Akademik BilgilerFERZAN LERMİOĞLU
PROFESÖR
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Farmasötik Toksikoloji AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ferzan.lermioglu@ege.edu.tr
- Telefon: 0- 232 - 3739173
Eğitim Bilgileri- Lisans: E.Ü.Ecz.Fak., 1975
- Doktora: E.Ü.Ecz.Fak., Türkiye, 1985
- Yardımcı Doçentlik: E.Ü.Ecz.Fak., Türkiye, 1989
- Doçentlik: E.Ü.Ecz.Fak., Türkiye, 1990
- Profesörlük: E.Ü.Ecz.Fak., Türkiye, 1997

İdari ve Akademik Görevleri (6 adet)- E.Ü. Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2000-2006
- Ege Üniversitesi Zehir Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2000-
- E. Ü. Eczacılık Fakültesi Eğitim ve Öğretim Komisyon Üyesi, 1994-2000
- E.Ü. Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 1992-1995
- Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığına Atanma., 1991-
- E.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu Üyesi, 1991-
Uzmanlık Alanları- Farmakoloji (1030301)
- Farmasotik Toksikoloji (1030501)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (10 adet)- Sozer S, Diniz G, Lermioglu F. Effects of celecoxib in young rats: histopathological changes in tissues and alterations of oxidative stress/antioxidant defense system. Arch Pharm Res. 2011 34(2):253-9. Epub 2011 Mar 6.
- Onderoglu, S., Sozer, S., Erbil, K.M., Ortac, R., Lermioglu, F., "The evaluation of long-term effects of cinnamon bark and olive leaf on some toxicity induced by streptozotocin administration to rats", J. Pharm. Pharmacol, 51, 1-8, 1999
- Lermioglu, F., Bernard, A., "Effect of calmodulin inhibitors and verapamil on the nephrotoxicity of cadmium in rat", Toxicology Letters, 95, 9-13, 1998
- Lermioglu, F., Bagci, S., Onderoglu, S., Ortac, R., Tugrul, L., "Evaluation of the long-term effects of oleum origani on the toxicity induced by administration of streptozotocin in rats", J. Pharm. Pharmacol., 49, 1157-1161, 1997
- Lermioglu, F., Sozer, S., "An investigation on household product labels in Turkey", Veterinary and Human Toxicology, 39, 178-180, 1997
- Lermioglu, F., Goyal, J., and Hassid, A., " Cell density modulates the decrease of cytosolic free Ca induced by atrial natriutretic hormıne, S-nitrose N- acetylpenicillamine and 8-bromo cyclic GMA in cultured Rat mesangial celles", Biochem, J., 274, 32 3-328, 1991"
- Berkan, T., Ustunes, L., Lermioglu,F., Ozer, A., " Antiinflammatory, analgesic and antipyretic effects of an aqueus extract of Erythraea centaurium" , Planta Medica, 57, 34-37, 1991
- Lermioglu, F., Berkan, T., Yasa, M., Kerry Z., Yalcinkaya, C., Ozer, A., "The effect of cigarette smoke on the plasma piroxicam concentrations in rats", J. Pharm. Pharmacol., 42, 802-803, 1990
- Yu,Y., Lermioglu, F., Hassid, A., " Modulation of Ca by agents affecting voltage- sensitive Ca channes in mesangial cells", Am. J. Physiol., 257 ( Renal Fluid Electrolyt Physiol. 26), F1094-f1099, 1988
- Johnson, A., Lermioglu, F., Garg. U.C., Morgan-Boyd, R., Hassid. A., "A novel biological effect of atrial natriuretic hormone ınhibition of mesengial cell mitogenesis". Biochemical and Biophysical Research Communication,152, 893-897,1988

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- Sozer S.,Karadağlı F, Ortaç R., Lermioğlu F., “Nimesulidin Hepatotoksik Etkisinin Sıçanlarda Araştırılması”, Ege Journal of Medicine, 47(1), 1-5, 2008
- Bagci, S., Lermioglu, F., "An investigation of urinary 2,5-Hexanedione excretion of shoe-manufacture workers", Acta Pharmaceutica Turcica, 39, 155-158. 1997
