- GÜRÜZ, Demet: “:Halkla İlişkiler Nedir?”:: TRT 2 –: Şeker Mikrofon Programı: 20 Nisan 1995., 1995
- GÜRÜZ, Demet: “:Reklam ve Tüketiciler Üzerindeki Etkileri”:: TRT 2 –: Şeker Mikrofon Programı: 28 Eylül 1995., 1995
- GÜRÜZ, Demet: “:Hastanelerde Halkla İlişkilerin Önemi”:: Eğitim Seminerleri: Dr. Behçet Uz Hastanesi: İzmir: 13 –: 14 Temmuz 1994., 1994
- GÜRÜZ, Demet: “:Halkla İlişkiler Mesleğinin Tanıtılması ve Halkla İlişkiler Uygulamaları”:: FM İzmir 101: 26 Şubat 1993. , 1993
- GÜRÜZ, Demet: “:Kavramsal Yaklaşımlarla Liderlik Olgusu”:: Hava Teknik Okullar Komutanlığı Eğitim Semineri: İzmir: Eylül 1982., 1982
Uzmanlık Alanları- Personel Yönetimi (2170302)
- İletişim Sanatları (2270501)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- GÜRÜZ, Demet: "Reklam Medya İlişkileri": Pazarlama Dünyası: Yıl: 12: Sayı: 70: Temmuz- Ağustos 1998: ss. 12 - 14 (Özgün).
- GÜRÜZ, Demet: "Bankacılık Sektöründe Etkin İletişim": Uzman Gözüyle Bankacılık: Banka Uzmanları Derneği Yayını: Yıl: 6: Sayı: 23: 1998: ss. 61 - 65 (Özgün).
- GÜRÜZ, Demet: "Kollektif Reklamcılık": Media Cat - Pazarlama İletişimi Dergisi: Yıl: 4: Sayı:21: Ekim 1996: s. 20 (Özgün).
- GÜRÜZ, Demet: "Halkla İlişkiler ve Sivil Savunma": Sivil Savunma Dergisi: İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü: Yıl: 37: Sayı: 139: Ocak - Şubat - Mart 1995: ss. 29 - 32 (Özgün).
- GÜRÜZ, Demet: "Halkla İlişkiler Görevleri ve Görevlileri": Düşünceler - E.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi: Yıl: 8: Sayı: 7: Şubat 1994: ss. 31 - 37 (Özgün).
- GÜRÜZ, Demet: "Halkla İlişkiler - Reklam Ajanslarında Teknoloji": Kalem - E.Ü. Gazetesi: Ocak 1993: s. 31.
- GÜRÜZ, Demet: "Halkla İlişkilerde Çevresel Faktörler": Düşünceler - E.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi: Yıl: 7: Sayı: 6: Şubat 1993: ss. 37 - 41 (Özgün).

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- GÜRÜZ, Demet: “:Kavramsal Yaklaşımlarla Liderlik Olgusu: Örgütlerde Demokratik (Katılımcı) Liderlik”:: Yüksek Lisans Tezi: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İzmir: 1977.
- GÜRÜZ, Demet: “:Sendikaların İşletmelerin Personel Politikalarına Etkisi”:: Doktora Tezi: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İzmir: 1984.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- GÜRÜZ, Demet: “:İletişim İkliminin Yönetilmesinde İletişim Becerileri”:: I. Ulusal İletişim Sempozyumu: Ankara: 4 Mayıs 2000.
- GÜRÜZ, Demet: Türkiye’:de Halkla İlişkiler Uygulamaları Paneli Yöneticiliği: İzmir Halkla İlişkiler Derneği: İzmir: 24 Şubat 2000.
- GÜRÜZ, Demet: “:Örgütsel İletişim”:: Eğitimden Uygulamaya Halkla İlişkiler ve Yeni Açılımlar Paneli: Ankara: 6 Kasım 1999.
- GÜRÜZ, Demet: “:Yönetim ve İletişim”:: Osmanlı Devleti’:nin 700. Kuruluş Yıldönümü Anma Etkinlikleri Değerlendirme ve Yönetim Semineri: T.C. Kültür bakanlığı: Ankara: 11 Kasım 1999.
- GÜRÜZ, Demet: "Kuramsal Halkla İlişkiler (Yönetsel Açıdan İnceleme): Uygulamalı Halkla İlişkiler Semineri: Mesaj Halkla İlişkiler ve Reklam: Hilton Oteli: İzmir: 6 - 7 Haziran 1997.
- GÜRÜZ, Demet: "İnsan Kaynakları Yönetimi Sempozyumu Oturum Başkanlığı": Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü: Sabancı Kültür Sarayı: İzmir: 29 - 30 Nisan 1997.
- GÜRÜZ: Demet: "İnsan Kaynakları Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu Yorumcu ve Oturum Başkanı":E. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü - Personel Yönetimi Derneği - Jantaş: E. Ü. İ. İ. B. F. Konferans Salonu: İzmir: 22 - 23 Ekim 1997.
