Akademik BilgilerBAHAR KARAOĞLAN
PROFESÖR
Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü
Bilgi Teknolojileri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: bahar.karaoglan@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 3113204, Ofis
- Telefon: 0232 3887230, fax:
- Web sayfası: http://www.ube.ege.edu.tr/~bahar
Eğitim Bilgileri- Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği, Türkiye, 1977
- Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri, Türkiye, 1979
- Doktora: EGE Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye, 1991
- Yardımcı Doçentlik: EGE Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye, 1992
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye, 1994
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü, Türkiye, 2002

İdari ve Akademik Görevleri (15 adet)- California State University, East Bay: Araştırmacı, 2009-2010
- BITAM Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-2009
- Dokuz Eylül Üniv. Eğitim Fakültesi Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi, 2003-2007
- Dokuz Eylül Üniv. Endüstri Mühendisliği Bölümü Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi, 2003-2007
- E.Ü. UBE Öğretim Üyesi (Profesör), 2002-
- E.Ü. Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2001-
- UBE Yönetim Kurulu Üyesi, 2001-
- Ege Üniv. Uluslararası Bilgisayar Enst. Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi, 2001-
- The University of Texas At Dallas, Eric Jonsson School of Engg. and Computer Science: Visiting Associaite Prof., 1998-1999
- E.Ü. Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü (UBE) Öğretim Üyesi (Doçent), 1995-2002
- E.Ü. Bilgisayar Müh. Öğretim Üyesi (Yrd. Doçent), 1992-1995
- Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı., 1992-1994
- E.Ü. Bilgisayar Müh. Öğretim Görevlisi, 1987-1992
- Egebank Bilgi İşlem Sistem Analisti, 1985-1987
- E.Ü. Bilgisayar Müh. Araştırma Görevlisi, 1980-1985
Mesleki Faaliyetleri (10 adet)- 527877-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW SALEIE-Strategic Alignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education Institutions Projesinde Türkiye Temsilcisi, 2012-2015
- 142814-LLP-1-2008-1-FR-ERASMUS-ENW No'lu 'Enhancing Lifelong Learning for the Electrical and Information Engineering Community' projede temsilci, 2008-2011
- TEYDEB proje hakemlikleri, 2007-Devam Ediyor
- TAINN 2006 (Turkish Symposium on Artificial Intelligence & Neural Networks) Konferansı Program Komitesi Başkanlığı, 2006
- E.Ü. UBE Stratejik Planlama Komitesi Başkanlığı, 2005-Devam Ediyor
- 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP Numaralı EIE-Surveyor (Electrical and Information Engineering in Europe) adlı projede Ege Üniversitesi Temsilcisi, 2005-2008
- TUBİTAK EEEAG Proje Panellerinde Hakemlik Görevi ve Proje Danışmanlıkları, 2005-Devam Ediyor
- İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi, 2003-Devam Ediyor
- Avrupa Birliği Med Net’U Projesinde E.Ü. Bilimsel Komite Başkanı, 2003-2006
- E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi Editörlüğü, 1994-1998
Uzmanlık Alanları- Eğitim Teknolojisi (2221300)
- Bilgisayar Yazılımı (6190200)
- Bilişim Sistemleri (6190204)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (12 adet)- 2014, İ. Kocabaş, B.T.Dinçer, B. Karaoglan, "A Nonparametric Term Weighting Method for Information Retrieval Based on Measuring the Divergence from Independence", Information Retrieval, Springer Science+Business Media New York, V:17/2 pp: 153-176. DOI: 10.1007/s10791-013-9225-4
- Karaoglan, B., Aslan, S., Karayer, E. (2012) The Zipfian Distributions on Term x Document Matrix, 1st International Conference on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM), OCT 18-21, Gumushane, TURKEY,in AIP Conference Proceedings,V:1470, pp.247-250, DOI: 10.1063/1.4747687
- 2011, Kocabaş, İ., Dinçer, B.T., Karaoğlan, B. "Investigation of Luhn's Claim on Information Retrieval"Turk. J. Elec.Eng. &Computer Sci, Vol. 19, No. 6, pp 993-1004, DOI:10.3906/elk-1003-448
- Kumova, S., Karaoglan, B. (2011)"Measuring Collocation Tedency of Words", Journal of Quantitative Linguistics, Vol. 18:2, pp. 174-187, DOI:10.1080/09296174.2011.556005
- Metin, S.K., Karaoglan, B., (2010).Collocation Extraction in Turkish Texts Using Statistical Methods, 7th International Conference on Natural Language Processing,Reykjavik, ICELAND, AUG 16-18 in Advances in Natural Language Processing, V:6233, pp.238-249
- 2010, Karaoglan, B.; Ertaul, L. A Practice in using E-Portfolio in a Higher Education Course Taught at Distance, ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA Issue: 6 Pages: 115-118, ISSN 1392 – 1215
- 2009, 1. Cavas, B., Cavas, P., Karaoglan, B., Kışla, T. "A Study On Science Teachers' Attitudes Toward Information And Communicatıon Technologies In Education, Turkish Online Journal of Educational Technology, Vol: 8, No: 2, pp. 20-32.