- Cetiner, T., Lermioglu, F., "Evaluation of methyl parathion residues in apple samples obtained from different regions of Turkey", Acta Pharmaceutica Turcica, 39, 145-148, 1997
- Serter, S., Lermioglu, F., "Lithium intoxication on patients receiving lithium therapy", Acta Pharmaceatica Turcica, 3, 72-79, 1995
- Altinigne, N., Ozsoz, M.E. S., Lermioglu, F., "Quantitative determination of chloramphenicol in milk by differential pulse polarography", FABAD, 19, 103-106, 1994
- Lermioglu, F., "Calcium channels and calcium channel antagonists" FABAD, 16, 43-58, 1991
- 1988, Johnson, A., Lermioglu, F., Garg. U.C., Morgan-Boyd, R., Hassid. A., "A Novel Biological Effect of Atrial Natriuretic Hormone Inhibition of Mesengial Cell Mitogenesis". Biochemical and Biophysical Research Communication
- Lermioglu, F., Ozer, A., "Normal ve iltihaplı diş etinde prostaglandin aktivitesi tayini ve ince tabaka kromatografisi ile ayırıcı tanımlaması", EDFD, 7, 53-61, 1985

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (4 adet)- Ozer, A., Tuğrul, L., Lermioğlu, F., "Pharmacological aspects of the use of mallow (=malva silvestris) leaves for abortus criminalis in Turkey", Farmaceutish Tijdeschrift Voor Belgie, 61, 280-281, 1984
- Ozer, A., Tuğrul, L., Lermioğlu, F., Ustünes, L., "Risinolejik asit ve bazı türevlerinin izole sıçan mide fundusu üzerindeki etkileri" Türk Farmakoloji ve Klinik Araştırma Dergisi, 2, 130-131, 1984
- 0, Ozer, A., Lermioğlu, F., Tuğrul, L., Demirkesen, Z., "Antresen türevlerinden Hiperisinlerce zengin hyprecum perfotarum L. ekstrelerinin antiinflamatuvar etkileri" Türk Farmakoloji ve Klinik Araştırma Dergisi, 4, 41, 1986
- Ozer, A., Tuğrul, L., Lermioğlu, F., Demirkesen, Z., Yasa(Karol), M., "Bazı oz ve oz türevlerinin PGE2 çözeltilerinin stabilitesi üzerindeki etkileri" Türk Farmakoloji ve Klinik Araştırma Dergisi, 4, 40-41, 1986

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Sozer S., Diniz G., Lermioğlu F., “Evaluation of celecoxib toxicitiy regarding oxidative stress/antioxidant status” 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS) 23-26 Jun 2009 Ankara .
- Gumus N.S., Lermioglu, F., Goksel, T., Fujieda, M., Kamataki, T. and Topcu, Z. Inter-individual variation in GSTM1 and GSTT1 genotypes in relation to lung cancer risk among habitual tobacco smokers in Turkey, Fedaration of Europen Biochemistry, Haziran 2006.
- Gumus N.S., Lermioglu, F., Goksel, T., Fujieda, M., Kamataki, T. and Topcu, Z. Inter-individual variation in GSTM1 and CYP2A6 genotypes in relation to lung cancer risk among tobacco smokers in Turkey 30th FEBS Congress-9 th IUBMB Conference Budapest, Hungary, 2-7 July 2005.
- Sentürk, C., Oztürk, G., Celiköz, Ş., Yensel, N., Lermioğlu, F., "The Evaluation of Lead Exposure in Workers of Different Occupational Groups", Gelişen Ülkelerde IV. Uluslararası Toksikoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım, 1999, Poster
- Celiköz, Ş., Sözer, S., Lermioğlu, F., "Investigation of Urinary Thioether Excretion in Car Repair Workers", Gelişen Ülkelerde IV. Uluslararası Toksikoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım, 1999, Poster

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Sözer S., Lermioğlu F., “Gelişim aşamasındaki sıçanlarda nimesulidin toksisite potansiyelinin değerlendirilmesi” 7. Uluslar Arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi 30 Mayıs-1 Haziran 2009 Ankara.