- GÜRÜZ, Demet: "İşletmelerde Halkla İlişkiler Çalışmaları, Halkla İlişkiler Biriminin Örgütlenmesi": Uygulamalı Halkla İlişkiler Semineri: İzmir Halkla İlişkiler Derneği ve Mesaj Halkla İlişkiler Tanıtım Danışmanlığı: Kaya Prestige Oteli: İzmir: 7 Ekim - 5 Kasım 1996.
- GÜRÜZ, Demet: "Kuramsal Açıdan Halkla İlişkiler": Halkla İlişkiler Mesleğinin İmaj Sorunu Paneli: SNSM Uluslararası Danışmanlık & Organizasyon Ltd.: Atatürk Kültür Merkezi: İzmir: 10 Nisan 1995,
- GÜRÜZ, Demet: "Akademik Açıdan Reklam ve Halkla İlişkiler": İRD Toplantıları II.: İzmir Reklamcılar Derneği - İzmir Halkla İlişkiler Derneği: Hilton Oteli: İzmir: 12 Ekim 1995.
- GÜRÜZ, Demet: “:Halkla İlişkiler Uygulamaları”:: Karşıyaka Belediyesi Zabıta Eğitimi Paneli: İzmir: 12 Haziran 1995.
- GÜRÜZ, Demet: "Personel Yönetimi İşlevinde Sendikaların Rolü ve Etkisi": Personel Yönetiminde Gelişmeler Semineri: Atatürk Kültür Merkezi: İzmir: Nisan 1982.

Kitapları (15 adet)- GÜRÜZ, Demet - GÜREL, Emet: Yönetim ve Organizasyon Ders Notları: 2. Baskı: Üniversiteliler Ofset: İzmir: 2001 (Özgün / 113 sayfa).
- GÜRÜZ, Demet –:YAYLACI, Gaye: İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları: 2. Baskı: Üniversiteliler Ofset: İzmir: 2001 (Özgün /129 + 10 sayfa).
- GÜRÜZ, Demet –:YAYLACI, Gaye: İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları: Üniversiteliler Ofset: İzmir: 2000 (Özgün /129 + 10 sayfa).
- GÜRÜZ, Demet - GÜREL, Emet: Yönetim ve Organizasyon Ders Notları: Üniversiteliler Ofset: İzmir: 2000 (Özgün / 113 sayfa).
- GÜRÜZ, Demet: Halkla İlişkiler –: Reklam Ajansları İşletmeciliği ve Yönetimi: 2. Baskı: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları No: 7: Ege Üniversitesi Basımevi: İzmir: 1999 (Özgün / 180 + 14 sayfa).
- GÜRÜZ, Demet: Reklam Yönetimi: 2. Baskı: Ege Üniversitesi Basımevi: İzmir: 1999 (Özgün / 122 + 16 sayfa).
- GÜRÜZ, Demet: Reklam Yönetimi: E.Ü. Basımevi: İzmir: 1998 - 1999 (Özgün / 122 sayfa).
- GÜRÜZ, Demet - vd.: Halkla İlişkiler Yönetimi: E.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları No: 10: E.Ü. Basımevi: İzmir: 1998 - 1999 (Özgün / 225 + 14 sayfa).
- GÜRÜZ, Demet - vd.: Halkla İlişkiler Yönetimi: Basılmış Ders Notları: E.Ü. İletişim Fakültesi: İzmir: 1997 (Özgün / 228 + 8 sayfa).
- GÜRÜZ, Demet: Halkla İlişkiler Reklam Ajansları İşletmeciliği ve Yönetimi: E.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları No: 7: E.Ü. Basımevi: İzmir: 1995 (180 + 14 sayfa).
- GÜRÜZ, Demet: Halkla İlişkiler Teknikleri: E.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları No:1: E.Ü. Basımevi:İzmir: 1993 ( Özgün / 121 + 16 sayfa).
- GÜRÜZ, Demet: "Ajans İşletmeciliği ve Yönetimi": Basılmış Ders Notları: E.Ü. İletişim Fakültesi: İzmir: 1992 (Özgün / 63 + 10 sayfa).
- GÜRÜZ, Demet - vd: "Personel Yönetimi": Basılmış Ders Notları: D.E.Ü. İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi: İzmir: 1985 (Özgün / 155 + 3 sayfa).
- GÜRÜZ, Demet - vd.: "Endüstriyel Demokrasi - Seçme Okumalar": Basılmış Ders Notları: E.Ü. İşletme Fakültesi Teksir Yayınları: İzmir: 1979 (Çeviri / Toplam 240).
- GÜRÜZ, Demet: "Örgütte ve Yönetimde Sistem Yaklaşımı": Basılmış Ders Notları: E.Ü. İşletme Fakültesi Teksir Yayınları: İzmir: 1978 (Özgün / 20 + 3 sayfa).