- Dincer, Taner; Karaoglan, Bahar; Kisla, Tarik, A suffix based part-of-speech tagger for Turkish, Ed. Latifi, S, Proceedings of the 5th International Conference on Information Technology - New Generations, Pages: 680-685, Las Vegas,APR 07-09, 2008
- 2007, Kocabaş, İ., Kışla, T., Karaaoglan, B. (207)Zipf's law of burstiness in Turkish: The length of intervals between repetitions, 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences, pp. 121-123Ankara
- 2004, Dinçer, B., T. and Karaoğlan, B.,"Sentence Boundary Detection in Turkish.", Proceedings of the3rd International Symposium on Advances in Information Sciences (ADVIS’04) The Lecture Notes in Computer Sciences (LNCS), Springer-Verlag, 20-22 October, Izmir, Turkey.
- 2004, Dinçer, B., T. and Karaoğlan, B.,"Effect of part-of-speech tagging on IR performance for Turkish.", Proceedings of the 19th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS’04) Springer-Verlag as Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Vol. 3280
- Dinçer T, Karaoğlan B. Stemming in Agglutinative Languages: A probabilistic Stemmer for Turkish A Yazıcı and C. Şener (Eds.): ISCIS 2003, LNCS 2869, pp. 244-251. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (14 adet)- Kumova Metin S., Kısla T. and Karaoglan B.,(2012) "Named Entity Recognation In Turkish Using Association Measures", Advanced Computing: An International Journal ( ACIJ ), Vol.3, No.4, pp.43-49 DOI : 10.5121/acij.2012.3406 July 2012.
- 2012, Kisla T., Karaoglan, B., (2011). “Üniversite Öğrencilerinin E-öğrenme Araçlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Uluslararası Bir Karşılaştırma”, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
- Kumova Metin S., Kışla T., Karaoğlan B. Verb Detection in Turkish Using Logistic Regression Analysis , International Review on Computers and Software (IRECOS) January 2011 (Vol. 6 N. 1)
- 2011, Kocabaş, İ., Karaoglan, B., Dinçer, B.T."Luhn's Point of View: Median-Based Term Weighting Schema", IJNES, Vol.5(3), pp. 47-51
- Kışla, T., Kumova Metin, S., Karaoğlan, B., (2009) 'Determining Statistical Modeling Unit of Turkish', Scientific Journal of Riga Technical University: “Telecommunications and Electronics”, vol.9, 11 pp. ISSN 1407 - 8880 - (EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI)
- Erdur, C., Alakent B.(1995). Geniş Ölçekli Tekrar Kullanım Ortamlarında Bileşen Yönelikli Yazılım Geliştirme, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yayımlanacak
- Alakent, B. (1994). Uzman Sistemler, E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1.