- Sözer, S., Yalçın, A., Akça (Ozaşık), E., Lermioğlu, F. "Azitromisinin Parasetamol Hepatotoksisitesi Üzerine Etkisi" II. Ulusal Toksikoloji Kongresi" Antalya , 3-6 Nisan 1997, Poster
- Tosun. M., Ustünes, L., Lermioğlu , F., Ozer, A. " The Effects of Verapamil , Diltiazem.Cinnarizine and Papaverine in Blood Vessels of the whole Rabbit Ear " 50th İnternational Congress of F.I.P.İstanbul.1990.Poster.
- Lermioğlu, F., Hassıd, A., "Sıçan Mezansial Hücre Kültüründe AP28 ve Snap'ın Hücre içi Kalsiyum Düzeyi ve Siklik GMP Birikimi üzerindeki Etkilerinde Rolü " 10.Ulusal Farmakoloji Kongresi,Bursa,9-12 Eylül 1990,Poster.
- Berkan ,T., Lermioğlu, F.,Y ılmaz. B., Ozer, A.,"Histamin H, ve H2-Reseptör Blokürlerinin sıçan pençe ödemindeki Akut İnflamasyon Üzerine Etkileri" 10.Ulusal Farmakoloji Kongresi,Bursa,9-12 Eylül 1990,Poster.
- Tosun, M., Üstünes,L., Lermioğlu, F., Ozer, A.," Verapamil, Diltiazem, Sinnarizin ve PapaVerin' in İzole Pervüze Tavşan Tüm Kulak Preparatı ( Pkp ) Üzerindeki Etkileri" 10. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Bursa, 9-12 Eylül 1990, Poster

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (21 adet)- 2008, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 03/ECZ/013, Ficus carica bitkisinin farklı ekstrelerinin lipid peroksidasyonu üzerindeki etkilerinin UV dedektörlü HPLC kullanılarak araştırılması
- 2008, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 02/ECZ/002, Oto Çalışanlarında Oksidatif Stres ve Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Araştırılması
- 2008, Ege Üniversitesi EBİLTEM Projesi, 02/ZAUM/02, Benzin İstasyonu Çalışanlarında 8-Hidroksiguanozin ve Mukonik Asit Atılımının Değerlendirilmesi
- 2007, Ege Üniversitesi EBİLTEM Projesi, 2002/BİL/014, Orlistat Tedavisi Almakta Olan Obez Hastalarda Antioksidan Durum ve 8-Hidroksiguanozin Atılımının Değerlendirilmesi
- 2006, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 02/ECZ/001, Diyet ve Diyet+İlaç Tedavisinin Obez Bireylerde Oksidatif Hasar ve Koruyucu Enzim Aktiviteleri Üzerindeki Etkisi
- 2006, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 011/ECZ/001, Gelişim Aşamasındaki Sıçanlarda COX1 ve/veya COX2 İnhibitörü İlaç Kullanımının Toksisite Açısından Değerlendirilmesi
- 2006, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 01/ECZ/008, Benzin İstasyonu Çalışanlarında Antioksidan Enzim Düzeylerinin Araştırılması
- 2005, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 04/ECZ/002, Akciğer Kanser Olgularında Glutatyon S-Transferaz M1(GSTM 1) ve T1 (GSTT1) Gen Polimorfizminin Araştırılması
- 2005, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2000/ECZ/020, Nimesulidin Sıçanlarda Böbrek, Karaciğer ve Hematolojik Parametreler üzerindeki Olası Toksisitenin Araştırılması
- 2005, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 02/ECZ/003, Obez Kişilerde Paraoksonaz Aktivitesi ve Paraoksonaz Polimorfizminin Araştırılması
- 2002, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2001/ECZ/010, Benzin İstasyonu Çalışanlarında Lipid Peroksidasyonu Düzeylerinin Araştırılması
- 2000, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 96/ECZ/015, Diyabetik Sıçanlarda Azitromisinin Karaciğer Üzerindeki Toksik Etkilerinin Araştırılması,
- 2000, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 98/ECZ/06, Mesleksel Olarak Kurşuna Maruz Kalanlarda Lipid Peroksidasyonunun Araştırılması
- 2000, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 98/ECZ/019, Seramik Çalışanlarında Nicel Kurşun Düzeylerinin Araştırılması