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (4 adet)- Alsancak Soroptomist Klübü (Soroptomist International)
- İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD)
- İzmir Halkla İlişkiler Derneği
- İzmir Özel Türk Lisesi Mezunları Derneği
Kazandığı Ödüller (13 adet)- 2001, Bornova Polis Okulu (Eğitime katkıları nedeniyle).
- 2000, Ankara Halkla İlişkiler Derneği (10. Yıldönümü nedeniyle).
- 1999, Kültür Bakanlığı Plaketi (Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle).
- 1998, Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) Teşekkür Belgesi I. Üniversitelerarası Rek. Yar. Danışmanlığı
- 1998, T. Halk Bankası A.Ş. Ege Böl. Eğitim Müd. Teşekkür Belgesi (Eğitim programlarına katkıları nedeniyle
- 1998, Milli Aydın Ban. T.A.Ş. Tarişbank Gen. Müd. Teşekkür Bel. (Meslekiçi eğitim programlarına katkıları)
- 1997, Dokuz Eylül Ün. İşletme Fak. Dek. Teşekkür Belgesi (İnsan Kay. Yön. Sem. oturum baş. nedeniyle).
- 1997, Bornova Rotary Klübü Onur Belgesi (İnsan İlişkileri ve İletişim konulu konferans nedeniyle).
- 1997, Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) Teşekkür Belgesi I. Üniversitelerarası Rek. Yar. Danışmanlığı
- 1995, Mesaj Halkla İlişkiler Tanıtım Danışmanlığı Teşekkür Belgesi (II. H.İ. Tan. Gün. Paneli'ne katılım).
- 1995, T. Bankalar Birliği İzmir Eğitim Müd. Teşekkür Belgesi (Eğitim seminerlerine katılım nedeniyle).
- 1995, İzmir Özel Türk Lisesi Plaketi (Mezunlar Derneği'ne katkıları nedeniyle).
- 1994, E.Ü.İ.F. - SNSM Başarı Plaketi (Halkla ilişkiler mesleğine katkıları ve başarıları nedeniyle).
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (13 adet)- Doktora, 2000, ÖZDEMİR YAYLACI, Gaye: “:Kariyer Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü”:: Doktora Tezi: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı: İzmir: 2000.
- Doktora, 2000, KARPAT, Işıl: “:Marka Yönetimi Süreci ve Tanıtımın Rolü”:: Doktora Tezi: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı: İzmir: 2000.
- Doktora, 2000, ÖZDEMİR YAYLACI, Gaye: “:Kariyer Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü”:: Doktora Tezi: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı: İzmir: 2000.
- Doktora, 2000, KARPAT, Işıl: “:Marka Yönetimi Süreci ve Tanıtımın Rolü”:: Doktora Tezi: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı: İzmir: 2000.
- Yüksek Lisans, 1998, GÜREL, Emet: "Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Örgütsel Değişim Sürecine Etkileri": Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İzmir: 1998.
- Doktora, 1998, ÜZÜN, A. Cengiz: “:Stratejik Planlamada ve Stratejik Planın Geliştirilmesinde Halkla İlişkilerin Rolü”:: Doktora Tezi: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı: İzmir: 1998.
- Doktora, 1998, ÜZÜN, A. Cengiz: “:Stratejik Planlamada ve Stratejik Planın Geliştirilmesinde Halkla İlişkilerin Rolü”:: Doktora Tezi: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı: İzmir: 1998.
- Yüksek Lisans, 1996, AYTEKİN, Benan: “:Halkla İlişkiler İşlevinin Yönetsel Açıdan Değerlendirmesi”:: Yüksek Lisans Tezi: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı: İzmir: 1996.
- Yüksek Lisans, 1996, DURAN, Yeşim: “:Reklamcılıkta Toplumsal ve Ahlaki Sorumluluk Kavramı ve Konunun Çocuklar Üzerinde Değerlendirilmesi”:: Yüksek Lisans Tezi: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı:...
- Yüksek Lisans, 1996, ÖZDEMİR YAYLACI, Gaye: “:Reklam Yönetiminde Planlama ve Karar Verme”:: Yüksek Lisans Tezi: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı: İzmir: 1996.
- Yüksek Lisans, 1996, KARPAT, Işıl: “:Kurumsal Reklam ve Hizmet İşletmeleri Açısından Uygulanmalarının Değerlendirilmesi”:: Yüksek Lisans Tezi: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı: İzmir: 1996....
- Doktora, 1996, GÜNERİ, Belma: “:Tüketicilerin Marka Tercihine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesinde Reklamın Rolü”:: Doktora Tezi: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı: İzmir: 1996.
- Doktora, 1996, GÜNERİ, Belma: “:Tüketicilerin Marka Tercihine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesinde Reklamın Rolü”:: Doktora Tezi: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı: İzmir: 1996.