- Alakent, B. (1994). Çoklu Sunu Ortamları, E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
- Alakent, B. (1994). Eğitim ve Teknoloji, E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
- Şirin Hayrettin, Alakent Bahar (1993). Kalp Cerrahisi operasyon Ertesi Yoğun Bakımında Bir Uzman Sistem: Yoğun Bakım Danışmanı, E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.
- Alakent Bahar, Orhun Emrah,(1992). İlkokullar İçin Bilgisayara Dayalı Öğrenme Ortamları, E.Ü.Fen Bilimleri Enst.Dergisi.
- Orhun Emrah, Alakent Bahar, Kaşlı Ahmet(1991). An Evaluation of Hypercard and Coursebuilder for Their Use İn Physics Education, Doğa-tr.Journal of Physics, 15, 257-265.
- Alakent Bahar, Kaşlı Ahmet,(1990). İngiltere'de Okullarda Bilgisayar İle Öğrenmeye Yönelik Çalışmalar. E.Ü.Bilgisayar Arş.Ve Uyg.Mrk.Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa 91-100.
- Kaşlı Ahmet, Alakent Bahar,(1990). İngiltere Ulusal Müfredatında Bilgi Teknolojisinin Yeri, E.Ü.Bilgisayar Arş.Ve Uyg.Mrk.Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa 91-100.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 0, Alakent Bahar, Aşıkhan Murat, Razbonyalı Mesut, Assembler Ders Notları, E.Ü.Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, 1984.
- 0, Alakent Bahar, İlkokullar İçin Bilgisayara Dayalı Öğrenme Ortamları, Doktora Tezi.1991

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (32 adet)- Karaoğlan, B., Kışla, T. (2013) Course Prescription Using Ontologies. EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) Conference, ISBN: 978-960-99889-5-7 pp. 207-209., Crete, Greece.
- Kumova-Metin, S., Karaoğlan, B., Kışla T., (2013) Using IR Representation in Text Similarity Measurement, in Proceedings of 6th Language and Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, edited by Zygmunt Vetulani & Hans Uskoreit, published by Fundacja Uniwersytetu im A. Mickiewicza, ISBN 978-83-932640-3-2, Poznan, Poland.
- Kumova-Metin, S., Karaoğlan, B., Kışla T., (2013) Using IR Representation in Text Similarity Measurement, in Proceedings of 6th Language and Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, edited by Zygmunt Vetulani & Hans Uskoreit, published by Fundacja Uniwersytetu im A. Mickiewicza, ISBN 978-83-932640-3-2, Poznan, Poland.
- Karaoglan, B., Kisla, T. (2011). 'How Does E-portfolio Align with New Students’ Educational Aspirations?', 22nd EAEEIE Annual Conference, ISBN 978-961-248-281-7, 188-192 p., June 13-15, Maribor, Slovenia
- Karaoğlan B., Kumova Metin S., Dinçer B.T., (2011), Investigating Zipf’s Laws on Turkish, 2nd International Symposium on Computing in Science & Engineering, Kuşadası, İzmir, Turkey.
- Dinçer, B. T., Kocabaş, İ., & Karaoğlan, B. IRRA at TREC 2010: Index term weighting based on divergence from independence model. In Proceedings of the 19th Text Retrieval Conference (TREC’10), Gaithersburg, MD, USA.