- 2000, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 98/ECZ/014, Oto çalışanlarında Kurşuna Maruziyetin Değerlendirilmesi
- 1999, Tubitak Projesi, No:SBA6-AYD-218 ve Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 97/ECZ/003, İzmir ve Çevresinden Toplanan Anne Sütü Örneklerinde Bazı Organoklorlu Bileşik Kalıntılarının Araştırılması
- 1996, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 95/ECZ/011, Sigara İçenlerde İdrar ile Tiyoeter Atılımının Araştırılması
- Araştırma Projesi, Lermioğlu, F., Ozer, A., Berkan, T., Ustünes, L., Yasa, M., Kerry, Z., "Halk arasında hipoglisemik ajan olarak kullanılan bazı bitkisel preparatların deneysel diyabet oluşturulan sıçanlarda kan şeker düzeyi ve damarlardaki etkilerinin araştırılması" E.Ü.Araştırma Fonu. E.Ü. Eczacılık Fakültesi, 1991-1995
- 1995, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 94/ECZ/10, n-Heksan’a Maruz Kalan Ayakkabı İmalatçılarında İdrarla 2,5 Heksandion Atılımının Araştırılması
- 1994, -----, Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Elma Örneklerinde Metil Paratiyon Kalıntılarının Nicel Tayini
- 1994, -----, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Zehirlenme Olgularının Yaş, Cinsiyet ve Zehirlenme Etkenine Göre Dağılımı
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (4 adet)- Eczacı Odası
- Eurotox
- Türk Farmakoloji Derneği Üyesi
- Türk Toksikoloji Derneği Üyesi
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (13 adet)- Yüksek Lisans, Devam ediyor, Ağrap Börte, Cinnamomum Cassia Bark Ekstrelerinin Oksidatif Stres, Sitotoksisite ve DNA Hasarı Üzerindeki Etkilerinin Akım Sitometrisi ve Comet Yöntemi ile Araştırılması
- Doktora, 2006, Özaşık Emre , Diyet ve Diyet+İlaç Tedavisinin Obez Bireylerde Oksidatif Hasar ve Koruyucu Enzim Aktiviteleri Üzerindeki Etkisi
- Doktora, 2006, Sözer Karadağlı L. Sumru , Gelişim Aşamasındaki Sıçanlarda COX1 ve/veya COX2 İnhibitörü İlaç Kullanımının Toksisite Açısından Değerlendirilmesi
- Yüksek Lisans, 2005, Gümüş S. Nuriye , Akciğer Kanser Olgularında Glutatyon S-Transferaz M1(GSTM 1) ve T1 (GSTT1) Gen Polimorfizminin Araştırılması
- Yüksek Lisans, 2002, Karadağlı Fatih , Benzin İstasyonu Çalışanlarında Lipid Peroksidasyonu Düzeylerinin Araştırılması
- Yüksek Lisans, 2000, Şentürk Canan, Mesleksel Olarak Kurşuna Maruz Kalanlarda Lipid Peroksidasyonunun Araştırılması
- Yüksek Lisans, 2000, Öztürk Gamze, Seramik Çalışanlarında Nicel Kurşun Düzeylerinin Araştırılması
- Yüksek Lisans, 2000, Çeliköz Şeniz, Oto çalışanlarında Kurşuna Maruziyetin Değerlendirilmesi
- Yüksek Lisans, 1999, Ozaşık Emre, " İzmir ve Çevresinde Toplanan Anne Sütü Örneklerinde Bazı Organoklorlu Bileşik Kalıntılarının Araştırılması" Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji A.B.D.
- Yüksek Lisans, 1996, Sözer Sumru, "Sigara İçenlerde İdrar ile Tiyoeter Atılımının Araştırılması" Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji A.B.D.
- Yüksek Lisans, 1995, Bağcı Seyfi, "n-Hekzana Maruz Kalan Ayakkabı İmalatçılarında İdrarla 2,5-Hekzandion Atılımının Araştırılması" Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi , Farmasötik Toksikoloji A.B.D.
- Yüksek Lisans, 1994, Çetiner Tunç:"Türkiye'nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Elma Örneklerinde Netil Paration Kalıntılarının Nicel tayini " Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasotik Toksikoloji A.B.D.
- Yüksek Lisans, 1994, Serter, Şebnem," Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Zehirlenme Olaylarının Yaş,Cinsiyet ve Zehirlenme Etkilerine Göre Dağılımı" Ege Üniversitesi,Eczacılık Fakültesi,Farmosotik Toksikoloji A.B.D.