- 2009, Kisla T., Kumova Metin S., Karaoglan B. , 'Determining Statistical Modeling Unit of Turkish' 50th International Scientific Conference Section Electronics, Telecommunications and eSociety] - 14-16 October, Riga, Latvia
- Dinçer, B. T., Kocabaş, İ., & Karaoğlan, B., IRRA at TREC 2009: Index term weighting based on divergence from independence model. In Proceedings of the 18th Text Retrieval Conference (TREC’09), Gaithersburg, MD, USA
- Kışla, T., Çavaş, P.,Çavaş, B., Karaoğlan, B. 'Turkish Science Teachers' Attitudes toward ICTin Education' ICITS-2008, April 16-18, Kuşadası, TURKIYE
- 2008, Cavas, P., Cavas, B., Kışla, T., Karaoglan, B. The Use of ICT in Science Education: A Case Study. XIII.IOSTE Symposium, September, 21-26,Kuşadası, TURKEY
- 2007, Ilgen B., Karaoglan B., 'Investigation of Zipf's 'Law-of-Meaning' on Turkish Corpora', 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences, Middle East Technical University, Cultural and Convention Center, Ankara, Turkey, IEEE Computer Society 7-9 November
- 2006, Kumova, S., Karaoglan, B., Dinçer B. T. 'Kelime Sayısı - Kelime Dağarcığı İlişkisinin Belirlenmesi, TAINN - Turkish Symposia on Artificial Intelligence and Neural Networks Biildiriler kitabı, sf. 269-276
- 4. Çavaş, B., Karaoğlan, B., Kesercioğlu, T. "The Pupils’ Perceptions on the Function of the Science and Technology in Turkish Society" , NARST (National Association for Science Teaching) , April 4-7, 2005.
- 1. Cavas, B., Karaoglan, B., Kesercioglu, T. "The Effects of ICT Based Science Teaching on the Primary Students’ Achievements", ESERA 2005, Contribution of Research to Enhancing Students’ Interest in Learning Science" 28 August – 1 September, Barcelona, Spain
- 3. Çavaş, B., Karaoğlan, B., Çavaş, P. (2005) "The Use of Information Communication in Primary Science Education: A New Teaching and Learning Approach" Turkish Journal of Science Education (TUSED), Vol 1, Issue 2, pp 34-36.
- 1. Dinçer T, Karaoğlan B. (2003) Stemming in Agglutinative Languages: A probabilistic Stemmer for Turkish. A Yazıcı and C. Şener (Eds.): ISCIS 2003, LNCS 2869, pp. 244-251. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Karaoğlan B., Çavaş B. Desigining Computer & Internet Supported Learning Environment in Primary Scşence Education, IETC 2003:Third International Educational Technology & Fair,EMU, TRNC
- 2. Karaoğlan B, Kocaman Ş. (2002) ‘:Active Learning on the Web’:. E. Alıcı (Ed.): NITE 2002, Workshop Proceedings, pp. 213-220. Izmir, TURKEY
- 1. Karaoğlan, B., Orhun, C. (2001) ‘:Architecture for Parallel Retrieval on Distributed Databases’: ISCIS XVI, Antalya.
- 2. Alakent, B., Erciyeş, K. (2001) Smart Card Applications Overview and a Proposal for Integrating Driving License Card with Citizenship Card, in the proceedings of The Third International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems’:, Sakarya
- 3. Dikenelli, O., Erdur, C., Alakent, B. (1995) . A Software Architecture for Large Scale Reuse, ISCIS X The Tenth International Symposium on Computer and Information Sciences Proceedings, Kuşadası, pp 517-524.
- 4. Şirin H., Alakent B. (1993) A Consultant Expert System for Postoperative Cardiac Surgery Intensive Care Unit, Proceedings, The Eighth International Symposium on Computer and Information Science, Ed . Gün L., Onvural R., Gelenbe E., November 3-5, Istanb
- Alakent Bahar(1992), Introdicing It İnto a Turkish Elementary School, Üpsychological and Educational Foundations of Technology-based Learning Enviroments, Nato Advanced Study Institute, July 26-Augus. 3,1992. Kolimbari, Orthodox Academy, Crete.Poster
- Orhun Emrah, Alakent Bahar, Gabay Rina, Amado Sonia(1990), Pre-logo Learning Environments for Turkish Children, İn'eds) N.Estes, J.Heene. D.Leclercq, Proceedings, the SeVenth International Conference on Technology and Education, Brussels, Belgium, March, V.2, Pp.641-643."
- Alakent Bahar, Orhun Emrah, Gabay Rina, Amado Sonia (1990) Learning Enviroments, Proceedings, Education and Application of Computer Technology, Blasi, M.D.Lugue, E.Scerri, E.(Eds)CUM, 1990, Sant Feliu De Gaixols.Spain.Sept.10-19, Pp.541-552.
- Alakent Bahar, Orhun Emrah.(1990). a Logo Experiment With 9-year-old Turkish Children, Poceedings, Iscıs V.Oct.30-Nov.2, Nevşehir, Turkey, Pp.963-970.
- Alakent Bahar,(1990). Progress With It in Schools İn Turkey, Paper Presented At the International Conference of European Trade and Tecnology, Sept.4-7, Sunderland U.K.
- 1990, Orhun Emrah, Alakent Bahar, Kaşlı Ahmet(1991). An Evaluation of Hypercard and Coursebuilder for Their Use İn Pyhsics Education, Doğa-tr.Journal of Physics, 15, 257-265.
- Orhun Emrah, Alakent Bahar, Kaşlı Ahmet, EGEli Birgül, Kemikli Erdal(1990).Zcourseware DeVelopment At EGE UniVersity on Macintosh Computers, Proceedings, Academic Computing on Macintosh Enviomemnt, istanbul, May 14-16. Pp.34-44.
- Alakent Bahar, Kaşlı Ahmet, Orhun Emrah(1989), Experimenting With Authoring Tools: Course Builder and Hypercard, Proceedings, the Fourth International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS IV) Oct 30-nov. 1, Çeşme, İzmir, Turkey, Pp 100-1 10."
- Alakent Bahar, Orhun Emrah (1989). Computer Microworld for Children, İn(Eds.) E.Gelenbe, E.Orhun and E.Başar, Computer and Information Sciences-3, Nova Science Publishers, New York, Pp.341-348.
- Orhun Emrah, Alakent Bahar, Kaşlı Ahmet (1989). An Evaluation of Hypercard and Course Builder for Their Use, Proceedings, Physics Education, Workshop on Microcomputers İn Physics Education, Sept 25-29, 1989, Çukurova UniVersity, Adana, Turkey.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (13 adet)-  B.Karaoğlan , B.T.Dinçer , T.Kışla and S.Kumova Metin. (2013) Derlem Normalizasyonu için bir Öner.. IEEE & Uluslararası Kıbrıs Üniv. / 21. Sinyal İşleme Ve İletişim Uygulamaları Sempozyumu, Kıbrıs
- S.Kumova Metin , B.Karaoğlan and T.Kışla. (2013) BGG Listeleri ile metin benzerlik analizi. IEEE & Uluslararası Kıbrıs Üniv. / 21. Sinyal İşleme Ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, Kıbrıs
- Sayıt, M., Karaoglan, B. 'Soru Cevaplama Üzerine bir Araştırma', Akademik Bilişim 2007, Kütahya
- 2005, Karaoğlan B, Kışla T. Heterojen Veritabanları Üzerinde XML Kullanarak Bir Ortak Sorgu Modelinin Geliştirilmesi, V. Akademik Bilişim Konferansı, 2-4 Şubat, Gaziantep Üniversitesi .
- 1. Dinçer B.T, Karaoğlan B. (2003) Bilginin Sosyal Uzantısı: Bilişim. Bilgi Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı, sf. 44-46, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
- Karaoğlan, B. Kocaman Ş. (2002) Web Tabanlı Ders Sunumu için Bir Kabuk Sistem Tasarımı, 4.Akademik Bilişim Konferansı, Selçuk Üniversitesi,Konya
- Karaoğlan B., Ursavaş E. (2002) Kurum İçinde Güvenli Belge Saklanması, Dolaşımı ve Haberleşme, 4.Akademik Bilişim Konferansı, Selçuk Üniversitesi,Konya
- Karaoğlan, B. (2001) Ulusal Katalog Oluşumu, Akademik Bilişim 2001, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
- Dikenelli, O., Erdur, C., Alakent, B. (1995) Geniş Ölçekli Tekrar Kullanım İçin Bir Yazılım Mimarisi, Bilişim’:95 TBD 12. Ulusal Bilişim Kurultayı, Istanbul, sayfa 287-297.
- Alakent, B. (1994) İlkokullar İçin Matematik Öğretiminde Çizelge İşleme Programının kullanımı, Proceedings, ACIME (Academic Computing in Macintosh Environments), İstanbul, Mayıs 11-13.
- 1994, Alakent Bahar,İlkokullarda Bilgisayar ile Çalıimanın etkileri Üzerine bir araştırma,"Araştırma Sempozyumu'94",Ankara.
- Alakent B. (1993). Ilk ve Orta Öğretimde Bilgisayar Kullanımı, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitimde Bilgisayar Kullanımı Sempozyumu, Lefkoşa, sayfa 128-137.
- Alakent Bahar, Orhun Emrah(1990). Logo Dili ve Logo Programlama Öğrenmenin Çocukların Bilişsel ve Kişilik Gelişmelerindeki Etkileri, Türkiye Bilişim Derneği 8.Ulusal Bilişimkurultayı, Ankara, Sayfa 204-217.

Kitapları (2 adet)- Karaoğlan, B., Dinçer, B.T., Kışla, T., Metin Kumova S.. (2013) Language And Corpus Independent Performance Metric For Language Models, Studies in Quantitative Linguistics 13, “Issuess in Quantitative Linguistics 3" (Edited by: Reinhard Köhler, Gabriel Altmann), ISBN: 978-3-942303-12-5, RAM-Verlag.
- 2009, Cavas, B., Cavas, P., Karaoglan, B., Kışla, T. 'Diffusion of ICT Innovation in Science Education' (ed. S.Rodrigez) Multiple Literacy and Science Education: ICTS in Formal and Informal Learning Environments. IGI Global. USA

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (12 adet)- 2011, BAP No: 2011/UBE001, Uzaktan Eğitimde Moodle Platformunun Kullanılması
- 2009, Araştırma Projesi, 1. Avrupa Birliği Socrates Tematik Ağ 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP Numaralı EIE-Surveyor (Electrical and Information Engineering in Europe) 2005 - 2008
- 2008, Araştırma Projesi, TÜBİTAK: EEEAG 104E120 Zipf Kanunları Esasında Güncel Yazılı Türkçe'nin Nicel Dilbilim Ölçütleri
- 2007, Araştırma Projesi, TÜBİTAK: SOBAG - 104K034 numaralı projesi:(2005Nisan- 2006 Haziran: 15 ay) 'Fen Bilgis Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanma Bilgi ve Becerilerinin Araştırılmasına ve Geliştirilmesine Yönelik bir Çalışma'
- Araştırma Projesi, EUMEDIS - Med Net'U (Mediterranean Network of Universities) project 2003-2006
- Araştırma Projesi, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No: 2001/UBE/001, "Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Derslerinin Geliştirilmesi İçin Yazılım Altyapısının Oluşturulması" , Alakent B., Çelikel, E., Güngör, C. Yıldırım Ş.
- Araştırma Projesi, AFON Saymanlığı 1998/UBE 001 Robot Kolu İçin Akıllı İş Planlayıcısı
- Araştırma Projesi, Araştırma Fon Saymanlığı 1997/DİŞ 003 Çocuklarda Ağız Hijyeninin İyileştirilmesinde Uygulanacak Odiyovizüel Eğitim Destekli Programın Etkisinin İncelenmesi
- Araştırma Projesi, Araştırma Fon Saymanlığı 1995/BAUM 001 Hipermedya Geliştirme Ortamı oluşturma ve Eşzamanlama Probleminin Araştırılması
- Araştırma Projesi, TÜBİTAK (1992 - 1994) İlkokullarda Bilgisayar Destekli Öğrenme
- 1993, Araştırma Projesi, AFON Saymanlığı 1999/UBE 003 Çoklu Ortamlarda Görüntü İşleme ve Düzenleme Olanaklarının Kullanıldığı Çoklu Ortam Programlama Laboratuvarının Oluşturulması
- Araştırma Projesi, Araştırma Fon Saymanlığı 1991/014 Üst Metine Dayalı Öğretim Aracı Tasarımı
Kazanılan Burslar (4 adet)- 1993, TÜBİTAK Israil Haifa Technion Üniversitesi
- 1992, NATO-TÜBİTAK ASI:Psychological and Educational Foundations of Technol-
- 1992, NATO BDE konusunda İngilterede Araştırma
- 1989, Akdeniz Ülkeleri ÜniVersiteleri Topluluğu CMU
Kazandığı Ödüller (5 adet)- 2009, ULAKBİM Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
- 2004, TUBITAK Uluslararası Yayın teşvik Ödülü
- 2004, Ege Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü
- 2003, TUBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik ödülü
- 2003, Ege Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (21 adet)- Yüksek Lisans, 2011, Hınçlan, Sinem. "Güncel Türkçe Metinlerde Kalıplaşmış Söz Birliklerinin Tespiti"
- Doktora, 2011, Kocabaş, İlker. "İstatistiksel Bağımsızlık Esasında İndeks Terim Ağırlıklandırma",
- Yüksek Lisans, 2011, Öcal, Ceren. "Bilgi Geri Getirimi (BGG) İçin Geliştirilebilir bir Yazılım Altyapısının Gerçekleştirilmesi"
- Doktora, 2011, Kumova, Senem. "Türkçe'de Hesaplamalı Metin Analizi"
- Yüksek Lisans, 2011, Şen, Serhan. "BS (Bağımsızlıktan Sapma) Tabanlı Dil Modellerinin Ardıl İşlemlerde Kullanılması"
- Yüksek Lisans, 2010, Savaşçı, Ayla. "Türkçe'nin Bitişkenlik Derecesinin İstatistiksel Veriler ile Belirlenmesi"
- Doktora, 2009, Kışla, Tarık “Türkçe İçin Tümleşik Bir Biçimbirim Çözümleme ve Sözcük Türü Tespit Yöntemi”
- Yüksek Lisans, 2006, İlgen, Bahar Zipf III. Kanununun Türkçe Metinler İçin Sınanması
- Yüksek Lisans, 2006, Okyay, Tülin Gömülü Sistemler ile Bir Kontrol Sistem Tasarımı
- Yüksek Lisans, 2005, Kumova, Senem Derlem Hazırlama Kriterlerinin Oluşturulması
- Yüksek Lisans, 2004, Şengüleş, E. Bir Trafik Vaka Tespit Algoritmasının Gerçeklenmesi ve Uygulanması
- Doktora, 2004, Dinçer, B. T. Türkçe İçin İstatistiksel Bir Bilgi Getirim Sistemi
- Yüksek Lisans, 2003, Güldoğan, Evrim Çizelge Problemlerinin Çözümlenmesinde Genetik Algoritma Yaklaşımı
- Yüksek Lisans, 2003, Kışla, Tarık Heterojen Veri Tabanlarında Ortak Sorgu Modeli
- Yüksek Lisans, 2003, Karagülle, Gaye."Sayısal Kütüphane İçin Otomatik Dizinleme Yapan Bir Sistemin Geliştirilmesi"
- Yüksek Lisans, 2001, Orhun, Cenk. Web Üzerinde Sanal Kütüphane Tasarımı
- Yüksek Lisans, 2001, Kocaman, Şeyda Uzaktan Eğitimin Internette Uygulanmasında Arayüz Oluşturma
- Yüksek Lisans, 2000, Yıldırım, Önder. Kalp Hastalıklarının Teşhisinde Kullanılan Bir Uzaman Sistem Uygulaması
- Yüksek Lisans, 1999, Kömesli, M. Bölge Seçimi İçin Gerçekleştirilmiş Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması
- Yüksek Lisans, 1995, Erdur, R.C., Geniş Ölçekli Tekrar Kullanım Ortamlarında Bileşen Yönelikli Yazılım Geliştirme
- Yüksek Lisans, 1993, Şirin, Hayrettin. Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Tanı-tedavi Uzman Sistemi, E.Ü.Bilgisayar Mühendisliği Bölümü.